فهرست مطالب

پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی - پیاپی 2 (تابستان 1397)
 • پیاپی 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی باقری دولت آبادی، سید احمد موسوی * صفحات 1-37
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اسلام سیاسی با ورود به عرصه عملی سیاست، علاوه بر برخورد با تحولات فلسفی، علمی و صنعتی که جهان را متحول ساخته بود، با مسائل جدید و روش های نوین تفسیر متون نیز روبرو شد. این تحولات و روش های جدید، جریان اسلام سیاسی فقاهتی را که متکی به تفسیر فقهی و سنتی از اسلام بود، به شدت تهدید می کرد. محمدتقی مصباح یزدی در قامت یکی از نمایندگان برجسته این جریان فکری، در این شرایط، با تاکید بر روش فقاهتی و سنتی علمای دین، به حفظ جایگاه دین در مسائل سیاسی و اجتماعی جهت سعادت دنیوی و اخروی تاکید می کند. در همین راستا پرداختن به مقولات سیاسی، اجتماعی مانند مردم سالاری، آزادی و حقوق بشر و تبیین آنها بر اساس اصول اسلامی را ضروری می داند. در این نوشتار، سعی بر آن است تا با اتخاذ روش شناسی کوئنتین اسکینر، جهت درک بهتر آراء مصباح یزدی، ضمن واکاوی فضای بیان آراء دینی- سیاسی او، تفسیر دین و تاثیر آن بر مفاهیم دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در آراء سیاسی وی را تحلیل نماییم.
  کلیدواژگان: تفسیر دین، هرمنوتیک، کوئنتین اسکینر، آراء سیاسی، مصباح یزدی
 • علیرضا کوهکن، محمدعلی رحیمی نژاد *، سعید غلامی صفحات 39-69
  انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های مهم جهان تلقی می شود که در زمینه دیپلماسی فرهنگی بر سایر کشورها تاثیرگذار است. یکی از کشورهای متاثر از انقلاب ایران، افغانستان بوده است که دارای اشتراکات عمیق سیاسی و فرهنگی با ایران می باشد. در این نوشتار به بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در افغانستان و تاثیرات در این زمینه پرداخته شده است. سوال اصلی در این پژوهش اینست که، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی زیادی دارد و همچنین با اتکا به مولفه های دیپلماسی فرهنگی خود، چگونه می تواند در افغانستان عمل کند؟ که در پاسخ، فرضیه اصلی ما اینست که «جمهوری اسلامی ایران با داشتن اشتراکات تاریخی و ایجاد منافع جدید مشترک در زمینه دیپلماسی فرهنگی بر کشور افغانستان می تواند تاثیرات عمیق و مبتنی بر منافع ملی خود داشته باشد». روش تحقیق استفاده شده در مقاله، توصیفی -تحلیلی است همچنین مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.پرداختن به دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فرصتها و چالشهای تحقق دیپلماسی فرهنگی ایران در افغانستان از اجزای این نوشتار است. در انتها به فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دیپلماسی فرهنگی با کشور افغانستان پرداخته شده است. فرصت های مهم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد گروه های مشترک المنافع و پیشبرد استراتژی وابستگی متقابل است و مهمترین چالش های ما در این زمینه حضور نظامی آمریکا، اختلافات مذهبی و رقابت سایر قدرت ها و مسائل قومی در افغانستان می باشد.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، دیپلماسی فرهنگی، سیاست خارجی، ایران، افغانستان
 • مهدی عباسی * صفحات 71-94
  اگر چه بسیاری سعی کرده اند انقلاب اسلامی ایران را در ردیف سایر انقلاب ها و تحولات معمول دنیا بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیت ها فاصله زیادی دارد چرا که ایدئولوژی آن اسلام ناب محمدی و برخواسته از توده های عمومی مردم و از همه مهمتر رهبری حضرت امام خمینی(ره) می باشد در کنار آن انقلاب ایران زمانی رخ داد که نظام بین الملل از شرایط خاص دو قطبی برخوردار بوده و تقریبا تمامی کشورهای دنیا در بلوک بندی دوران جنگ سرد و در ترتیبات امنیتی و به خصوص در میان دو قطب آمریکا و شوروی قرار داشتند ولی آنچه مسلمه این است که ظهور یک انقلاب دینی و تاسیس یک نظام سیاسی مبتنی بر اسلام در نظام بین الملل، نه تنها راه رهایی از سلطه را به مردم آموخت، بلکه نخبگان را نیز با راهی نو آشنا کرد. حال پرسش اصلی پژوهش این است که: انقلاب اسلامی ایران، چه تاثیراتی بر نظام بین الملل داشته است؟ و این تاثیرات ناشی از چه پارادایم جدیدی در روابط بین الملل در فضای دو قطبی بوده است؟ و نیز واکنش کشورها به خصوص قدرت های جهانی به این پارادایم چه بوده است؟
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، نظام بین الملل، گفتمان سیاسی جدید، دولت دینی، مقاومت
 • رویا زمانی، بابک ارسیا * صفحات 95-117
  مشروعیت سیاسی را می توان به باور جمعی اعضای درون یک نظام و حاکمیت سیاسی به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت تعریف کرد. این باور و اعتقاد موجب می شود که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروی از حاکمیت سیاسی را بر خود لازم تلقی کنند. بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می شود و دیگر نیازی به اعمال سلطه و زور نیست. اما در کشورهایی نظیر ایران که ناهمگونی اقوام در آن بسیار است و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهم ترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی تلقی می شود، و مشروعیت آن را زیر سوال می برد، دیگر نمی توان با استراتژی های تقلیل گرایانه از میان برد. آنچه موجبات استحکام و ثبات نظام های سیاسی در ایران را فراهم می کند نه انکار هویت های متمایز قومی، بلکه ساخت مشروع سیاسی و ایجاد یک حاکمیت ملی به معنای واقعی و تمام و کمال آن است. این بدان معنا خواهد بود که در صورتی که نظام های سیاسی اگر مشروعیت کافی را در جامعه احراز کنند، حتی تنوع قومی و هویتی نخواهد توانست در تداوم و تثبیت آن وقفه ای ایجاد کند. در جامعه ای که قدرت بر اراده ملی استوار نباشد، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و توان تامین منافع ملی و حل بحران هویت را نخواهد داشت و دولت ملی با اتکا به نهادهای دموکراتیک، به راحتی می تواند در داخل، نماینده هویت های مختلف قومی (در قالب شهروندان) باشد و در نظام بین المللی منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تامین کند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، مشروعیت، مشروعیت سیاسی، حاکمیت سیاسی، ایران
 • قربانعلی محبوبی *، روح الله شکری صفحات 119-161
  به باور بسیاری از صاحب نظران از نگاه نظری و معنوی هم در زمان حیات شوروی و هم پس از آن، انقلاب اسلامی تلاش نمود الگویی بدیل الگوی کمونیستی را در منطقه قفقاز ارائه کند. این الگو که برخواسته از متن دین اسلام بود، تا حدودی توانست بر بینش و فهم سیاسی قفقازی ها تاثیر بگذارد و علی رغم حضور الگوهای رقیب، انقلاب ایران، حس استقلال خواهی و آزادی خواهی را در منطقه قفقاز، وارد فاز جدیدی کند. منطقه قفقاز از گذشته های دور، چه به عنوان بخشی از سرزمین و چه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی دو ملت و اراده دو طرف و داشتن امتیاز همسایگی، همکاری های گسترده اقتصادی با جمهوری های قفقاز جنوبی و از جمله ارمنستان دارد. این مقاله سعی دارد با بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی بر ارمنستان، فرصت ها و موانع همکاری آن را بیان نمایید.
  کلیدواژگان: ایران، انقلاب اسلامی، ارمنستان، قفقاز، فرصت ها
 • احسان رضایتی، جاوید منتظران * صفحات 163-183
  در این مقاله، بر اساس اندیشه های دینی مکتبی امام خمینی (ره)، بدنبال یافت راه های اقتدار آور اسلامی و ملی در عرصه روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه امام است که بر اساس روش های کتابخانه ای و رویکردی توصیفی بر اندیشه های امام (ره) بدست آمده است. به بیانی، می خواهیم نشان بدهیم که امام خمینی که در جایگاه یک عالم دینی و رهبرسیاسی بود چگونه راه رسیدن به اقتدار ملی در سیاست خارجی را بر اساس اصول و تکالیف دینی ایجاد نموده اند. و با توجه راهبرد اجتماعی شیعی، که بر مبنای خدا و تکلیف است، چگونه امام از آنها، اصول و راهبردهای اصلی سیاست خارجی را استخراج نموده است.
  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، سیاست خارجی، تکلیف گرایی، عزت اسلامی، اقتدار ملی
|
 • Ali Bagheri Dolatabadi, Seyyed Ahmad Mousavi * Pages 1-37
  After the Islamic Revolution in Iran, political Islam to enter the realm of practical politics, in addition to dealing with the development of philosophy, science and technology that the world has changed, with new issues and new methods of interpretation were met. These developments and new methods, political Islam, which relies on the interpretation of jurisprudence and jurisprudential tradition of Islam, severely threatened. Mohammad Taghi Mesbah Yazdi in stature as one of the leading representatives of this current of thought, in these conditions, with the emphasis on traditional jurisprudential scholars, to maintain the place of religion in social and political issues to emphasize the spiritual and worldly happiness. In this regard, addressing the issues of social, political, such as democracy, freedom and human rights and considers it necessary to explain them according to Islamic principles. In this paper, we try to take a methodology by Quentin Skinner, to better understand the views of Mesbah Yazdi, the religious-political analysis of the expression of opinion, interpretation of religion and its influence on the concepts of democracy, freedom and human rights in his political opinions we analyzed.
  Keywords: religious interpretation, hermeneutics, Quentin Skinner, political opinions, Mesbah Yazdi
 • Alireza Kohkan, Mohammad Ali Rahimi Nejad *, Saeed Gholami Pages 39-69
  The Islamic Revolution of Iran is considered one of the most important revolutions in the world that influences other countries in the field of cultural diplomacy. One of the countries affected by the Iranian Revolution has been Afghanistan, which has deep political and cultural ties with Iran. This paper examines the cultural diplomacy of Iran in Afghanistan and its implications in this regard. The main question in this study is that how can the Islamic Republic of Iran, as a country with a great deal of civilized and cultural potential, as well as relying on its cultural diplomacy components, act in Afghanistan? In response, our main hypothesis is that "the Islamic Republic of Iran, having historic interests and creating new common interests in the field of cultural diplomacy over Afghanistan, can have profound effects on its own national interests." The research method used in this article is descriptive-analytical. It is also based on library studies. Reflecting on the cultural diplomacy, cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran, the opportunities and challenges of realizing Iran's cultural diplomacy in Afghanistan are components of this paper. Finally, the opportunities and challenges of the Islamic Republic of Iran in the field of cultural diplomacy with the country of Afghanistan have been addressed. The important opportunities for the Islamic Republic of Iran in Afghanistan are to create commonwealth groups and advance the strategy of interdependence, and our most important challenges are the American military presence, religious differences, and the competition of other powers and ethnic issues in Afghanistan.
  Keywords: Iranian Islamic Revolution, Cultural Diplomacy, Foreign Policy, Iran, Afghanistan
 • Mahdi Abbasi * Pages 71-94
  Although many have tried to perceive the Islamic Revolution of Iran as one of the roots of other world-class revolutions and developments, in reality, their views are far from the truth, because their ideology is pure, out of the masses of the people and Most importantly, the leadership of Imam Khomeini (RA), along with that Iranian revolution, occurred when the international system enjoyed special bipolar conditions and almost all countries of the world in the blockade of the Cold War and in the security arrangements and Especially among the two American and Soviet poles, but what is really about is the emergence of a religious revolution and the establishment of a CIA system The international system based on Islam, not the only way to get rid of the domination taught people, elites, but also introduced a new path. The main question of the research is: What impact did the Islamic Revolution of Iran have had on the international system? And what effect does this have on the new paradigm in international relations in the bipolar space? And what has been the reaction of countries, especially world powers, to this paradigm?
  Keywords: Islamic Revolution of Iran, international system, new political discourse, religious government, resistance
 • Roya Zamani, Babak Arsya * Pages 95-117
  Political legitimacy can be defined by the collective beliefs of members within a system and political sovereignty of the existence and continuity of the system or sovereignty. This belief and belief make each member subject to the exercise of power and compliance with political sovereignty. Thus, obedience to political power and politics becomes a normative, moral and logical matter, and no longer requires the exercise of power and authority. But in countries such as Iran, where ethnic heterogeneity is high and the lack of national integration as the main causes of insecurity and political instability, and its legitimacy is questioned, it can no longer be eliminated by reductive strategies. What contributes to the stability and stability of political systems in Iran is not the denial of distinct ethnic identities, but the legitimate construction of politics and the establishment of a national sovereignty in the true and complete sense. This would mean that if the political systems, if achieved by the legitimacy of society, do not even allow ethnic diversity and identity to endow its continuation and consolidation. In a society where power is not based on national will, the government will lack the legitimacy and will not be able to provide national interests and resolve the identity crisis, and the national government can, by relying on democratic institutions, easily be represented within, representing different ethnic identities (in the form of Citizens) and to pursue and safeguard the interests of the international community in the international system.
  Keywords: National identity, legitimacy, political legitimacy, political sovereignty, Iran
 • Ghorbanali Mahboubi *, Roohollah Shokri Pages 119-161
  According to many theoreticians from theoretical and spiritual perspective both during and after the Soviet era, the Islamic Revolution tried to present an alternative model of communist pattern in the Caucasus region. This pattern, which was based on the text of the religion of Islam, had some influence on the political insight and understanding of the Caucasus, and despite the presence of competing patterns, the Iranian revolution entered a new phase in the sense of independence and liberty in the Caucasus region. The Caucasus region has always been of interest to Iran from the distant past, both as part of the land and as a sphere of influence. Due to the historical ties between the two nations and the will of the two sides and having the neighboring points, the Islamic Republic of Iran has extensive economic cooperation with the republics of the South Caucasus, including Armenia. This article tries to highlight the opportunities and barriers to cooperation by examining the effects of the Islamic Revolution on Armenia.
  Keywords: Iran, Islamic Revolution, Armenia, Caucasus, Opportunities
 • Ehsan Rezayati, Javid Montazeran * Pages 163-183
  In this article, based on Imam Khomeini's religious doctrines, he sought to find the authoritative Islamic and national ways in the field of foreign relations of the Islamic Republic of Iran from the perspective of Imam, based on library methods and a descriptive approach to Imam Khomeini's ideas. Is. In short, we want to show that Imam Khomeini, who was in the position of a religious scholar and political leader, has created ways of achieving national authority in foreign policy based on religious principles and duties. And with regard to the Shiite social strategy, which is based on God and the duty, how Imam has derived from them the principles and strategies of foreign policy.
  Keywords: Imam Khomeini (RA), foreign policy, task force, Islamic dignity, national authority