فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ندا پاوندی صفحات 1-8
  آلودگی ناشی از یون های فلزات سنگین موجود در پساب های صنعتی از مهم ترین و خطرناک ترین آلوده کننده های محیط زیست می باشند که در صورت عدم حذف آن ها ضمن ورود به آب های سطحی و زیر زمینی، موجب تشکیل کمپلکس های سمی شده و خطرات بالقوه ای را برای انسان و اکوسیستم ایجاد می نماید. هدف از این پژوهش جذب یون های فلز سنگین مس از پساب های صنعتی با استفاده از هیدروژل های کامپوزیتی پلی وینیل الکل/ کربوکسی متیل سلولز (PVA/CMC) می باشد که با روش انجماد– یخ زدایی انجام می گیرد. روش رویه پاسخ جهت بهینه سازی و تعیین بهترین شرایط تولید هیدروژل ها استفاده گردید. هیدروژل های بهینه شده قادر به حذف درصد بالایی از یون مس می باشد و می تواند جهت تصفیه فاضلاب های آلوده به فلزات سنگین با موفقیت استفاده گردد.
  کلیدواژگان: پلی ونیل الکل، کربوکسی متیل سلولز، انجماد- یخ زدایی، بازیافت یون های فلزی، هیدروژل های PVA-CMC
 • محمدرضا مونس ، حسین حضرتی، داوود کاه فروشان* صفحات 9-14
  با توجه به کاربردهای وسیع پارافین کلرینه شده سازگار با محیط زیست در صنعت و وجود مواد اولیه آن (پارافین و کلر) در کشور، تولید صنعتی این ماده ضرورت می یابد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر فرآیندی در تولید نیمه صنعتی این ماده می باشد. لذا با استفاده از یک پایلوت نیمه صنعتی تاثیر درجه حرارت و میزان گاز کلر بر کیفیت محصول پارافین کلره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلرینه کردن پارافین به روش حرارتی در محدوده دمایی 75-70 شروع شده و در محدوده دمایی واکنش 90-80 بهترین کیفیت محصول به دست می آید. علاوه بر این با توجه به حجم راکتور پایلوت مورد استفاده که حدود ده لیتر بود، بهینه میزان کلر ورودی حدود 4/1 لیتر بر دقیقه تعیین شد. آن هم چنین مشخص شد در مقدار کلر بالاتر از این مقدار محصولی با درصد کلرینه پایین تر و دانسیته کم تر به دست می آید.
  کلیدواژگان: پارافین کلره، روش حرارتی، تولید نیمه صنعتی، بهینه سازی
 • رضا صفرپور، فهیمه درخشانفرد صفحات 15-20
  رشد علم و تکنولوژی، نیاز به پلیمرهایی با خواص و ویژگی های منحصر به فردی را می‌طلبد که پلیمرهای موجود جواب گوی آن نیستند. لذا استفاده از دو یا چند پلیمر و به عبارتی آلیاژسازی به منظور رسیدن به خواص مورد نظر راه حلی برای این مشکل می‌باشد. آلیاژ ABS/PC  یکی از پرکاربردترین آلیاژهای پلیمری در جهان است که از ترکیب دو پلیمر پلی کربنات و کو پلیمر آکریلو نیتریل بوتادین استایرن به دست آمده است. در این پروژه روش تولید انبوه این آلیاژ مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت، در این تحقیق 80 درصد پلیمر ABS با 20 درصد پلیمر PC مخلوط شده و در دستگاه اکسترودر آلیاژ مربوطه تهیه شد و خواص فیزیکی و مکانیکی این آلیاژ مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آکریلو نیتریل بوتادین استایرن، پلی کربنات، آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن و پلی کربنات، خواص فیزیکی مکانیکی
 • هانیه کریمی بهنق، رامین زادغفار صفحات 21-35
  در این تحقیق، تبخیر مواد نفتی و فرآورده های آن از مخازن پالایشگاه تبریز در سال های اخیر مورد توجه واقع شده است. در تحقیق حاضر روش های متداول محاسبه انتشار از مخازن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. متعاقبا با استفاده از نرم افزار TANKS  نسبت به محاسبه مواد نفتی پالایشگاه تبریز اقدام شد. کلیه پارامترهای تاثیرگذار بر تبخیر فرآورده ها همراه با شرایط مخازن وارد نرم افزار شد. محاسبات نشان می دهد که به صورت سالانه حدود 52 تن در سال، انواع فرآورده از مخازن پالایشگاه تبریز تبخیر می شود. این میزان تبخیر می تواند تاثیر بر آلودگی هوا در محیط اطراف پالایشگاه داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تلفات فوق الذکر با قیمت های داخلی و بین المللی هزینه هنگفتی می شود. با اقدامات ساده بهینه سازی نظیر نصب سیستم بازیافت بخارات فرآورده نظیر میعان و جذب سطحی کاهش خواهد یافت. با توجه به این که این میزان تلفات فرآورده های نفتی حاصل از اتلاف اتصالات کف و اتلاف اتصالات دیواره می باشد لذا پیشنهاد می گردد که در مخازن از سیستم بازیافت و کنترل بخارات هیدروکربنی استفاده شود. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار و یافته های این تحقیق سعی می شود تا با نصب سیستم های کنترلی مانند فیلتر غشائ پلیمری با راندمان کاری %90، میزان انتشار  فرآورده ها را که به صورت بالقوه برای سلامت کارکنان جایگاه و محیط زیست خطرناک می باشند را کاهش داد.

  کلیدواژگان: تبخیر سطحی، مخازن پالایشگاه تبریز، نرم افزار Tank، مدل سازی
 • لیلی رحیمی اهر، امین فرهودی صفحات 37-41
  در این تحقیق، گاف انرژی HOMO-LUMO، پارامترهای ساختاری، انرزی مینیمم، مقدار بار الکتریکی اتم ها و ممان دوقطبی رزورسینول و فنول در فاز گازی محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه G++(d,p) 311-6  بر روی ترکیبات انجام شده است. مطابق محاسبات انجام شده ممان دوقطبی رزورسینول و فنول به ترتیب 3826/1 و 3844/1 دبای و مقدار گاف انرژی رزورسینول و فنول به ترتیب 2125/0 و 21392/0 هارتری به دست آمده است. محاسبات مربوط به بار الکتریکی اتم ها نشان می دهد در هر دو ترکیب همه اتم های هیدروژن بار الکتریکی مثبت دارند و بیش ترین بار منفی به طور عمده در اتم O قرار دارد.

  کلیدواژگان: گاف انرژی HOMO-LUMO، رزورسینول، فنول، DFT
 • مرتضی قلیزاده، علی صلحایی صفحات 43-52
  امروزه با توجه به گسترش روزافزون مصرف حلال‌های مختلف در کشور و جهان و هم چنین با در نظر گرفتن پتانسیل کشور در خصوص وجود منابع هیدروکربنی گسترده، لزوم انجام طراحی پایه مهندسی این‌گونه واحدها و کارخانه‌های پتروشیمیایی در کشور احساس می‌شود. به جرات می‌توان گفت اکثر واحدهای صنعتی و نفتی در حوزه گاز، نفت و پتروشیمی توسط کشورهای خارجی طراحی و تحت لیسانس وارد کشور می‌شود. انجام طراحی پایه و شناخت مراحل آن طبق استانداردهای روز دنیا و شرکت‌های بزرگ چندملیتی، انجام‌گرفته است. هر محصول نفتی یا پتروشیمی دارای روش‌های مختلف شیمیایی برای تولید است که دانش فنی یا لیسانس این روش‌ها ممکن است در اختیار تعدادی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی باشد که با تحقیقاتی که در این زمینه داشته‌اند به آن دانش فنی دست پیداکرده‌اند و این روش‌ها را به نام خودشان به ثبت رسانده‌اند. در این تحقیق شرایط مختلف تولید حلال AW- 402 از خوراک نفت خام انجام شد و با بررسی شرایط مختلف عملیاتی موجود و انجام آزمایش‌های موردنیاز بهترین شرایط تولید با کم ترین تلفات انرژی پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: انرژی، شرایط عملیاتی، حلال AW- 402، نفت خام
 • مجید نیک پی، سید روح الله تقی زاده صفحات 53-59
  حرکت مخروطی یکی از شایع‌ترین مشکلات در تولید هیدروکربن از مخازن ایران به خصوص مخازن شکاف دار می‌باشد. می توان با استفاده از راه کارهای گوناگونی نظیر کاهش دبی تولید، تغییر محل بازه تولیدی یا بستن چاه، حفر چاه‌های افقی، تکمیل دوگانه چاه‌ها، تولید همزمان آب و نفت، کاهش دبی تولید و استفاده از ژل پلیمر اثرات این پدیده را کاهش داد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های واقعی یک چاه تولیدی در یکی از میادین گازی شکاف دار ایران، که مشکل تولید آب داشته است، مدل میدان به کمک نرم افزار ECLIPSE 300 شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دادند که دلیل اصلی تولید آب در این چاه مخروطی شدن آب می‌باشد. لذا، ابتدا پدیده مخروطی شدن آب و عوامل موثر بر آن در مخازن معمولی و شکاف دار نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، به منظور بررسی بهتر عوامل موثر بر پدیده مخروطی شدن، آنالیز حساسیت روی پارامترهای مختلف شکاف و ماتریکس از جمله تراوایی و تخلخل انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که عواملی چون تراوایی عمودی و افقی شکاف، تراوایی افقی ماتریکس، تخلخل شکاف و ماتریکس تاثیر به سزایی در زمان میان شکنی آب و تولید آن دارند که درک مناسب آن ها، به تشخیص بهتر پدیده مخروطی شدن منجر می گردد.

  کلیدواژگان: مخازن گازی، مخروطی شدن آب، مخازن ترک دار، شبیه سازی، نرم افزار اکلیپس
 • رامین دوستی، ایمان اکبری داهویی، افشار علی حسینی صفحات 61-69
  طبق آمار بانک جهانی سالانه، یک صد بیلیون متر مکعب گاز طبیعی، سوزانده یا مستقیما به محیط زیست تخلیه می‌شود. عموما از فلرها که به عنوان یکی از قسمت‌های ضروری در چاه‌های نفت، پالایشگاه، پتروشیمی جهت سوزاندن گازها و ترکیبات قابل اشتعال و سمی تخلیه شده استفاده می گردد. از این رو، فلرها به عنوان یکی از منایع بزرگ انتشار دی‌اکسیدکربن، دی‌اکسید سولفور، و حتی هیدروژن سولفید و دیگر آلایندها مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش به شبیه‌سازی الگوی انتشار گازهای حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام  با استفاده از نرم افزارPHAST پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بیش ترین تراکم ابر بخارات گاز سولفید هیدروژن مربوط به فصل زمستان است به گونه ای که ابر تراکم مواد سمی، تا فاصله تقریبا 3 کیلومتری از شعله فلر را تحت پوشش خود قرار می دهد. علاوه بر این نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان دادکه آلاینده‌ خروجی از فلر(H2S) در مقایسه با جدول حد مجاز آلاینده‌های هوا پاک درپالایشگاه‌ها، بالاترین غلظت را (ppm280) در فاصله 1000 متری  از منبع انتشار شعله فلر خواهد داشت.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، نرم افزارPHAST، فلر، پیامد زیست محیطی، پالایشگاه گاز
|
 • Neda Pavandi * Pages 1-8
  Pollution from heavy metal ions in industrial wastewater is one of the most important and most dangerous pollutants in the environment. If these ions would not be controlled, they can penetrate into surface water and underground water, creating toxic compounds and creating potential risks for humans and the ecosystem. In this research, the purpose of adsorption of heavy metal ions from zinc and copper from industrial effluents using composite hydrogels of polyvinyl alcohol / carboxymethyl cellulose (PVA / CMC) is carried out by freeze-thawing method. The response procedure method was used to optimize and determine the best conditions for the production of hydrogels. Optimized hydrogels were able to remove a high percentage of copper ions. Therefore it is able to successfully use for treating heavy metals contaminated with sewage.
  Keywords: Poly(vinyl alcohol), Carboxymethyl cellulose, Freeze?thaw, Metal ion recovery, Hydrogels
 • Mohamadreza Mones, Hossein Hazrati, Dawod Kaveh foruoshan * Pages 9-14
  Due to the range of applications of chlorinated paraffin in the industry, and the existence of raw materials (paraffin and chlorine) in the country, its industrial production is necessary. The aim of this study is investigation of the process effective factors in semi-industrial production of chlorinated paraffin. Therefore, using a semi-industrial pilot were investigated the effect of temperature and the amount of chlorine on the chlorinated paraffin quality. The results show that chlorination of paraffin by heating method was began the range of 70 to 75 ̊C and obtained good quality product in the 80 to 90 ̊C. Furthermore, chlorine amount optimum was determined about 1.4 lit/min according to the reactor volume was about 10 liter. It was also indicated the in higher amount of chlorine obtained product with low percent of chlorine and density.
  Keywords: Chlorinated paraffin, Heating method, Semi industrial production, Optimazation
 • Pages 15-20
  The growth of science and technology, the need for polymers with unique properties and characteristics requires that the existing polymers do not respond to it, so using two or more polymers, in other words, alloys, and is the solution to this problem in order to achieve the desired properties. ABS / PC alloy is one of the most widely used polymer alloys in the world, which is derived from the combination of two polycarbonate polymers and acrylonitrile butadiene styrene copolymer.Therefore, it is very important and essential to study the mass production of this alloy in order to achieve this. In this dissertation, we mixed various percentages of ABS with different percentages of the PC, and the corresponding alloy extruder We will study the physical and mechanical properties of this alloy.
  Keywords: Acrylonitrile butadiene styrene, Polycarbonate, Acrylonitrile butadiene styrene poly carbonate alloy, Physical mechanical properties
 • Pages 21-35
  In this study, the evaporation of oil and its products from Tabriz refinery tanks have been considered in recent years. In the present study common methods of calculating emissions from reservoirs are reviewed. All parameters affecting evaporation software products along with tanks were. Calculations show that approximately 52 tons per year, a variety of products from Tabriz refinery tanks evaporates. The evaporation rate can have an impact on air pollution in the environment around the refinery. In economic terms, these losses will be huge cost domestic and international prices. Optimization with simple actions such as the installation of vapor recovery systems such as condensation and adsorption products will be reduced. Considering that the mortality rate of waste petroleum products fitting floor and wall joints is a waste. Therefore, it is suggested that the reservoirs of hydrocarbon vapor recovery systems and controls used. Also according to exit the application and the findings of this paper is to with control systems such as polymer membrane filter with 90% efficiency, emissions products that are potentially hazardous to workers' health status and the environment are reduced.
  Keywords: Surface Evaporation, Tabriz Refinery Tanks, Software Tank, modeling
 • Pages 37-41
  In the present investigation, HOMO-LUMO energy gap, structural parameters, minimum energy, the amount of atomic charge and dipole moment of the Resorcinol and Phenol were calculated. Density Functional Theory calculations were performed by the B3LYP method with 6-311G++(d,p) basis set on the compounds. Total dipole moment and HOMO–LUMO energy gap of the Resorcinol and Phenol determined by the B3LYP method was 1.3826, 1.3844 Debye and 0.2125, 0.21392 a.u., respectively. In both compounds, all hydrogen atoms have a positive charge and the most negative charge is mainly on the O atom.
   
  Keywords: HOMO-LUMO energy gap, Resorcinol, phenol, DFT
 • Pages 43-52
  Nowadays, because of huge amount of solvent consumption in our country and also in the world, considering the existence of hydrocarbon resources, the basic engineering design of factories and petrochemical plant is mandatory. It could be discussed that in our country, all the petroleum and gas industry factories are just fabricated in Iran and its basic design is done in multinational companies and foreign countries. Each product in petroleum industry accompanied a special method of production, which is designed by a couple of foreign companies. They could reach these methods by research and registration on their own name. In this research, the process for the production of AW-402 solvent is investigated and its condition is optimized.
  Keywords: energy, production condition, AW-402 solvent, crude petroleum
 • Pages 53-59
  Water coning is one of the most common problems during production from fractured reservoirs. Various strategies presented to reduce the production of water caused by the coning phenomenon include drilling horizontal wells, dual completion of wells, simultaneous production of water and oil, reduction of production flow rate and use of gel polymers. In this study, by using the actual data of a production well in one of the Iranian fractured gas fields, which has the problem of water production, the field model is simulated with ECLIPSE 300 software. The simulation results showed that the main reason for the production of water in this well, is the water coning. Therefore, the phenomenon of water coning and effective factors has first been investigated in conventional and fractured petroleum reservoirs. Then, in order to better investigation of the factors affecting the coning phenomenon, sensitivity analysis was performed on various parameters of the fracture and matrix, including permeability and porosity. The results of this study showed that factors such as vertical and horizontal permeability of the fracture, horizontal permeability of the matrix, porosity of the fracture and the matrix have a significant effect on the time between water breakthrough and its production, which leads to better understanding of the coning phenomenon.
  Keywords: Gas reservoirs, water coning, fractured reservoir, simulation, eclipse software
 • Pages 61-69
  Pollution from heavy metal ions in industrial wastewater is one of the most important and most dangerous pollutants in the environment. If these ions would not be controlled, they can penetrate into surface water and underground water, creating toxic compounds and creating potential risks for humans and the ecosystem. In this research, the purpose of adsorption of heavy metal ions from zinc and copper from industrial effluents using composite hydrogels of polyvinyl alcohol / carboxymethyl cellulose (PVA / CMC) is carried out by freeze-thawing method. The response procedure method was used to optimize and determine the best conditions for the production of hydrogels. Optimized hydrogels were able to remove a high percentage of copper ions. Therefore it is able to successfully use for treating heavy metals contaminated with sewage.
  Keywords: Poly(vinyl alcohol), Carboxymethyl cellulose, Freeze−thaw, Metal ion recovery, Hydrogels