فهرست مطالب

 • پیاپی 140 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/13
 • تعداد عناوین: 5
|
 • جواد ایروانی *، نرگس عارفی ورام صفحات 5-28
  درباره تاثیر عملکرد انسان ها بر رخ دادن حوادث طبیعی، به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی، حوادث طبیعی را ناشی از عملکرد و گناهان انسان ها می دانند و گروهی دیگر، آن را لازمه طبیعت و تقدیر پیشین الهی. هر دو گروه نیز به آیاتی از قرآن استناد می کنند.
  این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته است، می کوشد با تبیین مجموعه آیاتی که می تواند مستند این دو دیدگاه باشد، به نقد آرا پرداخته، تحلیل استواری را در این زمینه ارائه دهد.
  نتایج تحقیق نشان می دهد حوادث طبیعی، جزء شرور اجتناب ناپذیر نظام خلقت به شمار می رود و نمی توان آنها را لزوما ناشی از کج رفتاری و گناهکاری مردم منطقه خسارت زده دانست، بلکه جنبه ابتلا و آزمایش بودن آن ها همواره غلبه دارد. البته «تاثیر» عملکرد عمومی انسان ها به شکل «مقتضی» بر وقوع یا فراوانی برخی حوادث، و امکان پیشگیری از آسیب های بلایای طبیعی، اثباتشدنی است؛ ضمن آنکه ممکن است خسارت های آن به لحاظ فردی، برای برخی از افراد جنبه عقوبت داشته باشد.
  کلیدواژگان: حوادث طبیعی، آثار گناه، ابتلا، عملکرد انسان، آیات قرآن
 • سیدابوالقاسم موسوی، محمدرضا جواهری *، ایوب اکرمی صفحات 29-46
  بحث از تربیت اخلاقی، جنبه های مختلفی دارد که هر کدام می تواند موضوع یک رساله یا کتاب مستقل قرار گیرد. یکی از مهم ترین این ها، اصول و روش های تربیت اخلاقی است. این اصول و روش ها را براساس سیره امام رضا(ع) می توان به سه بخش زمینه ای، ایجادی و برطرف کننده تقسیم کرد. مقاله حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی، به تبیین اصول و روش های زدودن ناهنجاری های اخلاقی بر اساس سیره و سخنان حضرت رضا (ع) رداخته است. اصول و روش هایی؛ مانند: تاکید بر عقلگرایی و عقلانیت، توجه به اصل تاثیر وضعی اعمال و رفتار بر خود انسان، هشدار نسبت به پیامدهای نامطلوب رفتارهای غیر اخلاقی، به کارگیری قدرت بازدارندگی و اثرگذار مرگ، صبر و مدارا و امیدبخشی با تاکید بر توبه، مهم ترین اصول و روش های قابل برداشت از سیره امام رضا(ع) در زدودن ناهنجاری های اخلاقی است.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، تربیت، اخلاق، روش های تربیتی امام رضا(ع)، ناهنجاری های اخلاقی، عقل گرایی
 • میثم کهن ترابی *، نرگس عمادی صفحات 47-66
  انسان ها به طور فطری در پی شناخت حق از باطل اند و درک و تحلیل درست و کامل از وقایع و رویدادهای زندگانی، برایشان امری ضروری و ارزشمند است. در این میان، برخی از آنان ها، شناخت حقیقت را در چارچوب شخصیت ها می جویند و گفتارها و کردارها و باورهای اشخاص را معیار تشخیص حق از باطل قرار می دهند و به بیانی، دچار شخصیت زدگی می شوند. معضل شخصیت زدگی در هر عصری، مانعی بزرگ پیش روی هدایت انسان ها بوده است؛ چنان که بیان آن، در قرآن و نهج البلاغه بازتاب گسترده و قابل توجهی دارد. در این مقاله کوشیده شده با تکیه بر کتاب گران سنگ نهج البلاغه، پیامدهای بنیادی شخصیت زدگی از جمله: «عدم شناخت حق و باطل»،«تحریف ارزش ها»،«زمینه سازی بروز فتنه»،«تعصب ناروا»، «انحراف از اعتدال» و «اسارت اندیشه و تقلید کورکورانه» بررسی شود. ضمن در نظرداشت این مهم که بروز فتنه های گمراه کننده، بیش از هر چیز، منادی «تفرقه» و «شک و شبهه» در جامعه اسلامی خواهد بود.
  کلیدواژگان: شخصیت زدگی، حق و باطل، تعصب ناروا، تقلید کورکورانه، نهج البلاغه، امام علی(ع)
 • سعید مسعودی پور * صفحات 67-90
  در این نوشتار با تکیه بر آیات 254 تا 274 سوره بقره، به عنوان بیشترین آیاتی که در موضوع انفاق پشت سر هم آمدهاند، الگوی ترویج انفاق ارائه می شود. با بررسی و تدبر در این آیات، الگویی متشکل از ده گام طراحی شد. در گام نخست، مومنان به عنوان مخاطبان تبلیغ معرفی می شوند. سپس به توحید و معاد به عنوان دو رکن زمینه ساز برای دعوت به انفاق اشاره شده، در گام سوم برای کاهش ترس اولیه، جنبه تبشیری پررنگ می شود. گام چهارم به بیان آداب و شرایط انفاق می پردازد. در گام پنجم با استفاده از تمثیل، به آسیب های رفتاری انفاق پرداخته شده است. گام ششم به کیفیت چیزهایی که می توان از آنها انفاق کرد، اشاره می کند. در گام بعدی، یکی از دام های شیطان بر سر راه انفاق کنندگان تذکر داده شده و در گام نهم، به معرفی کسانی که انفاق شامل آنها می گردد، پرداخته می شود. گام آخر نیز بر محفوظ بودن پاداش انفاق کنندگان در نزد خدا اشاره دارد.
  کلیدواژگان: صدقه، آداب انفاق، سوره بقره 254-274، پاداش منفقین، ایمان، آسیب های رفتاری انفاق
 • سعیده جلالیان * صفحات 91-128
  از دیرباز تاکنون، تامین نور و روشنایی در بارگاه امام رضا، یکی از موضوعات مورد توجه متولیان امر بوده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات روشنایی در پر ازدحام ترین مکان این بارگاه، یعنی ضریح مطهر است که بیشتر با بهره گیری از منابع دست اول آرشیوی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است شناخت دقیق و کاملی از وضعیت روشنایی ضریح مطهر در بازه زمانی عصر صفوی تا دوره معاصر به دست آید. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در هشت وقفنامه، همه یا بخشی از درآمدهای موقوفات به تامین روشنایی ضریح اختصاص یافته است. انواع شرفه، شمعدان، لاله، مردنگی، قندیل، کچکولی، چلچراغ و لوستر، مهم ترین وسایل روشن کننده ضریح رضوی، در این دوران بوده است. در فاصله عصر صفوی تا دوره قاجار انواع شمع و موم، تنها مواد سوختی برای وسایل روشنایی ضریح بوده است؛ اما از دوره پهلوی اول، چراغ های الکتریکی و انرژی برق، جایگزین این ابزار و سوخت های قدیمی می شود. همچنین اصلی ترین منابع تامین روشنایی در ضریح مطهر، وقف و نذر بوده است که از سوی قشرهای مختلف جامعه به آن، توجه نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: ضریح امام رضا(ع)، روشنایی، سوخت، ابزار و وسایل، موقوفات
|
 • Javad Iravani *, Narges Arefi Maram Pages 5-28
  In general, there are two perspectives on the effect of human acts on the natural disasters occurrence; some people regard natural events as the result of the humans' actions and sins, and others calls for nature and divine destiny. Both groups refer to Qur'an verses. This article using descriptive-analytical and library methodology attempts to analyze these opinions by explaining a set of verses that can be referred in these two perspectives and provides reliable analysis.
  The results of the study show natural disasters are an inevitable evil of the creation system and it can not necessarily be attributed to the degradation and sinfulness of the affected people of that region, but the aspect of their affliction and experimentation is always overcome. However, the "impact" of general human performance in "expedient" way is approvable on the occurrence or frequency of certain events, and the possibility of preventing natural disasters. Also, it is possible that these disasters act as punishment for some people.
  Keywords: natural disasters, sin effects, affliction, human performance, Qur’an verses
 • Seyyed Abolqasem Mousavi, Mohammad Javad Javaheri *, Ayub Akarami Pages 29-46
  The discussion of moral education has several aspects, each of which can be the subject of an independent dissertation or a book. One of the most important aspects is the principles and methods of moral education. Based on Imam Reza's (A.S.) conduct, these principles and methods can be divided into three parts of thematic, productive and eliminators. The present article, based on descriptive-analytical method, describes the principles and methods of eliminating moral abnormalities based on Imam Raza’s (A.S.) conduct and words. Principles and methods such as warning of the undesirable consequences of immoral behavior, emphasis on rationalism, attention to the impact of the actions and behaviors on the actor himself, the use of deterrent power of death, patience and tolerance, and the hope with the emphasis on repentance are the most important methods that can be taken out of Imam Reza's (A.S.) conduct of eliminating moral abnormalities.
  Keywords: Imam Reza (A.S.), education, Ethics, Imam Reza's (A.S.) Educational Methods, Moral Abnormalities, Rationalism
 • Meysam Kohan Torabi *, Narges Emadi Pages 47-66
  Human beings instinctively try to recognize right and wrong, and it is essential and valuable to fully understand and analyze the events of life. In the meantime, some people search for the recognition of the right within the personalities, and make their speeches, deeds and beliefs as measure to recognize right and wrong. The dilemma of personality-centeredness has been a major obstacle in various epochs of the history. Because of that, this dilemma has a vast and significant reflection in the Qur'an and Nahj al-Balāghah. In this article, we have tried to identify the fundamental consequences of personality-centeredness such as "failure to recognize right and wrong ", "distortion of values", "intrigue to emergence of sedition", " false prejudice", "deviation from moderation", and "blind imitation”, considering the fact that the emergence of seditions is a harbinger of "division" and "doubt" in the Islamic society.
  Keywords: personality-centeredness, personality, outcomes, blind imitation, Nahj al-Bal?ghah, Imam Ali (A.S.)
 • Saeed Masoodi Poor * Pages 67-90
  This paper attempts to provide a charity promotion model, relying on verses 254 to 274 of Surah al-Baqara as the most verses in a row about charity. By examining these verses based on case study research in the Holy Qur'an, a pattern consisting of ten steps was designed. At the first step, believers are introduced as propagation audiences. Then, monotheism and resurrection are referred to as the two pillars for inviting to charity and in the third step, to reduce the initial fear, the evangelical aspect is highlighted. The fourth step is devoted to the charity terms and conditions. In the fifth step, the allegory has been used to address the behavioral pathology of charity. The sixth step refers to the quality of things that can be donated on charity. In the next step, one of the devil’s traps was mentioned on the way to the almsgivers and in the ninth step, we will introduce the people who will be covered by charity. The last step refers to the reserved rewards of the almsgivers before God.
  Keywords: alms, methods for charity, verses 254 to 274 of Al-Baqara Surah, almsgivers rewards, faith, behavioral pathology of charity
 • Saideh Jalalian * Pages 91-128
  For a long time, lighting at Razavi Shrine has been one of administrators concern. The main goal of this study is to investigate lighting evolution in the most crowded place of the Shrine, the holy burial chamber, which is mainly done using first-hand archival sources. In this article, using a descriptive-analytical method, we have tried to obtain a precise understanding of the lighting status of the Holy Shrine from the Safavid period to the contemporary era. The most important findings of this study indicate that in eight endowment documents, all or part of the income is allocated to the provision of lighting.
  Various types of candlesticks (Shurfih, sham‘dān, Lālih, Mardangī, Qandīl, Kachkūlī, Chilchirāgh and Lūstir) were the main lighting equipment of Razavi Shrine in that period. From the Safavid period to the Qajar era, candles and waxes are the only fuel for lighting, but from the Pahlavi I era, electric lights and electric power replaces these tools and old fuels. Also, the main sources of lighting at the Holy Shrine were supplied by devotions and vows from different classes of society.
  Keywords: Imam Reza’s (A.S.) Shrine, lighting, fuel, tools, equipment, endowments