فهرست مطالب

ریزپردازنده - پیاپی 268 (آذر 1397)
 • پیاپی 268 (آذر 1397)
 • 24 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/09/26
 • تعداد عناوین: 4
|
 • اینترنت آدم ها: پیروزی بدون سرباز، سلاح های خودمختار، شبکه های اجتماعی در جنگ های اطلاعاتی و در گفتگوهای مدنی
  علیرضا محمدی فر صفحه 3
 • تفاوت های سیستم ها و سلاح های خودکار و خودمختار
  صفحه 11
 • جنگ اطلاعاتی چیست؟
  صفحه 13
 • مزایا و خطرات هوش مصنوعی
  صفحه 16