فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 50 (پاییز 1397)
 • پیاپی 50 (پاییز 1397)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
 • چرا باید معماران آثار دیگر یاران را پایش کنند؟
  شهریار خانی زاد صفحه 4
 • نقدی بر سرمقاله ی نوشته شده در فصلنامه ی هنر معماری شماره ی 49
  سیروس باور صفحه 6
 • سومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی
 • بیانیه ی سومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران (1397 - 1395)
  صفحه 10
 • بیانه ی هیئت داوران مسابقه ی ملی طراحی اکوکمپ تفریحی - آموزشی بندر تاریخی کنگ
  صفحه 14
 • صورتچلسه داوران بخش آثار نمایشگاهی سومین دوسالانه
  صفحه 15
 • داستان دوسالانه
  علیرضا عظیمی حسن آبادی صفحه 16
 • ایجاد مطالبه ی مردمی از طریق معماری: چرا محمدحسین سجاد به عنوان برنده ی نشان دکتر علی اکبر صارمی در دومین دوره برگزیده شد؟
  علیرضا عظیمی حسن آبادی صفحه 24
 • معمار سال
 • معماری با سنگ، رنگ و فرهنگ: شورش عابد، معمار سال 1397
  صفحه 32
 • برگزیدگان سومین دوسالانه
 • آثار نمایشگاهی
  صفحه 64
 • بخش نقد دوسالانه
  صفحه 106
 • برگزیدگان طراحی اکوکمپ تفریحی - آموزشی بندر تاریخی کنگ
  صفحه 132