فهرست مطالب

احسن الحدیث - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه احسن الحدیث
پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ناصر نجفی صفحه 8
  در بسیاری از موارد، مخاطبان، نسبت به موضوعی که شارع آن را بیان می کند، دارای درک عقلی و ارتکازهای پیشین می باشند. در این نوشتار ثابت کرده ایم که در چنین مواردی، قبل از ورود به متن و استفاده از قرائن لفظی، باید تحلیل عقلی و عقلائی کرد و سپس وارد متن شد. یعنی ارتکاز، اصل اولیه خواهد بود؛ پس اگر شارع در آن تصرف کرد، می پذیریم و گرنه ارتکاز مخاطب (مخاطب بی واسطه و مستقیم شارع) توسط شارع تقریر شده و در حق ما هم حجت خواهد بود و هم چنین درک عقلی مخاطب از موضوع مورد گفتگو قرینه ای بین گوینده و مخاطب در جریان تفاهم خواهد بود. اما در موضوعات توقیفی هم، تنها تکیه گاه ما در تفسیر متن، قرائن لفظی باید باشد. التزام به این مهم ثمرات تفسیری، فقهی و اصولی ارزشمندی دارد که نگاه فقیه را در مقام استنباط و برداشت از متن، جهت داده و مانع از بدفهمی می شود و در برخی موارد بی توجهی به این قاعده، موجب بدفهمی در برداشت از کتاب و سنت می شود.
  کلیدواژگان: درک عقلی، پیش فرض، ارتکاز عقلائی، ارتکاز متشرعه
 • فرشته معتمد، رقیه رضایی، زهرا قاسم نژاد صفحه 31
  واژه تسامح از واژگان امیدبخش در دین اسلام است. خداوند این روحیه امیدبخشی را به کرات در آیات قرآن بیان نموده تا بستری مناسب جهت رهایی از ظلمت و رسیدن به نقطه امن و هدایت انسان ها فراهم شود و تمهیدی جهت ایصال افراد به کمال باشد. این واژه در آیات قرآن استعمال نشده است، بلکه الفاظی مرتبط به این معنا بیان شده است. هدف این جستار، شناسایی واژگان مرتبط و قریب به مفهوم تسامح در قرآن کریم است تا فضایی مناسب جهت شناخت این واژه فراهم گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد واژگانی چون توبه، مغفرت، عفو، صفح و کظم غیظ ارتباط معنایی با مفهوم تسامح و تساهل دارند. این گونه کاربرد، نشان دهنده آن است که خداوند کاربرد عملی این واژه را به بندگان نشان داده است تا بندگان به گونه ملموس این مفهوم را درک کرده و روحیه تساهل را در خودشان پرورش دهند.
  کلیدواژگان: قرآن، تسامح، توبه، عفو، مغفرت، صفح
 • معصومه قنبرپور، آرزو عزیزی، رقیه مرشدی صفحه 48
  واژه جهل در لغت مقابل علم بوده و از منظر برخی از لغت پژوهان در مقابل حلم قرار دارد، ولی در اصطلاح آیات قرآن در مقابل عقل به کار رفته است. قرآن کریم در عبارات متعددی به مذمت جاهلان پرداخته است و آن را منشاء بسیاری از گرفتاری های انسانی می داند که اگر به درستی درمان نشود، موجب تباهی فرد می شود. اینکه مصادیق جاهلان در قرآن کدام اند و قرآن کریم چه راه هایی را برای مبارزه با آن بیان نموده است، از جمله مسائلی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. از بررسی آیات مربوط به جهل چنین به دست می آید که جهل با کلماتی چون علم، حلم و عقل تقابل معنایی دارد و شهوت پرستان، مسخره کنندگان، بت پرستان، ظالمان، لجاجت کنندگان، دارندگان سوءظن به امر خداوند، خودنمایان و گناهکاران از مصادیق جاهلان در قرآن معرفی شده اند. از شیوه های مبارزه با جاهلان می توان به مواردی چون تحقیق و تبیین، کنترل هوی و هوس، تواضع و فروتنی، صبر و تسلیم نشدن در برابر انحرافات اشاره نمود.
  کلیدواژگان: جهل، جاهلان، علم، عقل، حلم
 • روح الله اکبری صفحه 72
  مفهوم مکر، که در زبان فارسی اغلب با مفاهیمی منفی چون حیله، نیرنگ، خیانت، کلک، کلاه شرعی و گول زدن ارتباط دارد، در لسان قرآن و ادبیات عرب معانی متفاوت و کارکردهای گسترده تری دارد و به معنای هرگونه تدبیر و چاره اندیشی است؛ اعم از اینکه تدبیر در افعال خیر باشد یا شر. در قرآن کریم هر دو کاربرد دارای شواهدی است؛ مکر در افعال خیر، با عنوان مکر ممدوح و مکر در افعال شر با عنوان مکر مذموم و به تعبیر قرآن "مکر السیئ" معرفی می شود. این جستار می خواهد با روش توصیفی و تحلیلی به برخی از شیوه های مکر مذموم در قرآن بپردازد.
  کلیدواژگان: کاربردهای قرآنی مکر، مکر ممدوح، مکر السیئی، شیوه های مکر مذموم
 • محمود ابوترابی صفحه 89
  کتاب البرهان فی تفسیر القرآن تالیف محدث بزرگ سید هاشم بحرانی، دایره المعارفی از روایات تفسیری است. تفسیر قرآن علم کشف مراد حق تعالی است که به دو روش کلان عقلی و نقلی قابل ارائه است. روش نقلی نیز خود به دو شیوه قرآن به قرآن و قرآن به روایات قابل عرضه است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که مبانی، اصول و روش مورد توجه در گزینش روایات تفسیر البرهان و نقطه های قوت یا ضعف آن و دیدگاه های مهم این عالم بزرگ شیعی در مسائل برجسته چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که مولف تفسیر البرهان بنا بر روش اخباری خود مبنی بر موثق دانستن روایات به اعتبار مروی بودن در جوامع حدیثی و نگاه حکایت گری روایات به شان و منزلت ولایی اهل بیت، در بیشتر موارد به اظهار وضعیت کمی احادیث در موضوعات خاص پرداخته اند و بسیار کم به بعد کیفی و تحلیل درونی خبر رغبت نشان داده اند. بدین سبب، در خصوص دسته ای از روایات به سند و تعدد طرق نقل آن ها توجه و به اوصاف سندی همچون حسن یا تواتر جهت اعتبار و توثیق روایات پرداخته و در مورد دسته ای از روایات، به لحاظ محتوا و وجود تعارض بین آن ها، به جمع دلالی مختصر اکتفاء کرده اند.
  کلیدواژگان: سیدهاشم بحرانی، تفسیر البرهان، روش تحلیل، تفسیر، روایات تفسیری
 • جمال فرزند وحی، ماندانا مهدی زاده، مریم مبارکی صفحه 103
  جریان نفوذ جریانی نرم و آرام است که در قالب جنگ نرم برای رسیدن به اهداف سلطه و تغییر حکومت و فلسفه و سبک زندگی، در همه عرصه‏ها و حوزه‏های گوناگون اجتماعی وارد شده و با استفاده از همه سازوکارها، فعالیت می‏کند. مطالعه نفوذ و شناخت روش‏های آن برای تشخیص نقشه دشمن لازم و ضروری است. نفوذ فرهنگی از روش‏هایی است که دشمنان همواره در طول تاریخ، به انحاء مختلف در پیش گرفته‏اند تا از طریق آن از پیشبرد اهداف اسلام از یک سو و اهداف سایر ادیان از جمله یهود و مسیحیت از سوی دیگر جلوگیری کنند. نفوذ فرهنگی لایه‏های متفاوتی دارد و مهم‏ترین نقطه رخنه در نفوذ فرهنگی، رخنه در باورهای دینی جامعه است. با بررسی تاریخ ادیان اسلام، یهود و مسیحیت، به این نتیجه می‏رسیم که آنان که مورد هدف و نفوذ فرهنگی قرار گرفتند، افراد سست ‏ایمان و بی‏بصیرت بودند و از همین نقطه مورد تهاجم قرار گرفتند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بیان نفوذ فرهنگی و روش های آن در قرآن و عهدین می‏پردازد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، عهد عتیق، عهد جدید، نفوذ فرهنگی
 • محمدرضا شالی، نیکتا میرزایی صفحه 116
  قرآن کریم سند استوار و معجزه بلامنازع ختم رسالت است. زیبایی کلام وحی در چارچوب زبان قرآن قابل نمایش است و صورت ظاهری کلمات، نمایشگر حالت درونی آیات است که کارکرد بلاغی عبارات را به دقیق ترین وجه در قالب قواعد عرب تجزیه نموده است. بررسی حروف جاره به عنوان جزئی ترین قسمت نحوی زبان عرب، که استقلالش در کنار کلمات دیگر حفظ می شود، شبکه ارتباطی ظریفی را در این کلام بی بدیل به نمایش می گذارد. حرف جر لام نمایشگر یک معنای خاص برای متعلق خویش است و نیابت حروف جاره از یکدیگر یک ظرافت بلاغی است که تنها در کاروان استعاره و تضمین تعریف نمی شود و نمی توان گفت که حروف در جای وضع نشده خویش ایفای نقش می کند، بلکه حروف در صورت نیابت از یکدیگر، اجرای کارکرد بلاغی جمله را به عهده می گیرند تا از لطائف حروف جاره برای رساندن پیام معنا و حساسیت نحوی کلام قرآن صحبت نمایند. تشخیص حقیقت یا مجاز بودن معانی حرف جر لام و ارتباط این حرف با متعلق هایش از جمله دستاوردهای این پژوهش است که با هدف فهم دقیق تر مفاهیم و معارف قرآنی و اثبات اعجاز بلاغی قرآن انجام پذیرفته است.
  کلیدواژگان: اعجاز بلاغی، حروف جر، حرف لام، قرآن کریم
 • احمدسلیم تکیل اوغلو ترجمه: دکتر علی حسن نیا، محدثه نظامی صفحه 129
  نوشتار ذیل گذری است مشروح بر زندگی و آثار دکتر عبدالعزیز ساچدینا، استاد مطالعات اسلامی و شیعه شناسی در دانشگاه های غربی، که خود البته در زمره شیعیان نیز می باشد. این نوشتار در اصل مصاحبه ای است که به زبان انگلیسی در تارنمای انتشارات برخط میدان در سیزدهم سپتامبر 2017 منتشر گشته و روایتی است از زندگی ، سرگذشت ، آثار علمی، اندیشه ها و توصیه های ساچدینا، به عنوان محققی که سال های دراز در مطالعات اسلامی، به ویژه در موضوعات مرتبط با شیعه به تحقیق و پژوهش پرداخته و در این مسیر آثار بسیاری از خود بر جای گذاشته است. وی تمام جزئیات را با زبانی دردمندانه و تحلیل گونه و با نگاهی به گذشته، حال و آینده مطالعات اسلامی در غرب بیان داشته، در پایان توصیه هایی نیز به نسل های پیش روی مشتاق در زمینه های دین و اسلام دارد. واژگان کلیدی:
  کلیدواژگان: عبدالعزیز ساچدینا، خاورشناسان، مطالعات قرآنی غرب، شیعه پژوهی
 • فاطمه فیرورقی صفحه 182
|
 • Nasser Najafi Page 8
  In many cases, addressees have rational perceptions and pre-concentrations towards the subject matter prescribed by the Divine Law. In this paper, it is argued that in such cases, before entering into the text and using verbal indications, one must have a rational analysis, i.e. the concentration is the primary principle; therefore, if the divine law changes the text, it is acceptable, otherwise the concentration of an addressee (direct addressee) will be prescribed by the divine law and then will be followed by the others as well. In addition, the rational understanding of an addressee about the topic of a dialogue is a sign between the speaker and him in the course of mutual understanding. In confining matters, however, the mere reliance on the interpretation of the text must be verbal indications. The commitment to this has valuable interpretative, jurisprudential, and principal functions, that guides the views of a jurist as the interpreter of the text and prevents him of misconceptions. In some cases, ignoring this rule, leads to misconceptions in reading the Book and Sunnah.
  Keywords: Rational Perception, Assumption, Rational Concentration, Divine Concentration
 • Fereshteh Mu'tamed, Langroudi, Roqayyeh Rezayi, Zahra Qasem, Nezhad Page 31
  The term “Tolerance” is among vocabularies of “hopefulness” in Islamic texts. God, The Exalted, expresses this spirit of hope in Qur’anic verses repeatedly in order to provide a suitable circumstance for men to escape from darkness and then reach the safe point and guidance, paving the ground for taking people to the “Perfection”. This term has not been used in the Qur’anic verses, but the words related to this meaning are expressed there. The purpose of this research is to identify the related vocabularies and notions to Tolerance in the Holy Qur’an in order to have sound recognition of the term. The results show that words such as “repentance”, “forgiveness”, “blessing”, ṣafḥ, and “drowning anger” have a meaningful relationship with the concept of Tolerance (tasāmuḥ and tasāḥul). These applications prove God has shown the practical usage of this term to the servants so that they perceive this concept in a tangible way and cultivate the spirit of Tolerance in themselves.
  Keywords: The Qur’an, Tas?mu? (Tolerance), Tawbah (Repentance), ‘Afw, Maghfirat (Forgiveness), ?af?
 • Ma'soumeh Qanbar, pour, Arezoo Azizi, Roqayeh Morshedi Page 48
  The word “Ignorance” is opposite to the word “Science” and according to some philologers is antonym to the word “Patience”, but it is applied in the Qur’an as “Intellect”. The Holy Qur’an in many terms insults the ignorant people, and emphasizes that ignorance is the source of many human encroachments that, if not properly treated, causes the destruction of individuals. The examples of the ignorant in the Qur’an and ways to combat the ignorance are of the issues investigated by this study. Studying verses related to ignorance show that the ignorance has a semantic opposition with words such as “science”, “patience”, and “intellect”, and the “lusters”, “mockers”, “idolaters”, “oppressors”, “rebels”, “holders of suspicion of the Lord”, “self-portraits” and “sinners” are introduced as examples of the ignorant in the Holy Qur'an. Among ways to face with ignorance include “investigation and explanation”, “control of desires”, “modesty and humility”, “patience”, and “non-submission to deviations”.
  Keywords: Ignorance, Ignorant, Science, Intellect, Patience
 • Rouhollah Akbari Page 72
  The word makr, often connected to Persian negative concepts such as deception, plot, betrayal, trick, hat, and deceit, in the Qur’an and Arabic literature has numerous meanings and more extensive functions, i.e. “any kind of thinking, caring and solution”, whether it be in good or evil deeds. In the Holy Qur’an, both applications have their own evidences; makr in good deeds is regarded as “praised makr” and in evil deeds is regarded as “disgraceful makr”, which the latter is said to be “makr l-sayyi'” in Qur’anic terms. The present research aims to survey some of the disgraceful practices of makr in the Qur’an, based on the descriptive-analytical method.
  Keywords: Qur’anic applications of makr, praised makr, makr l-sayyi', practices of disgraceful makr
 • Mhmoud Boutorabi Page 89
  The book Al-Burḥān Fi Tafsīr al-Qur’an by the great traditionist Sayed Hāshim Baḥrānī is an encyclopedia of exegetical traditions. The Qur’an exegesis is a knowledge of discovering Allah's Wills, which may be represented through two methods of intellect and narration. The present paper, based on the descriptive-analytic method, seeks to discover the bases, principles, and method of selecting narrations in the commentary of al-Burḥān and its strengths and weaknesses, as well as the important viewpoints of this great Shi'i scholar on main issues. Findings show that the author, based on his own methodology of authenticating narratives through the validity of quoting them in major Hadith Collections and because of their reference to the dignity and merits of Ahlulbayt (PBUTH), has mostly expressed the certain quantity of hadiths on particular subjects. He has rarely paid attention to the qualitative and intrinsic analysis of hadiths. Accordingly, he has paid only to chains of transmitters and the multiplicity of ways of quoting them for a bunch of narratives, regarding to the attributes of sands such as ḥusn (goodness) and tawātur (repeating) for the validity and authenticity of the traditions, and for a range of narratives he has looked at content and the existence of contradictions between them, in where he has confined in the “summarized notional conclusion”.
  Keywords: Sayed H?shim Ba?r?n?, Al-Bur??n Fi Tafs?r al-Qur’an, The Method of Analysis, Exegesis, Exegetical Narratives
 • Jamal Farzandwahy, Mandana Mehdizadeh, Maryam Mobaraki Page 103
  The phenomenon of influence is a soft and process that, in the form of soft warfare and in order to reach the goals of domination and change of government, philosophy, and lifestyle, has entered into all social areas and still operates using all mechanisms. Studying the influence and recognizing its methods for detecting the enemy's plots is essential. Cultural influence is of the ways in which enemies have always used along the history through different ways to prevent the advancement of the goals of Islam on one hand and the purposes of other religions such as Jews and Christianity on the other. Cultural influence has different layers, and the most important point of penetration in cultural influence is infiltration into religious beliefs of society. Studying the history of Religions of Islam, Jews and Christianity, it is concluded that those who were targeted and culturally influential were those with weak faith and without sight and then were attacked from the very point. This paper, based on the descriptive-analytical method, deals with expressing cultural influence and its methods in the Qur’an and the Testaments.
  Keywords: Holy Qur'an, Old Testament, New Testament, Cultural Influence
 • Mohammad Reza Shali, Nikta Mirzaei Page 116
  The Holy Qur’an is a firm document and an unchallenged miracle of the Final Divine Mission. The beauty of the verbal Revelation may be displayed in the context of the Qur’anic language, in which the external words represent the internal concepts of the verses and the rhetorical function of phrases is most precisely analyzed in the form of grammatical rules. The study of prepositions as most partial units of the Arabic grammar, that is independent along with other words, founds a delicate network inside this inimitable word. The preposition of lām is a display of a particular meaning for its own, and the substitution of prepositions is a rhetorical elegance that is not defined only in the caravan of metaphor and allusion. Here, the letters play in their own place and, if they substitute each other, they perform rhetorical task of the sentence, in order to speak of the beauties of prepositions with the help of letters and thus convey the exact message of the Qur’anic words. The recognition of the truth or the permissibility of the meanings of the letter lām and the relation of this letter with its subjects, is one of the achievements of this paper, which aims to accurate understanding of Qur’anic concepts and teachings and prove the rhetorical miracle of the Qur’an.
  Keywords: The Holy Qur’an, Rhetorical Miracle, Prepositions, Letter l?m
 • Ali Hasannia, Mohadethe Nezami Page 129
  The following is a wide survey illustrating the life and works of Dr. Abdulaziz Sachedina, professor of Islamic and Shi’a studies at Western universities, who is a member of Shi’a community, as well. This essay is originally an English interview with him published on the online publications of Maydan on September 13, 2017, and is an account of Sachdina’s life, history, scientific works, thoughts, and recommendations as a scholar who has studied many years in Islamic studies, especially in topics concerning Shiite and has left many traces in this direction. He spoke all the details in a sympathetic and analytical language and with a look at the past, present and future of Islamic studies in the West, and finally gave recommendations to progressive generations in the fields of religion and Islam.  
  Keywords: Abdulaziz Sachedina, Orientalists, Quranic Studies in the West, Shiite Studies