فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 47 (پاییز 1397)
 • پیاپی 47 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحیم لطیفی، مرتضی کریمی * صفحات 7-28
  جریان احمدالحسن بصری، یکی از جریان های خطرناک در موضوع مهدویت است. در حالی که استناد به خواب و استخاره، وجه مشترک احمدالحسن با بعضی از مدعیان دیگر است، ارائه تحلیل های جدید از روایات و مبانی خاص در رویکرد روایی، او را از سایرین متمایز کرده است. استناد احمدالحسن به بعضی رویکردهای حدیثی رایج در میان گروهی از حدیث گرایان و نیز منطبق ساختن خود با شرایط و حوادث روز با توجه به زمان شناسی خاص خود، از دیگر ویژگی های اوست. در چند سال اخیر، فعالیت های تبلیغی این جریان چه به صورت مجازی در پالتاک و وب سایت های مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزایش یافته. این نکات، ضرورت نقد و بررسی این جریان و نشان دادن اشکالات آن را دو چندان می کند. احمدالحسن بصری، که مدعی است امام، مهدی اول و یمانی موعود است، در بحث حدود و ثغور علم امام، این علم را به علم دینی محدود می کند. به باور وی، آن چه برای امام ضرورت دارد صرفا دانستن امور مربوط به دین است. بر این اساس، وی علم امام به سایر امور از جلمه زبان های روز دنیا، کتب آسمانی پیشین و علوم تجربی و استقرایی را ضروری نمی داند. وی برای نفی علم امام به لغات، هشت دلیل اقامه کرده است. این مقاله، با روش توصیفی _ تحلیلی، به بررسی و نقد این ادله می پردازد و ناتمام بودن آن ها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مهدویت، مدعیان مهدویت، احمدالحسن بصری، علم امام، علم به لغات
 • کاوس روحی برندق*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 29-48
  عصمت یکی از بنیادی ترین آموزه های دینی است که پاره ای از آیات قرآن، آن را شرط نبوت پیامبران به شمار آورده است و از دیدگاه شیعه، افزون بر این شرط امامت امامان به شمار می آید. این پژوهش _ که در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و در تجزیه و تحلیل مطالب، روش آن تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد _ تبیین گستره «عصمت از خطیئه» ناظر به دلایل عقلی و نقلی عصمت به ویژه آیات قرآن پرداخته و در پایان به این نتیجه دست یافته است عصمتی که شرط نبوت و امامت است و انواع خطیئه اعم از عملکرد شرک ورزانه، گناه کبیره، گناه صغیره، انجام عمل مکروه و ترک اولی و خلاف مروت و ارتکاب گناه به شکل سهوی را شامل می گردد.
  کلیدواژگان: عصمت، گستره عصمت، گناه کبیره، گناه صغیره، مکروه، ترک اولی
 • محمدعلی پرهیزگار*، عزالدین رضانژاد، رحمان عشریه صفحات 49-78
  سران بابیت و بهائیت از جمله متنبیان سده های اخیر هستند که با استناد به روایات دعوت قائم موعود به امر جدید، از ادعاهای نبوت و رسالت سخن گفته اند و با رونمایی از دو کتاب «بیان» و «اقدس» ادعای نسخ شریعت اسلام و ظهور شریعت تازه و کتاب آسمانی جدید دارند و با شعار امی بودن در پی القای تازگی و بداعت ادعاها و آموزه های شان به مخاطب هستند. این نوشتار با روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی ضمن بررسی و نقد ادعاها و اقدامات سران این جریان های سیاسی _ مذهبی به پیشینه شناسی مسئله در جریان های باطنی پیشین (اسماعیلیه، نصیریه، حروفیه، پسیخانیه و…) پرداخت و نتایج به دست آمده از تحلیل اسناد و مدارک تاریخی، گواه آن است که ادعاهای علی محمد شیرازی و حسین علی نوری، ریشه در جریان های باطنی پیش از آنان دارد و در حقیقت ادعاهای به ظاهر تازه سران بابیت و بهائیت بازگوی سخنان کهنه جریان های پیش از آنان است.
  کلیدواژگان: نبوت، پیشینه بابیت و بهائیت، خاتمیت، نسخ اسلام، علی محمد شیرازی، حسین علی نوری
 • سید ابراهیم معصومی *، غلامرضا بهروزی لک صفحات 79-104
  مقاله حاضر بر اساس چارچوب (swot) قوت _ ضعف و فرصت _ تهدید، راهبردهای سیاسی ارائه شده توسط امام باقر و امام صادق؟عهما؟ برای جامعه شیعی عصر غیبت مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا با استفاده از روش سوات، محیط سیاسی داخلی و خارجی عصر صادقین؟عهما؟ ذکر شده است. محیط داخلی جامعه شیعی از لحاظ قوت (S) مانند: تشکیل مکتب علمی، گسترش جغرافیای تشیع و وضعیت فرهنگی جامعه شیعی و ضعف (W) مانند: ضعف اقتصادی شیعیان، وضعیت خفقان سیاسی _ اجتماعی حاکم بر شیعیان، انشعاب و پیدایش فرقه های شیعی و قیام زید و فرزندش یحیی، سپس محیط خارجی جامعه شیعیان از لحاظ فرصت (O) مانند: درگیری امویان و عباسیان، تاسیس حکومت عباسیان و رفع ممنوعیت حدیث و تهدید (t) مانند: جریان های فکری سیاسی عصر صادقین؟عهما؟، رواج احادیث ساختگی و مجعول و عملکرهای حکومت های وقت می باشد. در آخر نیز بر اساس الگوی ضعف_ فرصت (WO) راهبردهای: مدارا، دعا و انتظار فرج و بر اساس الگوی قوت _ فرصت (SO) راهبردهای: کمال تعلیمی دین، حکومت غیر معصوم (ولایت فقیه) ، تولی و زنده نگهداشتن عاشورا ارائه شده است.
  کلیدواژگان: امام صادق(ع) و امام باقر(ع)، راهبردهای سیاسی، فرهنگی، عصر غیبت، جامعه شیعی
 • محمد جواد پیرمرادی * صفحات 105-132
  هدف این پژوهش پیشنهاد مدلی برای فراگیرسازی قلمرو مخاطبان اصل اعتقادی دولت کریمه مهدوی است. همان طور که اصل اعتقادی توحید برای جهانی شدن باید به زبانی بین الاذهانی یعنی زبان عقل عرضه شود جامعه توحیدی به رهبری آخرین وصی خلیفه اعظم الهی نیز باید برای جهانی شدن به زبانی جهانی ارائه شود. چون هم پیام دین اسلام جهانی است و هم نیاز به دولت کریمه یعنی جامعه توحیدی عدالت محور نیازی جهانی و متعلق به همه مردم تحت ستم در سراسر جهان است که اکثریت انسان های کره زمین را پوشش می دهد. بر اساس این ضرورت در این مقاله مبانی فلسفی جامعه فاضله مهدوی یا دولت کریمه با روش تحلیل منطقی اسناد مورد پژوهش واقع شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جامعه مهدوی به هیچ یک از آرمان شهرهای پیشنهادی در طول تاریخ شباهت ندارد: در دولت کریمه مدیر اول، خدای علیم و قادر مطلق است که بر اساس فلسفه آفرینش انسان ریاست دولت کریمه در زمین را به خلیفه اش رسول الله ؟ص؟ تفویض کرده است. در درجه اول رئیس دولت کریمه در زمین نبی اعظم و در غیاب ایشان وصی اوست که جز در دریافت وحی، در بقیه خصایل همچون نبی است. او مثل نبی در درک و عمل به قرآن بری از خطا بوده و قرآن ناطق است. این دولت به دلیل عدم آمادگی مردم که در دولت کریمه بر خلاف سایر مدینه های فاضله مطرح نقشی بنیادین دارند هنوز محقق نشده است ولی بنا به وعده قطعی الهی و همچنین حکم عقل مبنی بر این که عدم تحقق دولت کریمه نقض غرض آفرینش خواهد بود روزی محقق و آرزوی بشر برآورده و انتظار بسر خواهد آمد. با طرح مبانی فلسفی دولت کریمه که به مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و انسان شناختی تقسیم و عرضه و تفاوت آنها با مبانی سایر نظام های سیاسی روشن شده است زمینه امکان منطقی چنین نظامی برای همه انسان های مظلوم و تشنه عدالت با هر اعتقادی فراهم شده است.
  کلیدواژگان: مبانی فلسفی، مهدویت، دولت کریمه، مدینه فاضله
 • حسین الهی نژاد *، سیدحامد شاهرخی صفحات 133-156
  بر اساس آیات و روایات و نیز تجربه بشر در طول تاریخ، اتحاد و همگرایی دو عامل مهم و موثر در ساماندهی و رساندن جامعه به سوی مقصود و هدف خود هستند؛ و در پرتو آنها همواره پیشرفت و شکوفایی و عزت و اقتدار و خلاقیت و در نهایت به حاکمیت بر زمین نائل خواهند گشت، در نقطه مقابل، فقدان این دو عامل در جامعه باعث خودبرتربینی و بروز تعصبات قومی و فرقه ای و پراکندگی و سلب نعمت از آنان و در نهایت به ذلت و استعمار مبتلا خواهند شد.
  پس جایگاه اتحاد و همبستگی در جهت دهی جامعه به سوی پیشرفت و تعالی، جایگاه مهم و خطیری است. هرچه اتحاد میان مردم بیشتر باشد، حرکت مردم به سوی جامعه مطلوب سرعت بیشتری می یابد. اتحاد، در بسترها و زمینه های گوناگونی قابل توجیه است؛ زیرا گاهی براساس باورها شکل می گیرد و گاهی بر اساس ملیت و نژاد قابل پی گیری است و زمانی هم وطن و جغرافیا این نقش را ایفا کرده و مردم را به سوی اتحاد و همدلی حرکت می دهند.
  در نتیجه اتحاد دارای بسترهای مختلفی است که با رویکردهای اعتقادی، اجتماعی، نژادی، جغرافیایی و… توجیه می شود. یکی از آن بسترها، باورداشت مهدویت و مولفه های اساسی و مشترک آن همچون اصل ظهور و انتظار و حتمیت آنها و نام و اوصاف امام مهدی و نسب ایشان و حکومت جهانی، گسترش عدالت و دیگر مولفه ها است که مورد قبول همه گروه های اسلامی بوده و سوژه مناسب و مهمی برای ایجاد اتحاد میان مسلمانان و جوامع اسلامی می باشد. لذا این پژوهش با بیان و تمرکز بر برخی از مولفه های وحدت بخش به نقش آنها در همگرایی معتقدان به این باور اصیل اسلامی پرداخته است و در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که مهدویت در همگرایی جهان اسلام چه نقشی دارد؟
  کلیدواژگان: مهدویت، وحدت، همگرایی، جهان اسلام
 • حامد پوررستمی *، محمدحسین رحمتی صفحات 157-182
  نگرش نظام گون (سیستمی) به اندیشه انتظار و مهدویت، می تواند ابعاد و زوایای بیشتر و روشن تری را فراروی جوامع هدف قرار دهد. مدل swot، مدلی راهبردی به «نظام انتظار» است که به تحلیل و ارزیابی چهار مولفه «ظرفیت ها» و «آسیب ها» (مولفه های درون سیستمی) «فرصت ها» و «تهدیدها» (مولفه های برون سیستمی) می پردازد. در این تحقیق بر اساس راهبردهای چهارگانه مدل swot، یعنی so-wo-st-wt چهار راهبرد مهم در نظام انتظار ارائه شده است که عبارتند از: راهبرد «تقویت _ هدایت» برای so، راهبرد «رفع _ هدایت» برای wo، راهبرد «تقویت _ دفع» برای st و راهبرد «رفع _ دفع» برای wt. یافته ها حکایت از آن دارد که بر اساس نگرش راهبردی swot، مولفه های نظام انتظار در تطابق و همگونی معنادار با آموزه های روایی بوده و به سوی تحقق نصاب های ظهور به پیش می رود و با اتخاذ و کاربست بیشتر راهبردهای فوق الذکر، نرخ رشد زمینه سازی و تحقق نصاب ها در نظام انتظار افزون تر خواهد شد. از جمله نوآوری های این نوشتار عبارتند از: تشخیص و تبیین مولفه های نظام انتظار و تطبیق آن با مدل swot و همچنین استنباط و تحلیل راهبردهای اتخاذی فراروی است. گفتنی است روش تحقیق از حیث نوع و سطح خروجی داده، نظری بوده و از حیث شیوه جمع آوری داده، تحلیلی _ توصیفی با رویکرد کتابخانه ای است. از این رو، ملاک انتخاب مولفه ها و راهبردهای فوق، با محوریت تطبیق و تحلیل آموزه های دینی می باشد در حالی که غالبا در پژوهش های دینی مدل swot محور، اساس کار، میدانی و ابزارهای گردآوری مصاحبه ای با جامعه آماری محدود است.
  کلیدواژگان: نظام انتظار، مدل swot، ظرفیت ها، آسیب ها، فرصت ها، تهدیدها
 • سید مجتبی فلاح * صفحات 183-206
 • یدالله حاجی زاده * صفحات 207-226
  واکاوی کارکردهای حکومت جهانی امام مهدی؟عج؟ در امنیت بخشی به جامعه بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر می تواند زمینه های اشتیاق منتظران را به این حکومت آرمانی فراهم سازد و تلاش های آنان را جهت فراهم ساختن زمینه های آن توسعه بخشد. بدون شک امنیت یکی از واقعیت های دوران تشکیل حکومت جهانی امام مهدی؟عج؟ است که خود دست آوردی ارزشمند در گستره حکومت جهانی آن حضرت به حساب می آید، اما سوالی که در این جا مطرح است این است که کارکردهای حکومت جهانی آن حضرت جهت دست یابی به امنیت، در چه اموری است؟ و یا به تعبیری حکومت جهانی امام مهدی؟عج؟ چگونه می تواند امنیت را در جامعه بشری نهادینه و تثبیت کند؟ بررسی برخی از آیات قرآن و منابع متقدم حدیثی و غیرحدیثی نشان می دهد کارکردهای حکومت جهانی امام مهدی؟عج؟ جهت دست یابی به امنیت، در اموری چون گسترش ایمان و تقوا، از بین بردن فقر، از بین بردن ترس و نگرانی، از بین بردن اختلافات، بهره گیری از کارگزاران شایسته و برچیدن ظلم و ستم و استقرار عدالت، خلاصه می شوند.
  کلیدواژگان: امام مهدی(عج)، امنیت، کارکرد، حکومت، عصر ظهور
 • حسن عبدی پور فرد *، محمدحسین محمدی صفحات 227-248
  آخرالزمان مقوله ای حائز اهمیت در مباحث کلامی و الهیاتی و نیز فلسفی می باشد. علاوه بر این، مبانی آخرالزمانی ادیان مختلف در موضع گیری های سیاسی و نیز امور فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف دارای تاثیر فراوان می باشد. با توجه به این امر، مقاله حاضر به کاوش مفهوم و علائم آخرالزمان در ادیان ابراهیمی می پردازد و اشتراکات این ادیان در بررسی نشانه های آخرالزمان، مرور وقایع و حوادث اقلیمی و کی هانی که این ادیان وعده رخ دادن آن را به پیروان خود داده اند، بررسی وقایع سیاسی و اجتماعی مربوط به این دوره زمانی، قسمت های مختلف این مقاله را تشکیل می دهند. در بخش آخر نیز ابعاد مذکور میان ادیان اسلام، میسحیت و یهودیت مورد مقایسه قرار گرفته و اشتراکات و افتراقات ادیان در این زمینه ها بیان می گردد. این مقاله در چارچوب تئوری گفتگوی ادیان تدوین گردیده است.
  کلیدواژگان: آخرالزمان، جنبش سیاسی - اجتماعی، اسلام، مسیحیت، یهودیت
|
 • Dr. Rahim Latifi , Dr. Morteza Karimi * Pages 7-28
  The teachings preached by Ahmad al-Hasan al-Basri are dangerous to Shi’a beliefs on Mahdaviyat. In recent years, the preaching activities of his followers through cyberspace and face-to-face dialogues have been increased and acceptance of his invitation by few students in Hawza Seminaries has doubled the danger. Thus, to have an analytical approach toward his ideas is of great importance. Ahmad al-Hasan al-Basri who claims to be Imam, the first Mahdi and the promised Yamani, believes that the knowledge of Imam is limited to religious knowledge. Thus, the necessary knowledge for an Imam is to know anything related to religious issues. Therefore, according to him, there is no need for Imam to know different languages, the texts of the previous Divine religions and scientific fields of study. To prove that Imam does not know various languages, Ahmad al-Hasan has provided 8 arguments. This article, analyzing them, proves them to be wrong.
  Keywords: Mahdaviyat, the Claimants of Mahdaviyat, Ahmad esmail al-Basri, Imam's knowledge, knowledge of languages
 • Dr. Kavous Roohi Barandagh *, Dr. Abdul Hossein Khosrowpanah Pages 29-48
  Infallibility is one of the most fundamental religious teachings that has been conditioned of the prophethood of the Prophets (peace be upon them) in Some of the verses of the Qur'an, Besides that, in the point of Shia views, it is considered the condition of Imamat.
  This paper on the method of gathering materials, uses libraries, and on the cite of the data, follows attribution style and method of analysis of accounts receivable is Descriptive analysis; And also has explored the scope of "infallibility of the delinquency " From the perspective of the rational and traditional reasons of infallibility, in particular the verses of the Quran.
  And in the end, it has come to this conclusion; The infallibility which is the condition of prophecy and imamate consists of various types of infallibility like blasphemous performance, mortal sins, lesser sins, doing undesirable deeds, abandoning primary and non-generosity deeds, And committing sin in an inadvertent way.
  Keywords: infallibility, the scope of infallibility, mortal sins, lesser sins, undesirable deeds, abandoning primary deeds
 • Mohammad Ali Parahizgar *, Dr. Ezzoddin Rezanejad , Dr. Rahman Oshrieh Pages 49-78
  The Babiyat and Bahaiyat Leaders are Claimers of Prophecy In the recent centuries and they by narrations are about Promised which is inviter to new affairs , have spoken of the claims of prophecy and mission. And by discovery of two books, "Bayan" and "Aqdas", Claim Remove Islam law and the rise of new law and new holy book and by Slogan of Being popular are seeking to implantat their claims and their teachings are fresh. This article is a descriptive-analytic research and While analyzing and criticizing the claims and actions of the leaders of these political-religious Currents, studied the history of the problem in past inner Currents (Ismailiyeh, Nasiriyeh, Horufiyeh, Pasikhaniyeh and ...) and the results from the analysis of historical documents prove that The claims of Ali mohammad Shirazi and Hossein Ali Noori are rooted in the inner Currents before them And in fact, the seemingly new claims of Babiyate and Bahaiyat are the revelation of the old speeches before them.
  Keywords: Prophecy, History of Babiyat, Bahaiyat, finagling, Remove Islam, mohammad Shirazi , Hossein Ali Noori
 • Seyed Ebrahim Ma'sumi *, Dr. Gholamreza Behruzi Lak Pages 79-104
  Based on SWOT approach the present paper will analyze political strategies introduced by Imam Baqir and Imam Sadiq (A.S) in preparation of Islamic society for the Occultation era. First, political environment in Islamic (Shi'ite) society will be analyzed by means of SWOT analysis. Therefore, establishment of scientific School, spread of Shia diaspora and cultural situation of Shia society are the (Strengths), poor Shia economy, socio-political yoke over Shias, emergence of Shia denominations and Zaid and Yahya revolts are the (Weaknesses), political challenges between Umayah and Abbasids rullers, advent of Abbasids and revoking the ban over Hadith’s Narration as (Opportunies) and finally spread of fabricated Hadiths, political movements of the time and the malfunctions of transient governments are the (Threats). based on Weakness-Opportunity analysis compromising, supplication and waiting for the reappearance strategies are presented while based on Strength-Opportunity analysis perfection in religious training, strategies of Wilayat al-Faqih (Guardianship of faqih) government, Tawalli (friendship for Ahl al-Bayt(a)) and maintaining Ashura are the presented strategies.
  Keywords: Strategy, Imam Sadiq (a), Imam Baqir (a), Political Strategies, Occultation Era, Islamic Society
 • Dr. Mohammad Javad Pirmoradi * Pages 105-132
  The aim of this article is to present a Methodological role Model for developing the domain of Mahdavi favorite State addressees. AS the principle Monotheism, to be universal, should be presented in language of reason and logic, so Monotheistic Community by leadership of the last divine great Caliph executor should be also presented in the same way. For, either Islamic message, or need to favorite state ,I.e , justice-centered Monotheistic Community is universal and belonged to all oppressed people in all over the world. Based upon this necessity in this article philosophical foundations of Mahdavi favorite state has been studied by logical analysis of data. Findings of the research indicate that Mahdavi Ideal community is not similar to no one of Utopia proposed during history. In favorite Mahdavi State first Manager is Omnipotent and Omniscient God who submitted the leadership of favorite state on the globe to his Caliph, i.e , Messenger of Allah. In the first step the head of favorite state on the globe is the Great Messenger , but after him the responsibility of leadership is in charge of his executor who is same as him in all characteristics except receiving revelation; He is infallible in understanding Quran and behaving according to it as well, like messenger of God he is , so to speak, talker Quran.This mentioned state has not been operated yet,for the sake of people unpreparedness, those who have a fundamental role for establishing Mahdavi favorite state, despite of other favorite ones, but for the certain promise of Allah and reason verdict that non-stablishing mahdavi favorite state is breach of God purpose for creation, one day it will be stablished, human desire will be fulfilled and man will come to his dreams. It has been prepared the context for Logical possibility of this favorite political system for all eagers of justice and oppressed people with any school of thought, by proposing philosophical foundations of Mahdavi favorite state divided into epistemological and ontological and anthropological in the article and clarifying their differences with other ones.
  Keywords: Philosophical Foundations, Mahdaviat, Favorite State, Utopia
 • Dr. Hossein Elahinejad *, Seyed Hamed Shahrokhi Pages 133-156
  Based on Quranic verses and Islamic traditions, as well as human experience throughout history, unity and convergence are two significant and effective factors to organize and to have the community achieve its purpose and objective. Along with them, progress, prosperity, dignity, authority and creativity will finally lead to sovereignty on the earth. On the contrary, lack of these two elements in the society will cause superiority complex, ethnic and sectarian prejudice, dispersion and blessing deprivation for them, and ultimately it will lead to humiliation and colonialism. Therefore, unity and solidarity in directing society towards progress and excellence have an important and crucial place. The greater the unity among the people, the faster the movement of people towards the ideal society. The alliance is justifiable in various areas and domains, because it can sometimes be built upon beliefs and occasionally it can be based on nationality and race and finally sometimes this role can be played by homeland and geography which directs people towards unity and sympathy. Therefore, the alliance has various foundations which can be justified by ideological, social, racial and geographic approach. One of those foundations is the belief in Mahdaviyat and its basic and common components, such as reappearance of Imam Mahdi, waiting for him and their certainty, the names and characteristics of Imam Mahdi, his relatives, global governance, spread of justice as well as other factors which have been accepted by all Islamic groups and it is an important issue to form an alliance between Muslims and Islamic communities. Therefore, the current study has dealt with the role of these factors for the convergence of believers in this genuine Islamic belief, through expressing and focusing on some unifying elements and it is going to answer this fundamental question "what is the role of Mahdaviyat in the convergence of Islamic world?"
  Keywords: Mahdaviyat, unity, convergence, Islamic world
 • Dr. Hamed Purrostami *, Dr. Mohammad Hossein Rahmati Pages 157-182
  The systematic attitude of the Entezar and Mahdaviyat can bring more dimensions and angles to target societies. The ( swot) model is a strategic model for the "Entezar system" that analyzes and evaluates the four components include: "capacities" and "damages" (internal components) and "opportunities" and "threats" (external components). In this research, four important strategies have been proposed in the Enteza system based on the quadruple strategies of the swot model, namely, so-wo-st-wt, which are the "reinforcement-guidance" strategy for (so), the "fix-guidance" strategy for (wo), the " reinforcement -Disposing" strategy for (st) and the "fix-Disposal" strategy for (wt). The findings indicate that, based on the SWOT strategic approach, the components of the Entezar system are in accordance with the narrative teachings and the components are moving toward implementation of the emerging curriculum and by adopting and applying the above mentioned strategies, the growth rate of foresight and the fulfillment of the quorum will increase in the system of expectations. Among the innovations of this paper are: the identification and explanation of the components of the system of Entezar and its adaptation to the swot model, as well as the inference and analysis of the future adoptive strategies. It should be noted that the method of research in terms of type and level of data output is theoretical and in terms of data collection, analyticaldescriptive approach with library approach. Hence, the criterion for choosing the components and strategies above is the focus on the implementation and analysis of religious teachings, while in the religious studies of the swotdriven model, the base is fieldwork and interviewing tools are limited to the statistical community.
  Keywords: Entezar system, swot model, capacities, injuries, opportunities, threats
 • Dr. Seyed Mojtaba Fallah Pages 183-206
  Many signs of the Appearance has been neglected By the researchers of The field of Mahdaviyat Because its from Singing as unconditional symptoms. This is despite the fact that the comprehensive examination of the narrations of this part of the teachings of Mahdavi proves several points: First, a significant part of these narratives is part of common narratives that are expressed in narratives sources of two groups(Shia and Sunni). Second, the content of many of these narratives, despite being apparently contradictory to natural phenomena, After scientific research, is in the framework of natural events, And can not be regarded as an extraordinary phenomenon that is beyond the capacity of human knowledge. And thirdly, the content of many of these signs, despite the different appearance of each other, by help of each other, are trying to prove a single phenomenon that has a significant effect on events after the Appearance . One of these signs is the eclipse of the sun and the eclipse moon in Abnormal time that In addition to being quoted in Shia and Sunnis' narrative resources, that Its also confirmed by three categories of narratives in the Shiite and Sunni sources.
  Keywords: Cosmic phenomena, the era of Appearance, eclipse of the sun, eclipse of the moon , blazing star, column of fire
 • Dr. Yadollah Hajizadeh * Pages 207-226
  Examining the Functions of the Imam Mahdi's world Government is Important in Securing Something to Human Society. This would provide grounds for the enthusiasm of the Waiters for this ideal Government And will develop their efforts to Create its grounds. Undoubtedly, security is one of the realities of the formation of the world Government of Imam Mahdi (AS) Which is a valuable achievement within the scope of Formation time of his world government. But the question that arises here is that What are the functions of his world government to achieve security? Or, in other words, how can the Imam Mahdi's world government fixate security in human society? Examining some of the Qur'anic verses and the sources of hadith and non-hadith shows Functions of the world Government of Imam Mahdi To achieve security are the following: Spreading faith and piety, eliminating poverty, eliminating fear and worry, eliminating disputes, exploiting competent agents, and eliminating oppression and the fixate of justice.
  Keywords: Imam Mahdi (AS), Security, Function, Government, era of Appearance
 • Dr. Hassan Abdipour *, Dr. Mohammad Hossein Mohammadi Pages 227-248
  End time is an important issue in theological and philosophical topics. In addition, the End time principles of various religions have a great impact on political positions as well as cultural and social affairs of different societies. Regarding this issue, the current paper deals with exploring the concept and signs of End time in the Abrahamic religions and the various sections of this study are: the common factors of these religions in examining the signs of the End time, the review of climatic and cosmic events that these religions have promised their followers to be occurred, examining the political and social events associated with this period. In the final section, the aforementioned dimensions between the religions of Islam, Christianity and Judaism are compared and the similarities and differences of the religions are expressed in these domains. This paper has been conducted within the framework of the Theory of Dialogue among Religions.
  Keywords: End time, The Political- Social Movement, Islam, Christianity, Judaism