فهرست مطالب

مهندسی تصمیم - پیاپی 7 (تابستان 1395)
 • پیاپی 7 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم کولیائی، عادل آذر* ، علی رجب زاده قطری صفحات 7-41
  در توسعه مدل های ریاضی و بهینه سازی برای طراحی زنجیره تامین با حلقه بسته، عدم قطعیت نهفته در طراحی شبکه، قابلیت ابزارهای بهبود را به چالش می کشد. هدف این پژوهش، ارائه مدل ریاضی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین با حلقه بسته تحت عدم قطعیت در تقاضای مشتریان است به طوری که تصمیمات را در شبکه های مستقیم و معکوس یکپارچه کند. بدین منظور یک رویکرد دو مرحله ای پیشنهاد می شود. در مرحله اول، از یک روش فازی برای ارزیابی تامین کننده ها بر مبنای معیارهای کیفی استفاده می شود. خروجی این مرحله ارزش هر یک از تامین کننده ها بر حسب قطعه است که به عنوان پارامتر ورودی مرحله بعد مدل استفاده می شود. در مرحله دوم، یک مدل ریاضی برنامه ریزی خطی چند هدفه عدد صحیح مختلط پیشنهاد می شود به طوری که تعداد بهینه قطعات و محصولات را در شبکه تعیین کند. نتایج نشان می دهد که مدل پس از در نظر گرفتن هزینه هایی که استوارسازی بر سیستم تحمیل می کند، قادر به کنترل عدم قطعیت شبکه است
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده و پیمانکار، بهینه سازی استوار، رویکرد فازی، زنجیره تامین با حلقه بسته(CLSC)، مدل سازی
 • محمد تقی تقوی فرد، ملیحه بینشیان، ملیحه فرجامی، سلیمان منصوری محمد ابادی * صفحات 43-71
  شناسایی شاخص های نقدشوندگی سهام و بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها منجر به کاهش ریسک نقدشوندگی و اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران می شود. بدین ترتیب این امر موجب تزریق بیشتر منابع به بازار سرمایه خواهد شد. هدف از انجام پژوهش حاضر، به شناسایی شاخص های نقدشوندگی سهام، تحلیل اثرات آن ها روی یکدیگر، بیان استقلال یا وابستگی شاخص ها و بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها ازنظر مسئله دار بودن و یا قدرت حل کردن مسئله، با رویکرد دیمتل پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است؛ در این پژوهش با نظرخواهی از خبرگان، اثرات هر یک از شاخص ها بر روی یکدیگر با استفاده از تکنیک دیمتل سنجیده شده است. از دیمتل در بخش اثبات وابستگی بین شاخص ها و بدست آوردن میزان قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بین شاخص ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول خبرگانی هستند که جهت تکمیل پرسشنامه دیمتل نظرسنجی از آنان به عمل آمده است. تعداد خبرگان این بخش 10 نفر و به صورت غیر احتمالی و هدفمند انتخاب شده اند. بخش دوم که شامل سه خبره مالی و بورسی می باشد؛ که به صورت غیر احتمالی و هدفمند انتخاب شده اند و جهت تکمیل پرسشنامه ANP نظرخواهی شد. براساس بررسی های انجام پذیرفته بر روی مهم ترین مطالعات پیشین شاخص های نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه شناسایی گردید. نتایج نشان می دهد که عوامل حاکمیت شرکتی، عملکرد، ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و چرخه عمر شرکت و همچنین نوسانات سیستماتیک بازده سهام، جزء عوامل اصلی و مسئله بازار سرمایه می باشند که بر روی سایر عوامل اثر می گذارند و باید حل شوند. در بین عوامل ذکرشده عملکرد شرکت دارای بالاترین میزان اثرگذاری است. همچنین عوامل عدم تقارن اطلاعاتی، افق سرمایه گذاری، قیمت هر سهم، بازده سهم و نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام، عوامل هستند مشکل اصلی مسئله را حل می کند که از سایر عناصر اثر می پذیرند و باید در اولویت قرار گیرند. همچنین بازده سهام دارای بالاترین میزان اثرپذیری است. در ادامه با توجه به عدم استقلال شاخص ها از روش تحلیل فرایند شبکه ای جهت اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بازده سهام ازنظر خبرگان، بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است
  کلیدواژگان: تحلیل فرایند شبکه ای، تکنیک دیمتل، شاخص های نقدشوندگی، بورس
 • مرضیه زرین بال *، دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، صدیقه حسن بیگی صفحات 73-97
  مهندسین ناظر به عنوان مهم ترین رکن نظارت بر ساخت و ساز کشور، نقش تعیین کننده ای در بهبود کیفیت و افزایش ایمنی صنعت ساختمان ایفا نموده و فعالیت های آنان در قالب سازمان نظام مهندسی ساختمان مدیریت می شود. در حال حاضر در موارد متعددی در کشور ارجاع پروژه به مهندسین ناظر در سازمان نظام مهندسی با سیستمی ناکارآمد و به دور از رعایت شایستگی های حرفه ای انجام می شود. لذا، در این مقاله سعی شده تا سیستم پیشنهاددهنده ارجاعی مبتنی بر شایستگی های مهندسین ناظر و اهمیت پروژه های ساختمانی طراحی گردد. سیستم پیشنهادی شامل سه فاز است: در فاز اول ویژگی های کلیدی مهندسین ناظر تعیین شده و مهندسین براساس این ویژگی ها و نظر خبرگان خوشه بندی و رتبه بندی می شوند. در فاز دوم پروژه های ساختمانی برمبنای ویژگی های ذکر شده در مقررات ملی ساختمان، تعیین امتیاز و رتبه بندی گردیده و در فاز سوم با درنظر گرفتن شایستگی های مهندسین ناظر و امتیاز هریک از پروژه ها، ارجاع پروژه به مهندسین ناظر انجام می شود. به منظور پیاده سازی این سیستم، سازمان نظام مهندسی ساختمان دامغان به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده و نتایج بدست آمده با کمک خبرگان و شاخص های مرتبط اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان دادند که سیستم پیشنهادی در 87% موارد ارجاعات درستی را پیشنهاد داده است.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، تحلیل پوششی داده ها، روش مجموع ساده وزنی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیستم پیشنهاد دهنده ارجاع
 • نسرین باتمانی *، نورالدین پرندین صفحات 99-115
  اسکایپ یکی از قدرتمندترین و با کیفیت ترین ابزارهای چت است که به کاربرانش اجازه می دهد از سرویس های متعددی مانند: انتقال صدا روی پروتکل اینترنت، ارسال پیام فوری، انتقال و اشتراک گذاری فایل، ویدیو کنفرانس و پیام صوتی به صورت رایگان بهره ببرند. اسکایپ به دلیل ارایه سرویس هایی با کیفیت بالا و هزینه کم، همچنین به دلیل حفظ امنیت کاربران از شهرت و محبوبیت بالایی برخوردار است. به طوری که ترافیک های اسکایپ حجم زیادی از ترافیک های اینترنت را به خود اختصاص داده است. از این رو مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی به منظور اعمال کیفیت سرویس و مدیریت شبکه نیاز به شناسایی ترافیک ها دارند. از طرف دیگر توسعه دهنده گان اسکایپ به دلیل حفظ امنیت کاربران اقدام به رمز نگاری ترافیک اسکایپ نموده اند به طوری که با استفاده از روش های قدیمی مبتنی بر پورت و بازرسی عمیق بسته ها نمی توان ترافیک اولیه اسکایپ را شناسایی نمود. در نتیجه برای شناسایی این نوع ترافیک ها از روش های آماری بهره می بریم. از این رو در این پژوهش از روش های یادگیر ماشین بدون نظارت که یک روش آماری است استفاده می کنیم که ترافیک سرویس های مختلف اسکایپ را از هم تفکیک کنیم. الگوریتم های مورد استفاده در این کار K-Means, EM و Density based است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم EM کارایی بهتری به نسبت سایر الگوریتم ها دارد. همچنین با مقایسه راهکار پیشنهادی خود با کارهای پیشین نتایج حاکی از آن است الگوریتم ها جریان دانلود را بهتر از سایر جریان ها شناسایی می کنند.
  کلیدواژگان: ترافیک اینترنت، اسکایپ، شناسایی جریان های رمز شده، الگوریتم های خوشه بندی
 • دکتر الناز انتظار* ، مینا نجفی صفحات 117-136
  این مقاله با استفاده از داده های اقتصاد ایران و با بکارگیری مدل چرخشی مارکوف طی دوره (1369:3-1393:4) به کنکاش چهار موضوع مورد هدف پرداخته است، به نحوی که: الف، نحوه تاثیر شوک مثبت و منفی مالی بر رشد اقتصاد در ایران مورد بررسی قرار گرفت. ب؛ فرضیه تاثیر شوک منفی بزرگتر از شوک مثبت است مورد آزمون قرار گرفت. پ؛ تاثیر مخارج دولت (ضریب فزاینده سیاست مالی) طی دوره رکود بر رشد اقتصادی بزرگتر از دوره رونق است، مورد آزمون قرار گرفت. ج؛ خاصیت و ویژگی ادواری یا ضد ادواری سیاست مالی از جنبه مخارج دولت مشخص شد. نتایج حاصل از مدل مارکوف سوئیچینگ نشان داد که شوک مثبت در دوره رونق تاثیر مثبت و در دوره رکود تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد هم چنین شوک منفی در دوره رونق تاثیر منفی و در دوره رکود تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین فرضیه تاثیر شوک منفی بزرگتر از شوک مثبت است در اقتصاد ایران قابل رد نیست. همچنین مخارج دولت در اقتصاد ایران ماهیت ادواری دارد. همچنین احتمال ماندن در رژیم رکودی برابر با 49 درصد و احتمال ماندن در رژیم یک برابر با 39 درصد می باشد. بنابراین رژیم با رشد منفی (رکودی) پایداری بیشتری نسبت به رژیم رونق، در اقتصاد ایران دارد.
  کلیدواژگان: شوک های مخارج دولت، مدل چرخشی مارکوف، ادوار تجاری، سیاست موافق ادوار تجاری، بدهی دولت، ضریب فزاینده
 • الناز انتظار ، مینا پورنبی موانه * صفحات 137-157
  یکی از بحران های اقتصادی جهان نوسانات قیمتی نفت است. قیمت نفت خام و نرخ ارز دو عامل مهم در کشورهای واردکننده نفت بشمار می آیند. در این مقاله به بررسی تاثیر قیمت واقعی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات نفتی در کشورهای واردکننده نفت [1] با استفاده از روش پانل دیتا براساس داده های سالانه که از سایت بانک جهانی طی دوره زمانی سالهای 2000 تا 2014 میلادی تهیه شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام تاثیر زیادی بر قیمت نفت در کشورهای مختلف به خصوص واردکننده های نفت دارد. همچنین در کشورهای وارد کننده نفت رابطه منفی بین نرخ ارز و قیمت محصولات نفتی وجود دارد و رابطه مثبتی بین قیمت نفت و قیمت محصولات نفتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت محصولات نفتی، واردکنندگان نفت، روش های پانل دیت
 • مهرداد ملک محمدی *، مژگان نجفی فرد صفحات 159-180
  امروزه سازمان ها رعایت اصول اخلاقی در محیط کسب و کار را بعنوان یک مزیت دانسته و درصدد تقویت آن می باشند و این مستلزم شناختی درست ، همه جانبه و تعاملی هم افزا در عوامل موثر در محیط درونی و بیرونی سازمان است که منجر به تحقق حقوق ذی نفعان سازمان می شود. هدف این مقاله اولویت بندی عوامل موثر در شکل گیری اخلاق حرفه ای در سازمان ها می باشد که در قالب مدلی سلسله مراتبی بر اساس روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و آنالیز مولفه اصلی (PCA) انجام شده است. بدین منظور از 88 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه بر اساس روش پیمایشی بعنوان جامعه آماری، در مورد عوامل مرتبط بصورت پرسشنامه نظرخواهی شد. با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص گردید که مهمترین عوامل در یک سازمان اخلاقی؛ فرهنگ سازمانی ، محیط سازمان و نحوه ادراک کارکنان می باشد که توسط عوامل سبک مدیران و زیر ساخت های اخلاقی تقویت می شود. بهره گیری از روش پیشنهادی فوق، باعث اندیشیدن بصورت معکوس شده بطوریکه می توان وضعیت موجود را بطور صریح به عوامل جزئی آن نسبت داد.
  کلیدواژگان: سازمان اخلاقی، مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، آنالیز مولفه اصلی(PCA)
|
 • Ali Rajabzadeh ghatari, Adel Azar *, Maryam Kolyaei Pages 7-41
  The development of optimization and mathematical models for closed loop supply chain (CLSC) design has attracted considerable interest over the past decades. However, the uncertainties that are inherent in the network design are challenging the capabilities of the developed tools. In CLSC Uncertainty in demand is major source of uncertainty. The aim of this paper, therefore, is to present a Robust mathematical model for designing a CLSC network under uncertain customer demands that integrates the network design decisions in both forward and reverse supply chain networks. Two phase approach, is proposed for this purpose. In the first phase, due to extremely important task of Suppliers Selection in purchasing and supply chain management, a fuzzy method is utilized to evaluate suppliers based on quantitative and qualitative criteria. The output of this stage is the weight of each supplier according to each part which taken into account as input of next phase. in the second phase, we propose a Multi Objective Mixed-Integer linear Programming model to determine the optimal number of part and products in CLSC network. Results have revealed that the model is capable of controlling the network uncertainties as a result of which a robustness price will be imposed on the system.
  Keywords: supplier, remanufacturing subcontractor selection, Robust Optimization, Fuzzy approach, Closed-Loop Supply Chain(CLSC), Modeling
 • Mohammadtaghi Taghavirard , Malihe Bineshiyan , Malihe Farjami , Soleyman Mansourimohammadabadi * Pages 43-71
  Identification of stock liquidity indicators and surveying the status of each indicator leads to liquidity risk reduction and confidence for investors. As a result, more resources would be imported into the capital market. This research is about of liquidity stock indicator’s identification, analyzing their effects on each other, the expression of the independence or dependence of the indicators and survey of each indicator’s status in terms of problematic or problem solving ability with DEMATEL approach. This research is an applied research and we measure the effects of each indicator on each other by DEMATEL technique with the expert’s opinions gathering. DEMATEL has been used to prove the dependence between indicators and to obtain the amount of influence and influence power between indicators. The Statistical Society of this research consists of two parts: The first part is the experts who have been interviewed to complete the DEMATEL questionnaire. The number of experts in this section is 10 people and have been chosen as unpredictable and purposeful. The second part consists of three financial and bourse experts who have been selected as unpredictable and targeted and asked to complete the ANP questionnaire. Based on the survey carried out on the most important previous studies, Stock liquidity indicators of Capital market were identified. The results show that corporate governance factors, performance, capital structure, ownership structure and life cycle of the company and also systematic volatility of stock returns are capital market main factors and effect on other factors and must be solved. Among the factors mentioned, the performance of the company has the highest impact. Also information asymmetry factors, investment horizon, price per share, stock return and non-systematic volatility of stock return that solve the main problem are affected by other elements and must be prioritized. Also, stock return has the highest impressible. Then due to the lack of independence indicators, we have used Analysis Network Process for prioritizing indicators. In addition, results show that stock return is the first priority in experts’ ideas.
  Keywords: ANP, DEMATEL Technique, Liquidity Indicators, Stock Exchange
 • Marzieh Zarinbal *, Hmid Reza Izadbakhsh, Sedigheh Hassanbeigi Pages 73-97
  Supervising engineers are one of the most important actors in construction industry and have an important role in improving quality and increasing safety. However, assigning projects to these engineers in some cases are unjust and inefficient. Therefore, in this paper a recommender system is developed in which the competencies of engineers along with the features of the projects are considered. This is done in three phases: in the first phase, the key competencies are defined. The engineers are then classified into two classes and ranked in each class. In the second phase, the projects are evaluated and ranked based on the key features selected from the national and international standards. Finally, in the third phase, the projects are assigned to the respective engineers. In order to implement the developed system, Damghan construction engineering organization is selected and the obtained results are evaluated using an expert pannels. The results show that the recommendations are done accurately in about 87% cases.
  Keywords: Recommander system, Classification, Data envelopement analysis, Simple additive weighting, construction engineering organization
 • Nasrin Batmani *, Nooruddin Parandin Pages 99-115
  Skype is one of the most powerful and high-quality chat tools that allows its users to use of many services such as: transferring audio, sending messages, video conferencing and audio for free. Skype traffic has a lot of Internet traffic. Hence, Internet service providers need to identify traffic to do the quality of service and network management. On the other hand, Skype developers have been attempting to encrypt Skype traffic because traditional methods like port-based and deep packet inspection can not identify Skype traffic. As a result, we use statistical methods to identify these types of traffic. Hence, in this study, we use unsupervised machine learning methods, which is a statistical method, to separate the various services of Skype. The algorithms used in this work are K-Means, EM and Density-based. The results show that the EM algorithm has better performance than other algorithms. Also, by comparing the proposed strategy with previous work, results indicate that algorithms detect traffic better than other.
  Keywords: internet traffic, Skype, identify encrypted flow, clustering algorithms
 • Elnaz Entezar Dr* , Mina Najafi Pages 117-136
  This paper is investigated four subject with uses iranian economic data and using the Markov-Switching model during the period (1369: 3-1393: 4), So that: (a) were Examined impact of the positive and negative Fiscal shocks on Iran economic growth ( B) the Hypothesis impact of negative shocks is greater than a positive shock was tested. (C) were tested the impact of government expenditure (fiscal policy multiplier) on economic growth during the recession is greater than the boom period.( d) was determined property of cyclical or counter-cyclical fiscal policy aspects of government spending.The results of Markov switching model revealed that the impact of positive shocks on growth in boom is positive and the recession is negative also the impact of negative shocks on growth in boom is negative and the recession is positive .As well as the Hypothesis of effects a negative shock is larger than a positive shock in the iranian economy can not be rejected.The nature of government spending in iran economy is cyclical.The remain probability of regime one is 49 percent and The remain probability of regime two is 39 percent.The regime with negative growth (recession) more stable than the boom regime , in Iran's economy.
  Keywords: Government spending shocks, Markov-Switching model, Business cycles, Procyclical policy, Government debt, multiplier
 • Mina PourNabi Mavaneh *, Elnaz Entezar Pages 137-157
  One of the global economic crisis is the price fluctuations of oil.Crude oil prices and exchange rates are two important factors in the oil-importing countries. This study examines the impact of real oil prices and exchange rates on the price of petroleum products in oil-importing countries1 using the data panel method, based on annual data provided by the World Bank site over the period 2000-2014. The results showed that fluctuations in the price of crude oil had a major impact on oil prices in different countries, especially oil importers. There is also a negative relationship between the exchange rate and the price of oil products in oil importing countries, and a positive relationship between oil prices and prices for oil products.
  Keywords: oil prices, exchange rates, oil products prices, oil importers, data panel methods
 • Mehrdad Malekmohamadi *, Mozhgan Najafifard Pages 159-180
  Nowadays Organizations consider ethical principles in the business environment as an advantage and seek to strengthen it. This requires a coherent, interactive and cognitive understanding of the parts of internal and external environment of organization, which leads to the realization of the rights of the beneficiaries of the organization. The purpose of this paper is prioritize the factors involved in the making of ethics in organizations in form of hierarchical model based on Interpretative Structural Modeling (ISM) and Principal Component Analysis (PCA). For this purpose, 88 experts and professors of the university based on survey method as a statistical society were questioned about relevant factors in the form of a questionnaire. With the analysis, it was found that the most important factors in the ethical organization are culture of organization, the organization's environment and the way employees perceive that these are strengthened by the style of managers and ethical infrastructures. Utilizing the proposed method, it leads to the reverse thinking, so can be explicitly attributed the present situation to its partial factors.
  Keywords: Ethical organization, Interpretive Structural Modeling (ISM), Principle Component Analysis (PCA)