فهرست مطالب

مترجم - پیاپی 66 (پاییز 1397)
 • پیاپی 66 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/11
 • تعداد عناوین: 19
|
 • دو سنت ترجمه ادبی در ایران
  صفحه 1
 • رنگ و بوی ترجمه
  صفحه 2
 • ترجمه، دریچه ای به جهانی متفاوت
  صفحه 3
 • گفت وگو با مصطفی ملکیان
  صفحه 4
 • یادداشت های یک ویراستار(3)
  صفحه 5
 • درآمدی بر مطالعات تاریخی ترجمه
  صفحه 6
 • گفت وگو با عبدالحسین آذرنگ درباره تاریخ ترجمه در ایران
  صفحه 7
 • روش ترجمه در دارالترجمه ناصری
  صفحه 8
 • تاریخ ترجمه آثار جنبش مدرنیست در ایران
  صفحه 9
 • ادبیات جهان، مجموعه سازی و علوم انسانی دیجیتال
  صفحه 10
 • نقشه برداری از ادبیات جهان
  صفحه 11
 • طنز ترجمه
  صفحه 12
 • به عبارت دیگر
  صفحه 13
 • آراء دیک دیویس در باب ترجمه
  صفحه 14
 • الگوی پیشگامانه رایس برای نقد ترجمه(1)
  صفحه 15
 • درنگی در ترجمه یک عنوان
  صفحه 16
 • آشنایی با یک مترجم؛ مریم مفتاحی
  صفحه 17
 • ترجمه گفت وگوهای طنز در فیلم
  صفحه 18
 • بحثی درباره پیشوند «هم»
  صفحه 19