فهرست مطالب

نجوم - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 141، آذر 1383)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 141، آذر 1383)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/09/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دیدگاه: هوشمندان زمینی
  بابک امین تفرشی صفحه 4
 • تازه ترین خبرها
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • فرود بر سرزمین عجایب
  پوریا ناظمی صفحه 8
  هنوز ناشناخته های بسیاری در منظومه شمسی وجود دارد. بیست و پنجم دی 1383، وقتی کاوشگر هویگنس به درون ابرهای تیره جو تیتان نفوذ کند، بشر برای نخستین بار جو و سطح این بزرگترین قمر زحل را از نزدیک بررسی خواهد کرد. آیا هویگنس در دریایی از اتان و متان غوطه ور می شود یا بر خشکی فرود می آید؟ آیا ممکن است در دمای 180 درجه سحط تیتان نشانه هایی از حیات وجود داسته باشد؟
 • حیات در کائنات
  ابراهیم ویکتوری صفحه 11
  چگونه حیات در سیاره ما به وجود آمده است؟ آیا اگر شرایط زمین را هر سیاره دیگری داشته باشد، هوشمندانی بر آن ظاهر خواهند شد؟ احتمال وجود هوشمندان فرا زمینی در کهکشان چقدر است و چقدر ممکن است آنها قادر و مایل به ارتباط با ما باشند؟ در این مقاله به پرسش های بنیادی درباره حیات در کائنات پاسخ داده می شود.
 • سلام زمینی!
  بابک امین تفرشی صفحه 16
  دانشمندان طرح ستی در انتظار شنیدن پیام هایی هستند که از تمدن های دور برای زمین فرستاده شده است. آنها با بشقاب های رادیویی بزرگ به آسمان گوش می دهند. هنوز هیچ نشان قطعی ای از سیگنال های فرا زمینی ها پیدا نشده است. برخی ستی را کاری بیهوده و جستجوی سوزنی در انبار کاه می دانند و برخی نیز آن را طرحی بزرگ برای بشریت بر می شمارند که در دهه های آینده به نتیجه می رسد.
 • آسمان در این ماه (دی 1383)
  فریبا پایروند ثابت، محسن ایرجی صفحه 18
 • رصد خورشیدهای دور
  همام حسینی صفحه 23
  هنوز با تلسکوپ های زمینی نتوانسته ایم سیارات منظومه های دیگر را به طور مستقیم ببینیم، اما ستاره های ما در آنها را حتی با چشم غیر مسلح نیز می توان در اسمان یافت. این مقاله مروری بر روش های کشف سیارات فرا خورشیدی و راهنمای جستجوی ستاره مادر معروف ترین منظومه های سیاره ای فرا خورشیدی است.
 • زندگی در زیر زمین
  پاول دیویس صفحه 28
  برخی باکتری ها در سخت ترین شرایط ممکن زندگی می کنند. آنها ناز پرورده محیط آرام و خوش اقلیم سطح زمین نیستند. آنها حتی به نور خورشید نیازی ندارند. برای آنها وجود آب مایع و مواد شیمیایی کافی است تا باقی بمانند. آیا ممکن است چنین موجودات جان سختی زیر سطح مریخ و در اقیانوس پنهان اروپا زندگی کنند.
 • حیات در مریخ؟
  بری دیگر گوریو صفحه 32
  آیا در سیاره سرخ حیات وجود دارد؟ بیش از یک قرن است که این پرسش در علوم سیاره ای بی پاسخ مانده است. شکی نیست که هوشمندانی بر مریخ زندگی نمی کنند. در شرایط مریخ امروز فقط زندگی جان سخت ترین جانداران تک سلولی ممکن است.
 • رصدخانه ملی ایران
  صفحه 34
 • گزارش ویژه: زروان، از گذشته تا امروز، نتایج 13 سال فعالیت در ایران
  صفحه 36
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده صفحه 38