فهرست مطالب

آموزه های حدیثی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1397)

نشریه آموزه های حدیثی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد ایروانی صفحه 3
    تلقی طیف گسترده ای از متدینان آن است که وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل و کم بارشی، نتیجه مستقیم گناهان و رفتارهای ناشایست مردم است. ولی آیا می توان خسارات و تلفات مناطق مصیبت زده از بلایای طبیعی را صرفا ناشی از گناهکاری ساکنان آن مناطق دانست؟ در این زمینه، روایات متعددی وجود دارد که تحلیل صحیح آن ها می تواند پاسخ این پرسش را روشن سازد. این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، می کوشد با ارزیابی سندی و محتوایی روایات مربوطه، تحلیل استواری را در این مساله ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد عملکرد افراد، صرفا یکی از عواملی است که در حد «مقتضی» می تواند بر وقوع یا تشدید برخی از حوادث طبیعی و خسارت های ناشی از آن موثر باشد، لیک از آنجا که از یکسو اصولا بروز حوادث طبیعی جزء شرور اجتناب ناپذیر نظام خلقت است و از دیگر سو، جنبه ی آزمایش و ابتلا در مصائب، وجه غالب می باشد، نمی توان صدمات ناشی از حوادث طبیعی را لزوما عقوبت گناه افراد دانست.  
  کلیدواژگان: حوادث طبیعی، عقوبت گناه، ابتلا و آزمایش
 • حسن نقی زاده ، سمانه فتحی صفحه 27
  در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، راویان مشترکی قرار دارند که همواره پذیرش احادیث آنان با ملاحظه تفاوت مذهبی آن ها، مورد توجه رجالیان فریقین بوده است. در این راستا، از جمله مباحث مورد نظر رجالیان اهل سنت، بررسی مذهب راویان شیعه و اثبات یا نفی عدالت آنان بوده است. برخی از نفی عدالت و در نتیجه بی اعتباری احادیث راویان شیعی سخن گفته اند؛ برای اثبات یا نفی این مسئله می توان آثار پیشینیان را در این زمینه جستجو کرد. به این منظور پرسش نوشتار حاضر، از نقش عنصر مذهب در داوری چهره شاخص حدیثی رجالی اهل سنت، شمس الدین ذهبی بر عهده گرفته است. با تامل در الفاظ جرح و تعدیل به کارگرفته شده از سوی ذهبی، مشخص می شود، توثیقات در دو دسته موکد و مطلق قرار می گیرند و جرح هایی نیز به غیر مذهب تعلق گرفته و یا تنها به نقل توصیف برخی از راویان شیعه، بدون اظهار نظر خود پرداخته است. چنین به نظر می رسد که ذهبی به عنوان یکی از پیشگامان رجال اهل سنت، به جرح راویان شیعی به بهانه مذهب معتقد نیست، بلکه ملاک ضعف راوی نزد وی، وجود نقص های دیگری است که به زعم او به صحت حدیث آسیب وارد نموده و از فقدان یکی از شروط راوی حدیث حکایت دارد؛ چنان که ذهبی به گفته خودش با بدعت های مذهبی منتسب به راویان شیعی مخالفت می ورزد. بنابراین، صرف شیعی بودن راویان، ملاک در بی اعتباری روایات نخواهد بود.
  کلیدواژگان: مذهب راویان، راویان شیعه، جرح و تعدیل، ذهبی، علم رجال
 • سیدعلی سجادی زاده، سیدعلی دلبری، محمد میرزایی ، علی اکبر حبیبی مهر صفحه 47
  سبک تطبیقی هر چند از پیشینه دراز دامنی بهره مند نبوده، ولی در درک درست معارف، بسیار ارزشمند و کارآمد است؛ به ویژه اگر واکاوی این شیوه، در عرصه معارف توحیدی دو دین باشد. از این رو تحقیق فراروی کوشید که در گام اول، گزاره های سیمای الهی در این بعد را در احادیث توحیدی امام رضا (ع) و ظاهر تورات به روش کتابخانه ای گردآوری نماید و در قدم بعدی، تحلیلی از این داده ها به دست دهد که دو مورد از مهمترین نتایج آن، به روش توصیفی-تحلیلی، عبارتنداز: اولا احادیث توحیدی رضوی و گزاره های تورات در حیطه این مسئله، از جامعه آماری بالایی بهره مند است که می توان به بیش از صد مورد در تورات بر مکان دار بودن خداوند و چهل حدیث رضوی، در فرامکانی حضرت حق اشاره کرد. ثانیا تعالیم تورات در تشبیه خداوند به آفریده ها، مکان دار بودن خداوند و گزاره های مکان انگار، با معارف توحیدی امام رضا سراسر ناهمگون است؛ از آن رو که تورات کنونی، قالب ریزی خدایی در دستور کارش قرار گرفته که دست، پا، صورت، کمر، فراز، فرود، پیدایی و غیره دارد که پذیرش آنان، به مکانداری خداوند منجر می شود؛ حال آنکه در معارف رضوی، خداوند از این موارد و از اصل تشبیه، مبری است.
  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، احادیث توحیدی رضوی، تورات، گزاره های مکان انگار
 • محدثه مقیمی نژاد داورانی، محمد علی تجری صفحه 71
  یکی از موضوعات تاثیرگذار در عرصه تفسیر و مباحث علوم قرآنی، چگونگی دستیابی به ترتیب نزول صحیح سور قرآن کریم است و یکی از معیارهایی که در این راستا مورد توجه محققان بوده روایات اسباب نزول بودهاند. این معیار در نقد روایات ترتیب نزول، تایید آنها و همچنین به صورتی مستقل از روایات، در تعیین ترتیب نزول صحیح، مورد استفاده محققان بوده است. در نقطه مقابل، برخی به طور کلی قائل به بی اعتباری روایات اسباب نزول بوده و برخی نقش این روایات را در تعیین ترتیب نزول صحیح نپذیرفتهاند. برای قضاوت صحیح در مورد ارزش این معیار، لازم است ادله طرفین بازنگری شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است. نتیجه بررسی حاکی از آن است که میتوان در مواردی نقش روایات اسباب نزول را در تایید و در مواردی در نقد و ترجیح ترتیبهای روایی بر یکدیگر پذیرفت .
  کلیدواژگان: اسباب نزول، ترتیب نزول، نقد اسباب نزول، نقد ترتیب نزول
 • سیدابوالقاسم حسینی زیدی، محسن کبیری راد ، احسان یاربی صفحه 91
  در برخی از روایات موضوعاتی مطرح شده است که موجب در معرض خدشه قرار گرفتن دین اسلام شده و شبهاتی را در مورد این آیین به وجود آورده است؛ از جمله آن مسائل، که مربوط به مباحث مرتبط با دیدگاه اسلام نسبت به زنان است، روایاتی است که در مورد «جهنمی بودن اکثر زنان» وارد شده است.
  در پژوهش حاضر که به سبک مساله محور و با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، بیان کرده ایم که: در نگاه اولیه روایات محل بحث از نظر سند قابل اعتنا نمی باشد و با اغماض از ضعف سند روایات، اگر مقصود این روایات آن باشد که اختلافات جنسیتی باعث جهنمی و بهشتی شدن می باشد، چنین برداشتی معارض با قرآن، عقل و دیگر روایات بوده و لذا به دلیل عدم تایید محتوا و دلالت آن ها با ادله محکم تر و صریح تر از آن، باید حکم به طرح آن نماییم؛ اما اگر بخواهیم از باب «قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح» سعی در جمع این روایات داشته باشیم وجه صحیح در توجیه این روایات آن است که: مراد از این روایات - با توجه به تعلیلاتی که در برخی از روایات محل بحث آمده است - آن است که زنان به دلیل عدم انجام وظایف همسری خود مستوجب ورود به دوزخ و جهنم می شوند و اگر این علت منتفی گردد، دیگر جهنمی بودن ایشان هم منتفی می گردد.
  کلیدواژگان: جهنم، زنان، جمع بین روایات، وثاقت سندی، وثاقت صدوری
 • سید حسین سیدموسوی صفحه 109
  شناخت منابع دینی جهت دریافت دیدگاه صحیح دینی نیازمند دقت ویژه ای است. در این میان درک صحیح کلام نبوی پس از قرآن کریم اهمیت خاصی دارد. برخی از تعابیر از قول پیامبر اعظمˆ مطرح می شود، در حالی که صدور آن از ایشان در هاله ای از ابهام است. از جمله آن گفتارها جمله "الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه احوالی" است که در میان محدثین و عرفای متاخر سید حیدر آملی عارف قرن هشتم شهرت یافته است. با بررسی سند روایت و تحلیل محتوای آن به همراه سیر تاریخی حدیث در آثار عرفانی می یابیم که این کلام از تعابیر عرفا است، نه از پیامبر اسلامˆ. و عزیز الدین نسفی برای اولین بار این کلام را از قول پیامبرˆ مطرح کرده است. بعد از او سید حیدر آملی آن را به پیامبرˆ نسبت داده و به طور گسترده در آثارش آورده است. در حالی که اصطلاحات شریعت، طریقت و حقیقت قرنها پس از رحلت پیامبر عظیم الشان در میان مسلمین رایج گردیده است.
  کلیدواژگان: پیامبر?، شریعت، طریقت، حقیقت
|
 • Javad Iravani Page 3
  Considering a wide range of theologians is that the occurrence of natural disasters such as earthquakes, floods, and low water is a direct consequence of the sins and inattentive behaviors of the people. But can the damage and casualties of disastrous areas of natural disasters be considered merely due to the sins of the inhabitants of those areas?
  This research, which is structured in a descriptive analytical and library method, attempts to provide a solid analysis of the issue by assessing the content and content of the relevant narratives.
  Research findings show that individuals' performance is merely one of the factors that can "appropriately" affect the occurrence or exacerbation of some natural disasters and the resulting damage,
  Lake since, on the one hand, the occurrence of natural disasters is an inevitable evil of the creation system. And, on the other hand, the dominant aspect of testing and suffering is the fact that injuries from natural disasters can not be considered as the guilty sin of people.
  Keywords: Natural disasters, sin convictions, infection, experimentation
 • Hasan Naghizadeh, Samaneh Fathi Page 27
  There are common narrators in Shiite and Sunni hadith sources, despite their religious differences, the acceptance of their hadiths always has been considered by Rijals of these two sects. In this regard, one of the topics discussed by the Sunnis Rijals was the study on the sect of the Shiite narrators and the proof or negation of their justice. Some of them believe that they are not righteous men and therefor they judge about the invalidity of the hadiths of Shiite narrators; to prove or negate this, one can search on the works of the ancestors in this regard. For this purpose, the present lecture has taken in account the role of the sect’s element in judgment of Shams al-Din Zahabi, as a famous Sunni Rijali man. According to the use of “adaptation (Jarh and Ta’dil) ” word in the Zahabi’s works, it can be said that pledges are categorized into two categories of “emphatic” and “strict”, and his comment about Jarh of narrators was stated regardless of sect, or he just quoted the thought or idea of others regard some Shiite narrators. It seems that Zahabi, as one of the pioneers of the Sunni Rijal, believed that it is not right to
  attribute Jarh to Shiite narrators because of their sect (Shiite) , but the criterion of the weakness of the narrator is existence of another defects that, according to him, loss the authenticity of the hadith and imply the absence of one of the conditions of narrator; as Zahabi in his words, disputes the religious heresies attributed to the Shias narrators. Therefore, merely to being Shiite (Shi'ism) of narrators will not be a criterion for the discredit narrations.
  Keywords: The Sect of Narrators, Shiite Narrators, Adaptation (Jarh, Ta’dil) , Zahabi, Rijal science (Biographical Evaluation)
 • Sayyed Ali Sajjadizade , Sayyed Ali Delbari , Mohammad Mirzaee , Aliakbar Habibi Mehr Page 47

  Adaptive style, although it has not had a long history, is very valuable in the understanding of the teachings, especially if it is used in the context of monotheistic studies of the two religions. Therefore, in the first attempt, the first attempt was made to collect the divine divine statements in this dimension in the hadiths of Imam Ðreza and the appearance of the Torah in a library method, and in the next step, investigate these two of the most important The results of this study are descriptive-analytical: firstly, the Hadiths of Tawhidi Razavi and the sentences of the Torah on this issue make up a large number that can be more than one hundred items in the Torah on the existence of God and forty Hadiths of Razavi in Faramakani God hinted. Secondly, the teachings of the Torah in the likeness of God to the creatures, the continuity of the Lord, and the phenomena associated with the place, are different from those of the monotheistic Imam Reza, since the current
  Torah depicts a god that has hands, feet, faces, waist , Ups, descents, appearances, etc. , that acceptance of them leads to the rest of God; while in the teachings of Razavi, Allah eliminates these matters and the principle of likeness.
  Keywords: Imam Reza, Tawhidi Razavi's Hadiths, Torah, Phenomena of the Place
 • Mohadese Moghimy nejad davarany , Mohammad Ali Tajari Page 71
  One of the most influential subjects in the field of commentary and Qur'anic discussions is how to achieve the correct Descending order of the Holy Qur'an. One of the criteria that has been taken into consideration by the researchers in this regard are traditions of descent. This criterion has been used by researchers in criticizing the traditions of the order of descent, their confirmation, and also independently of the narrations, in determining the order of correct descent. At the opposite, some generally believe that the traditions of descent are invalid, and some do not accept the role of these narrations in determining the order of descent. To judge correctly about the value of this criterion, it is necessary to review the arguments of the parties that are discussed in this article. The results of the survey indicate that in some cases the role of the narrations of the instruments of decline can be accepted in Confirmation and in some cases, in the critique and preferences of the Trusted orders.
  Keywords: Causing of descend. Descending order. Criticism of causing of descend. Criticism of descending order
 • Sayyid Abolghasem Hosseini Zeydi , Mohsen Kabiry rad , Ehsan yaraby Page 91
  In some hadiths, some issues have raised some doubts and questions about Islam, including related subjects about Islam's idea around women. There are some hadiths that say the most women will go to hell. This study, which is based on a question-centered style and secondary research method, stated that: at the first glance, the intended hadiths could not be considered as documented hadiths and, with disregarding their weakness in the chain of narrators, their real meaning must be understood. If this kind of hadiths means that the gender differences lead human's destiny to hell and paradise it is in the conflict with the Holy Quran's teaching, wisdom, and other hadiths. Therefore, due to their unverified implications and authority, they must be ignored. In accordance with the rule of "the possible collecting is preferred as ignoring" to accept these hadiths, their real meaning must be explained: these hadiths say that if women do not fulfill their duties and affairs as wives they will have been leaded to the hell not to salvation. And if they fulfill their duties this fate will change and they have been leaded to salvation.
  Keywords: hell, women, reconciliation between contractor hadiths, certitude based on Sanad, certitude based on Sodor
 • Dr.Sayyed Hussain Sayyed Mousavi Page 109
  Recognition of religious resources for obtaining a correct religious view requires special attention. In this regard, the proper understanding of the prophetic speech after the Holy Qur'an understanding is of particular importance. Some of the interpretations are narrated from the Prophet (pbuh) , while the issuance of them is in a halo of ambiguity. One of them is the phrase " Sharia is my saying, Tariqa is my actions and Truth is my Status. ”, which is known among Hadith scholars and mystics after Seyyad Haider Amoli, the mystic of the eighth century. By examining the narrative document and analyzing its contents along with the historical course of the hadith in mystical works, we find that this is an interpretation of the mystics, not of the prophet of Islam (pbuh). Also, Aziz al-Din Nasafi, for the first time has introduced this quotation from the Prophet (pbuh). After him, Seyyed Haidar Amoli attributed this quotation to the Prophet (pbuh) and has been widely mentioned it in his works. While the terms of Shari'a, Tariqa and truth have become popular among Muslims centuries after the death of the great Prophet Muhammad (PBUH& HP).  
  Keywords: Prophet (PBUH) , Sharia, Tariqa