فهرست مطالب

شکار و ماهیگیری - پیاپی 7 (زمستان 1383)
 • پیاپی 7 (زمستان 1383)
 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/11/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • از هر 100 نفر یکی
  صفحه 3
 • توانمند سازی و حفظ پایداری منابع حیات وحش
  آذر جعفری صفحه 4
 • سبک، متوسط یا سنگین؟
  صفحه 6
 • برنامه ریزی برای شکار فاخته
  صفحه 11
 • قرقاول لیدی امرز
  دکتر هدایت تاج بخش صفحه 14
 • تفنگ شکاری (ساچمه ای)
  مایکل مکینتاش صفحه 18
 • دست از پا درازتر
  صفحه 21
 • کوششی دیگر برای رسیدن به مرکز ریگ جن
  صفحه 23
 • تیراندازی با تفنگ بادی
  محمد علی فریدونی صفحه 26
 • ترمتا
  سید حسین ایجادی صفحه 29
 • قاشقک بسازیم
  صفحه 32
 • برای خود لانسه بسازید
  صفحه 35
 • نکته های سودمند
  صفحه 38
 • گره های عمومی
  صفحه 39
 • گفتگو با باب جیمز درباره ماهیگیری و اهمیت صیدگاه
  صفحه 42
 • چگونه آتش بیافروزیم؟
  علی عامری صفحه 47
 • ساخت پشه مصنوعی قدم به قدم
  آقای داریوش امینی صفحه 49
 • کمان برای شکار
  چاک آدامز ترجمه: حسرو شهبندی صفحه 52
 • اخبار
  صفحه 54
 • صفحه خوانندگان
  صفحه 58
 • آشپزی
  صفحه 59