فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال نهم شماره 35 (بهار 1397)
 • سال نهم شماره 35 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علمی پژوهشی
 • عذرا نصیری افراپلی*، محمدرضا زمان احمدی، بهناز علی میرزایی صفحات 1-21
  برجسته سازی از زیرشاخه‎های نقد فرمالیستی است که در آن نقدهایی که با ادبی بودن یک متن مرتبط است مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این نظریه شاعران و نویسندگان در آثار خویش برای جلوگیری از تکرار و یکنواختی ملال‎آور، دست به خلاقیت می زنند و با هنجارگریزی‎ها، قاعده کاهی‎ها و یا قاعده‎افزایی هایی که در سطح زبان انجام می دهند، سطح زبانی کلام را از حالت رکود خارج می سازند. از آنجا که حسین منزوی در عرصه غزل، ابتکارات بسیاری در زمینه شعر دارد، در این جستار سعی شده است به بررسی برجسته سازی‎های وی در زمینه نحو و واژگان پرداخته شود. هدف از این نوشتار که به روش تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده، دست‎ یافتن به عواملی است که سبب برجسته شدن نحوی و واژگانی این شاعر شده است. حاصل بررسی ها گویای این است که حسین منزوی از طریق قاعده کاهی‎ و یا قاعده‎افزایی اشعارش را برجسته نموده است، که این برجسته‎سازی همه سطوح زبان اشعار وی را در بر گرفته است و مهم ترین راز موفقیت شاعر در برجسته‎سازی ترکیب دو شیوه سنتی و نو بوده است.
  کلیدواژگان: برجسته‎سازی، زبان شعری، هنجارگریزی، قاعده‎افزایی ، غزل معاصر
 • مقاله علمی پژوهشی
 • مریم محمودی*، نگار حیدری صفحات 23-39
  قیصر امین پور از جمله شاعران نامدار معاصر است که در موضوعات مختلفی طبع آزمایی کرده است. یکی از این حوزه ها ادبیات پایداری است که در آن از جان گذشتگی ها و جانفشانی های هم وطنانش را در دفاع از مرزهای ایران زمین به تصویر کشیده و با نوآفرینی های خیال انگیز و جان بخشی های شگفت انگیز پیام و هدف متعالی خود را ابراز داشته است. یکی از شگردهای قیصر در خلق این تصاویر ماندگار، بهره گیری از آرایه های ادبی است؛ اما نکته تامل برانگیز این است که امین پور در موضوعات خاصی مانند ادبیات پایداری که محمل شورآفرینی و حماسه آفرینی است از برخی صنایع ادبی بیشتر بهره برده و همین گزینش هنرمندانه سبب شده تا شعرش گیرایی و گویایی زیادی داشته باشد و تاثیر شگرفی بر مخاطب بگذارد. در این مقاله سعی شده است تا با ژرف کاوی در مفهوم یکی از آرایه های مهم ادبی یعنی اغراق، کاربردهای آن در شعر پایداری قیصر امین پور نمایان شود و میزان و چگونگی به کارگیری آن در اشعار او مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اغراق، آرایه ادبی، قیصر امین پور، شعر پایداری، ادبیات معاصر
 • محمدحسن سورانی حیدری*، شهرزاد نیازی، مرتضی رشیدی صفحات 41-61
  تکرار یکی از صنایع بدیعی است که به گونه های مختلف تحقق می یابد: تکرار مصوت ها، تکرار کلمات و عبارت ها، تکرار صامت ها، تکرار مصوت و صامت با هم. غیر از موارد ذکر شده گاه مفاهیم شعری با عبارت های گوناگون و در قالب الفاظ و تصاویر مختلف تکرار می شوند. هم چنین تکرار واژه ها در کنار ساختار نحوی یکسان، موسیقی شعر را تقویت می کند و گسترش معنایی به وجود می آورد. طاهره صفارزاده، از شعرای معروف پیش و پس از انقلاب، از این گونه تکرارها بهره فراوان برده است؛ به طوری که می توان یکی از شاخصه های شعری او را همین تکرار و مخصوصا تکرار آغازین عنوان کرد. در این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته، کوشش شده است عنصر تکرار در شعر او با تاکید بر کتاب «بیعت با بیداری» که یکی از موثرترین و کوبنده ترین آثار شعری او در بین سال های 56 تا 58 است، تحلیل و بررسی گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد وی با استفاده از این آرایه اوضاع نابسامان حاکم بر جامعه را به تصویر می کشد. وی با تکرار واج، واژه و عبارت، توانسته است کمبود یا نبود وزن و موسیقی بیرونی را جبران کند و معانی برجسته و قابل قبولی را بیافریند و نقش موثری در آگاهی بخشیدن به مردم در آستانه انقلاب ایفا کند.
  کلیدواژگان: تکرار، تکرار لفظی، تکرار معنایی، تکرار نحوی، بیعت با بیداری
 • زهرا سلیمانی* صفحات 63-93
  زیبایی شناسی در شعر از مهم ترین گفتگوهای نقد ادبی است. موضوعی که از دیدگاه آرایه های لفظی و معنوی و نکات بلاغی جایگاه کنکاش و دقت نظر دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی نگاهی اجمالی به مساله زیبایی شناسی شعر داشته و پس از آن به ارایه و واکاوی زیبایی موسیقایی و مشتقات آن در انواع موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی سوگ سروده های متنبی شاعر برجسته و توانمند عصر عباسی ادبیات عربی پرداخته است. متنبی زیبایی های برونی، درونی، موسیقایی و معنوی را در مرثیه های خود به اوج رسانده است و از قافیه و ردیف به عنوان عنصر اصلی موسیقی کناری بهره برده است. جایگاه هنرهای ادبی و تناسب واژگانی در مرثیه های متنبی به وضوح به چشم می خورد که در تصویرآفرینی و خیال انگیزی این اشعار سهم به سزایی ایفا کرده است. نکته قابل تامل آن که ارتباط قافیه به عنوان موسیقی کناری با واژه های درون بیت به ترفندهای متنوع از قبیل اشتقاق، تضاد، تناسب و تقابل، تکرار صامت و مصوت و واژگان، ترادف و یا ایجاد تناقض بر زیبایی و موسیقی ابیات مرثیه های متنبی افزوده است که حاکی از چیره دستی شاعر هنرمند آن می باشد.
  کلیدواژگان: متنبی، موسیقی شعر، زیبایی شناسی، سوگ سروده، مرثیه، شعر عربی
 • حوا مرغوب*، قدم علی سرامی، شاهرخ حکمت صفحات 95-120
  نوستالژی یا حس دلتنگی گذشته، حالتی است روانی که به صورت ناخودآگاه در فرد ظاهر و تبدیل به یک اندیشه می شود. در عرصه ادبیات، این حالت برای شاعر یا نویسنده ای رخ می دهد که پیرو انگیزش های فردی یا اوضاع اجتماعی سیاسی پیرامون خود، به نوعی به احساس دلزدگی از زمان حاضر دچار می شود. در حیطه ادبیات عرفانی باید گفت که عرفان تماما نوستالژی است؛ آن حس عجیبی که در بسیاری از متون مخصوصا در آثار مولانا با امر زیبا شناختی همراه می گردد. مثنوی مولانا آکنده از تمثیل های گوناگون است. وی هرجا که مطلبی را می خواهد بیان کند، برای فهماندن بهتر آن متمسک به شیوه تمثیل می شود که وجود این اندازه تمثیل نشانه آگاهی بالا و سبک بیان خاص و منحصر به فرد اوست. یکی از شگردهای مهمی که مولانا در بیان داستان های تمثیلی خود به کار می بندد این است که ناگهان خطاب خود را به سوی محبوب ازلی که نشان گر اشتیاق او به وصال است و تنها هدف وی در کل آثارش به ویژه مثنوی همین امر می باشد، باز می گرداند.
  در این مقاله ضمن بررسی اشعار مولانا در باب نوستالژیک و مصادیق مختلف این مسله روانی، در امر زیبا شناسی تمثیل در قالب کلام نوستالژیک و طرح مفاهیم عرفانی، اخلاقی و تفهیم بهتر این مضامین برای مخاطبان خود، به کندوکاو پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مثنوی، نوستالژی، زیبا شناسی تمثیل، شوق بازگشت، وحدت گرایی
 • علی محمد رضایی هفتادر*، مظاهر نیک خواه، حسین خسروی صفحات 121-146
  منظومه ویس و رامین نخستین مثنوی عاشقانه در قلمرو ادبیات فارسی است. هم چنین، از لحاظ آرایه های ادبی خلق شده در آن، اثری پیشگام در ادبیات فارسی به شمار می رود. شاعر با استفاده از عناصر گوناگون موفق به آفرینش تصاویر بدیع شده که اصطلاحات نجومی از آن جمله است. به این اعتبار، در پژوهش حاضر، موضوعاتی مانند عناصر و احکام نجومی، اسطوره ها و باورهای عامیانه و تاثیر اجرام در سرنوشت انسان ها و اسامی صور فلکی هم چون ناهید، ماه، خورشید و مشتری و نیز، اعتقاد به سعد و نحس بودن ستارگان، پرستش اجرام و یاری خواستن از آن ها، روز و ساعت نیکو و… بررسی و کاویده شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که دانش فخرالدین اسعد گرگانی در زمینه نجوم و باورهای عامیانه نسبت به عناصر آسمانی درخور توجه است و قدرت ادبی او در خلق تصاویر بدیع برجسته به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ویس و رامین، نجوم، ادبیات، تصویرسازی
 • مجتبی عطارزاده* صفحات 147-171
  کودتای 28 مرداد 1332 از جمله حوادثی است که بر افکار و عمق احساسات عمومی ایرانیان تاثیر گذاشته و درون مایه ای از احساسات نومیدانه، سرخوردگی و دل مردگی را به ارمغان آورد که گرمای مرداد را به سردی زمستانی بی روح مبدل کرد. در این برهه از زمان که داستان، نقاشی و هنرهای دیگر در بازتاب واقعیت های اجتماعی، هنوز چندان جدی گرفته نمی شدند، شعر به مثابه پرچمدار هنر و فرهنگ چونان آیینه ای که توان بازتاب بسیاری از مسایل اجتماعی آن روز را داشت، ابزار ابراز تعهد شاعرانی چون اخوان ثالث قرار گرفت. او شیوه و شگردهای «تمثیل های شاعرانه» را در اشعار نیمایی خود، بر اساس یاسی فلسفی که نتیجه سرخوردگی از شکست اجتماعی و سیاسی سال 1332 بود، آن گونه به کار گرفت که توانست اعتراض خود نسبت به جامعه ای متشکل از انسان هایی خودمدار و بیگانه با حقایق اجتماعی را بیان کند. این رویه در شیوه و منش اشعار به ظاهر سراسر غم آلود اخوان، حکایت از آن دارد که از رهگذر واقع نگری و پردازش رخدادهای اجتماعی سیاسی پیرامون خود، به نمادگرایی رسیده است. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوای سروده های اخوان، نشان دهد که وی بر خلاف آنچه بسیاری گمان برده اند. به رغم باور به شکست و ناکامی، با سروده های حماسی خود به سبک خراسانی برای بیان شدت سردی ظلم زمستان عاری از گرمای عدالت بهار، هرگز از دمیدن روح زندگی و امید و از سرگرفتن مبارزه و تلاش، برای رسیدن خود و مردمش به نقطه ای و روزنه ای هر چند دور، مایوس و خسته نمی گردد.
  کلیدواژگان: شعر سیاسی، نمادگرایی، کودتای 28 مرداد، شعر اخوان ثالث، سبک خراسانی
 • محسن ایزدیار *، سید محمد عبدی، سعیده قاسمی صفحات 173-193
  غافل شدن بلاغیون از متن های ادبی از قرن پنجم به بعد از جمله عواملی بوده است که باعث گردیده بلاغت سنتی فارسی عربی از پیشرفت باز بماند و نوآوری های شاعران و نویسندگان نادیده گرفته شود. نمونه ای از این خلاقیت ها ترکیب ارگانیک صنایع ادبی است که فارغ از مبانی و روش های بلاغت سنتی گاه به صورت گذرا و غیرنظام مند از جانب برخی از محققان سنتی یا معاصر تحت عنوان همراهی یا ترکیب صنایع مورد اشاره قرار گرفته است. اما در این پژوهش با بهره گیری از نظریه ترکیب اندام وار که بر رابطه متقابل و وابستگی عناصر یک ساختار تاکید می کند و از سوی ساختارگرایان حلقه پراگ و اصحاب نقد نو مطرح گردیده، سعی در نظام مند کردن این حقیقت ادبی داشته ایم و با محوریت قرار دادن استعاره، نمونه های آن را در پنج گنج نظامی مورد بررسی قرار داده ایم. نخست، تمامی ساخت های یافت شده را به همراه نمونه و توضیحات لازم معرفی کرده و بسته به تعداد صنعت های ترکیب شده، آنها را به ساخت های دو، سه و چهاربعدی تقسیم کرده ایم. سپس از طریق جدول، بسامد به کارگیری آنها را در هر یک از منظومه های پنج گانه نشان داده ایم تا به صورت نظام مند، قابلیت های این حقیقت ادبی و هم چنین کمیت و کیفیت به کارگیری آن در شعر نظامی گنجوی معلوم گردد. در این نوع ترکیب، استعاره ها با صنعت های مختلف بیانی و بدیعی، وحدتی اندام وار پیدا کرده و ساخت های تازه ای را ایجاد نموده اند که مهم ترین دستاورد آن در رابطه با زبان شعری، آشنایی زدایی از صنعت هایی است که به خاطر کاربرد زیاد به فرایند آشناشدگی دچار شده اند.
  کلیدواژگان: ترکیب اندام وار، بلاغت، استعاره، پنج گنج
 • مالک باقری*، حامد رفعت جو صفحات 195-209
  بررسی و تحلیل زیباشناسانه واژگانی دستوری دوبیتی های باباطاهر ، جهت برآورد و سنجش سبک ادبی این اشعار، از مهم ترین مسایل تحلیلی به شمار می آید. در این باب مطالعه تغییرات رخ داده در صامت ها و مصوت های کوتاه و بلند و نیز و تحقیق در مورد چگونگی تخفیف و تشدید در کلمات و هم چنین کلمات نامانوس در زمینه سیستم واژگانی از جنبه های مهم محسوب می گردند. در مبحث حاضر، بررسی چگونگی شکل گرفتن کلمات و عبارات از نظرگاه دستوری و نیز دستور تاریخی، از جنبه های مختلفی چون: کاربرد صفات، تشکیل افعال پیشوندی و مصادر خاص، علامت های نکره و جمع به گونه ای مرتبط با دستور تاریخی، دیگر مسایل تاریخی را تشکیل داده اند که در این پژوهش با شواهد مثال جهت تنویر ذهن مخاطب آورده شده اند که در نهایت چگونگی شکیل و زیبا و دلنشین شدن کلام در دوبیتی های این سراینده نتیجه تحقیق حاضر خواهد بود.
  کلیدواژگان: باباطاهر، دوبیتی، واژگان و دستور زبان، سطح زبانی
|
 • Ozra Nasiri Afrapoli* Pages 1-21
  Foregrounding is a subcategory of formalist criticisms in which those criticisms that are associated with the literacy of a text are considered. Regarding this theory, poets and writers in order to avoid tedious repetition and monotony, try to create creativity and through applying deviation, extra regularity on the surface of language, change the linguistic surface of speech from recession. Since Hussain Monzavi is one of the contemporary competent poets in the field of sonnet, he has many initiatives in poetry. Therefore, the present paper by the use of descriptive- analytic approach aims to investigate the lexical and syntactic foregrounding in the poetry of Monzavi. The aim of this research is to reveal the elements which can cause the lexical and syntactic foregrounding in his poems. The results of the study indicated that Monzavi has highlighted his poetry through deviation, extra regularity and thisforegrounding is evident in in all levels of his poetic language and the main secret of the poet's success in foregrounding is the combination of both the traditional and the new methods.
  Keywords: Foregrounding, Hossein Monzavi, Poetry Language, Deviation, Extra Regularity
 • Dr Maryam Mahmudi, Negar Haydari Pages 23-39
  Qeysar Aminpour is one of the well-known contemporary poets that has written about various subjects. One of those fields is the resistance literature that he has expressed the self-devotion and sacrifice of his compatriots in defending the borders of Iran, stating his eminent message and aim by ideal innovations and wonderful contributions. One of the technics of Qeysar in creating these durable works is benefitting from figures of speech; however, the important point is that Aminpour has mainly benefitted from some figures of speech in specific subjects, such as resistance literature, which is the origin of creating epopee and epics, and this artistic selection has caused his poems to be more attractive and rational, and provide extensive effects on the addressees. By profound search in one of the important figures of speech, i.e. exaggeration, it has been tried in this article to show its uses in the resistance poetry of Qeysar Aminpour, and analyze the state of its applications in his poetry.
  Keywords: Exaggeration, Figure of speech, Qeysar Aminpour, Resistance poetry, Contemporary literature
 • Mohammad Hasan Sorani Haydari* Pages 41-61
  Palilogy is one of rhetoric industries that might be realized in different ways: Palilogy of vowels, Palilogy of words and phrases, Palilogy of consonants, or Palilogy of consonants and vowels together. In addition to the above-mentioned points, sometimes poem concepts are repeated along with different phrases in different words and forms. Moreover, Palilogy of words along with similar syntactic structures might strengthen the poem music and lead to semantic expansion. Tahereh Saffarzadeh, as one of the prominent poets before and after the Islamic revolution, has made use of these Palilogy abundantly and Palilogy could be mentioned as one of the main features of her poems. The present study, which is of descriptive-analytic type, is an attempt to examine and describe the element of Palilogy in her works especially in her "Allegiance with vigilance" book as one of her most effective and impressive works between years of 56-58. The results revealed that she depicts the chaotic conditions of the society via Palilogy. She could, in fact, compensate for the shortage or lack of external music by repeating phonemes, words, or phrases and create considerable meanings and plays an important role in awareness raising of the people.
 • Dr Zahra Solaimani* Pages 63-93
  Aesthetics in poetry is one of the most important discussions in literary criticism, a topic which deserves a lot of care and attention from the perspective of verbal and spiritual devices and rhetorical points. Consequently using a descriptive-analytical approach, this research takes a brief look at the topic of poetic aesthetics and then looks into the musical beauty and its derivatives in various kinds of external adjacent, internal and spiritual musics in the elegies of Al-Mutanabbi the outstanding and mighty poet of the Abbasid era in Arabic literature. In his elegies, Al-Mutanabbi has culminated internal and external beauties of music and morality, and has utilized rhyme and row as the main component of adjacent music. The position of literary arts and lexical symmetry is evident in the elegies of Al-Mutanabbi which plays a very crucial role in the imagery and fantasy of these poems. Moreover, the thought-provoking point worth mentioning is that the relationship of rhyme as the adjacent music with the terms inside a couplet in different shapes augments the beauty and the musicality of the elegies of Mutanabbi. This fact demonstrates the prowess and artistic characteristics of the poet.
  Keywords: Al-Mutanabbi, music of poetry, aesthetics, elegy, Arabic poetry
 • Hava Marghob* Pages 95-120

  "Allegori’s aesthetics in Rumi’s Masnavi with tendency towars Nostalgia feeling"
  Nostalgia or feeling of foretime homesickness is a mental condition that unconsciously appears in an individual and changes into a thought in him. In literature arena this condition happens for a poet, or writer who gets a feeling of aversion toward present, as a result of his individual motivations or social-political situation around him. In gamut of mystical literature it must be mentioned that mysticism is throughout nostalgia ,a strange feeling that accompany with the matter of aesthetics in many of literary texts especially Rumi’s works.
  Rumi’s Masnavi is full of different allegories. He uses method of allegory for better representation of subjects he wants to express. Existence of allegory to this extant in his works is the sign of his high awareness and special expression style. One of important technics that Rumi uses in explanation of his allegorical stories is that he suddenly changes his address towards eternal beloved and this matter shows his passion to joiner, which is his only target in all of his works especially Masnavi.
  If human’s separation is because of his bad behavior, God if you behave badly with the sinful person, so what is your difference with him?
  This article tries in addition to the study of Rumi’s poems and different examples of the psychological problem of Nostalgia, research in matter of allegory’s aesthetics in format of nostalgic language and mystic concepts and better realization of these subjects for their audiences
  Keywords: nostalgia, Rumi, Masnavi, allegory’s aesthetics, Unitarianism
 • Ali Mohammad Rezaee* Pages 121-146
  Vis and Ramin poem is the first romantic Masnavi in Persian literature. Also In terms of beautiful array literal, and exquisite images created in it, is considered as pioneering work in Iran literature. However, conducted research in relation to this poem, and is limited on specific areas. Among the topics that remains unknown in recognizing the story of Vis and Ramin is evaluation of astronomical reform and image processing quality by them. Current study aims to introduce of this work, and paid to look at it from the imaging perspective with elements and astrology. This perspective represents the Fakhruddin As'ad Gorgani knowledge in astronomy and folk beliefs about the divine elements, and also his power to create exquisite images. This article with an astronomy approach and descriptive – analytical method pays to evaluation of his desire questions. The obtained results show that Fakhruddin As'ad Gurgani is Scholar in the world of astronomy, folk beliefs regarding the celestial bodies, and capable composer in drawing untouched pictures by the elements.
  Keywords: Fakhruddin As'ad Gurgani, Vis, Ramin, astronomy, literature, image processing
 • Dr MojtabaAtarzadeh* Pages 147-171

  The coup d'état of August, 1953 was one of the events that influenced the thoughts and depths of Iranian public sentiment and brought about despairing feelings of frustration and sadness that turned the heat of August into a harsh winter.
  At this point, from the time that stories, paintings and other arts in the reflection of social realities were not yet taken seriously, poetry as a flagship of art and culture as a mirror capable of reflecting many of the social issues of that day was a means of expressing the commitment of poets Because the Akhavan Treasures were. He used the methods of "poetic allegories" in his semiotic poetry, based on a philosophical disappointment that was the result of the frustration of the social and political breakdown of 1332, that he was able to protest himself against a society composed of selfish and alien humans to express social realities.
  The present paper seeks to demonstrate that by using the descriptive-analytical method and using the method of analyzing the contents of Akhavan poems, he - unlike many who have convinced - despite the belief in failure and failure, with epic poetry itself Khorasani's style, to express the cold intensity of the winter cruelty without the warmth of the justice of the spring, never despairs from breathing the spirit of life and hope and refreshing the struggle and endeavor to reach for itself and its people to a point and a halt everywhere.
  Keywords: political poetry, symbolism, coup d'état of August 28, Akhavan-Sales, Khorasani style
 • Dr Mohsen Ezadyar* Pages 173-193

  The neglect of the rhetoric of literary texts from the fifth century onwards has been one of the factors that prevented the traditional Persian-Arabic rhetoric of progress and ignored the innovations of poets and writers. An example of these creations is Organic Composition of the literary arts, which, regardless of the traditional methods, has been referred to temporarily and systematically by some traditional or contemporary scholars as the accompaniment or combination of literary arrays. But in this study, using the theory of the combined structure emphasizing the interrelationship and dependence of elements of a structure, which was proposed by the structuralists of Prague circle as well as the new critics, we tried to systematize this literary truth and focus on the metaphor, We have sampled it in the Panj ganj of Nezami Ganjawi. First, we introduce all the foundations, with the necessary examples and descriptions, and divided them into two or more dimensional structures. Then, through the table, we show the frequency of their use in each of the five scriptures in order to systematically determine the capabilities of this literary truth as well as the quantity and quality of its use in Nezami poetry. As can be seen in this study, in this type of combination, metaphors with different innovative arrays have unified and created structures, the most important achievement of which in relation to poetic language is Defamiliarization with the Literary arrays that are due to use. They have become too familiar with the process of getting acquainted.
  Keywords: Organic Composition, rhetoric, metaphor, Nezami, Panj Ganj
 • Malek Bagheri* Pages 195-209
  The study of the aesthetic vocabulary - Baba Tahir's two-bit ruling is one of the most important analytical issues for assessing and assessing the literary style of these poems. In this study, the changes that have taken place in the appendixes and short and long images and researches on how to reduce and intensify the unusual vocabulary and vocabulary in the field of military vocabulary is of particular importance.
  The study of the aesthetic vocabulary - Baba Tahir's two-bit ruling is one of the most important analytical issues for assessing and assessing the literary style of these poems. In this study, the changes that have taken place in the appendixes and short and long images and researches on how to reduce and intensify the unusual vocabulary and vocabulary in the field of military vocabulary is of particular importance.
  The study of the aesthetic vocabulary - Baba Tahir's two-bit ruling is one of the most important analytical issues for assessing and assessing the literary style of these poems. In this study, the changes that have taken place in the appendixes and short and long images and researches on how to reduce and intensify the unusual vocabulary and vocabulary in the field of military vocabulary is of particular importance.
  Keywords: Baba, Taher, Dobeyti, Vocabulary