فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده مریم پورحسینی صفحه 5
  در جهان معاصر ارائه راهکار برای چالش های زنان مسلمان لازم و ضروری است. محور اصلی برنامه ریزی در این زمینه، قرآن کریم و سیره و سنت معصومین‰ می باشد. بی تردید چگونگی اجرایی کردن و عملیاتی ساختن و بروزرسانی تعالیم اسلام نیاز به دیدگاهی معرفت شناسانه دارد. جزم و یقین معرفت شناس به همراه توشه تقوا و بصیرت او را مبارز میدان جهاد فرهنگی می کند و ایمان و اخلاق فاضله اش، به او در عرصه مبارزه ثبات قدم می دهد. آمنه صدر (بنت الهدی) در قرن اخیر با درایت ویژه در جهت رشد معنوی زنان و حل مشکلات آموزشی- تربیتی، اخلاقی- رفتاری و اعتقادی- بینشی آنان گام های موثری برداشته است. او با رصد گذرگاه های پر خطر و معرفی توطئه دشمن، به احیای شخصیت متعالی زن در اسلام پرداخته و با تبیین جایگاه پر عظمت اسلام، احیاگر شخصیت زن مسلمان در قرن اخیر شده است. زبان و قلم او با جذابیت و لطافت شعر و نثر، قصه و داستان، گره های فکری- عقیدتی بانوان را گشوده و خود الگویی برای حل مشکلات زنان در جهان معاصر گردیده است.
  کلیدواژگان: بنت الهدی صدر، جهاد فرهنگی، زن در اسلام، چالش ها و مشکلات، نو اندیشی معنوی، هنر متعهد
 • سیده فرناز مظفری صفحه 19
  نوشتار پیش رو به بررسی سبک مدیریت استراتژیک بانو صدر در حوزه فرهنگ دینی می پردازد. در سیره و سبک زندگی این بانوی شهید می توان تمام عناصر چهارگانه مدیریت استراتژیک را– که عبارتند از: تحلیل موقعیت، فرمول بندی استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و نظارت- مشاهده نمود. در مرحله اجرای استراتژی، که مهم ترین مرحله مدیریت استراتژیک است، ایشان با دو رویکرد عملیات فکری و اجرایی با اتقان کامل، استراتژی خود را که همانا تبیین و روشنگری حقیقت دین و استقامت در مسیر دینداری تا شهادت بود، به منصه ظهور رساندند. مراحل هشت گانه عملیات فکری و مدل مدیریت بر دل ها در قالب کار سیستمی و شبکه ای از مباحثی است که در این مجال بدان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، استراتژی، مدیریت بر دل ها، بنت الهدی صدر
 • مائده رضایی صفحه 37
  بنت الهدی(آمنه صدر) تنها دختر آیه الله سید حیدر صدر و بانوی فرهیخته بتول آل یاسین بود. شجره نامه او با 31 واسطه به امام موسی بن جعفر† می رسد. در خانواده ای اهل علم و تقوا تربیت یافت و تحصیلات عالیه دینی را از ادبیات عرب، تفسیر، فقه، تاریخ اسلام و... نزد برادرانش اسماعیل و محمدباقر فراگرفت و تحصیلات آکادمیک را به صورت غیرحضوری گذراند و با مداومت بر مطالعه کتب متنوع بر دانش خود افزود. ساده زیستی، حجاب و عفت، عبادت بسیار، مطالعه و نگارش، اخلاق فاضله فردی و اجتماعی سبک زندگی او را شکل داده بود. وی الگوی زن فاضله، پرهیزگار و تاثیرگذار بود که در جامعه معاصر عراق ظهور یافت. وی ماهیت سیاسی اسلام را درک کرده و نسبت به حوادث سیاسی موضع گیری می کرد. در مبارزات برادرش محمد باقر صدر با رژیم بعث نقش های حمایتی فعالی چون: مشاور، نگاهبان و شریک رنج بازداشت ها را داشت و سرانجام در کنار برادر توسط صدام حسین بعثی به شهادت رسید. مقاله پیش رو با هدف پاسخ به این پرسش ها که بنت الهدی که بود و چگونه نقش سیاسی خود را در مبارزه با رژیم بعث عراق ایفاکرد، با روش اسنادی- میدانی و با استفاده از کتب مرجع حاوی زندگی نامه و فعالیت های این شهید و مصاحبه با شاگردان و همراهانش تحریر یافته است.
  کلیدواژگان: بنت الهدی، نقش سیاسی، شهید صدر، رژیم بعث عراق
 • مهین ساربانی صفحه 73
  موضوع این نوشتار، بررسی شیوه های تبلیغی بانو شهید صدر می باشد. در این مقاله برآنیم تا روشن سازیم یک مبلغ برای تبلیغ موفق با تاسی به بانو صدر از چه شیوه هایی می تواند بهره گیرد. برای دستیابی به این هدف سیره تبلیغی بانو صدر را ذیل چهار مجموعه گفتاری، نوشتاری، هنری و عملی مورد بررسی قرار می دهیم. تدریس و سرپرستی کاروان حج، داستان نویسی و حمایت از انقلاب اسلامی از جمله مهم ترین اقدامات ایشان می باشد.
  کلیدواژگان: شیوه تبلیغ، بانو صدر، مدارس الزهراء، مبارزه با سنت های غلط
 • ابیها زهرا لاخانی صفحه 103
  این نوشتار با عنوان «بررسی کیفیت رابطه دین و مدرنیته و الزامات آن در اندیشه بنت الهدی صدر» درصدد کشف دیدگاه صحیح در بحث رابطه بین دین و مدرنیته است. در این راستا سه نظریه وجود دارد که به اختصار عبارتند از: تعارض کامل، اقتباس کامل و جریان عقلانیت اسلامی و ما معتقد به نظریه سوم، جریان عقلانیت اسلامی. پس از بررسی دیدگاه این جریان که قائل به تعارض جزئی بین اسلام و مدرنیته می باشد، به بیان الزامات تحقق این نظریه در آثار بنت الهدی صدر پرداخته ایم. این الزامات عبارتند از: آسیب شناسی فرهنگی جامعه اسلامی، عدم غرب زدگی و غرب گرایی و تلاش در جهت استحکام و قوای فکری و عملی مسلمین.
  کلیدواژگان: مدرنیته، عقلانیت اسلامی، رابطه دین و مدرنیته، بنت الهدی صدر
 • ازهار جبر هادی صفحه 117
  بانوی بزرگوار سیده شهیده آمنه صدر محروف به(بنت الهدی) دختر آیه الله سید حیدر صدر و بانوی فرهیخته بتول آل یاسین در 19/محرم/356ه.ق در کاظمین به دنیا آمد و بهمراه برادرش سید محمدباقرصدر در بغداد در 19/جمادی اول 400ه.ق به شهادت رسید در کودکی از پدر را ازدست دادن و در پناه مهر مادری رشد کرد. به همراه خانواده و برادرانش سید اسماعیل و سید محمدباقر به نجف هجرت کرد و روبه فراگیری دانش اسلامی کرد. او مظهرتربیت و اخلاق و فرهنگ اسلامی، دینداری، معرفت و اعتقاد راستین، فروتنی، مهرورزی، شخصیتی چند بعدی و برخوردار از صفات نیک و ارزش های اصیل بود. جامعه زنان در زمان حاکمیت رژیم بعث از شرایط سخت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رنج می برد. در جانب فرهنگی اندیشه های کفر و دوری از خداوند گسترش یافته بود. اباحه گری اخلای در قشر جوان بخصوص دانشگاهیان رواج یافته بود. این وضع سرگردانی اجتماع را در پی داشت. به این دلیل شهیده بنت الهدی تلاش های خود را در جهت و ارتقای علمی و فرهنگی زنان و هدایتشان به کمال پی ریزی کرد و به تاسیس مدارس الزهراء، برگزاری جلسات خانگی و اماکن مذهبی، تالف کتب و مقالات و... پرداخت تا بدین وسیله جامعه اصلاح گردد. دیدگاه سیاسی بنت الهدی در مواجهه او علیه رژیم بعث پدیدار گشت. از روزهای نخست حاکمیت آن رژیم مزدور بر عراق شهید محمدباقر صدر پی به خطرناک بودن آن برد. دریافت که چه اندیشه های ویرانگری دارد و چه نقشه های شومی ضد اسلام و مراکز و نیروهای اسلامی کشیده است. به این دلیل با نثار جان خود و یارانش و با هدف پاسداری از اسلام، انقلاب اسلامی ای را آغاز کرد. بنت الهدی با وفاترین یارانش بودکه با مشارکت در تبلور آگاهی دینی و سیاسی زنان عراق و یاری برادرش تا شهادت به همراه و در کنار او، استقامت کرد.
  کلیدواژگان: بنت الهدی صدر، دیدگاه سیاسی، اصلاحگری بنت الهدی، جامعه زنان عراق، رژیم بعثی
 • م.م. وسن صاحب عیدان صفحه 151
  تصویر زن مسلمان به موضوع روز تبدیل گشته است بخصوص که هدف جریان های فکری ویرانگری قرار گرفته که با شبهه افکنی درباره حقوق و وظایف زنان آهنگ ایجاد شک و تردید در دین و ارزش های زنان را دارند و به این منظور از همه ابزار و امکانات از جمله مطبوعات و نشریات کمک می گیرند. به این دلیل موضوع «تصویر زن مسلمان در مقالات بنت الهدی» را انتخاب کرده ایم و بر مجله نجفی اضواء به عنوان نمونه تاکید شده تا معیارهای آن تصویر را در نشریات و عواملی که در ترسیم آن دخالت دارند، باز شناسیم. مجله الاضواء نشریه ای اسلامی است که زیر نظرگروهی از علمای در نجف بود و بیشتر مطالبش جنبه ارشادی برای جامعه داشتند. شماره نخست آن در فوریه 959م چاپ و مجله در ژوئیه 1966م متوقف شد. بنت الهدی دریافت که به دلیل چیره شدن تمدن غربی بوسیله مزدورانی چون حزب بعث جایگاه زن مسلمان در حال فاصله گرفتن از الگوی دینی است لذا با فعالیت های فرهنگی بخصوص مقالاتی که در آن مجله چاپ می کرد اقدام به روشنگری افکار و ترسیم تصویر زن مسلمان نمود. بنت الهدی مسائل زن مسلمان را مطرح می کرد مانند: جایگاه زن در اسلام، آموزش، نقش ها،حقوق در ازدواج، حجاب، نقض اجتماعی او در دوره معاصر. در آخر ثابت کرده است که اگر زن مسلمان میان زندگی خود زیر سایه اسلام با زندگی زن در اروپا مقایسه کند، به تفاوت این دو نوع زندگی پی خواهد برد. زیرا اسلام حقوقی به زن بخشیده است که جایگاهش را در جامعه ارتقا می دهد. همچنین شکست جوامع غیر اسلامی و ناتوانی نظام های دیگر بر فراگیری حقوق و برآورده ساختن نیازهای انسان، برای او روشن خواهد شد.
  کلیدواژگان: بنت الهدی صدر، مسائل زن مسلمان، فرهنگ اسلامی، جامعه اسلامی
 • صفحه 175
|
 • Seyyede Maryam Pour Hosseini Page 5
  In the contemporary world, it is necessary to present a solution to the challenges of Muslim women. The main axis of planning in this area is based on the Holy Qur'an and the Sire and the Sunnah of the Infallibles. Undoubtedly, the implementation, operation and updating of the teachings of Islam requires an epistemological view. The intention and certainty of the epistemologist, along with her piety and insight makes her the champion in the battlefield of cultural jihad and her faith and ethical morality gives her stability in the battlefield.
  Amena Sadr (Bent al-Hoda) has taken effective steps with special tact for the spiritual development of women and the solving of educational, moral-behavioral, and belief-insight problems in the last century. She revived the transcendental character of woman in Islam by studying the high-risk passageways and introducing the enemy's conspiracy. She has revived the character of a Muslim woman in the last century by explaining the glorious position of Islam. Her language and pen with the charm and delicacy of poetry and prose untied the women's intellectual-ideological nodes and it has become a model for solving the problems of women in the contemporary world.
  Keywords: Bent al-Hoda Sadr, Cultural Jihad, Woman in Islam, Challenges, problems, Spiritual new thinking, Committed art
 • Seyyedeh Farnaz Mozafari Page 19
  What is contemplated in this paper is to study the strategic management style of Lady Sadr in the field of religious culture. Given the manner of living and lifestyle of this martyr lady, all the four elements of strategic management -including situation analysis, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and supervision - can be seen. At the stage of strategy implementation, which is the most important stage in strategic management, she firmly developed her strategy with two approaches of intellectual and executive operations, to explain and clarify the truth of religion and endurance in the path of religiousness to martyrdom.
  In this essay, the eight stages of intellectual operation and model of hearts management are discussed in the form of systems and networks.
  Keywords: Strategic Management, Strategy, Management on the Heart, Lady Sadr
 • Maedeh Rezaei Page 37
  Bent al-Hoda (Ameneh Sadr) was the only daughter of Ayatullah Seyyed Heydar Sadr and the renowned lady, Batul Aleh Yassin. Her genealogy traces back to Imam Musa bin Ja'far through 31 descendants. She exemplifies a scholarly (intellectual), pious and influential woman who emerged in the contemporary Iraqi society. She was educated in a scholarly and virtuous family and learned religious studies such as Arabic literature, commentary, jurisprudence, Islamic history, etc. ... from her brothers Ismail and Mohammad Baqir. She mastered the academic training through distance learning and continually improved her knowledge by studying various books. Simple living, Hijab and chastity, great worship, studying and writing, had shaped the individual and social ethics of her lifestyle.
  She had understood the political nature of Islam and had taken political stances. In the struggles of her brother Mohammad Baqir Sadr with the Ba'ath regime, she actively supported him as a counselor, guardian and a sympathizer in his detention time. Eventually he was martyred by Saddam Hussein Ba'athi alongside his brother. This article, with the aim of answering these questions such as: Who was Bent al-Hoda? And how did she perform her political role in fighting against the Ba'ath regime in Iraq? ,was written using the documentary-field method, reference books containing the biography and activities of this martyr and also interviewing her students and companions.
  Keywords: Bent al-Hoda, political role, martyr Sadr, Iraqi Ba’athist regime
 • Mahin Sarebani Page 73
  The subject of this article is “A survey on lady martyr Sadr's propagation Methods”. In this article, we are going to make it clear that which ways can be used by a propagator under the influence of Lady Sadr in order to propagandize successfully. To achieve this aim, we studied lady Sadr's propagation methods through four spoken, written, artistic and practical collections.
  Her most important actions are teaching and supervising the Hajj caravan, writing stories and supporting the Islamic Revolution.
  Keywords: Propagation method, Lady Sadr, Al-Zahra schools, Fighting against the wrong traditions
 • Abiha Zahra Lakhani Page 103
  This paper, titled as “Examining the quality of the relationship between religion and modernity and its requirements in the thinking of Bent al-Hoda Sadr", seeks to discover the correct view on the relationship between religion and modernity. In this regard, there are three theories, which are stated briefly as: complete conflict, complete adaptation, and the trend of Islamic rationality, and we believe in the third theory, the trend of Islamic rationality. After examining the view of this trend believing in a partial conflict between Islam and modernity, we express the requirements for the realization of this theory in the works of Bent al-Hoda Sadr. These requirements include: the cultural pathology of the Islamic community, lack of Westoxification and Westernization, and efforts to strengthen the intellectual and practical power of Muslims.
  Keywords: Modernity, Islamic rationality, Relationship between religion, modernity, Bent al-Hoda Sadr
 • Azhar Jabr Hadi Page 117
  The great martyr lady, Seyyedeh Amenah Sadr (Bent al-Hoda), the daughter of Ayatullah Seyyed Haidar Sadr and the well-known lady Batul Al Yasin, was born on Muharram 19th, 356 AH in Kadhimiya, and was martyred along with her brother Seyyed Mohammad Bagher-al-Sadr on Jomadi 19th ,400 AH in Baghdad. In childhood, she lost her father and grew up in maternity shelter. She emigrated to Najaf with her family and brothers, Seyyed Ismail and Seyyed Mohammad Bagher and began to learn Islamic knowledge. She was the symbol of Islamic upbringing (education), Islamic ethics and culture, religiousness, true insight and belief, humility, kindness and she had a multidimensional personality and possessed good attributes and authentic values.
  The women’s community under the rule of the Baath regime suffered from very strict political, social and cultural conditions. On the cultural side, thoughts of disbelief and disobedience to God had spread. Moral nihilism was prevalent in young people, especially academics.
  This caused the society to wander. For this reason, (martyr) Bent al-hoda made efforts to scientifically and culturally enrich the women's community and lead them to perfection. She established Al-Zahra schools, held seminars in houses and religious places, wrote books and articles, etc. to reform the society.
  Bent al-hoda's political vision emerged in her confrontation against the Ba'ath regime. From the early days of ruling the mercenary regime in Iraq, Martyr Mohammad Bagher Sadr found out how dangerous it was. He realized its devastating thoughts and the strange plans that are created against Islam and Islamic centers and forces. Therefore, He began the Islamic Revolution with the death of his soul and his followers aimed at protecting Islam. Bent al-hoda was one of the most faithful of his followers who stood firm in contributing to the religious and political awareness of Iraqi women in Iraq and helped her brother to martyrdom with and alongside him.
  Keywords: Bent al-hoda Sadr, her political vision, her reform, the Iraqi women's society, the Ba'athist regime
 • M.M. Vasen Saheb Eydan Page 151
  The image of Muslim women has become the subject of the day and especially the aim of devastating currents of thought which try to raise doubts about the rights and duties of women by the intention of creating skepticism about religion and women’s values and, to achieve this purpose, they use all instruments and facilities, including the press and publications. For this reason, we have chosen the subject "The image of a Muslim woman in Bent al-Hoda's articles" and we have emphasized on a Najafi Magazine as an example to redefine the factors involved in building this image and its dimensions in the publications. The magazine is an Islamic publication that was supervised by a group of scholars in Najaf, and most of its content was a guiding element for the community.
  Its first issue was published in February, 1995 and the magazine ceased publication in July, 1966.
  Bent al-Hoda found that due to the domination of Western civilization by mercenaries like the Ba'ath Party, the position of a Muslim woman is diverging from the religious pattern, as a result, she tried to enlighten the thoughts and depict the image of a Muslim woman with cultural activities, especially publishing articles in that magazine.
  Bent al-Hoda raised the issues of a Muslim woman, such as: women's status in Islam, their education, their roles, marriage rights, Hijab, and their social violation in contemporary times. Finally, she proved that if a Muslim woman compares her life under the shadow of Islam with the life of a woman in Europe, she will recognize the difference between these two forms of life. Because Islam has given legal rights to women to promote their status in the society. Moreover, women will realize the failure of non-Islamic societies and the inability of other systems to learn rights and meet human needs.
  Keywords: Bent al-Hoda, Muslim women's issues, Islamic culture, Islamic society