فهرست مطالب

طنز نیمروز - پیاپی 33 (مرداد 1397)
 • پیاپی 33 (مرداد 1397)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/08/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حرف اول
 • ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
  وحید میرزایی صفحه 6
 • آب رود و آبرو را برده اید
  سعید طلایی صفحه 7
 • آری اینچنین بود برادر
  وحید میرزایی، حامد بذرافکن صفحه 8
 • مجلات موفق چه مجلاتی هستند؟
  مهناز یزدانی صفحه 9
 • معاونت راهبردی غول چراغ جادویی
  فریور خراباتی صفحه 10
 • مسواک در کلام بزرگان
  مهرشاد مرتضوی صفحه 12
 • روزنامه اونروز
  صفحه 14
 • دیوانه خانه
  داود نجفی صفحه 16
 • لغط نامه
  مهدی ایروانی صفحه 18
 • و این منم / به بهانه عکس اینستاگرام
  محمد پوررشیدی صفحه 20
 • ذکر مناقب شیخ دونالد ترامپ
  علیرضا زیلوچی صفحه 22
 • جاهای خالی که پر نمی شوند
  محمدامین فرشادمهر صفحه 26
 • ارتباط چشمی
  جابر حسین زاده صفحه 27
 • روایت پسامدرن از قرون وسطی: غلغله
  اسماعیل امینی صفحه 28
 • امتیازآورترین بازیکنان ایران در امر حاشیه سازی
  مهرشاد مرتضوی صفحه 33
 • شما مخاطب خاص ما باشید
  صفحه 36