فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • سعید دهقان خاوری* ، سید حسین میر جلیلی صفحات 7-40
  طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، همگرایی و واگرایی، راهبرد پیشرو- پیرو، تغییرات ساختاری، رشد اقتصادی
 • محسن زمانی*، صادق زیباکلام صفحات 41-66
  روند تصمیم گیری و سیاست گذاری و عوامل موثر بر جهت گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران پس از برجام، روندی ابهام آمیز و بعضا متضاد و اجرای نامطمئن بوده است. این کنش، بیشتر متاثر از تعدد نهادها، دخالت بازیگران غیر دولتی و نیز شخصی بودن روابط قدرت می باشد. هر چند یک اجماع نظر کلی همراه با پیچیدگی در درون نظام وجود دارد اما استمرار رویکردهای دوگانه و نهادهای موازی به پیدایش یک ساختار خاص، پیچیده و متداخل متشکل از نهاد رهبری، ریاست جمهوری ، نیروهای نظامی – امنیتی و شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گردیده است. همچنین در کنار آنها شبکه ای غیر رسمی مبتنی بر مناسبات شخصی و همچنین نفوذ شخصیت های مذهبی نیز در کارکرد نهادهای رسمی در حوزه سیاست گذاری خارجی موثر بوده اند. به رغم تعریف و تعیین روشن ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم شکل گیری یک ساختار تصمیم گیری فراگیر در سیاست خارجی که در آن چارچوب، جایگاه و نقش هر یک از نهادها، کارگزاری ها و افراد مشخص و معین باشد واقعیتی انکارناپذیر است بر همین اساس، سوال مقاله از این قرار است آیا در ساختاری سیاسی به نام جمهوری اسلامی ایران، تعادل سیاسی و اجماع نظری بین نهادهای قدرت در موضوعات کلان در حوزه سیاست گذاری خارجی وجوددارد؟ فرضیه مقاله بر این اصل استوار می باشد جمهوری اسلامی ایران از عدم تعادل سیاسی و اجماع نظر نهادهای قدرت بر سر موضوعات کلان سیاست گذاری خارجی مثلا انتخاب نوع راهبرد امنیت ملی در فضای پسا برجام که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته رنج می برد.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری خارجی، دیپلماسی هسته ای، تصمیم گیری، برجام
 • مهدی ذوالفقاری *، حسین زینی وند صفحات 67-94
  دیپلماسی اقتصادی یکی از انواع دیپلماسی است که امروزه دارای جایگاه ویژه‏ای در سیاست خارجی کشورهاست. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران مستلزم پی گیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد است. دولت های بعد از انقلاب پس از جنگ به دنبال استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی بوده‎اند، اما در این راستا کارآمدی لازم را نداشته و با چالش‎های مختلفی روبرو بوده‎اند. سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت های نهم و یازدهم چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و داده های آماری درصدد بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در دولت های نهم و یازدهم هستیم. از این رو به مطالعه اجمالی سیاست خارجی دولت های پس از انقلاب تا دولت روحانی پرداخته و سپس بصورت ویژه جایگاه دیپلماسی اقتصادی را در دوره مورد نظر مورد مطالعه قرار می دهیم. یافته ها حاکی از وجود چالش های ساختاری در دولت های متفاوت در زمینه کاربست این نوع دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی است، با این وجود فرصت هایی نیز به دلیل ماهیت سیاست خارجی دولت روحانی فراهم شده که از رهگذر آن ایران می تواند دیپلماسی اقتصادی موفقی را اتخاذ نماید.
  کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، چالش ها، فرصت ها
 • سجاد بهرامی مقدم * صفحات 95-125
  این مقاله به رهیافت ها و سیاست های چین در مواجهه با دولت های مدرن غربی متمرکز است. این رویارویی به طور تاریخی از اواخر قرن هجدهم با گسترش فزاینده بازرگانان غربی در پیرامون دریایی چین آغاز می شود، نخست رهیافت امتناع و انزوای باشکوه است که با توجه به محاسبه هزینه های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی گسترش روابط با غرب اتخاذ شد. با ناکامی این سیاست و ورود غربی ها با توسل به زور، رهیافت اقتباس فنون و ابزار مدرن جنگ مطرح شد، سپس رهیافت یادگیری فراتر از تکنولوژی جنگ یعنی غربی سازی با توجه به سنن کنفسیوسی پدیدار گشت که به سرنگونی امپراتوری و استقرار جمهوری چین در 1912 منجر گردید، این رهیافت با رهبری چیان کای شک به غربی سازی کامل بر طبق یادگیری از دمکراسی های توسعه یافته بدل شد که در نهایت در تایوان و مشابه به آن در هنگ کنگ و ماکائو به اجرا گذاشته شد، همزمان در خاک اصلی چین تحت رهبری مائو رهیافتی مارکسیستی با اقتباس از شوروی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با به رهبری رسیدن دنگ شیائوپینگ مورد بازبینی قرار گرفته و با رهیافتی عملگرایانه که بر اتخاذ سیاست هایی که نتایجی موفق در هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان به بار آورده بودند جایگزین شده است که در نتیجه آن چین به قدرتی نوظهور تبدیل شده و در حال بازتحقق منزلتی است که از آغاز سده تحقیر از دست رفته است.
  کلیدواژگان: نظریه پخش و یادگیری، چین، غرب، یادگیری و اقتباس
 • افشین متقی، محسن جان پرور، آرش قربانی سپهر* صفحات 127-160
  تحولات صورت گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک، به عنوان دانشی جدید شده است. به نحوی که، سیر تاریخی ژئوپلیتیک نیز بیانگر این است که واژه ژئوپلیتیک در طول تاریخ تداعی کننده مفاهیمی مانند: «بحران، جنگ، رقابت» بوده است. اما امروزه بر خلاف ژئوپلیتیک قدیم، در عصر حاضر، ژئوپلیتیک جدید می تواند به عنوان ابزاری برای توسعه همکاری های بین المللی و صلح مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، نباید مطالعه تاریخی تحولات ژئوپلیتیکی جهان موجب شود تا ما ژئوپلیتیک را متهم به جنگ نماییم؛ چرا که اساسا ماهیت ژئوپلیتیک کاربردی است و می توان از استنتاج های ژئوپلیتیکی در جهت رفع نیازهای بشر و نه الزاما جنگ استفاده کرد. بر این مبنا، پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتوا و استفاده از داده های کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می توان مفهوم سازی درست از ژئوپیتیک صلح ارائه داد؟ فرضیه تحقیق این است که به نظر می رسد مفهوم سازی درستی از ژئوپلیتیک صلح در کارهای مورد بررسی صورت نگرفته و تنها به توصیف آن از طریق بیان مثال ها و موارد بسنده شده است. همچنین یافته های تحقیق نشان از آن دارد که نگارندگان با توجه به تعریفی که از ژئوپلیتیک داشته اند، توانسته اند تا حدودی مفهوم سازی درست و قابل قبولی از ژئوپلیتیک صلح را که تا به حال از سوی اندیشمندان ارائه نشده است، تبیین نمایند. به نظر می رسد تبیین درست و قابل فهم از ژئوپلیتیک صلح بتواند عرصه های مختلف علمی و اجرایی را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، صلح، ژئوپلیتیک صلح
 • مهدیه حیدری * صفحات 161-183
  بازیگران جهان سیاست در مواجهه با بحران های بین المللی تا کنون از تکنیک ها و الگو های مختلفی برای مدیریت بحران ها بهره برده اند. این الگو ها و تکنیک ها را می توان در دو گونه کلی مدیریت بحران مسالمت آمیز و مدیریت بحران غیر مسالمت آمیز شناسایی کرد؛ البته نوع سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از این دو دسته است. مکتب استنفورد یکی از نحله های است که در دسته دوم قرار گرفته و بر مدیریت خشونت بار بحران ها تمرکز دارد. از این رو سوال اصلی پژوهش، این است که چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای خشونت بار توسط دولت ها در مدیریت بحران های بین المللی می شود؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که بازیگران درگیر در بحران ها، بنا به ادراک تهدید اهداف و منافع خود، از بیشترین میزان خشونت برای مدیریت بحران های بین المللی بهره می برند و بین شدت تهدید درک شده و شدت خشونت بکار گرفته شده در مدیریت بحران های بین المللی یک رابطه همبستگی مثبت برقرار است. یافته های تحقیق برمبنای الگوی مکتب استنفورد، حاوی این نکته است که یک عنصر بحران آفرین در میان تصمیم گیرندگان کشور الف ذهنیتی را مبتنی بر ادراک تهدید ایجاد می کندکه پاسخ به این تهدید، به کنش های متقابل شکننده تر و خشونت بار تر میان کشورهای الف و ب و احتمالا دولت های دیگر منتهی خواهد شد و این گونه یک مارپیچ تصاعدی کنش متقابل خشونت آمیز در تعاملات این بازیگران شکل خواهد گرفت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها،کتابخانه ای و اینترنتی می باشد
  کلیدواژگان: بحران های بین المللی، رویکرد خشونت بار، مدیریت بحران، ادراک تهدید ‏
 • آرش رییسی نژاد * صفحات 185-214
  در دو دهه اخیر، مساله هسته ای ایران در عرصه بین المللی، مساله ای برجسته بوده است. به باور نویسنده در خصوص این مساله در آثار علمی منتشر شده، برخی محرک ها و انگیزه های بنیادین موثر در آن، نادیده و یا دستکم گرفته شده است. در این میان، می توان به نادیده انگاشته شدن درهم تنیدگی برنامه هسته ای و برداشت ویژه از مفهوم امنیت در ایران اشاره نمود. بر این اساس این مقاله تلاشی است برای تحلیل و تبیین محرک ها و انگیزه های شکل دهنده به برداشت مسلط در ایران از جایگاه برنامه هسته ای در چارچوب امنیت ملی، که بر اهمیت امنیت وجودی و نقش محوری هویت در شکل دهی به برداشت مسلط از برنامه هسته ای در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند. در ادامه، بر مفاهیمی کلیدی از قبیل شرم، روایت زندگی نامه ای، چهره و شهرت در ترسیم چنین برداشتی تاکید می گردد. در پایان نیز با معرفی مفهوم چارچوب بنیادی بی اعتمادی، نقش آن در روند برنامه هسته ای تجزیه و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: مساله هسته ای، امنیت هستی شناختی، امنیت فیزیکی، امنیت ملی، ایران
 • رحمت حاجی مینه*، اکرم صالحی صفحات 215-244
  فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهمترین موضوع هایی بوده که از سال 1381 و اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران به دستیابی به فن آوری هسته ایی بر روابط این کشور با آمریکا و اتحادیه اروپا سایه افکنده و علاوه بر مناسبات سیاسی، جنبه های دیگر روابط بین آنها را هم تحت الشعاع قرار داده است. به دنبال گفتگوهای چندجانبه ایران با شش قدرت بزرگ، سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه 5+1 و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 (14 جولای 2015) به امضا رسید و پس از دو سال مذاکره، توافقی بلند مدت بین ایران و کشورهای 5+1در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم های ایران حاصل شد. تنها پس از شش روز، در تاریخ 29 تیرما 1394 (20 جولای 2015) قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریمهای قبلی شورای امنیت لغو شده و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. اما طولی نکشید که ریاست جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ علی رغم پایبندی اروپائیان به یرجام ناسازگاری خود با توافق چند جانبه بین المللی هسته ای ایران را آشکار ساخت. پرسش کلیدی در این پژوهش آن است که گفتمان های اروپا و آمریکا در قبال برجام چگونه است؟ در این راستا فرضیه اصلی پژوهش چنین است که گفتمان اروپا در قبال برجام مبنی بر حمایت از آن و در نتیجه حفظ شکل اصلی اش است در حالی که گفتمان آمریکایی ترامپ مبنی بر مخالفت با آن و در نتیجه تغییر و لغو می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق فهم این رابطه در پرتوی تحلیل گفتمان اروپا و آمریکا در قبال برجام بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ است. از این رو روش پژوهش در این نوشتار تلفیقی از تحلیل گفتمانی و شیوه توصیف و تبیین اطلاعات خواهد بود.
  کلیدواژگان: برجام، جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ
 • اکبر صادقی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی * صفحات 245-280
  انرژی به عنوان یک متغیر ژئواستراتژیک، جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه انرژی خود در جهان می باشند. لذا ایران در پرتو توانمندی های چشمگیرش در حوزه انرژی، یک کانون تولید و مصرف و توزیع انرژی به شمار می آید. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار است. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده های آمارهای منتشر شده معتبر جهان به پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تاکید دارد که: «در چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز، جایگاه انرژی ایران بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مراکز مختلف چگونه ارزیابی می شود؟» فرضیه مقاله معطوف به گزاره امری است که بر مبنای آمار ارائه شده از سوی مراکز مختلف، چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز را بر اساس تشدید رقابت بر سر منابع انرژی و جایگاه ایران را نیز علیرغم تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، همچون گذشته حائز اهمیت بسزایی در میزان ذخایر، تولید و انتقال انرژی جهان قلمداد می نماید.
  کلیدواژگان: انرژی، ژئوانرژی و ژئو استراتژیک، جهان، ایران
 • رحمت علی صابری حقایق* ، طهمورث حسن قلی پور صفحات 281-312
  اهداف اقتصادی در سیاستگذاری دولت ها در قلمرو سیاست داخلی و خارجی اهمیت برجسته ای یافته است. در این مقاله نویسندگان به تجزیه و تحلیل روابط تجاری ایران و روسیه می پردازند. مساله محوری، تبیین راهبردهای علمی و کاربردی با ضرورت بازیابی فرصت ها در زمینه صادرات غیر نفتی ایران به روسیه است و مبنای اجرائی تحقیق مبتنی بر روش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) ، انجام، انواع نتایج ازطریق مطالعه پیشینه نظری و تجربی شناسائی و مولفه های اثر گذار استخراج شده است. از انجام مصاحبه اکتشافی با 20 خبره، راهبردهای صادرات به روسیه تثبیت شده و بر حسب آزمون فریدمن از طریق پرسش از 100 صادرکننده، نابرابری و رتبه بندی میانگین راهکار (تاکتیک) ها انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهترین روش توسعه صادرات میوه و تره بار ایران به روسیه به عنوان اقلام صادراتی غیر نفتی، پیاده سازی راهبردهای ورود بهینه شده و حضور پایدار در بازار و راهکارهای 28گانه ای است که دارای اولویت تثبیت نرخ ارز، ثبات قوانین و مقررات، بازنگری تعرفه ها، برقراری مشوق ها، راه اندازی کریدور سبز، ایجاد خوشه های صادراتی، آموزش، برقراری تعرفه های ترجیحی، بروزرسانی اطلاعات، قیمت گذاری ثابت و بلند مدت و سایر راهکارهای اثرگذار تجزیه و تحلیل شده در متن مقاله است.
  کلیدواژگان: صادرات غیرنفتی، ایران، روسیه، راهبرد توسعه صادرات
|
 • Saeed Dehghan Khavari*, Seyd Hossein Mirjalili Pages 7-40
  The last decades only a limited number (less than 10 percent of the economies in the world) managing to progress out of lower or middle income status to high-income status but despite the rising weight of middle-income countries in supporting global growth, many of them have been stuck in the middle-income trap. Leader-follower strategy is based on imitation and emulation the leading countries have paid to explain this convergence and catching up process and analyze its nature and determinants so that provide opportunities for other developing countries to following from generations and waves of development. Leading-follower strategy can be explained in three models within the country includes the catching-up process through diversification and rationalization of industries, pro-trade-oriented (PROT) foreign direct investment (FDI) and agreed specialization. Intra-regional dynamics contains regional industrialization waves and intra-regional trade and investment. We concluded the most important principles of the strategy are structural transformation; correct selecting of leader countries and imitation of followers from leaders Countries; The comparative advantage and export promotion policies according to it. Also it should be avoided from economics of unrealistic ambitions and comparative-advantage-defying strategies in these processes. So in some cases, countries do not move in the direction of structural changes but in some cases, countries move in the direction of structural changes but these changes is not consistent with the comparative advantages of the country and the structure of production factors
  Keywords: ‎: Convergence, divergence, Leader-Follower Strategy, Structural Transformation, Economic Growth‎
 • Mohsen Zamani‎*, Sadegh Zibakalam Pages 41-66
  The decision-making and policy making process and the factors influencing the foreign policy orientation in the Islamic Republic of Iran after JCPOA was an ambiguous and sometimes contradictory and unreliable implementation. This action is most affected by the multiplicity of institutions, the involvement of non-state actors, and the personalities of power relations. Although there is a general consensus with the complexity within the system, the continuation of dual sovereignty and parallel institutions leads to the emergence of a specific, complex and interconnected structure consisting of the leadership, the presidency, the military-security forces and the Supreme National Security Council and the Security Commission National and foreign policy of the Islamic Consultative Assembly. Along with them, an informal network based on personal relationships as well as the influence of religious figures has also been effective in the functioning of formal institutions in the field of foreign policy. Despite the definition and clarification of the structure of foreign policy decisions in the constitution of the Islamic Republic of Iran, the lack of a comprehensive foreign policy decision making structure in which the framework, position and role of each institution, brokerage, and certain individuals The fact is undeniable. Accordingly, the question of the article is whether there is political balance and political consensus between the institutions of power in the major political issues in the field of foreign policy in a political structure called the Islamic Republic of Iran? The hypothesis of the article is based on this principle. The Islamic Republic of Iran suffers from a political imbalance and the consensus of power institutions over foreign policy issues, for example, the choice of a kind of national security strategy in the post-JCPOA that has been addressed in this study.
  Keywords: Foreign Policy, Nuclear Diplomacy, Decision Making, JCPOA
 • Mehdi Zolfaghari*, Hossein Zeinivand Pages 67-94
  Economic diplomacy is one type of diplomacy that is of particular importance in foreign policy of countries. The special conditions of the Islamic Republic of Iran require pursuit of efficient economic diplomacy. The post-revolutionary governments sought to use the capacities of economic diplomacy in foreign policy, But in this regard, they have not had the necessary efficiency and faced various challenges. The main question of the research is how was the position of economic diplomacy in Iran? In this research, using the descriptive-analytical method and using library and documentary resources and statistical data, we are going to examine the position of economic diplomacy in Iran's foreign policy in the ninth and eleventh governments. Therefore, we study foreign policy from revolution to government of Rouhani and study the status of economic diplomacy. The findings show that there are structural challenges in different periods of the use of this type of diplomacy in foreign policy, but opportunities have also been provided because of the nature of the foreign policy of the Rouhani government that Iran can adopt successful economic diplomacy.
  Keywords: Economic Diplomacy, Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, ‎Challenges, Opportunities
 • Sajad Bahrami Moghadam* Pages 95-125
  In the 19th century, after a long period of isolationism, China came under pressure from the West to open to foreign trade and relations in the 1800s China simultaneously experiences major internal strains and Western imperialist pressure that backed by military might which China cannot match,as a consequence China’s position in the world and self-image is reversed from leading civilization to subjected and torn country. This paper focuses on China's approaches and policies in the face of modern Western States. This dramatic confrontation dates back to the late eighteenth century with the increasing expansion of Western merchants around the Chinese sea, the first is the supreme isolation and refusal policy, which was adopted with regard to the calculation of the cultural, economic and security costs of expanding relations with the West. With the failure of this policy and the arrival of the Westerners by force, the approach to adaptation of the modern techniques and tools of war was raised, Then, ‎ beyond the technology of war, ‎ the learning approach emerged: Westernization according to the Confucian tradition. Which led to the overthrow of the empire and the establishment of the Republic of China in 1912, This approach, led by Chian Kai-shek, turned into a full Westernization based on the learning of developed democracies, eventually launched in Taiwan and similar in Hong Kong and Macao, at the same time, in the mainland of China under the leadership of Mao, a Marxist approach adapted from the Soviet Union was on the agenda which was ultimately reviewed by Deng Xiaoping, and has been replaced by a pragmatic approach to adopting policies that have yielded successful results in Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore and Taiwan, as a result, China has become an emerging power and is returning to status that has been lost since the beginning of the Century of Humiliation.
  Keywords: The Theory of Diffusion, Learning, China, the West, ‎Learning, Adaptation
 • Afshin Mottaghi ‎, Mohsen Janparvar ‎, Arash ‎ Ghorbani Sepehr* Pages 127-160
  Developments in various fields have led to the formation of new topics in the field of geopolitical studies, as a new knowledge. In a way, the geopolitical historical course also suggests that the term "geopolitics" has been associated with concepts such as "crisis, war, competition" throughout history. But today, unlike the old geopolitics, in the present era, new geopolitics can be used as a tool for the development of international cooperation and peace. Therefore, the historic study of the geopolitical developments in the world should not lead us to accuse geopolitics of war, because essentially the geopolitical nature is applicable and geopolitical inferences can be used to meet human needs, not necessarily war. Based on this, the present study is based on the method of content analysis and the use of library data to answer the question of how can the conceptualization of the geopolitical peace be conceptualized? The research hypothesis is that the right conception of the geopolitics of peace seems to have not been carried out in the investigative work, and only to describe it through the expression of examples and cases. Also, the findings of the research show that the writers, having regard to the definition of geopolitics, have been able to explain to some extent the correct conception of the geopolitics of peace that has not yet been provided by thinkers. It seems that a genuine explanation of the geopolitics of peace can greatly affect the various fields of science and practice.
  Keywords: Geopolitics, Peace, Peace geopolitics
 • Mahdyeh Heidari* Pages 161-183
  Actors in the world Politics in dealing with international crises has used various techniques and models for managing crises. These patterns and techniques can be found in two general types of crisis management: peaceful crisis management and non-peaceful crisis management. The third type is the combination of these two categories. Stanford's school is one of the areas that lies in the second category and focuses on the rough management of crises. So the main question of the research is why the Stanford School emphasizes and focuses on the management of violent crises of the international community. The temporary answer is that at Stanford, actors involved in crises, according to perceptions of threats Its goals and interests have benefited from the highest levels of violence for managing international crises. Stanford School model research findings suggest that a critical element among decision-makers in A would create a subjective perception of a threat The answer to this threat is to make it more fragile and more violent interactions betسسween countries Lef and B, and possibly other governments, will form a progressive spiral of violent interaction in the interactions of these actors. The research in this study is descriptive-analytical and data collection, library and Internet
  Keywords: International Crises, Violent Approach, Crisis Management, Perception of The Threat
 • Arash Reisinezhad* Pages 185-214
  The controversial Iranian Nuclear Program (INP) has attracted many eyes and thoughts for more than a decade. While much ink has been spilled on the evolution and impact of the INP on the international security and the Middle-Eastern politics, there has been a theoretical void in the explanation of its major driving force(s). Such an unfortunate poverty is no more obvious than in an analysis of the relation between Iran’s specific narrative of security and the INP. From this perspective, the present study is an attempt to explain major forces shaping Iranian leaders’ views towards national security and the INP. I will accomplish this mission by highlighting the interconnection of the INP and Iranian state identity as well as the priority of ‘Ontological’ security over ‘Physical’ security for Iranian leaders. In following, the paper touches central, yet ignored, concepts of ‘Shame’, ‘Face’, and ‘Reputation’ to illustrate motives behind the INP. Lastly, it traces the impact of ‘Master Frame of Trust’ on the trajectory of the INP.
  Keywords: Nuclear Problem, Ontological Security, Physical Security, Iran
 • Rahmat Hajimineh*, Akram Salehi Pages 215-244
  Iran's nuclear activities are one of the most important issues that have affected the relations between the Islamic Republic of Iran with the United States and the European Union since 2002, which in addition to political relations, also overshadowed other aspects of the relationship between them. Following the multilateral talks of Iran with the six major powers, finally the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was signed with the final agreement of the Foreign Ministers of 5 + 1 (the five permanent members of the United Nations Security Council China, France, Russia, United Kingdom, United States plus Germany), and the Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran on July 14, 2015. After two years of negotiations, regarding Iran's nuclear activities and canceling Iran's sanctions, they achieved a long-term agreement…. Only six days later, on July 20, 2015, Security Council sanctioned the 2231 resolution. According to this resolution, previous Security Council sanctions have been canceled and JCPOA signatory countries were forced to implement the ccommitments which were inserted on it. However, it did not take long time that the new Presidency of America, Donald Trump, revealed his incompatibility with Iran's multilateral international nuclear agreement, in spite of the European commitment to JCPOA. The key question in this research is that, how are the European and American discourses against the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)? In this regard, the main hypothesis of the research is that, European discourse against JCPOA is based on supporting it and thus maintaining its original form, while the American discourse is based against it in a way that make it changed or canceled. Accordingly, the main purpose of this research, is to understand the similarities and differences between European and American discourse analysis toward JCPOA after Donald Trump reached the presidency. Therefore, the research method in this paper will be a combination of discourse analysis and describing and explaining information.
  Keywords: Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Islamic Republic of Iran, European Union, ‎United States of America, Donald Trump
 • Jalal Dehghani*, Akbar Sadeghi Pages 245-280
  Energy as a geostrategic variable has opened up a special place in power relations in the contemporary global system, and access to energy resources for all levels of the hierarchy of world power has become of strategic importance. Hence, each player in the global system is looking for a meaningful definition of their energy status in the world. Therefore, Iran, in the light of its considerable potential in the field of energy, is a focus of production and consumption and energy distribution. Meanwhile, Iran has an important place in global energy transformation by being the world's second largest strategic ocean center and having the second largest source of crude oil and natural gas in the world. This research is based on the descriptive-analytical method and relying on published data of the world to emphasize the main question of the article: "In the global perspective of supply and demand of oil and gas, the energy status of Iran based on How are the statistics provided by different centers evaluated? "The hypothesis of the article focuses on the proposition that, based on the statistics provided by different centers, the global outlook for oil and gas supply and demand, based on the intensification of competition on energy sources and Despite the sanctions imposed by Western countries, Iran's position also has a significant importance in the amount of reserves The world's energy production and transmission.
  Keywords: ‎Energy, Geo-Energy, Geo-Strategic, World, Iran, ‎
 • Rahmat Ali Saberi Haghayegh*, Tahmoures Hassangholipoor Pages 281-312
  International business relations, trade development, globalization of products and internationalization have always had a beneficial effect on the international relations. In this regard, the present study aims to explain export development strategies with an emphasis on agricultural products to Russia. The issue of research is the lack of clarification of scientific and applied strategies with the necessity of retrieving opportunities, as their development and implementation, the development of international relations, the increase of non-oil exports and the development of many upstream results will help. Previous researches are not feasible due to environmental misalignment or full-fledged communication with the Iranian market and subject matter of the research. The basis of research based on (qualitative and quantitative) mix method, carrying out various types of results through theoretical and empirical study of identification and components of the effect the transition was extracted. From an exploration interview with 20 experts, export strategies were consolidated into Russia, and according to Friedman's test, a questionnaire from 100 exporters, inequality and the average ranking of tactics was carried out. The results showed that the best way to develop fruit and vegetable exports to Russia was to implement optimized entry strategies and a sustainable presence in the market, and the twenty-eight tactics that have a priority for the establishment of the exchange rate, the stability of laws and regulations, tariff review, Incentives, green corridor launch, export clustering, training, preferential tariffs, information updates, fixed pricing and long-term pricing, and other influential strategies are outlined in the article.
  Keywords: Non-Oil Exports, Iran, Russia, Export Development Strategy‎