فهرست مطالب

مهندسی متالورژی - پیاپی 68 (زمستان 1396)
 • پیاپی 68 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمیدرضا جعفریان *، سامان کرمی، شهرام خیراندیش، علیرضا ایوانی صفحات 240-248
  در مقاله حاضر، تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در حین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی با سرعت های دورانی و پیشروی متفاوت به وسیله تست های کشش، سختی سنجی و متالوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. جوشکاری توسط دستگاه فرز سنگین توسط دستگاه فرز سنگین بر روی فولاد کم کربن فریتی انجام شد. بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سرعت پیشروی خیلی کم، سایش ابزار و ورود ذرات ماده ابزار اتفاق می افتد و همچنین انتخاب سرعت پیشروی خیلی بالا سبب تشکیل عیب کانال در سطح جوش می گردد. همچنین نتایج آزمون کشش نشان داد که نمونه های جوشکاری شده با سرعت پیشروی mm/min 100 از فلز پایه شکست و نمونه جوش شده mm/min 50 از ناحیه جوش شکست. و همچنین درصد ازدیاد طول به دلیل تحولات آلوتروپیک و ریزدانه شدن ساختار کاهش و استحکام تسلیم افزایش پیدا کرد. علاوه براین، نتایج سختی سنجی نشان داد که سختی نواحی مختلف نسبت به فلز پایه افزایش یافته است و سختی از 155 ویکرز در فلز پایه به 210 ویکرز در ناحیه اختلاط افزایش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: جوشکاری اصطکاکی اختلاطی، ریزساختار، خواص مکانیکی، فولاد کم کربن
 • علیرضا حسنی عارفی، مصطفی حاجیان حیدری* ، مصطفی موسوی زاده، بهمن کروجی صفحات 249-257
  مهم ترین محدودیت آلیاژهای هایپر‏یوتکتیک Al-Si حضور سیلیسیم اولیه درشت، نامنظم و ترد است که زمینه نرم آلومینیم را به آسانی دچار ترک و کارایی آلیاژ را تضعیف می کند؛ بنابراین، اصلاح مورفولوژی، کاهش اندازه ذرات و یکنواخت کردن توزیع سیلیسیم اولیه در این آلیاژها ضروری است. هدف از این مقاله، استفاده از فرایند همزن اصطکاکی برای اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژهای هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی است. همچنین تاثیرات پارامترهای فرایند همزن اصطکاکی روی ریزساختار و مشخصات مکانیکی و تریبولوژیکی سطح اصلاح شده بررسی شده است. بدین منظور نمونه ای صفحه ای شکل در دو قالب فلزی و ماسه ای ریخته‏گری شد. فرایند همزن اصطکاکی با یکنواخت نمودن ریزساختار ریختگی، از بین بردن تخلخل ها و پخش ذرات سیلیسیم با اندازه ذرات مناسب و ریز، موجب بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی (سختی) آلیاژ گردید. نتایج نشان داد که با افزودن منیزیم و بالا بردن سرعت سرد کردن اندازه ذرات از 09/33 به 05/21 کاهش یافته است و مورفولوژی سیلیسیم اصلاح شده و سختی از 53 به 69 افزایش می یابد
  کلیدواژگان: آلیاژ آلومینیم، فرایند همزن اصطکاکی، ذرات سیلیسیم
 • علی محمد کلاگر *، محمد چراغ زاده، مصطفی اصغرپور، نرگس تبریزی صفحات 258-269
  نازل های توربین گاز به دلیل قرار گیری در شرایط بحرانی از تنش و درجه حرارت بالا دچار زوال ساختاری شده که این مساله افت خواص مکانیکی قطعات را به دنبال دارد. برخی از تغییرات ریزساختاری ایجاد شده را می توان با عملیات حرارتی مجدد آلیاژ به حالت اولیه برگرداند و از این طریق عمر مفید آلیاژ را افزایش داد. در این تحقیق، ریز ساختار نمونه هایی از نازل ردیف اول مستعمل توربین گاز 160 مگاواتی از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC با 33000 ساعت کارکرد معادل تهیه شد. سپس ریزساختار آنها قبل و بعد از اعمال سیکل های مختلف عملیات حرارتی با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها بر روی مشخصه های ساختاری نظیر اندازه و توزیع فازهای رسوبی از قبیل فازγ ، کاربیدهای داخل و مرزدانه و همچنین تغییرات مورفولوژی آنها صورت گرفت. تصاویر ریزساختاری نشان می دهد که اعمال سیکل عملیات حرارتی انحلال کامل به همراه سیکل عملیات حرارتی استاندارد، در مقایسه با اعمال سیکل حرارتی استاندارد به تنهایی، اندازه و توزیعی مناسب تری از ذرات فاز γ و کاربیدها مشابه ساختار اولیه آلیاژ بوجود می آورد. همچنین جهت اطمینان از دستیابی به ریزساختار مطلوب، آزمایش کشش نیز در دمای محیط بر روی نمونه های عملیات حرارتی شده، انجام شد. خواص کششی دمای محیط نمونه های عملیات حرارتی شده در شرایط انحلال کامل، 8% در استحکام تسلیم، 12% در استحکام نهایی و 100% در پارامتر ازدیاد طول نسبی نسبت به سیکل عملیات حرارتی استاندارد افزایش داشته که با مشخصه های ساختاری بهتر بدست آمده در شرایط سیکل عملیات حرارتی انحلال کامل، همسو می باشد.
  کلیدواژگان: نازل توربین گاز، جوانسازی، عملیات حرارتی، سوپرآلیاژ IN738LC
 • نرمین ملک پور *، مازیار آزادبه صفحات 270-282
  هدف از این تحقیق، بازیافت حالت جامد ضایعات آلومینیم سری 3000 و 5000 از طریق آسیاکاری مکانیکی است؛ به طوری که منجر به تولید پودر آلومینیمی نانوکریستالی شود. بدین منظور ضایعات قوطی آلومینیمی مستعمل نوشیدنی که معمولا از سه قسمت بدنه، سر و بازشونده تشکیل شده و به ترتیب 75، 22 و 3 درصد از وزن کل قوطی را تشکیل میدهند، به عنوان ماده اولیه استفاده میشود. بدنه قوطی معمولا آلیاژ 3004 و سر آن از نوع 5182 و قسمت بازشونده از سری آلیاژهای 5017، 5042 یا 5082 میباشند. قوطیهای مستعمل آلومینیمی نوشیدنی بعد از دو مرحله آسیاکاری چکشی به چیپسهایی با اندازه 50 میلیمتر و نهایتا 10 میلیمتر تبدیل میشوند. سپس عملیات رنگ زدایی و شستشوی شیمیایی (روغن و اکسیدزدایی) صورت میگیرد. متعاقبا چیپسهای تمیزکاری شده به طریق مکانیکی و با استفاده از گلوله های مقاوم به سایش در دستگاه آسیای سیاره ای تحت اتمسفر محافظ آرگون در مدت زمانهای مختلف تا 48 ساعت، به ذرات پودری تبدیل میشوند. نتایج نشان داد که آسیاکاری در زمانهای کوتاه بطور کامل انجام نشده و در زمانهای طولانی آگلومراسیون اتفاق می افتد. از طرفی استفاده از عامل کنترل کننده هر چند که باعث ریز شدن بیشتر پودر می شود ولی بدلیل تجزیه شدن آن و ایجاد آلودگی چندان مناسب نیست. بطور کلی در این تحقیق، آسیاکاری چپیس آلومینیمی به مدت زمان 24 ساعت بدون هیچ عامل کنترل کننده فرآیند، منجر به تولید پودر با اندازه کوچکتر از 40 میکرومتر با توزیع یکنواخت و اندازه کریستالیت 64/21 نانومتر، با آلودگی و اکسیداسیون ناچیز میگردد.
  کلیدواژگان: ضایعات آلومینیم آلیاژ 3000 و 5000، بازیافت حالت جامد، آسیاب کاری سیاره ای، تولید پودر نانوکریستال آلومینیمی
 • حسین مداحی، ایمان ابراهیم زاده *، احمد تحویلیان صفحات 283-291
  در این پژوهش تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و رفتار مکانیکی در اتصال ورق های نازک آلومینیوم سری 5456 در دو فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن_گاز (GTAW) و جوشکاری قوسی فلز_گاز (GMAW) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور فلز پایه ی آلومینیوم با ضخامت 9/0 میلی متر، فلز پرکننده ی ER5356 به قطر 2/1 میلی متر و گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار گرفت. ریزساختار و سطح مقطع شکست بترتیب توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. همچنین برای بررسی خواص مکانیکی اتصال، از آزمون های کشش و ریزسختی استفاده شد. نتایج نشان داد که ریزساختار در فرآیند جوشکاری TIG بصورت دندریتی هم محور و در حالت جوشکاری MIG بصورت دندریتی ستونی می باشد. ریز ساختار در روش جوشکاری TIG به دلیل حرارت ورودی کمتر و در نتیجه گرادیان دمایی پایین تر نسبت به نمونه ی MIG ریزتر و پراکنده تر است که خود عامل افزایش استحکام و درصد ازدیاد طول نمونه ی TIG نسبت به نمونه ی MIG شده است. همچنین سطح شکست در نمونه ی TIGشامل دیمپل های ریز و حفرات قیفی شکل بوده و شکست از نوع نرم اتفاق افتاده است در صورتی که شکست در نمونه ی MIGاز نوع نیمه ترد مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ورق های نازک آلومینیوم، جوشکاری قوسی تنگستن، گاز، جوشکاری قوسی فلز، خواص مکانیکی، ریزساختار
 • حمید سازگاران *، علیرضا کیانی رشید صفحات 292-303
  چدن های نشکن دسته ای از مواد مهندسی هستند که در بسیاری از کاربردهای صنعتی به صورت گسترده استفاده می شوند و بنابراین، بهبود رفتار مکانیکی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، براده های پیوسته فولاد AISI 1045 به عنوان تقویت کننده در زمینه چدن نشکن قرار گرفت و با استفاده از فرآیند ریخته گری ماسه ای، کامپوزیت های چدن نشکن تولید شد. چدن های نشکن ریخته گری شده حاوی 0، 5 و 10 درصد حجمی از براده های فولادی هستند. از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به اسپکتروسکوپی اشعه ایکس تولید شده توسط پرتو الکترونی (EDS) به منظور بررسی ریزساختار و فصل مشترک ایجاد شده بین براده های تقویت کننده و زمینه چدن نشکن استفاده شد. علاوه بر این، رفتار مکانیکی کامپوزیت های چدن نشکن توسط انجام آزمون های کشش و سختی سنجی بر روی نمونه های تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ریخت شناسی گرافیت ها و ریزساختار زمینه چدن نشکن در کامپوزیت های تولیدی تحت تاثیر میزان تقویت کننده می باشد. علاوه بر این، فصل مشترکی کاملا سازگار بین تقویت کننده ها و زمینه چدنی مشاهده شد که تشکیل این فصل مشترک احتمالا به ذوب شدن سطح براده ها و انجماد مجدد آن ناحیه ارتباط پیدا می کند. بنابراین، بهبود رفتار کششی با افزایش میزان تقویت کننده به ایجاد فصل مشترک سازگار ایجاد شده بین زمینه و تقویت کننده ارتباط پیدا می کند.
  کلیدواژگان: کامپوزیت، چدن نشکن، براده فولاد، ریزساختار، فصل مشترک سازگار
 • احمد قلی زاده * صفحات 304-310
  فریت ها به خاطر داشتن ویژگی های ساختاری، الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی منحصر بفرد در شرایط فرین موضوع تحفیقاتی بزرگی را در بردارد. در این کار، اثرات دمایی و جو گرمادهی روی ویژگی های مدول کشسانی نانوذرات Ni0. 3Cu0. 2Zn0. 5Fe2O4 مورد بررسی قرار می گیرد. مقادیر ثابت های کشسانی نمونه ها با استفاده از مقادیر پارامترهای ساختاری و همچنین فرکانس های به-دست آمده از طیف فروسرخ نمونه ها محاسبه شدند. مقادیر سرعت های امواج طولی (VS) و عرضی (Vl) به دست آمده از ثابت های نیرو، برای تعیین مقادیر مدول یانگ (E) ، مدول سفتی (G) ، مدول حجمی (B) و دمای دبای (θD) استفاده شده اند. با مقایسه نتایج کشسانی نمونه های مورد مطالعه می توان فهمید که ویژگی های کشسانی نمونه ها با گرمادهی در محیط کاهنده بیشترین مقدار را دارد که با افزایش دما این ویژگی ها در نمونه های گرمادهی شده در محیط اکسنده بهتر می شود. همچنین، مقادیر ثابت-های نرمی sij به دست آمده از ثابت های کشسانی نمونه ها در محاسبه مدول یانگ E (hkl) و نسبت پواسون σ (hkl, θ) در امتداد راستاهای بلوری [hkl] استفاده شده است.
  کلیدواژگان: فریت نیکل-مس-روی، روش سیترات-نیترات، طیف سنجی فروسرخ، ویژگی های مکانیکی
 • سید ابراهیم وحدت *، هادی نظریان صفحات 311-321
  چالش تغییر خواص آلیاژ در حین استفاده از قطعات فوق ایمنی همواره مدنظر صنعتگران و به تبع آن، پژوهشگران بوده است. بدنه هواپیمای مسافربری (از جنس آلیاژ آلومینیم 2024) به کرات در صعود و فرود به ترتیب تحت تاثیر سرمایش تا دمای 55- درجه سانتیگراد و گرمایش تا دمای محیط قرار می گیرد. منتهی تاثیر تغییرات دمایی فوق روی خواص کششی و مقاومت خستگی نامعلوم است. در این پژوهش در آزمایشگاه، شرایط کار آلیاژ بدنه هواپیما شبیه سازی شده و سپس تغییرات ریزساختار و به تبع آن، تغییرات مقاومت کششی و سختی پس از نگهداری به مدت 10 و 4 ساعت به ترتیب در دماهای 60- و 196- درجه سانتیگراد مطالعه شده است. نتایج نشان داده است که با انجام عملیات زیرصفر، سختی تقریبا بدون تغییر است اما خواص کششی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته و زمانیکه سرعت سرد کردن آهسته (کمتر از 1 درجه در دقیقه) بوده است بهبودی بیشتری در خواص کششی حاصل شده است. درحالیکه، با انجام عملیات زیرصفر، مقاومت خستگی نمونه های زیرصفر شده نسبت به نمونه شاهد، حداقل 20درصد کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: چگالی تعداد ذرات، نیتروژن مایع، عملیات زیرصفر، حدخستگی
|
 • saman karami, Hamid Reza Jafarian *, Shahram Kheirandish, Ali Reza Eivani Pages 240-248
  In this study, change in microstructures and corresponding mechanical properties during friction stir welding are investigated. Microstructural analysis was carried out by optical microscope and electron microscope. Tensile test is done by uniaxial tensile test machine. The results proved that Abrasion of welding tool happened when the transverse speed is relatively low and as a result some WC particles originated from the welding tool is observed in the weldment. In contrast, in relatively high transverse speed causes formation of tunneling defect in weldment. The results from uniaxial tensile test illustrated that the specimen welded by transverse speed of 100 mm/min was fractured from base metal, however in case of transverse speed of 50 mm/min fractured was appeared in weldment area. Significant grain refinement in welded specimens resulted in increment of yield strength. Furthermore, harness measurements demonstrated that in weldment area the hardness value increased from 155 HV to 210 HV.
  Keywords: Friction stir welding, AISI 1018 mild steel, Microstructure, Mechanical properties
 • alireza hasani arefi, Mostafa Hajian Heidary *, mostafa mosavizade, bahman korojy Pages 249-257
  The most important drawback of hyper-eutectic Al-Si alloys is the presence of coarse, primary, irregular and brittle silicon phases, which strongly weakens the material. Therefore, modifying the morphology, decreasing the size and uniforming the distribution of primary silicon phases are essential. The aim of this paper is to use friction stir processing (FSP) for modification of surface microstructure of hyper-eutectic Al-Si alloy. Also, the effect of processing parameters on microstructure and tribological properties was investigated by the light microscopy and microhardness measurements. For this reason, several plate-shaped samples were prepared by casting in both metallic and sand molds. It was observed that microstructure is uniformed, porosities are removed and silicon phases are finely distributed by friction stir processing, leading to improvement of microstructure and mechanical properties of the alloy. The results also showed when Mg added and cooling rate increased, particles’ size changes from 33.09 to 21.05 µm, micro hardness increased from 53 to 69 HV, and microstructure morphology is modified.
  Keywords: Aluminum alloy, Friction stir processing, Si particles
 • Ali Mohammad Kolagar *, Mohammad Cheraghzadeh, Narges Tabrizi Pages 258-269
  The degradation mechanisms are occurred in gas turbine nozzle imposed in the critical high stress and temperature. These mechanisms could lead to reduce the service life and failure. Rejuvenation heat treatment could recover some microstructural changes to the initial state and increase the service life. In this paper, the heat treatment influence on the microstructure of the first-stage gas turbine nozzle made of IN738LC was studied after 33,000 hr of operation in a 160 MW gas turbine. The microstructure was investigated by optical and scanning electron microscopes to show the changes of the precipitated phases size, distribution morphology. Precipitated phases are γ' and carbides in grain boundaries or inside grains. The results show the proper size and distribution of the γ' and carbides similar to the initial structure obtained by the combination of the full solution heat treatment and the standard heat treatment compared. Furthermore, the tensile test was performed to evaluate the performance of heat treated sample. The tensile results of full Solution heat treatment cycle confirm the microstructural observation and show the higher tensile properties (8% in 0.2%YS, 12% in UTS & 100% in El) Related to the Standard heat treated samples.
  Keywords: Gas turbine nozzle, Rejuvenation, Heat treatment, IN738LC Superalloy
 • Narmin Malekpoor *, maziyar azadbeh Pages 270-282
  In this study, the solid state recycling of aluminum waste (3000 and 5000 series) through mechanical milling, leads to production of nano-crystalline aluminum powders. For this goal, aluminium used beverage cans, which usually consist of body (75%), lid (22%) and opening part (3%), are used as raw material. The body, lid and opening of cans usually are alloyed 3004, 5182 and series of 5017, 5042 or 5082, respectively. After two-steps hammer milling of cans, fine chips with 10 mm in size was achieved. The de-coating and chemical cleaning operations were performed to remove the paint layer and other contaminations (such as oil and oxides), respectively. The ball milling was accomplished on clean aluminum fine chips in a planetary ball mill under argon atmosphere for various times up to 48h. The results show that the short time would not be enough for milling. On the other hand too long times are unwelcome either, apparently as a consequence of microstructure leads to agglomeration. In the case of process controlling agent, however it leads to finer powder production, it contaminates the final product due to decomposition during milling. Since mechanical milling without PCA would be suitable. Totally, at least for the condition used in this investigation, 24h mechanical milling without PCA for production clean nano crystalline Al powders finer than 50nm in crystalline size with uniform size (smaller than 40 µm) will be recommended.
  Keywords: 3000, 5000 aluminum alloy, solid state recycling, ball milling, producing nano crystalline powders
 • Hossein Maddahi, Iman Ebrahimzadeh *, Ahmad Tahvilian Pages 283-291
  In this study, the effect of the heat input on the microstructure and mechanical behavior of the 5456 series aluminum thin sheets in two processes of gas tungsten arc welding (GTAW) and gas metal arc welding of (GMAW) was investigated. For this purpose, the aluminum base metal with a thickness of 0.9 mm, ER5356 as metal filler with a diameter of 1.2 mm and argon gas were used. Microstructure and fracture surface were studied by optical microscopy and scanning electron microscopy respectively. Also, to study the mechanical properties of the joint, the tensile and microhardness tests were used. The results shows that the microstructure of TIG and MIG welding process is coaxially dendrite and dendritic columnar respectively. The microstructure of TIG welded sample was finer than MIG welded sample as a result of lower heat input and lower temperature gradient. This event cause increase in strength and elongation in TIG welded sample compared to MIG welded sample. Also, the fracture surface of TIG sample is consists of the fine dumplings and funnel-shaped cavities, and so the ductile fracture has occurred, but the semi brittle failure was done in the MIG sample.
  Keywords: Aluminum thin sheet, Gas Tungsten arc welding, Gas Metal arc welding, Mechanical properties, Microstructure
 • Hamid Sazegaran*, Ali Reza Kiani, Rashid Pages 292-303
  Ductile irons are a type of engineering materials that used in many industrial applications, extensively. Thus, improvement of mechanical properties of ductile irons is very important. In this study, AISI 1045 continuous steel chips applied into the ductile iron matrix as reinforcement and ductile iron composites were manufactured through sand mold casting process. Therefore, the casting ductile iron included 0, 5, and 10 volume fraction of steel chips. Light microscopy and scanning electron microscopy (SEM) equipped energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) used to investigation of the microstructure and interface region. In addition, the mechanical properties of the ductile iron composites were studied by tensile and hardness tests. As a result, graphite morphology and microstructure of ductile iron matrix affected on the reinforcement fraction. In addition, a compatible interface was observed between the reinforcement and ductile iron matrix. Formation of this interface can be probably related on the melting the chips surfaces and solidification of this region. Thus, improvement of the tensile properties by increasing the reinforcement fraction can be related on the formation of the compatible interface between the matrix and reinforcement.
  Keywords: Composite, ductile iron, Steel chip, Microstructure, Compatible interface
 • Ahmad Gholizadeh * Pages 304-310
  Ferrites exhibits unique structural, electrical, magnetic and mechanical properties in extreme conditions that are of great research interest. In this work, the effects of sintering atmosphere and temperature on elastic moduli properties of Ni0.3Cu0.2Zn0.5Fe2O4 nanoparticles have been investigated. The elastic constants of the samples have been calculated by using the values of the structural parameters and also the vibration frequencies obtained from infrared spectra. The values of shear (VS) and longitudinal (Vl) wave velocities obtained from force constants have been used to determine the values of Young’s modulus (E), rigidity modulus (G), bulk modulus (B), Debye temperature (θD). By comparison of the elastic results of the studied samples, we can observe that the elastic moduli of the samples sintered under reducing atmosphere are higher than the other samples, whereas they have been improved with increase of sintering temperature under reducing atmosphere. In addition, using the values of the compliance sij obtained from elastic stiffness constants, the values of Young’s modulus E(hkl) and Poisson’s ratio σ(hkl,θ) along the oriented direction [hkl] have been calculated for the samples.
  Keywords: Ni-Cu-Zn ferrite, Citrate -nitrate method, IR spectroscopy, Mechanical properties
 • Seyed Ebrahim Vahdat *, Hadi Nazarian Pages 311-321
  Challenge of change of alloy properties during service life of extra safety parts was always considered by industrialists and consequently researchers. Fuselage and wings of airplane repeatedly in ascent and descent is affected respectively by cooling to -55 0C and heating to environment temperature. Hence, the effect of above temperature changes on tensile and fatigue properties is unknown. In this study in laboratory, the situation of airplane body working is simulated and then the changes of microstructure and consequently the changes of tensile properties and hardness after holding for 10 and 4 hours were studied respectively in temperature -60 and -196 0C. Results showed that by using of sub-zero treatment, hardness is without change but tensile properties are increased to control sample and when the cooling rate was low (less than 1 degree per minute), more improvement will be achieved in tensile properties. While results showed that by using of sub-zero treatment, fatigue strength is decreased at least 20% to control sample
  Keywords: Population density of particles, Liquid nitrogen, Sub-Zero treatment, Fatigue limit