فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی دستور صفحات 1-25
  در دهه های اخیر به دلیل افزایش کمی پذیرش دانشجو، کیفیت آموزش عالی هنر تحت تاثیر جدی قرار گرفته است، به طوری که امکانات، تجهیزات، استاد و بازار کار دانش آموختگان هنر متناسب با این افزایش کمی پذیرش توسعه نیافته است. شناخت عوامل و عناصر اساسی تشکیل دهنده آموزش دانشگاهی هنر برای ارتقاء کیفیت آن ضروری است. از این رو مقاله حاضر با هدف دستیابی به ویژگی ها و نشانگرهای ارتقاء کیفیت آموزش هنر در دانشگاه های ایران صورت گرفته است. بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز به دلیل پیچیدگی ابعاد مختلف آموزش های هنری برای اجرای این پژوهش روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل اساتید دانشکده تولید رادیو تلویزیونی دانشگاه صداوسیما از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند و با کمک تکنیک نمونه گیری گلوله برفی خبرگان مورد نظر انتخاب شدند. تحلیل داده ها نشان اد که پس از ده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع تئوریک رسیده اند. نهایتا کدگذاری کیفی متن مصاحبه ها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 18 نشانگر در زمینه ارتقا کیفیت آموزش هنر گردید که این نشانگرها در چهار دسته انسانی، آموزشی و محیطی و ساختاری مقوله بندی گردیدند.
  کلیدواژگان: ارتقاء کیفیت، کیفیت آموزش، آموزش هنر، آموزش عالی
 • حسین رضایی دولت ابادی ، زهرا شکرچی زاده صفحات 27-46
  در جوامع پیشرفته، ارتباط بین شرکت های محلی و مشتریان آنها موضوع مورد علاقه شرکتها و جوامع دانشگاهی است. یسیاری از پژوهش های دانشگاهی بر نقش ویژگی های قوم پرستی و خصوصیات جمعیت شناختی بر خریدهای محلی تاکید نموده اند. هدف پژوهش حاضر،تحلیل تاثیر فلسفه اخلاقی و قوم پرستی بر تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان به خرید برند ایرانی بر اساس نقش محوری اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 70 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیهوتحلیلاطلاعاتبا استفاده از نرم افزارهای Spss و SMART PLS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که اگر چه فلسفه اخلاقی و قوم پرستی به طور مستقیم بر تمایل به خرید برند ایرانی تاثیر ندارند، قوم پرستی از طریق اقتصاد مقاومتی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: قوم پرستی، فلسفه اخلاقی، اقتصاد مقاوتی، برند و تمایل به خرید
 • اردشیر زابلی زاده صفحات 47-74
  وضعیت «آنارشیک» گونه فضای سایبر، تاثیرات عمیقی روی منافع و امنیت ملی کشورها می گذارد. بازیگران ناشناس متعددی روزانه منافع و زیرساخت های حیاتی دیگر بازیگران را تهدید می کنند. دولت ها باید راهی برای کاستن از آسیب های این فضا بیابند و استراتژی بازدارندگی می تواند در این زمینه به کار آید. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استراتژی بازدارندگی در فضای سایبر کارآمدی دارد؟ و شرایط این کارآمدی کدام ها هستند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند استراتژی بازدارندگی نمی تواند همانند دوران جنگ سرد در فضای مجازی نیز کارآیی داشته باشد اما پتانسیل زیادی برای محافظت از منافع و امنیت ملی کشورها دارد. سه مولفه اساسی برای کارآمدی این استراتژی نیز شناسایی شدند که عبارتند از قدرت دفاعی زیاد، قابلیت شناسایی مهاجم و توانمندی انجام اقدامات تلافی جویانه سخت. «شناسایی» مولفه کلیدی و اساسی نظریه بازدارندگی در حوزه سایبری هست. چرا که شناسایی موفق، متضمن موثر و مفید بودن اقدامات تلافی جویانه است و باعث می شود که تهدیدات واقعی از بین بروند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند که استراتژی بازدارندگی بدون اقدامات تلافی جویانه، موفق نخواهد بود. در نبود اقدامات تلافی جویانه، مهاجمان بالقوه هم انگیزه ای برای خودداری از حمله ندارند.
  کلیدواژگان: بازدارندگی، فضای سایبری، شناسایی، دفاع، اقدامات تلافی جویانه
 • باقر بهرام شتربان صفحات 75-90
  متحرکسازی کاراکتر بشکل رایانه ای یکی از گونه های متحرکسازی است که امروزه اصلی ترین نقش را در فیلمهای متحرکسازی،زنده و بازی رایانه ای ایفا می کند. این گونه هنری حلقه واصل بین مخاطب و اثر، همچنین کلید همذات پنداری کاربر با کاراکتر های موجود است. از آنجائیکه بسیاری از شرکتهای تولید کننده داخلی در زمینه محصولات رسانه ای فوق دارای بخش تحقیقات و توسعه نمی باشند لازم است متناسب با فرهنگ ملی وبومی شناخت جامع از مقوله متحرکسازی کاراکتر رایانه ای صورت پذیرد. لذا در راستای آن ، نقش کاراکتر وتاریخچه اش در متحرکسازی،ساختار روانشناسانه آن در تعامل با مخاطب ،سیستم حرکتی وهمچنین نقش رایانه در اعتلای آن بررسی گردید. تلاش بر اینست با پژوهش در یافته های موجود، شناخت کلی و اصولی برای هنرمندان،متحرکسازان و تولیدکنندگان حاصل شود تا گامی باشد در جهت پژوهشها ی آتی، که این مقاله تلاش دارد با ارائه مطالبی در رابطه با موضوع فوق به یک تحلیل کلی برسد.
  کلیدواژگان: متحرکسازي کاراکتر- کاراکتر رايانه اي، سيستم حرکتي، رايانه
 • سیاوش صلواتیان ، علی اکبر فرهنگی، مژگان حضوری صفحات 91-120
  این پژوهش تحقیقی است مردم نگارانه که در آن با روش مصاحبه عمیق به جمع آوری داده پیرامون ادراک مردم شهر تهران از رعایت عدالت رسانه ای توسط صداوسیما پرداخته ایم. جامعه موردبررسی این پژوهش شامل دو طبقه از ساکنین شهر تهران، فقرا و اغنیا است. گروه ثروتمند یا پردرآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی بیش از ده میلیون تومان در ماه و گروه فقیر یا کم درآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی کمتر از هفت صد هزار تومان در ماه. از بین این دو گروه به صورت هدفمند اقدام به نمونه گیری شد و نهایتا با 45 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفت، 20 نفر از قشر پردرآمد و 25 نفر از قشر کم درآمد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها نیز از شیوه کدگذاری استفاده شد. با توجه به مفهوم بازنمایی شده از عدالت رسانه ای در این پژوهش، توزیع فرصت ها و امکانات به طور مساوی برای همه افراد و همه مناطق کشور به گونه ای که همه جای کشور هماهنگ نمایش داده شوند، مورد تاکید قرارگرفته است تا مردم از احساس مرکزمحوری در کشور دور شوند و احساس نکنند که رسانه ها تنها در دست طبقه حاکمی هستند که بدون درک مسائل و مشکلات آنان آنچه را که خود می پسندد به نمایش می گذارند و نه آنچه فی الواقع در جامعه اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: ادراک عدالت، مردم نگاری اجتماعی، طبقات اجتماعی، توزیع فرصت ها
 • سعیدرضا عاملی، سید وحید نبوی زاده نمازی* صفحات 121-151
  در دنیای امروز، هرچه وسعت و پیچیدگی سینما و تلویزیون مدرن افزایش پیدا می کند، شاهد رویکردهای متفاوتی به مذاهب و ادیان گوناگون هستیم. با توجه به آنکه صنعت تلویزیون ایالات متحده آمریکا یکی از معروف ترین، حرفه ای ترین و بحث برانگیزترین صنایع رسانه ای در کل جهان است و همواره رویکردهایی خاص و جهت داری نسبت به اسلامو مسلمانان داشته، مقاله حاضر یکسوال کلی را دنبال می کند که آیا در سریال های هالیوودی تولید شده پس از حوادث یازده سپتامبر، مفهوم اسلامورومیا به کاربرده شده است؟ مقاله حاضر از تئوری دکتر عاملی که به طور جامع در کتاب «کتاب شناسی تحلیل گفتمانی، دیدگاه آکادمیک غرب درباره ی اسلام، مسلمانان و کشورهای اسلامی» (2012) مطرح شده، استفاده نموده است. با اتخاذ روش نشانه شناسی و به کارگیری پنج کانال کریستین متز و بررسی فصل سوم سریال هالیوودی هوم لند-به عنوان مطالعه موردی-،این مقاله دلایل و تحلیل هایی درباره ی مسئله ی استفاده ی گسترده ی غربی ها از مفهوم اسلامورومیا در سریال های تولید شده بعد از حادثه ی یازده سپتامبر ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: اسلامورومیا، عاملی، سریال تلویزیونی، نشانه شناسی، هوم لند
 • سیداحمد عسکری ، علیرضا خسروی صفحات 153-172
  پژوهش حاضر در پارادایم جهانی شدن و بر مبنای نظری جهانی- محلی شدن رونالد رابرتسون به بررسی نشانه های محلی و فرامحلی تبلیغات تجاری مجله ی عامه پسند «خانواده سبز» می پردازد. این پژوهش برخلاف تحقیقات اقتصاد محور تبلیغات با رویکرد مطا لعات فرهنگی به کارکرد فرهنگی تبلیغات تجاری می پردازد و معانی فرهنگی مستتر و آشکار تبلیغاتی را تحلیل می کند. پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی و روش کیفی نشانه شناسی استفاده می کند تا خلاء های روشی هر یک توسط دیگری پوشش داده شود.
  مطالعات کمی و کیفی صورت گرفته بر روی تبلیغات تجاری مجلات «خانواده سبز» به هدف بازنمایی انگاره های محلی و فرامحلی در این متون تبلیغاتی بیانگر مشارکتی بودن و یک سویه نبودن نشانه ها و کدهای فرهنگ محلی و فرهنگ های فرامحلی است؛ هویت جدیدی که نه کاملا منطبق با فرهنگ بومی بلکه محصول فرهنگ «بومی- جهانی» است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن جهان محلی شدن مطالعات فرهنگی نشانه شناسی بازنمایی نشریات عامه پسند
 • محمدرضا قاسمیان ، رضیه موسوی فر، حمید ضیایی پرور صفحات 173-197
  موضوع مورد بررسی در این پژوهش پدیده ایران هراسی است که در سال های اخیر، دامنه وسیع تری از رسانه ها، از جمله سینما، را در برگرفته است. بررسی فیلم های سینمایی ساخته شده در هالیوود که به نحوی با ایران مرتبط بوده اند نشان می دهد در این فیلم ها ایران به مثابه «دیگری فرودست» غرب نشان داده شده است. در این راستا فیلم های آمریکایی ساخته شده پیرامون ایران از سال 1979 به بعد و تاثیر آنها بر تشدید ایران هراسی مورد مطالعه قرار گرفت و سه فیلم «آرگو» ، «سنگسار ثریا» و «بدون دخترم هرگز» با روش تحلیل محتوای کیفی مطالعه شدند و از تلفیق سه دیدگاه نظری: بازنمایی، مطالعات پسااستعماری و نظریه شرق شناسی نیز برای پایه تحلیل استفاده شد، تا به این پرسش پاسخ دهد که «نقش هالیوود در تشدید ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی ایران چگونه بوده است؟». نتایج و دستاوردهای بدست آمده حاکی از تایید فرضیه پژوهش است هالیوود با تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی نقش بسزایی در تشدید ایران هراسی داشته است.
  کلیدواژگان: ایران هراسی، اسلامی هراسی، شیعه هراسی، هالیوود، انقلاب اسلامی ایران
 • حسنا کاظمی نجف ابادی ، سیدوحید عقیلی، علی دلاور صفحات 199-218
  تحقیق حاضر، نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی (درایران) است که با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و ابزار فیش برداری به بررسی اهمیت و تاثیرات این شبکه ها و شکل گیری و تغییرات ارتباطات بین فرهنگی در این فضا پرداخته است. با توجه به پیشینه تحقیق و نظریاتی که مطرح شده و تحقیقاتی که انجام گرفته است، مشخص شد که ارتباط گری در فضای مجازی بدون پذیرش فرهنگ و پذیرش فرهنگها بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم، عقاید و در نهایت به وجود آمدن فرهنگی مشترک امکان پذیر نیست. ارتباطات بین فرهنگی در این فضا معمولا به سمت جذب فرهنگ ها یا حداقل اثرپذیری از فرهنگ های دیگر شکل می گیرد. این ارتباطات قطعا بر روابط ملتها، مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توسعه یا پسرفت آنها نیز اثرگذار است. در پایان، نتیجه گیری و پیشنهادات لازم مطرح شد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی مجازی، ارتباطات بین فرهنگی
 • مریم سادات نقیبی اصفهانی ، اصغر فهیمی فر، شهاب اسفندیاری صفحات 219-241
  ایننوشتار بر ساخته شدن سینمای دفاع مقدس را واکاوی کرده و مولفه های کلیدی این سینما راجستجو میکند. پرسش اصلی پژوهش این است که «آیا می توان به وجود ساختاری خاص به عنوان مشخصه اصلی فیلم های تولید شده تحت عنوان دفاع مقدس قائل بود؟». فرضیهء پژوهش بر این مبناست که در سینمای جنگ تحمیلی ایران، فیلم های موسوم به دفاع مقدس واجد مولفه های ساختارپذیر است. هدف این پژوهش تمرکز بر تولیدات سینمای داستانی مرتبط با مضمون جنگ ایران و عراق در دوره های مختلف تاریخی و کاوش ویژگی هایی است که بتواند به عنوان ساختاری خاص (نه صرفا مبتنی بر شباهت ها) ، به این فیلم ها وحدت ببخشد. روش تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی و تاریخی و به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی است و در خوانش فیلم ها به عنوان روشی کیفی، تحلیل متنی به کار گرفته می شود. پس از بررسی فیلم ها، اقتیاس از رویکرد ساختارگرایانه ویل رایت در مطالعه وسترن و آرای پژوهشگران در مورد سینمای جنگ ایران، مقاله به تدوین یک نظریه ساختارگرا در مورد مولفه های سینمای دفاع مقدس دست می یابد، همانند اصول بنیادین ساختارگرایی، مقاله ساختار سینمای مزبور را توضیح می دهد و سپس معناشناسی می کندو این امر را در مورد دو فیلم مهاجر (دهه 60) لیلی با من است (دهه 70) نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ساختارگرایی، سینمای جنگ تحمیلی، سینمای دفاع مقدس، فیلم مهاجر، فیلم لیلی با من است
|
 • Mojtaba Dastoor Pages 1-25
  Art education in universities is to lay the groundwork for training artists. The quality of the higher education of art has suffered from an increase in the number of students accepted in the universities, so that the facilities, equipment, the faculty members and the labor market for the graduated students of art have not been developed accordingly. Understanding the basic factors and elements which constitute art education in universities is necessary for improving its quality. Studying the various and complex aspects of the quality in the higher education of art needs qualitative methods. This study has been conducted to achieve the features and indicators that increase the quality of art education in universities. The present research has been done though a qualitative approach and the needed data has been gathered using semi-structured interviews in the four axes of humanitarian, educational, environmental factors and the structure of the educational system. Coding method was used in the analysis process. The analysis process involves the stages of interviewing with professors, transcribing the interviews, open coding and axial coding. The selected informers for this study consisted of 10 faculty members. The achieved results from the interviews showed that the indicators of improvement in the quality of art education in universities can be classified in four humanitarian, educational, environmental and educational system structure categories as well as 18 promotion criteria
  Keywords: improving quality, education quality, training art, higher education
 • Hosein Rezaei, Zahra Shekarchizadeh Pages 27-46
  In advanced societies, the relationship between local firms and their costumers is a favorite subject for companies and academic communities. A lot of academic researchers have insisted on the role of ethnographic and demographic characteristics in local purchases. The objective of this research is to examine the influence of moral philosophy and ethnocentrism on intention to buy Iranian brands based on central role of resistance economy among postgraduate students of Isfahan University. The research was conducted using descriptive-metrical method. The studying sample included seventy members of postgraduate students of Isfahan University in 2014 that were selected by means of stratified random sampling. The data were collected through a questionnaire and data analysis was done by SPSS and SMART PLS software. The Findings of this research reveal that although moral philosophy and ethnocentrism don’t influence the intention to buy Iranian brands directly, ethnocentrism influences the intention to buy Iranian brands through resistance economy.
  Keywords: ethnocentrism, moral philosophy, resistance economy, brand, intention to buy
 • ardeshir zabolizadeh Pages 47-74
  The anarchical status of cyberspace brings about deep effects on countries’ interests and national security. A large number of anonymous global players threaten the interests or even the vital infrastructures of their counterparts on a daily basis. This has made the states around the world to think about finding a real approach to decrease such damages, threats, etc. in the cyberspace. And the Deterrence Strategy, as an efficient tool in dealing with such a significant issue, is the outcome of this long endeavor. The current essay aims to discover the effectiveness of Deterrence Strategy in cyberspace and those conditions it is in need of to be regarded as a most efficient deterring tool. The findings here in this essay prove that the Deterrence Strategy cannot have the same performance in cyberspace as it had during the Cold War. However, at the same time, they establish that the Deterrence Strategy enjoys great potentials through which it protects the countries’ interests and national security. Great defense capability, the power of identifying the invaders, and the capability of conducting harsh retaliatory acts are the main three components that make this strategy effective. However, it is worth saying that among all those components, the ‘identification’ factor plays the most fundamental role in making the Deterrence Strategy effective in cyberspace. The reason is that an unbeaten identifying process guarantees the effectiveness and usefulness of retaliatory acts. Furthermore, such a triumph will force the real threat to be wiped out forever. The findings also show that the Deterrence Strategy is something imperfect without the presence of retaliatory acts. In fact, such a shortcoming allows the potential invaders to revise their plans in order to resume their attacks against their rivals in cyberspace.
  Keywords: Deterrence, Cyberspace, Retaliatory Acts, Defense, Recognition
 • Bagher Bahram Shotorban Pages 75-90
  Nowadays digital character animation as one of the animation genres plays a major role in animation films, cinema and video games. This type of art acts as a chain link between audience and artwork, and also is the user’s key of empathy with characters. Since the most of domestic production companies haven't had research and development center in media product field, it is necessary to achieve a general cognition of character animation according to national and domestic culture. So accordingly the role and history of character in animation, psychological construction in interaction with audience, movement system, and also the role of computer in its progress were studied. In addition, studying available results, it is attempted to provide a general and systematic cognition for artists, animators and producers, in order to be a step toward future researches.
  Keywords: character animation, digital character, movement system, computer
 • siyavash salavatian, Aliakbar Farhangi, mozhgan hozuri Pages 91-120
  This study is an ethnographic research in which we have collected data using deep interview on the Tehranian people’s perception of IRIB media justice preservation. The studied population consists of two social classes residing in Tehran, the rich and the poor. The rich or high-income group includes the family whose monthly income is more than ten million Tomans and the poor or low-income families include the people whose monthly income is less than seven hundred thousand Tomans. A targeted sampling was conducted among the two groups, finally 45 persons were interviewed; 20 persons from among the high-income class and 25 others from among the low-income class. The qualitative coding was applied to analyze the data gathered in the interviews. According to the represented concept of the media justice in this study, equal distribution of the opportunities and facilities for all people and all regions of the country- in a way that all parts of the country can be displayed harmoniously- has been emphasized, so that people stop feeling there is centralism in the country and do not think that the media is controlled by the ruling class who, without understanding the people’s problems and troubles, displays what it like and not what actually happens in the society
  Keywords: Distribution of Chances, Justice Perception, Social Classes, Social Ethnography
 • Saeed Reza Ameli, Seyed Vahid Nabavizaeh Namazi Pages 121-151
  As the size and complexity of today’s most modern cinema and TV increase, different approaches regarding different religions are presented. Since, on the one hand, cinema and TV Series of the United States are one of the most controversial, popular, as well as professional ones, and on the other hand, Islam is considered as a religion which its popularity is rapidly growing, this study aimed to find out instances of Islamoromia in the Hollywood TV Series (case of Homeland). Applying the methodology of semiotics and five channels which Christian Metz has argued in analyzing a cinematic work, the present paper applies the theory proposed by professor Saied Reza Ameli in his extensive four volume set “Bibliographical Discourse Analysis: The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries (1949 – 2009)”. Ameli has offered 15 meticulous elements and characteristics of those academic works which revolved around Islamoromic issue. Those elements are applied in semiotic analysis of Islamoromia in Homeland TV Series (3rd season).
  Keywords: Islamoromia, Ameli, TV Series, Semiotics, Homeland
 • Seyd Ahmad Askari, alireza khosravi Pages 153-172
  Based on Ronald Robertson's global-localization theorem, the current research in the globalization paradigm examines the local and international advertisement appearances of popular Khanevadeh-y- Sabz Magazine. This research, contrary to the economic oriented studies of advertisement, deals with the cultural function of commercial advertising through cultural studies approach and analyzes the latent and overt cultural meanings of advertisement. The research uses quantitative content analysis methodology and qualitative methodology of semiotics to cover the gaps of each method. Quantitative and qualitative studies on the commercial advertisement of Khanevadeh Sabz magazines with the aim of representing local and international notions in advertizing texts show that the signs and codes of local culture and non-local cultures are collaborative and non-unilateral; a new identity that does not fully correspond to native culture, but is a product of ‘native-global’ culture.
  Keywords: Globalization, local-Globalization, Cultural Studies, Semiotics, Representation, Popular Publications
 • Mohammad Reza Ghasemian, null null, Hamid Ziaeiparvar Pages 173-197
  The aim of this research is to investigate the phenomenon of Iranophobia in Hollywood’s productions. The study of Hollywood cinematic films associated with Iran suggests that Iran has been portrayed as ‘a subaltern other’ of the West in these films. In this regard, we investigated American films made about Iran since 1979 and their effects on the intensification of Iranophobia. Doing so we studied three films, ‘Argo’, ‘the Stoning of Soraya’ and ‘not Without My Daughter’, by qualitative content analysis method. To answer the question of ‘what has been the role of Hollywood in exacerbating Iranophobia after the revolution?’, an combination of the three theoretical perspectives of ‘representation’, ‘postcolonial studies’ and ‘Orientalism’ were also used for the basis of our analysis. The results confirm the research hypothesis. Constructing a negative image of the Islamic Republic, Hollywood has played a significant role in intensifying Iranophobia.
  Keywords: Iranophobia, Islamophobia, Hollywood, Islamic Revolution of Iran
 • hosna kazemi, Seyed Vahid Aghili, Ali Delavar Pages 199-218
  The present study investigates the role of virtual social networks in the formation of intercultural communication (in Iran). Through a library and documentary method and using note taking tools, this research investigates the significance and effects of these networks and the formation and changes of intercultural communication in this context. According to the background research and the theories that have been presented and the researches that have been carried out, it became clear that communication in cyberspace is not possible without the acceptance of cultures and the acceptance of cultures is not possible without considering customs, beliefs, and ultimately the emergence of a common culture. Intercultural communication in this space is usually headed to attract other cultures or, at least, facilitate influenceability from other cultures. These connections will certainly affect the relations of nations, political, economic and social issues and their development or regression. In the end, conclusions and suggestions were made
  Keywords: Virtual Social Network, Intercultural Communication
 • Maryam Sadat Naghibi, Ali Asghar Fahimifar, Shahab Esfandiari Pages 219-241
  This study examines the emergence of Iranian War Cinema and explores its key components. The main question of the research is if Sacred Defense films constituted a structure or not. The hypothesis of the research suggests that these movies go beyond sharing common thematic and narrative features, but they constitute a textual formation. The aim of this study is to concentrate on the Iranian fiction war movies in order to show and analyze some features which can help us to search structural concepts in these movies. The research method would be a descriptive-analysis method. To analyze the films, as a qualitative method, the methodology of this research would be textual analysis. The theoretical framework is structural approach. Through a critical and objective analysis of the films and reviewing the valid readings about the governmental discourse, the results show that Sacred Defense films have either a ritual or an ideological function and then constitute a structure.
  Keywords: Structuralism, Iranian War Cinema, Sacred Defense Cinema, The Immigrant (1990), Leyli Is with Me (1996)