فهرست مطالب

گیلگمش - شماره 9 (بهار 1398)
 • شماره 9 (بهار 1398)
 • 152 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/14
 • تعداد عناوین: 19
|
 • چهارراه
 • از کوره راه تا شاهراه
  آرش نورآقایی صفحه 14
 • ماکوگرام
  صفحه 18
 • همدان 2018
  صفحه 28
 • کاشانه کودک و کتاب
  صفحه 32
 • ره گو
 • از دجله تا ولگا، نگاهی به سفرنامه ابن فضلان 38
  رهایی از کلیشه، گفتگو با مترجم کتاب «سواد روایت» صفحه 38
 • یکی جشن فرخ از آن روزگار
  صفحه 54
 • راه نامه
 • گردشگران رویاپرداز
  صفحه 68
 • رهایی از کلیشه، گفتگو با مترجم کتاب «سواد روایت»
  صفحه 78
 • ره آورد
 • سفر به توان صفر و یک
  صفحه 90
 • سیری در آسمان پر ستاره دنیای دیجیتال
  صفحه 94
 • همسفران تازه
  صفحه 98
 • جایی که ایستاده ایم، راهی که خواهیم رفت! میزگردی درخصوص جایگاه و نقش فنآوری دیجیتال در صنعت گردشگری
  صفحه 104
 • هم راه
 • سوار بر قالی سلیمان چند اینچی
  صفحه 122
 • چمدانات را با خیال راحت ببند
  صفحه 130
 • موزه های تراپیوسته
  صفحه 134
 • رو به راه
 • پرسه زنی در شهر
  صفحه 144
 • تور با تورنا
  صفحه 150
 • یک پرس اپلیکیشن
  صفحه 154
 • گیمیفیکیشن
  صفحه 158