فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (مهر 1397)
 • بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/07/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
  دکتر شقایق حیدری صفحه 2
 • سنجش
 • سنجش هویت جمعی ایرانیان «ایرانشهر»
  صفحه 4
 • تحلیل
 • تاثیر بومی گزینی در نظام آموزش عالی بر انسجام اجتماعی در ایران
  دکتر نجله خندق، ابوذر کوثری صفحه 9
 • تخریب گرایی با وندایسم قومی در ورزشگاه های ایران؛ نگرش ها و راهکارها
  صفحه 15
 • تروریسم تکفیری؛ پیش آمدی بدخیم
  رضا گرشاسبی صفحه 21
 • گزارش
 • تحرکات گروهک های مسلح کرد در مرزهای غربی ایران
  صفحه 26
 • تحلیل
 • سیاست دولت جدید پاکستان در مبارزه با تروریسم و تاثیر ا« بر امنیت ملی ج.ا.ا.
  صفحه 32
 • مذاکرات صلح دولت سوریه و کردها؛ منافع، دیدگاه ها و پیامدها
  صفحه 36
 • گزارش
 • گروه اقدام ایران: تاملات و ملاحظات
  سیدمحمدمهدی شهیدی صفحه 43
 • نگاه دیگران
 • آینده روابط فرقه گرایانه در غرب آسیا
  صفحه 48