فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی «چین» در داستان غنایی وامق و عذرای لامعی و ظهیر کرمانی وجمشید و خورشید سلمان ساوجی
  دکتر آسیه ذبیح نیا عمران * صفحات 1-15
  ادبیات تطبیقی به کشف روابط فرهنگی بین ملت ها و درک تحولات ادبی کمک شایانی می کند. این گرایش ادبی در برقراری صلح و دوستی بین ملل موثر است. مقاله حاضر برای نیل به این هدف می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چین در داستان غنایی جمشید و خورشید و وامق و عذرا بپردازد. در منظومه غنایی جمشید و خورشید(763 ه.ق)، قهرمان اصلی داستان، خورشید، تنها فرزند شاپور چین، به دنبال رویای ماهروی، عازم سفر مخاطره آمیز می شود. او در پایان این سفر اسطوره ای است که به مرتبه انسان کامل واصل دست می یابد. در داستان وامق و عذرای لامعی، وامق پسرخاقان چین است و طبیعتا «چین» نقش چشمگیرتری نسبت به وامق و عذرای ظهیر کرمانی دارد. در داستان ظهیر، سفر به چین و عشق یکی از شخصیت های فرعی داستان به یکی از ماهرویان چینی است که اهمیت دارد و حوادث اصلی داستان را رقم می زند. عشق دراین چهار داستان، هدفی عالی تر را دنبال می کند و نتایج بزرگ و مهمی را برای عاشق به ارمغان می آورد. هدف غایی درچهار داستان غنایی مورد بحث تنها بیان یک ماجرای عاشقانه نیست، بلکه بیانگر وصول به مدارج کمال، طرح عواطف انسانی، مسایل روانی و درنهایت ایجاد التذاذ ادبی است. چین از روزگاران گذشته تاثیرات ژرفی برعرفان و ادب فارسی داشته است و در داستان جمشید و خورشید و هم در وامق و عذرا، نماد صورت و موطن زیبارویان و نگاره هاست.
  کلیدواژگان: چین، منظومه غنایی، وامق و عذرا، جمشید و خورشید
 • بررسی تطبیقی پایگاه تکوینی عبودیت در غزلیات حافظ واندیشه افلاطون
  دکتر اعظم اعتمادی فرد * صفحات 16-36
  در میان آثار ماندگار ملل مختلف، مباحث و موضوعاتی بیان شده که اگر درون مایه های آن بررسی شود در تعامل و گفتگوی میان آن ها به امکان هایی دست خواهیم یافت که تطبیق آن ها را معقول می نماید. موضوع عبودیت و پایگاه تکوینی آن نیز از موضوعاتی است که در دیوان غزلیات حافظ و آثار افلاطون از نظر دور نمانده است. موضوعی که با توجه به سنخیت آن با فطرت و عهد الست به تعبیر حافظ ( البته بر مبنای اعتقاد به قرآن) و با مشاهده ایده ها قبل از هبوط روح در جسم انسان به تعبیر سقراط آثار افلاطون (البته بر مبنای تفکر فلسفی)، ریشه در نوع خلقت و سرشت آدمی دارد و با عشق نسبتی دیرینه دارد. بنابر اهمیت این دو اثر در ادبیات ایران و فلسفه و ادبیات غرب و نیز ضرورت تبیین موضوع مورد بحث که جایگاه اساسی در رساندن انسان به سعادت ابدی دارد پژوهش حاضر سعی کرده تا با رویکرد تحلیلی- تطبیقی به واکاوی این دو اثر بپردازد. از نتایج تحقیق بر می آید که شباهت ها و هم داستانی و هم زبانی حافظ و سقراط آثار افلاطون با وجود فاصله طولانی بین زمان بودن آن ها، به این بر می گردد که به زبان فطرت پاسخ سعادت طلبی فطری انسان را دادند و عشق را با سرشت انسان عجین و برای سیر مراتب انسان تا قرب الهی جاودان ترسیم کردند.
  کلیدواژگان: غزلیات حافظ، سقراط، افلاطون، عبودیت، عشق، فطرت
 • مولفه های روان شناسی شخصیت براساس دیدگاه یونگ در حکایات بوستان سعدی
  دکترمحمود صادق زاده *، لیلا دهقان بنادکی صفحات 37-61
  بوستان آیینه تمام نمای جامعه اخلاقی، انسانی و آرمانی سعدیست که در آن به توصیف رفتارهای اجتماعی انسان می پردازد. او با ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود رفتار و روابط انسانی، پاسخ گوی بسیاری از معضلات وتعارضات روحی و روانی افراد جامعه آن زمان و حتی اکنون است. وی برای رسانیدن پیام های اخلاقی و انسانی خود از ابزار پر تاثیر حکایت بهره برده و از شخصیت ها به عنوان محوری ترین عامل در شکل گیری حکایات استفاده کرده است. هدف روان شناسی نیز شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکارهایی برای رشد و خود آگاهی بیشتر اوست. دراین پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و کمی به نقد رفتارهای شخصیت های حکایات بوستان براساس نظریه روان شناسی شخصیت یونگ پرداخته شده است. ابتدا حکایت هایی که بر مبنای دیدگاه روان شناسی شخصیت یونگ قابل انطباق و بررسی بود، شناسایی و سپس مولفه های روان شناسی شخصیت های اصلی در آن حکایات به ترتیب باب ها، تحلیل، بررسی و ارزیابی و نتایج به صورت جدول و نمودار مشخص شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، در بین نوزده حکایتی که براساس دیدگاه های یونگ در مورد روان شناسی شخصیت قابل بررسی بود، مولفه های نوع شخصیتی درون گرا با هشت حکایت و حدود 42 درصد، بیشتر از سایر دیدگاه های یونگ بسامد داشت.
  کلیدواژگان: بوستان، روان شناسی شخصیت ها، یونگ، نقد روان شناختی
 • بررسی و تحلیل عناصر داستانی در دو داستان«زنی که مردش را گم کرد!» و « به کی سلام کنم؟»
  دکتر ندا مراد * صفحات 62-79
  داستان، آفرینشی هنری است که ذهن خلاق نویسنده با الهام گرفتن از زندگی درونی و بیرونی بشر و آنچه پیرامون اوست، با عناصری بنیادین خلق می شود. عناصر داستان، شالوده و ساختار اصلی یک داستان را تشکیل می دهد که بررسی و شناخت این عناصر، مخاطب را در شناخت بهتر نویسنده اثر راهنمایی می کند؛ زیرا نویسنده بنا به فراخور افکار و اندیشه های خود، از عناصر داستانی بهره می گیرد و نتیجه ی این امر، خلق آثاری متفاوت با درون مایه و مضمونی تاثیرگذار است.
  صادق هدایت و سیمین دانشور از نویسندگان معاصری هستند که در تجربه های نویسندگی، اغلب مسائل و مشکلات گریبان گیر زنان را از موضوعات و مضامین اصلی داستان های خود قرار داده اند. مقاله حاضر نمودهای این مفهوم جامعه شناسانه و روان شناسانه را در عناصر دو داستان «زنی که مردش را گم کرد!» و «به کی سلام کنم؟» بررسی و تحلیل می نماید. دلیل انتخاب این دو نویسنده، تناسب موضوع در این دو داستان رئالیستی است. در این نوشتار، در یک مقدمه و دو گفتار، با روشی توصیفی-تحلیلی با رویکردی کمی و کیفی ضمن بررسی تطبیقی عناصر داستانی، مباحث زن، جامعه، سیاست، آموزش، اقتصاد و غیره به همراه شاهد مثال، بازخوانی می شود و آشکار می گردد که در این دو اثر ، فقر موضوع محوری و تلاش برابری برابری اجتماعی پیام اصلی نویسندگان است.
  کلیدواژگان: عناصر داستان، صادق هدايت، سيمين دانشور، به کي سلام کنم؟، زني که مردش را گم کرد!
 • اقتباس مولوی از نهج البلاغه در مبحث قیامت
  دکتر علی حسین زاده، لیلا زارعی شهامت * صفحات 80-95
  همان گونه که قرآن کریم معجزه الهی و از طریق وحی بر زبان پیامبر اکرم (ص) جاری شده است، نهج البلاغه نیز بخشی از معجزه علوی است که با الهام از قرآن و تعالیم رسول الله (ص) از زبان امیرمومنان (ع) بیان شده است. به عبارتی اگر بخواهیم تالی قرآن را درکلام اولیای الهی بیابیم، نهج البلاغه بارزترین نمونه است. مولوی در اشعارش بیشترین تاثیر را بعد از قرآن و کلام پیامبر اکرم (ص) از نهج البلاغه پذیرفته است. به نظر می رسد او در بیان احادیث معصوم از سخنان حضرت علی(ع) بیشترین بهره را برده باشد. تاثیرپذیری فراوان او از این کتاب گران سنگ در ابعاد مختلف مبحث معاد، زمینه مناسب برای انجام پژوهش پیش رو در زمینه ی قیامت و رستاخیز است. این مقاله در پی آن است که با روش تحلیلی– توصیفی اقتباس مولوی در باب قیامت را، از کتاب شریف نهج البلاغه در مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریزی تبیین نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد مولوی در زمینه اثبات معاد از طریق ادله فطری و اقناعی، نقد منکران معاد، گواهان رستاخیز، حقیقت مرگ، عظمت و سختی روز حساب از کتاب گران سنگ نهج البلاغه امیر بیان اقتباس کرده است.
  کلیدواژگان: امام علی(ع)، نهج البلاغه، مولوی، قیامت، اقتباس
 • تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی «ترغیب» آستین
  نعیمه نادری *، دکتر علی اکبر معین، دکتر سیما صیادیان صفحات 96-116
  مقوله ی خوانایی جملات طولانی در ترجمه ی متون علمی در دنیا بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع همچنین در ترجمه متون انگلیسی به فارسی در ایران نیاز به توجه بیشتری دارد تا پیچیدگی فهم متون علمی را آسان کند. مطالعه کمی حاضر در نظر دارد تا بر پایه ی مجموعه ای از نوشتجات خوانایی متون علمی دارای جملات طولانی را بررسی کند. بنابراین خوانایی جملات طولانی انگلیسی یک کتاب ژنتیک درپزشکی با جملات ترجمه فارسی همان کتاب مقایسه شد. مدل مقایسه ای سبکی وینی و داربلنت (1958) بکار گرفته شد تا به راهکارهایی که برای ترجمه جملات طولانی بکار برده شده و خوانایی آنها را تحت تاثیر قرار داده، دسترسی پیدا کند. همچنین از فرمول لیکس (Lix) جهت محاسبه ی خوانایی جملات طولانی در هر دو متن انگلیسی و فارسی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مهمترین دلایل افزایش خوانایی این ترجمه از این قرارند: شکستن جملات طولانی، تبدیل بدل به جملات وابسته و اسم به فعل که باعث کاهش نسبت بین تعداد اسم ها و فعل ها می شود، و تبدیل کلمات دارای مفهوم انتزاعی به کلماتی با مفهوم واقعی، این راهکار مادیولیشن نام دارد، کلمات طولانی و پیچیده کمتر به کار برده شود و جملات مجهول به جملات معلوم تبدیل شود.
  کلیدواژگان: خوانایی، جملات طولانی، متون علمی، فرمول لیکس
|
 • China in Vamegh and Azra and Khorshid by Salman
  Dr. Asieh Zabihnia Emran * Pages 1-15
  Comparative literature attempts to discover the cultural relationships among nations and literary evolutions. This literary orientation is effective in establishing peache and friendship among nations. The main objective of this study is to investigate China through a descriptive-analytical approach in lyrical stories of “Jamshid and Khorshid” and “Vamegh and Azra”. In lyrical story of Jamshid and Khorshid (763 AH) the protagonist of this story, i.e. Khorshid is the only child of Chian’s Shapoor and commences on a risky journey in order to reach the moon. At the end of this mytical journey, he reaches the postion of Complete Man. In “Vamegh and Azra” by Lame’ei, Vamegh is the son of Chinese king and normally China is more prominent in this story as compard to Vamegh and Azra by Zahir Kermani. In Zahir’s story, travelling to China and Love is one of the subordinate characters to one of the Chinese beauties which is important and forms the main events of the story. In these four stories, love seeks a higher objective and provides the lover with much bigger and more significant achievements. The final objective in these four lyrical stories is not a narration of a lyrical story, but is a narration of achieving completion, expressing human affects, mental issues and finally creation of literary joy. China had a vast impact on Persian literature and Mystics from old times and in both stories, i.e. “Jamshid and Khorshid” and “Vamegh and Azra”, China is the symbol of land of motifs and beauties.
  Keywords: China, Lyrical story, Vamegh, Azra, Jamshid, Khorshid
 • Comparative Worship and its genetical position in the Hafez poems and Plato's thought
  azam etemadifard * Pages 16-36
  There are so many matters and topics, among indelible literary works of different nations, that if their contents would be studied, we will get opportunities of their challenges and debates that make their study rational. Worship and its genetical position, also, is a topic that is ignored in Hafez poems and Plato works. This topic is referred to the topic of love and based on creation and Man’s nature considering the Human nature and Alast promise (the promise that was given to God by his creatures in the world before this world), in the Hafez words, and considering the ideas before The descent of the Spirit in the Flesh, in the Plato’s words. By the importance of these topics in Iran’s literature and Western philosophy and necessity of clarifying of concerned issue to bring man to eternal bliss, this research tries to study these two kinds of works in an analytical-comparative manner. Findings show that the similarity, synonymy, and same meaning, in spite of long time between them, show that they ask to Man’s nature by intrinsic seeking prosperity and they say that love is integrated to Huma’s spirit and help him to pass spiritual levels toward God till eternal Companionship to him.
  Keywords: poems Hafez, Plato, Socrates, Worship, Love, nature
 • Personality psychology Components Based on Jung’s View in Anecdotes of Saadi’s Bustan
  mahmoud sadeghzadeh *, Leyla Dehghan Banadaki Pages 37-61
  Bustan is the whole body of the ethical, humane, and idealistic society of Saadi, in which he describes human social behaviors. By providing practical strategies for improvement of human behaviors and relationships, he addresses many problems and mental and emotional conflicts of the people of the society at that time and even the present time. He has taken the advantage of the effective tool of anecdote and used the characters as the most important factors in forming the anecdotes in order to deliver his ethical and humane messages. The goal of psychology is also recognition of the aspects of human character as well as presentation of strategies for his more growth and self-awareness. In this study, we have criticized the behaviors of the characters of Bustan’s anecdotes in a descriptive, analytical, and quantitative way according to Jung’s theory of personality psychology. We have first identified the compatible and investigable anecdotes based on Jung’s view on personality psychology; then, the components of personality psychology of the main characters in those anecdotes have been analyzed, investigated, and assessed in chapters, respectively; and the results are shown in the form of table and graph. According to the investigations, among the nineteen investigable anecdotes based on Jung’s view on the personality psychology, the components of introverted personality type with eight anecdotes and about 42% were more frequent than other views of Jung.
  Keywords: Bustan, Personality Psychology, Jung, Psychological Criticism
 • Studying and analyzing story in the two short stories of "The Woman Who Lost My Man!" And "When To Hail"?
  neda morad * Pages 62-79
  The story is an artistic creation; the creative mind of the author is created with fundamental elements inspired by the inner and outer life of mankind and everything around him. The elements of the story, the foundation and the main structure of a story form that the examination of these elements leads the audience to better understand the author's work because the author, based on his thoughts, uses the elements of the story and the result This is the creation of different works with different themes.
  Sadegh Hedayat and Simin Daneshvar are contemporary writers who often focus on women's issues and problems in their writing experiences. The present article analyzes the implications of this sociological and psychological concept in the elements of the two stories of "The Woman Who Lost My Man!" And "Who Happens to Kee?". The reason for choosing these two authors is the relevance of the subject in two stories. In this essay, in a preface and two speeches, a descriptive-analytic method is reviewed, along with an example of a witness, by revising the elements of women and society, women and politics, women and education, women and economics as well as women's characterize
  Keywords: Elements of the story, Sadegh Hedayat, Simin Daneshvar, When will I greet you?, The woman who lost her man!
 • Rumi adaptation of Nahj al-Balaghah in the resurrection
  Ali hoseinzadeh, Laila zarei * Pages 80-95
  Just as the Holy Quran is a miracle of God and through the revelation of the Prophet Muhammad (pbuh). , Nahj-ol-Balagha is also part of the Alawite miracle that was inspired by the Qur''''''''an and the teachings of the Prophet (pbuh) from the language of the Amir al-Mu''''''''minān (AS). In other words, if we want to find a tale of the Qur''''''''an in the Special servants, the most obvious example is the Nahj al-Balaghah. In his poems , Rumi has the most influence after the Qur''''''''an and the words of the prophet (pbuh) It is accepted from the Nahj al-Balaghah. He seems to have benefited from the words of Imam Ali (as) in the Hadiths of the Imams. His great influence on this valuable book in various aspects of resurrection is the right field for conducting research in the field of resurrection and resurrection. This article seeks to use the analytical-descriptive method of , Rumi adaptation of the Resurrection Explain the book of Nahj-ol-Balagha''''''''s Noble Book in Masnavi-i-Moghvi and Divan Shams Tabrizi. The findings of the research indicate that , Rumi has adapted the proof of resurrection through innate and persuasive evidence, the critique of the deniers of resurrection, the testimonies of the resurrection, the truth of death, the greatness and difficulty of the day from the valuable book of Nahj al-Balaghah Amir.
  Keywords: Imam Ali (as), Nahj al-Balaghah, Rumi, Resurrection, adapted
 • Readability of Translation in Scientific Texts with Long Sentences: A Case of a Genetics Textbook
  Naeime Naderi *, Ali Akbar Moeen, Dr.Sima Sayadian Pages 96-116
  The issue of readability of long sentences has been remarkably noticed in the translation of scientific texts in the world. This subject also demands more attention in translation from English into Persian to solve the difficulty in comprehension of scientific texts in Iran. Accordingly, this quantitative corpus-based study tended to explore readability in scientific texts with long sentences. Hence, the readability of long sentences of a Genetics book in Medicine was compared against its Persian translation. Comparative stylistic model of Vinay and Darbelnet (1958) was used to explore the procedures which were employed in the translation of long sentences and influenced readability of the sentences. Moreover, Lix formula was employed to calculate the readability of long sentences in both source and target texts. The findings revealed that the most important factors in increasing the readability of the translation were as follows; splitting long sentences, changing phrases into clauses and nouns to verbs that decrease the ratio between the number of nouns and the number of verbs, and changing abstract concept words into concrete ones that are modulations. These findings suggest that long and difficult words need to be used less frequently and that passive sentences are to be changed into active ones.
  Keywords: readability, long sentences, scientific texts, lix formula