فهرست مطالب

راهبرد توسعه - پیاپی 55 (پاییز 1397)
 • پیاپی 55 (پاییز 1397)
 • 270 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اعظم معتمدی *، محمد یمنی دوزی سرخابی صفحات 39-79
  حوزه مرتبط به علم پایداری به دنبال درک تعاملات پیچیده و پویا بین سیستم های طبیعی است. این حوزه به دنبال تحول و توسعه سیستم ها به صورت پایدار است. قطعا یکی از کارکردهای ضروری دانشگاه تعامل با این سیستم ها و سازگار شدن با آنها است. چنان چه دانشگاه ها توان روبرو شدن با این سیستم های بیرونی را نداشته باشند محکوم به فنا هستند. دانشگاه برای انطباق با شرایط سیستم تحولی لازم دارد و در این راستا باید ساختارسنتی،فرایندها و…را تغییر دهد که یکی از مولفه های آن تغییر در برنامه درسی است. برنامه درسی در چنین دانشگاهی اگر چه طبق نظریه سیستمی از زمینه ی محلی-بومی خود تبعیت می کند اما دارای ویژگی های خاص خود نیز می باشد. بنابراین مقاله حاضر بر آن است که با توجه به اقدامات انجام شده در سطح جهانی در این زمینه ویژگی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار را از منظر سیستم سازگارشونده بیان کند. این مطالعه نشان می دهد برنامه درسی جوابگو به چنین سیستمی باید مبتنی بر رویکرد میان رشته ای باشد و بر تحولات نظام های آموزش عالی در سراسر جهان در مواردی چون: تحول در یادگیری و نقش یادگیرنده؛ تحول در نوع آموزش و تاکید بر آموزش حرفه ای و نظری به صورت تلفیقی، تحول در دانشگاه ها و نقش آن ها، تحول در نقش دانش، و تحول در برنامه های درسی استوار باشد.
  کلیدواژگان: آموزش توسعه پایدار، برنامه درسی، میان رشته ای، سازگارشونده
 • هادی آجیلی *، مهدی رضایی صفحات 80-110
  مطالعه اقتصاد توسعه در آرژانتین هم به دلیل نقش و جایگاه تاریخی این کشور در تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه امریکای لاتین و جهان در حال توسعه و هم به دلیل افت و خیزهای شدید اقتصادی و سیاسی این کشور در سه دهه اخیر اهمیت به سزایی دارد. از سوی دیگر به روی کار آمدن دولت راستگرای موریسیو ماکری پس از 12 سال حاکمیت دولت چپگرای کریشنر، اهمیت مطالعه و تحقیق در خصوص چرایی این تحول مهم سیاسی در آژانتین را دو چندان می نماید. با توجه به جایگاه محوری و تاریخی آرژانتین از جمله به عنوان یکی از پیشروترین اقتصادهای منطقه در عصر پس از استعمارکه مراحل متعددی از صعود و افول را در عرصه سیاست جهانی به خصوص در قرن بیستم پشت سر گذاشته است ، مطالعه فرایند توسعه در آن و استخراج الگوهای تحول اقتصادی اتخاذ شده توسط دولتها در این کشور می تواند در تبیین تاثیرات متقابل نظام اقتصاد جهانی بر یک اقتصاد در حال توسعه با پتانسیل های بسیار قابل توجه، و نیز در شناخت اقتصاد توسعه در کشورهایی با شرایط مشابه و نیز در فهم اقتصاد توسعه در مجموعه ای از کشورهای امریکای لاتین راهگشا باشد. ضرورت پژوهش در خصوص تحولات سیاسی و اقتصادی در آرژانتین و سایر کشورهای بزرگ در آمریکای لاتین به دلیل اهمیت نقش و جایگاه تاریخی آنها در گذشته و خیزش مجدد برخی از آنها در دوره سیطره نولیبرالیسم، کمبود منابع و مطالعات نظام مند و روشمند فارسی در ارتباط با تحولات در آمریکای لاتین به خصوص بر پایه استفاده از منابع بومی و محلی، تفسیرهای دوگانه در خصوص آثار منفی یا مثبت جهانی شدن اقتصاد بر اقتصاد توسعه دراین کشورها، اهمیت انجام مطالعات جدی در خصوص اقتصاد توسعه در این کشورها را دو چندان می نماید. دغدغه اصلی این نوشتار تعمق در نحوه تعامل و پیامدهای نظام اقتصاد جهانی بر نظام اقتصاد ملی و الگوهای توسعه دولتها در آرژانتین در بستری تاریخی و با تاکید بر تحولات چند دهه اخیر و حاکمیت نولیبرالیسم بر سیاست های توسعه دولتها در منطقه آمریکای لاتین است. فرضیه اصلی این نوشتار بر آن است که الگوهای دولتی توسعه در آرژانتین با مستثی نمودن الگوی دولتی «کریشنریسمی» توسعه ، همواره و عمیقا از نوسانات حاکم بر نظام اقتصاد جهانی تبعیت نموده است.
  کلیدواژگان: آرژانتین، دولت، الگوهای توسعه، نظام اقتصاد جهانی، نولیبرالیسم
 • سید محمدرضا شهابی، عاطفه عباسی، مهدی عبدالله پور * صفحات 111-133
  در دنیای پر رقابت آتی تنها سازمان هایی توان رقابت و امکان حضور را خواهند داشت که بتوانند با افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده خود محصولاتی با سطح کیفی مورد انتظار مشتریان و قیمت مناسب تولید نمایند. انجام این مهم در کنار توجه به محافظت از محیط زیست امکان پذیر می باشد. امروزه بسیاری از شرکت ها متوجه شده اند که حرکت در مسیر توسعه و تولید پایدار صنعتی بدون توجه به محیط زیست غیر ممکن است. بدلیل چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در دهه اخیر سازمان ها را تهدید نموده، سازمان ها بقای خود را در مسئولیت پذیری در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یافته اند. در این مقاله ضمن مرور پژوهش های انجام شده بر روی رابطه بین دو رویکرد سبز و ناب، به تشریح رابطه بین این دو رویکرد، شباهت ها و تعارضات آن ها می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوه های ناب بدون قصد صریح برای سبز شدن، سبز هستند و تولیدکنندگان ناب نسبت به شرکت های غیر ناب در این زمینه موفق تر هستند. محیط کسب و کار ایجاد شده با استفاده از شیوه های ناب می تواند به عنوان یک پس زمینه عالی برای اجرای شیوه های سبز توصیف شود.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، عملکرد زیست محیطی، سبز، ناب، هم افزایی، توسعه پایدار
 • پروانه سلاطین *، محمدرضا فرهنگ، سعیده کریم زادگان صفحات 134-159
  توزیع نابرابر درآمد یکی از پیامدهای مهم نفرین منابع می باشد. اگرچه نفرین منابع بیشتر بر روی تاثیر وفور منابع بر روی رشد اقتصادی تمرکز دارد، اما همان نیروهایی که سبب کاهش رشد اقتصادی می شوند، عامل ایجاد نابرابری در توزیع درآمد نیز می باشند. یکی از دلایل بروز چنین موضوعی بیماری هلندی و تضعیف بخش های قابل تجارت داخلی است که با رونق بخش های غیرقابل تجارت در مقابل رکود بخش های قابل تجارت به خاطر تقویت پول ملی و واردات کالاهای قابل تجارت ایجاد می شود. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بیماری هلندی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اکوادور، ایران، نیجریه) میباشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2014-1990 نشان میدهد: نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات به GDP به ارزش افزوده بخش صنعت بهGDP به عنوان شاخص بیماری هلندی تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در کشورهای منتخب دارد. افزایش نسبت تولیدات غیرقابل مبادله به قابل مبادله، ترکیب تولید ناخالص داخلی را به نفع بخش خدمات و ساختمان و به ضرر بخش کشاورزی و صنعت تغییر می دهد. این موضوع می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد داشته باشد. زیرا بخش ساختمان و خدمات به خصوص خدمات، دارای پیوندهای پسین و پیشین کمتری نسبت به بخش کشاورزی و صنعت می باشند که این موضوع رشد اقتصادی را محدود می سازد و بر روی توزیع درآمد تاثیر نامطلوبی دارد.
  کلیدواژگان: اثرات ثابت، بیماری هلندی، پانل دیتا، توزیع درآمد
 • میثم مدرسی * صفحات 160-186
  با وجود نقش روز افزون و اهمیت کسب و کارهای کوچک و خانگی در مشارکت اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، این مقوله مورد توجه جدی محققان قرار نگرفته است و ابعاد رشد کسب و کارهای خانگی به ویژه برای زنان همچنان مغفول مانده است. در ایران نیز اکثر صاحبان کسب و کارهای خانگی را زنان تشکیل می دهند، اما تعداد کم کارکنان و شیوه سنتی اداره این نوع از کسب و کارها نشان دهنده عدم انگیزه یا توانایی کسب و کارهای خانگی برای رشد است. از طرفی نخستین گام برای تدوین و اجرای هر سیاست مرتبط با رشد کسب و کارهای خانگی زنان در کشور، توسعه پشتوانه نظری و شناخت دقیق ابعاد موثر بر رشد این نوع از کسب و کارها می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات به تحلیل جامع مطالعات پیشین عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای کوچک و خانگی زنان پرداخته است. به همین منظور 54 مقاله منتشر شده در بازه بین سال های 2000 تا 2017 پس از چند مرحله غربال انتخاب و بررسی و نتایج در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل تماتیک ارائه گردید. نتایج تحلیل، ضمن شناسایی عوامل موثر مربوطه و ارائه مدل، نشان دهنده خلاء نظری آشکار در مطالعات این حوزه در منطقه خاورمیانه و از جمله ایران است و لزوم توجه هرچه بیشتر محققان کشور برای شناخت نظری و تجربی کسب و کارهای خانگی زنان در ایران را می نمایاند.
  کلیدواژگان: تحلیل سیستماتیک، کسب و کار خانگی، رشد کسب و کار، کسب و کار زنان، کسب و کارهای خانگی زنان
 • ابوالقاسم توحیدی نیا *، حمید نصیری صفحات 187-218
  نظام بانکی در همه نظام​های اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تاثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمایه​های معتبر موجب کاهش ریسک​پذیری و احتمال ورشکستگی بانک​ها می​گردد، لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها از جهت ثبات و پایداری، نسبت کفایت سرمایه می​باشد.
  در این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن تبیین می​شود. سپس در مورد اهمیت نسبت کفایت سرمایه در این نوع بانکداری به طرح دیدگاههای رقیب پرداخته میشود.
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه اجرای استاندارد کفایت سرمایه متعارف در بانک​های اسلامی، دو گروه صاحبنظر وجود دارند: گروه اول که اعتقاد به عدم کارایی استانداردهای کفایت سرمایه متعارف در بانکداری اسلامی دارند. گروه دوم که با اعمال تغییراتی در نسبت کفایت سرمایه متناسب با ویژگی​های بانکداری اسلامی، موافق اجرای استانداردهای کفایت سرمایه برای بانک​های اسلامی هستند. این گروه خود دارای دو نوع دیدگاه مختلف و متضاد میباشند: گروه الف) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری سرمایه بیشتر نسبت به متعارف می​شود و گروه ب) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری نسبت سرمایه کمتر نسبت به بانکداری متعارف می​شود.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، ریسک های بانکی، نسبت کفایت سرمایه
 • مهدی ناصر * صفحات 219-243
  این تحقیق با برخورداری از روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سوال است که کشور های در حال توسعه در راه پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن باید چه معیارهایی را مدنظر قرارداده و در پیشبرد اهداف خود چه الزاماتی را پیاده سازی و چه موانعی را پشت سر بگذارند و ایجاد چنین سیتسم هایی چه اثراتی بر نظام مبادلاتی خواهد گذاشت؟ در این خصوص، این پژوهش در دو بخش با بیان سه نوع نظام ثبتی موجود در کشور های امریکا بر پیش بینی استفاده از ثبت حضوری و اسکن اسناد، استفاده از پروتکل های هایپرتکست و استفاده از ابزارهای دیجیتالی، انگلستان با پیش بینی سه نوع قرارداد دسترسی به شبکه، کانادا با تخصیص حساب کاربری به افراد، و در بخش دوم با بیان سیستم های شفافیت اطلاعاتی کشور های لتونی و اسکاتلند، الزامات پیاده سازی و نظارت بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کنار پیش بینی زیرساخت های مخصوص به هر نظام و موانع پیچیدگی انجام و عدم حفظ حقوق اشخاص ثالث و مشکلات شناسایی هویت افراد در به کارگیری هر یک از انواع سیستم های ثبت الکترونیکی مطمئن سعی در پاسخگویی به سوالات مذکور داشته است. توجه به هر یک از شاخصه های نظامات بیان شده و الزمات و موانع پیش رو در کشور های در حال توسعه می تواند منجر به ایجاد یک نظام توسعه یافته ثبتی در کشورهای در حال توسعه گردد.
  کلیدواژگان: ثبت الکترونیکی مطمئن، الزامات، موانع، زیرساخت ها
 • محمد سعید ذبیحی دان *، احسان مرادی صفحات 244-262
  قوانین و مقررات برنامه ریزی شهری بر ساختار فضایی بسیاری از شهرها تاثیر می گذارد. به عنوان مثال یکی از این قوانین که مانع رشد مرز شهری از پیش تعیین شده و ساخت وساز جدید می گردد، کمربند سبز می باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر سیاست کمربند سبز بر عرضه زمین های مسکونی شهر لندن در کشور انگلستان می پردازیم. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته مرز کمربند سبز اطراف شهرها در کشور انگلستان تغییری نداشته است، به همین دلیل از یک مدل فضایی مقطعی استفاده شده است. برای بررسی بهتر تاثیر کمربند سبز بر عرضه زمین های مسکونی، با استفاده از داده هایی (سهم زمین قابل توسعه و سهم هر خانه مسکونی (زمین مسکونی) در کمربند GIS نرم افزار سبز) که حداکثر در فاصله یک کیلومتری از مرز کمربند سبز، چه در داخل و چه در خارج از کمربند سبز قرار دارند انتخاب و استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد کمربند سبز دارای تاثیر معنادار و منفی بر سهم زمین های قابل توسعه اط راف کمربند سبز در شهر لندن دارد.  به عبارتی دیگر می توان بیان نمود، سیاست کمربند سبز دارای تاثیر منفی معنادار بر عرضه زمین های مسکونی دارد و وجود این سیاست ها و قوانین کاربری زمین، مانع توسعه و رشد مرز شهری می گردد.  بنابراین یکی از آثار اقتصادی کمربند سبز، افزایش قیمت مسکن در این شهرها به دلیل محدودیت در عرضه مسکن می باشد.
  کلیدواژگان: قوانین کاربری زمین، رشد مرز شهری، فضای باز، سیاست کمربند سبز
|
 • Azam Motamedi *, Mohammad Yamani Pages 39-79
  The field of Sustainability seeks to understand the complex and dynamic interactions between natural systems. This field is looking for the transition and development of systems in a sustainable manner. One of the essential functions of the university is to interaction and adaption with these systems. As universities are not able to deal with these external systems, they are doomed to death. The university needs to adapt to the evolving system conditions, and in this regard, it is necessary to change the structure, processes, etc., one of the components of which is the change in the curriculum. A curriculum in such a university, although based on the system theory of its local-native context, has its own specific characteristics. Therefore, the present article is based on the fact that, given the measures taken at the global level in this field, The curriculum of sustainable development education from the perspective of the adaptive system.
  The study suggests that a curriculum that responds to such a system should be based on an interdisciplinary approach and responds to such a system should address the transitions in higher education systems around the world, such as: learning transformation and learner's role; the evolution of the type of education and the emphasis on professional and theoretical education in a coherent way; Universities and their roles, transformation in the role of knowledge, and transformation in curriculum.
  Keywords: sustainable development education, curriculum, adaptive
 • Hadi Ajili *, Mehdi Rezaei Pages 80-110
  Analyzing patterns of Argentines’ economy of development is an interesting and outstanding theme in studying development issues in the developing world as a whole and in Latin America in particular. Constant fluctuations in the history of economic and political development in Argentina during 20th century and recent years well indicates the permanent impacts of world economic system as the main variable in different patterns of economic development in Argentina. This article is trying to figure out the mutual impacts of domestic and international dynamism and variables in shaping Argentine’s patterns of economic development. The main hypothesis of this article highlights the interconnectivity between these two variables with the exception of krichnerism pattern of economic development.
  Keywords: Argentina, development, world economic system, neoliberalism
 • Seyed Mohammad Reza Shahabi, Atefeh Abbasi, Mehdi Abdollahpour * Pages 111-133
  In a highly competitive world, only an organization will have the ability to compete and have the opportunity to be able to increase their productivity and reduce their cost of production with the expected quality level of customers and the right price. It is possible to do this with attention to the protection of the environment. Today, many companies have realized that moving in the direction of sustainable industrial development and production is impossible without regard for the environment. Because of the economic, social and environmental challenges that have threatened organizations in the last decade, organizations have survived in responsibility in three areas: economic, social, and environmental. In this article, while reviewing the research on the relationship between the two green and lean approaches, we describe the relationship between these two  approaches, their similarities, and their conflicts. The result of theresearch shows that lean methods without explicit intention for greening are green and those lean producers are more successful than non-lean companies. a business environment created using lean approaches can be described as an excellent background for implementing green practices.
  Keywords: Supply chain management, environmental performance, green, Lean, synergy, sustainable development
 • Parvaneh salatin *, Mohammadreza Farhang, Saeideh karimzadegan Pages 134-159
  Unequal income distribution is one of the important outcomes of resource curse. Although more resource curse focuses on the impact of resource abundance on economic growth, the same factors decreasing economic growth are also a cause of inequality in income distribution. One of the reasons behind it is Dutch disease and debilitating the local tradable sectors which occurs as a result of booming non-tradable economy and weakening local non-tradable sectors due to strengthening national currency and importing tradable goods. The main aim of this paper is to evaluate the effectiveness of Dutch disease on income distribution in selected Petroleum Exporting countries (Ecuador, Iran, Nigeria) respectively. The result of using fixed effects model in the selected countries within the time period of 1990-2014 indicated: That the ratio of added value share in service sectors to GDP to the ratio of added value of industry sector to GDP as an indicator of Dutch disease has a significantly positive effect on Gini Index as an indicator of income distribution. An increase in the ratio of non-tradable to tradable products changes the composition of GDP in favor of the service and building sectors and to the detriment of agriculture and industry sectors. This can have a negative effect on economic growth and income distribution because building and service sectors, especially the latter, has fewer upstream and downstream links than the agriculture and industry ones, especially the latter, which weaken the economic growth and leave unfavorable effects on income distribution.
  Keywords: Dutch disease, fixed effects, panel data, incomedistribution
 • Meisam modarresi * Pages 160-186
  Despite increasing role and importance of small and home-based businesses in social-economical contribution in developed and developing countries, this topic has not been paid attention and dimensions of growth and development of this type of businesses especially for women have been neglected. In Iran, most of homebased businesses owners are women but small number of employees and traditional way of managing of this type of businesses indicates the lack of motivation or ability of home-based businesses for growth. On the other hand, the first step for designing and implementing any policy related to growth of women's home-based businesses in country, is development of theoretical background and precise recognition of the factors influence these type of businesses. For achieving this aim, present research has comprehensively examined prior studies about factors influencing growth of women's small and home-based businesses, using systematic literature review approach. In this regard, 54 articles published in 2000-2017, were selected and studied after multiple screening process, and findings presented in two sector including thematic and descriptive analysis. Recognizing related factors and developing a model, results shows the obvious theoretical gap in the field in Middle East region and Iran, and country's researchers should have more attention to recognize the women's home-based businesses theoretically and practically.
  Keywords: systematic analysis, home business, business growth, women business
 • Abolghasem Tohidinia *, Hamid Nasiri Pages 187-218
  The banking system is one of the most important pillars of an economic system So that its correct performance has a great effect on economic growth and development. On the other hand, risk management is one of the most important issues in proper performing of the banking system.
  In managing a commercial bank, the proper management of banking risks is very important and problematic because in case of failure, it could disrupt the function of banking system. So, the commitment to the ratio of capital adequacy is vital for the health and prosperity of the system.
  In this research, based on the analytical-descriptive method, at first the theoretical foundations of the ratio of capital adequacy and other related issues are explained. Then, it is discussed that whether adhering to Capital Adequacy Requirements in Free Riba Banking is necessary or not.
  The research findings indicate that there are two opposing views on importance and necessity of adherence to the conventional capital adequacy requirements. According to the first view point, capital adequacy requirements are inappropriate and non-optimal for Free Riba Banking system but the second view point emphasizes on the requirements, of course, with some changes in accordance with Free Riba Banking.
  Keywords: Free Riba Banking, Capital Adequacy, Banking Risks, Capital Adequacy Ratio
 • Mahdi Naser * Pages 219-243
  The study, by documentary methodology, seeks to answer the question that developing countries have to consider what criteria to implement in order to implement a secure electronic registration system, and what requirements to implement in their objectives, and what are the obstacles behind What effects will such exchange systems have on the exchange system? In this regard, the study was conducted in two parts, describing three types of registry systems in the United States for predicting the use of on-line registration and scanning of documents, the use of hypertext protocols and the use of digital tools, the United Kingdom, with the prediction of three types of access agreements To the network, Canada by assigning a user account to individuals, and in the second part expressing the information transparency systems of the countries of Latvia and Scotland, the requirements for the implementation and monitoring of the use of electronic tools, along with the forecast of specific infrastructure to each system and the complexity barriers Performing and not maintaining the rights of third parties and problems identifying the identity of individuals in deployment Each type of electronic registration system has tried to answer these questions. The consideration of each of the indicators of the system and the challenges and obstacles ahead in developing countries can lead to the development of a developed accounting system in developing countries.
  Keywords: Secure electronic registration, requirements, barriers, infrastructure
 • Mohammadsaeed Zabihidan *, Ehsan Moradi Pages 244-262
  Urban Planning Laws and Regulations effect on the space structure of many cities. For example, green belt is one of these rules that prevent predetermined urban border growth and new construction. This article aimed at analyzing the effect of greenbelt on supplying the residential lands in London City of England Country. Considering that the greenbelt boundary around the cities in England has not changed in recent decades we used a cross- sectional space model. To investigate the impact of green belt on residential supply we used GIS software as well as data (share developed land and share in greenbelt) placed on 1Km. length of the furthest greenbelt boundary stretch, whether inside or outside of the greenbelt. The results of this article show that the green belt has a significant and negative effect on the portion of the developing lands. In the other word it may be said that land use regulation and politics have a significant negative effect on supplying the residential lands, and such land-use rules and politics prevented the urban border from growing and developing. Therefore, one of the economic effects of the green belt is the increase in housing prices in these cities due to restrictions on housing supply.
  Keywords: Land use regulation, urban growth boundary, openspace, greenbelt policies