فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی حقی زاده، علی حیدر نصرالهی، آزاده ارشیا * صفحه 1
  مدیریت بهینه منابع طبیعی یک منطقه نیازمند درک تاثیرات تغییرات کاربری/ پوشش زمین بر روی چرخه هیدرولوژیکی آب های آن منطقه است. منطقه موردمطالعه محدوده چغلوندی واقع در استان لرستان است. در این پژوهش جهت بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و خشک سالی با افت سطح تراز آب زیرزمینی، نقشه های کاربری اراضی در طی سه دوره زمانی 2004، 2009 و 2014 از تصاویر ماهواره ای +ETM ماهواره لندست منطقه چغلوندی استخراج شد. پس از پردازش و تحلیل تصاویر،کاربری های منطقه در شش طبقه جنگل، مرتع، بوته زار، زراعت، مسکونی و سایر طبقه بندی گردیدند. ضریب کاپا مربوط به طبقه بندی سال‏های 2004، 2009 و 2014 به ترتیب برابر0/89، 0/9 و 0/92 به‏ دست آمد. به منظور بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و افت تراز آب زیرزمینی منطقه از داده های کمی 18حلقه چاه پیزومتری در سال های 2004، 2009 و 2014 استفاده گردید. همچنین در این مطالعه برای تعیین روند تغییرات بارندگی و تعیین دوره های خشک سالی و ترسالی از میانگین های متحرک 3 ،5 و 7 ساله استفاده شد. نتایج نشان دهنده زوال منابع طبیعی، تخریب اراضی جنگلی و تبدیل به زراعت و مناطق مسکونی و افت آب زیرزمینی همگام با خشک سالی در بلندمدت است که در سال 2014 نسبت به سال 2004، حدود 6 متر افت تراز آب زیرزمینی اتفاق افتاده است.
  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای، چاه های پیزومتری، خشک سالی، منابع آب زیرزمینی
 • مریم ممبنی *، حمیدرضا عسگری، علی محمدیان بهبهانی، حسین یوسفی صفحه 8
  پدیده فرسایش بادی به عنوان یکی از اصلی ترین فرآیندهای زوال سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می آید. انتشار گرد و غبار و حرکت ماسه های روان توسط نیروی باد به عنوان یکی از علل اصلی فرآیند بیابانزایی شناخته شده است که در نتیجه آن تبدیل مناطق کشاورزی به زمین های بایر و ایجاد پوشش ماسه بر روی آن ها است. تپه های ماسه ای، به علت رطوبت ناکافی و همچنین عدم پوشش مناسب گیاهی، دارای چسبندگی کمی بوده و مستعد فرسایش بادی می باشند بنابراین تثبیت و جلوگیری از پیشرفت آن ها ضروری است. یکی از شیوه های متداول کنترل ماسه های روان استفاده از خاک پوش بر سطح پهنه های ماسه ای است که خاک پوش ها به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم می شوند. اخیرا توجه به بحث تخریب محیط به وسیله خاک پوش نفتی همچنین هزینه های زیاد استفاده از این نوع خاک پوش ها، باعث فعال شدن مراکز علمی و پژوهشی کشور در زمینه تحقیق بر روی تغییر در نوع و شیوه های استفاده از خاک پوش گردیده است. در تحقیق حاضر به معرفی انواع خاک پوش از دیدگاه مکانیسم عملکرد آن ها در تثبیت ماسه های روان و شناخت معایب و مزایای استفاده از خاک پوش ها پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، اگرچه استفاده سنتی از خاک پوش نفتی در طی سال ها به عنوان یک اقدام ضربتی مورد توجه بخش اجرای تثبیت ماسه های روان بوده است به دلیل معایب و مشکلات فراوان آن از جمله هزینه های زیاد استفاده از این نوع خاک پوش و لزوم به کارگیری ماشین آلات سنگین در عملیات میدانی، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی کار با این نوع خاک پوش و در نهایت خسارت های هنگفتی که هرساله منابع اقتصادی ما از فرسایش بادی متحمل می گردد امروزه پیشنهاد می شود که ضمن بکارگیری از خاک پوش نفتی در موارد بسیار ضروری، تحقیق و ترویج استفاده از خاک پوش های زیست تخریب پذیر که با عناوین مختلف به کار برده شده، استفاده شود تا در آینده ضمن افزایش خواص مقاومتی و کیفیت این خاک پوش های زیست سازگار، هزینه های تولید آن نیز تا حد قابل قبول کاهش داد.
  کلیدواژگان: فرسایش بادی، فرسایش پذیری، ماسه های روان، تثبیت، خاک پوش
 • علی جبله، محسن حسینعلی زاده *، علی نجفی نژاد، علی محمدیان بهبهانی صفحه 24
  باتوجه به مشکلات متعدد فعلی در بخش کشاورزی و آلودگ ی های غیر نقطه ای، حس اقتصادی کشاورزان آینده نگر ایجاب می کند تا کشاورز به دنبال اقداماتی برای حفظ مواد مغذی و خاک در مزرعه خود باشد. از طرفی سیلاب های گل آلود و مخرب هر ساله منابع آب و غذا و منافع جوامع بشری را تهدید می کنند. در چنین شرایطی می توان مناطق بافر را به عنوان یک ایده نوین و سازگار با محیط زیست برای کشاورزان و جوامع بشری تلقی کرد. مناطق بافر موجود در حوزه های آبخیز کشور نیز دارای آثار و خدمات متنوعی برای جوامع بشری می باشند که در حال حاضر تا حدی برای مدیران کشور ناشناخته باقی مانده است. بافرهای طبیعی موجود در دو شهر گرگان و مینودشت در استان گلستان به عنوان نمونه بارز مناطق بافر در ایران، علاوه بر کاهش اثر سیل های مخرب، منابع آب این شهرها را نیز از ورود آلودگی های غیرنقطه ای محافظت می کنند. نتایج این بررسی نشان داد مناطق بافر دو منطقه مورد مطالعه نقش موثری در ارتقاء سلامتی بوم سازگان این مناطق ایفا می کنند. از طرفی با طراحی و مدل سازی بافرها برای مناطق بحرانی این دو محدوده، می توان خسارات ناشی از سیل و آلودگی منابع را کاهش و درآمد کشاورزان را نیز افزایش داد. هم چنین بر اساس این یافته ها، استفاده از مناطق بافر به عنوان یک ابزار مهندسی زیستی در حوزه های مورد مطالعه مطرح می باشد.
  کلیدواژگان: چهل چای، گرگان، نوارهای بافر، مدلسازی بافر، مدیریت آبخیز
 • نازیلا علایی، رئوف مصطفی زاده *، اباذر اسعلی عوری، معراج شرری، زینب حزباوی صفحه 30
  فعالیت های انسانی موجب تغییر سیمای سرزمین و در نتیجه تغییر ساختار، ترکیب و عملکرد بوم سازگان آبخیز می شوند. در اثر این تغییرات ممکن است ارائه خدمات طبیعی حوزه آبخیز با مشکل مواجه شده یا غیرممکن شود. برخی از این فعالیت های انسانی شامل تغییر کاربری اراضی، قطع درختان، معدن کاری و شکار باعث بروز و یا تشدید اختلالات طبیعی مخرب مانند آتش سوزی یا سیل می شوند. این نوع فعالیت ها و تغییرات بی شک نیز در یکپارچگی حوزه آبخیز تاثیرگذار هستند. در واقع یکپارچگی آبخیز به توانایی حوزه آبخیز در تامین و ارائه طیف کاملی از فرآیندها و عملکردهای بوم شناختی مورد نیاز برای پایداری منابع و خدمات بوم سازگان اطلاق می شود. این مفهوم در واقع نشات گرفته از مفهوم یکپارچگی بوم شناختی بوده که توسط بوم شناس ها به طور جدی مورد توجه و بحث قرار می گیرد. در این مقاله، مفهوم نوظهور یکپارچگی در مدیریت جامع و سازگار حوزه های آبخیز و ارائه اطلاعات جامع و لازم در خصوص شاخص ها و رویکردهای مختلف ارزیابی آن در واحد بوم سازگان معرفی و تبیین شده است تا محققان و مدیران حوزه های آبخیز بتوانند از این رویکردها برای تبیین یک رویکرد جامع بومی برای ارزیابی یکپارچگی بوم سازگان آبخیز کشور استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ابزار مدیریتی، توان بوم شناختی آبخیز، سیمای سرزمین، مدیریت یکپارچه آبخیز
 • حمیده افخمی * صفحه 40
  بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع عشایری از جمله مسائل استراتژیک دولت ها می باشد که بی شک ارائه راهبردهای مدیریتی مناسب در این راستا گامی مهم و ضروری تلقی می گردد. تحقیق حاضر به منظور بررسی مشکلات گود عرب طاهری منطقه طبس و بر اساس مدل تحلیلی SWOT انجام شده است. ابتدا با بازید از منطقه و تهیه پرسشنامه ها نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای منطقه تعیین گردید. سپس ماتریس عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) تهیه و جهت امتیازدهی (طیف لیکریت) به کارشناسان و بومیان منطقه ارائه شد. پس از تعیین ضریب تاثیر (ضریب نهایی) عوامل در ماتریس ها، راهبرد (استراتژی) حداقل- حداکثر WO تعیین گردید. این راهبرد نوع دوم راهبردها و از ترکیب فرصت ها و نقاط ضعف می باشد که به توجه به ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد مناسب طراحی می گردد. در ادامه جهت تعیین راهکارهای مناسب با استفاده از ماتریس QSPM شش راهکار از تلفیق عوامل داخلی و خارجی شناسایی شد که در نهایت دو راهکار 1- توجه دولت به مناطق محروم و عشایر منطقه و تاسیس مراکز بهداشتی، فرهنگی، رفاهی، ارتباطی، مراکز خرید و فروش و 2- ارائه برنامه ای جامع برای یکجا نشینی عشایر و عواقب بعد از آن، با بالاترین امتیاز به عنوان بهترین راهکار شناخته شدند.
  کلیدواژگان: مسائل اقتصادی اجتماعی، جامعه، مدل تحلیلی SWOT، مدیریت و برنامه ریزی، عشایر
 • طیبه مصباح زاده *، فرشاد سلیمانی ساردو صفحه 50
  امروزه بیابان زایی یکی از چالش های مهم قرن 21 مطرح می باشد. تخریب منابع آب، تخریب خاک و همچنین تخریب پوشش گیاهی از نشانه های بیابان زایی است و این چالش مختص مناطق خشک نیست بلکه در همه مناطق اعم از مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب می تواند منطقه تحت تاثیر خود را تخریب کند به همین منظور آگاهی از شدت آن می تواند نقش به سزایی در مدیریت منابع آب ایفا نماید در این مطالعه از مدل IMDPA که بومی ایران است. به منظور پیش بینیبیابان زایی دشت کرمان از منظر معیار اقلیم در افق 1409 استفاده شده است. بررسی و مطالعه معیار اقلیم و امتیازدهی به آن در منطقه مورد مطالعه از سه شاخص مقدار بارش سالانه، شاخص خشکی SPI و شاخص تداوم خشکسالی استفاده شده است. با استفاده از مقادیر بارش پیش بینی شده توسط مدل LARS-WG و مدل IMDPA امتیاز شاخص بارش سالیانه 3/8 ، امتیاز شاخص استمرار خشکسالی 0/7 و امتیاز شاخص SPI 3/5 برآورد گردید و در محیط GIS نقشه های پهنه بندی همه شاخص ها ترسیم گردید نتایج داد که با توجه به امتیاز محاسبه شده، شاخص بارش سالیانه در کلاس بیابان زایی بسیار شدید، شاخص تداوم خشکسالی در کلاس بیابان زایی کم و شاخص خشکسالی SPI در کلاس بیابان زایی شدید قرار دارد و از میانگین هندسی و تلفیق این شاخص ها، شدت بیابان زایی منطقه در افق 1409 در کلاس شدید قرار گرفت. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت فرآیند های بیابان زایی در منطقه کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: بیابان زایی، بیابان زایی متوسط، دشت کرمان، مدل IMDPA ، معیار اقلیم
 • مرتضی قیصوری *، عارف صابری، عطااله کاویان صفحه 58
  آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگی های اکولوژیک سرزمین و شرایط اجتماعی آن، اقتصادی و نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در این میان، استفاده از داده های مکانی و سامان دهی و تحلیل درست این داده ها برای بهره گیری در موضوعات توسعه، با اهمیت بوده و از رشد فزاینده ای در سطح تحقیقات روز برخوردار است. داشتن نقشه های مناسب از شرایط بوم شناختی و زیست محیطی سرزمین برای ارزیابی بسیار با اهمیت است. در این راستا تحقیق فوق به بررسی کاربری های چندگانه به صورت زیر حوزه ای می پردازد جهت این امر نقشه های مورد نیاز بعد از تهیه با استفاده از نرم افزار Arc Map در فرآیند آمایش سرزمین، جهت ارزیابی توان اکولوژیک اطلاعات منابع اکولوژیک حوضه با دستورات Overlly تلفیق شد و در نتیجه نقشه ای که بیانگر تمامی خصوصیات لایه های تلفیق شده است به دست آمد. در این پژوهش بر اساس کاربری های به دست آمده به تفکیک کاربری جنگل نیمه تجاری با درصد مساحت 48/54 درصد دارای اولویت بود و در کاربری کشاورزی و مرتع، کشاورزی درجه دو با درصد مساحت 34/87 درصد در بخش های پایینی حوزه که شامل زنبورداری، باغداری، کشت آبی محدود مانند برنج در سطح کم را شامل شد و در مناطق بالاتر کشاورزی درجه شش با مساحت 47/02 درصد، بیانگر شرایط خوب منطقه برای مرتع داری است، قسمت اعظم حوزه به مساحت 74/02 کیلومترمربع را تفرج گسترده تشکیل داد، و در بررسی نتایج به دست آمده از مدل در مرحله تعیین توان حوضه به انواع کاربری ها نشان داد که بیشترین تناسب در حوضه آبخیز در بین تمامی کاربری ها به کاربری جنگل و تفرج گسترده به ترتیب با مساحت 37/27 و 35/42 کیلومتر مربع مربوط می شود که تقریبا قسمت زیادی از سطح حوزه را شامل می شود و کمترین سطح به کاربری کشاورزی با مساحت 27/06 کیلومتر مربع اختصاص دارد، بنا بر نتایج تحقیق فوق مطالعات زیر حوزه ای می تواند به مدیران در مدیریت صحیح سرزمین و بهره وری مثبت از توان اقتصادی و اجتماعی سرزمین کمک نماید و در حفظ آب و خاک که بستر حیات انسان را تشکیل می دهد، گامی موثر نهاده و توان سرزمین را برای نسل آینده نگه داری نماید.
  کلیدواژگان: تناسب اراضی، GIS، توان سرزمین، حوزه آبخیز چوار
|
 • Ali Haghizadeh, Ali Heidar Nasrollahi, Azadeh Arshia * Page 1
  Abstract: Optimal management of natural resources requires an understanding about the effect of land use/ land cover change on hydrological circle of the water in the area. The location of this study is Chaghalvandi, Lorestan province. In this research, to investigate the relationship between land use changes and drought with groundwater-level decline maps of land use were extracted from ETM satellite images of the Landsat satellite during 2004, 2009 and 2014. Next, the images were processed and analyzed, and then land use was classified into six levels including forest, pasture, shrubbery, agriculture field, residential area, and miscellaneous. The Kappa coefficient for the 2004, 2009, and 2014 classifications was 0.89, 0.9 and 0.92, respectively. Quantitative data of 18 piezometric wells during 2004, 2009 and 2014 were used to assess the relationship between land use change and groundwater level dropping in the area. The moving averages of 3, 5 and 7 year periods were used to determine precipitation level changes and drought and wet periods. The results showed that deterioration of the natural resources, destruction of forest lands and turning them into agriculture fields and residential areas, and groundwater level dropping in the time of long term drought. In 2104 the level of groundwater has dropped about 6 meters in comparison to 2004.
  Keywords: Groundwater resources, Drought, Piezometric wells, Satellite images
 • Maryam Mombeni *, Hamid Reza Asgari, Ali Mohamadian Behbahani, Hossain Yousefi Page 8
  Abstract: Wind erosion phenomenon is considered as one of the main processes of land degradation in arid and semi-arid regions. The emission of dust and motion of sand by wind power is known as one of the main causes of the desertification process, resulting in the conversion of agricultural areas to landfills and the creation of sand coverage on them. The sand dunes, due to insufficient moisture and lack of appropriate plant cover, have little adhesion and are susceptible to erosion of the wind, thus stabilizing and preventing their development is necessary. One of the common methods of controlling sand is mulching on a surface of sandy hills, where mulch is divided into two groups of oil and non-oil. Recently, paying attention to the problem of environmental degradation by the oil mulch and the high cost of using this type of mulch, has enabled the country's scientific and research centers to investigate the changes in the type and methods of mulching. In the present study, mulches have been introduced from the point of view of their mechanism of action in stabilizing sandy soils and recognizing the disadvantages and the benefits of using mulches. The results of this study indicate that although the traditional use of oil mulch has been an important step in the implementation of sand stabilization over the years, due to its many disadvantages and problems, including the high cost of using this type of mulch and the necessity of using the machine Heavy machinery in field operations, environmental and health problems with this type of mulch and, ultimately, the huge losses that our economic resources each year suffer from wind erosion, Today, it is suggested that, while using oil mulch in very urgent cases, research and promotion of the use of biodegradable mulch using various titles should be used in order to improve the properties and the quality of these biohazardous mulches in the future, production costs It was reduced to an acceptable level.
  Keywords: Wind erosion, erosion, moving sand, stabilization, mulch
 • Ali Jabale, Mohsen Hosseinalizadeh *, Ali Najafinejad, Ali Mohammadian Behbahani Page 24
  Abstract: Concerning current various problems in the agricultural sector and non-point pollutions, the economic sense of prospective farmers requires the farmer to seek actions to preserve nutrients and soil in the farm. On the other hand, muddy and destructive floods threaten the water and food resources and the interests of human, annually. In such a situation, buffer zones can be considered as a modern idea and environmentally adaptive for farmers and human societies. Buffer zones in the watersheds also have diverse effects and services for human, which are currently less known to country managers. Natural buffers in two regions of Gorgan and Minoodasht cities in Golestan Province are as typical samples of buffer zones in Iran. Reducing the effects of destructive floods and protecting the city water resources from entry of non-point contaminants are most advantages of these buffers. The results of this study showed that buffer zones of the two studied regions play an important role in upgrade the ecosystem health of these areas. On the other hand, by designing and modeling buffers for critical areas of these two areas, flood damage and pollution can be reduced and farmer incomes increased. Based on these results, the use of buffer zones as a bioengineering tool in the studied areas is proposed.
  Keywords: Buffer modeling, Buffer strips, Chehel-Chai, Gorgan, Management of watershed
 • Nazila Alaie, Raoof mostafazadeh *, Abazar Esmaeli, Ouri, Meraj Sharari, Zeinab Hazbavi Page 30
  Abstract: Human activities leading to landscape change and thus change the structure, composition and function of the watershed ecosystems. These changes face the watershed to many problems or impossibility of providing natural ecosystem services. Some of such activities including land change, tree cutting, mining and hunting leading to emerge destructive natural disasters such as fire or flood. These kinds of activities and changes undoubtedly affect the integrity of the watershed. In fact, watershed integrity is defined as the capacity of a watershed to support and maintain the full range of essential ecological processes and functions in providing the sustainability of biodiversity and of the watershed resources and services for society. Indeed, this concept is adapted from the concept of ecological integrity that is seriously discussed by ecologists. In the present paper therefore the emerging concept of integrity in the comprehensive and adaptive watershed management was introduced and comprehensive and necessary information on different indicators and approaches of ecological integrity evaluation was provided. Toward this, the watershed researchers and managers could use these approaches to elaborate a native comprehensive approach in order to watershed ecological integrity of the country.
  Keywords: Integrated watershed management, Landscape, Managerial tool, Watershed ecological potential
 • Hamide Afkhami * Page 40
  Abstract: The study of the economic and social problems of nomadic societies is one of the strategic issues of the states, which is considered as an essential step in the development of appropriate management strategies in this regard. The present study was carried out to investigate the Goud of Arab-Dahar problems of Tabas area and based on the SWOT analytical model. At first, by visiting the area and providing the questionnaires, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the region were determined. Then, the matrix of internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) were prepared and for evaluation (spectrum of lycritis) were presented to experts and natives of the region. After defining the factors influence coefficient (final coefficient) in the matrices, a strategy of minimum-maximum WO was determined. This strategy is the second type of strategies and the combination of opportunities and weaknesses, which is designed according to the combination of factors of these two parts, the appropriate strategy. In the following, in order to determine the appropriate strategies, using QSPM matrix, six strategies were identified using the combination of internal and external factors, which ultimately identified two strategies. 1- Government attention to the deprived and tribal regions of the region and the establishment of health centers, cultural, welfare, communication, shopping centers and Selling and 2- Providing Comprehensive Plan for Nomadic Integration and After-Effects, Highest Score as Best Practice Were identified.
  Keywords: Socio-economic issues, Society, SWOT analysis model, Management, planning, Tribes
 • Tayebeh Mesbahzadeh *, Farshad Soleimani Sardoo Page 50
  Desertification is one of the major challenges of the 21st century. Destruction of water resources, degradation of soil, as well as degradation of vegetation is desertification symptoms. This challenge is not restricted to dry areas, but can be applied in all regions, especially dry, semi-arid, and humid areas. Destroy the affected environment. Therefore, knowledge of its severity can play a significant role in water resource management. In this study, the IMDPA model, which is native to Iran, has been used to predict the desertification of Kerman plain in terms of climate criterion in 1409. Study of climate criteria and its score in the study area is from three indicators of annual precipitation, SPI drought index and drought persistence index. Using predicted precipitation values ​​by LARS-WG model and IMDPA model, the annual precipitation index score was 3.8, the index of drought persistence index was 0.7 and the SPI index was estimated 3.5 points. In the GIS environment, all indicator mapping maps it was drawn up.
  The results showed that the annual rainfall index is very severe in the desertification class, the index of drought persistence in the low desertification class, and the SPI drought index in the severe desertification class are located, and the geometric mean of these indicators and their synthesis intensity The desertification of the area on the horizon of 1409 is in severe class. The results of this study can help in the management of desertification processes in the region.
  Keywords: Desertification, IMDPA model, Climate criteria, Middle desertification, Kerman Plain
 • Morteza Gheysouri *, Aref Saberi, Ataollah kavian Page 58
  It is an area of ​​science that, according to the ecological characteristics of the land and its social conditions, determines the economic and type of optimal use of the land. Meanwhile, the use of spatial data and the organization and analysis of these data is important for exploiting development issues, and has been growing at the research level of the day. Having appropriate maps of the ecological and environmental conditions of the land is very important for the evaluation. In this regard, the research studies multiple applications in a sub-field. For this purpose, the maps required after the preparation using the Arc Map software in the process Land use was integrated into Overlly's orders to evaluate the ecological capability of the ecological resource data of the basin, resulting in a map representing all the characteristics of the combined layers. In this research, based on the utilization, the priority was given to the use of semi-commercial forests with an area of ​​48.50 percent. In agriculture and rangeland, second-rate agriculture with a percentage of area of ​​34.87 percent in the lower parts of the area, including beekeeping, Horticulture included limited cultivation of low rice, such as rice, and in higher levels of sixth agriculture with an area of ​​47.02%, it indicates good conditions for rangelands, a large part of the area with an area of ​​74.02 km, In studying the results of the model at the stage of determining the power of the basin to the types of applications, the most suitable in the dock Watershed is among the most widely used forests and extensive outdoor recreation with an area of ​​37.27 and 35.42 square kilometers, which covers almost a large part of the area, and the lowest level for agricultural use with an area of ​​27.26 square kilometers According to the results of this research, the following studies can help managers in the correct management of the land and the positive productivity of the economic and social potential of the land and contribute to protecting the soil and soil that forms the basis of human life, and the ability of the land For future generations.
  Keywords: Land Suitability, GIS, Land Capacity, Chawar Watershed