فهرست مطالب

فرهنگ و ادبیات عامه - پیاپی 24 (بهمن و اسفند 1397)
 • پیاپی 24 (بهمن و اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عاطفه غفوری * صفحات 1-18
  دلایل وقوع مرگ و واکنش به آن برای شخصیت های مختلف قصه متفاوت است. این مسئله وقتی برجسته می شود که قهرمان و یا محبوب او در میانه داستان مرده باشد. از آنجا که پایان خوش از ملزومات قصه های عامیانه است، راوی راهی برای جبران این مسئله می یابد و آن بازگرداندن مرده از مرگ است. در این نوشتار تلاش می شود، بن مایه بازگشت از مرگ و ارتباط آن با فرهنگ عامه در داستان ها بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق، شامل همه تیپ های قصه هایی است که بن مایه بازگشت از مرگ دارند. ابتدا، با مطالعه کتاب طبقه بندی قصه های ایرانی نوشته اولریش مارزلف، 12 تیپ قصه شناسایی شدند. روایت های مختلف این قصه ها نیز به شیوه نمونه گیری در دسترس، از میان کتاب‎ های قصه های عامیانه یافت و به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. با مطالعه این قصه ها مشاهده شد که راوی چه برای ایجاد تعلیق و زیباتر کردن داستان و چه برای رساندن پیامی خاص به مخاطب در داستان خود، از بن مایه بازگشت از مرگ استفاده کرده است. شیوه طرح این بن مایه، ریشه آن و این نکته مهم که سیری تکاملی برای بیان این مطلب در قصه ها وجود داشته، مهم است. گذر زمان، یافته های تازه بشری و اتفاقات تاریخی، بی شک در طرح این قصه ها موثر بوده است. در نهایت، از تحلیل محتوای روایت ها می توان نتیجه گرفت، هرچند طرح مسئله بازگشت از مرگ در طول سالیان، شکل های مختلفی به خود گرفته و سیر تحول آن از اسطوره به جادو و از جادو به دین بوده است؛ اما اصل موضوع، توانایی بازگشت از مرگ در روایت های مختلف ثابت بوده است.
  کلیدواژگان: مرگ، قصه های عامیانه، فرهنگ عامه، تحلیل محتوا، طبقه بندی قصه‎ ها
 • ابراهیم ظاهری عبدوند * صفحات 19-45
  کارآفرینی، در محیط هایی گسترش می یابد که ارزش ها و باورهای آن محیط، متناسب با فرهنگ کارآفرینی باشند. بنابراین، شناخت فرهنگ کار و کارآفرینی در محیط ها و در میان اقوام مختلف، امری ضروری است. ضرب المثل ها، می توانند در این زمینه بسیار موثر باشند؛ زیرا تجلی گاه ارزش ها و باورهای هر قومی هستند و نگرش های آنان را به امور مختلف مانند فرهنگ کار و کارآفرینی نشان می دهند. هدف این پژوهش، بررسی فرهنگ کار و کارآفرینی، بر اساس ضرب المثل ها در فرهنگ بختیاری، با روش تحلیل محتواست. سخت کوشی، مسئولیت پذیری، مراقبت، تقدیرگرایی، نگرش جنسیتی به کار، خلاقیت، قانون مندی و عقل گرایی، از جمله مولفه های فرهنگ کار در فرهنگ بختیاری هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد، از طریق ضرب المثل ها در فرهنگ بختیاری، این ارزش ها و باورها در مورد کار و کارآفرینی، نهادینه می شود که انسان باید در انجام کارها، پشتکار و سخت کوشی داشته، مسئولیت پذیر باشد. بر اساس مهارت عمل کند و کارها را به صورت گروهی انجام دهد. در ضمن، داشتن ثروت، به عنوان یک ارزش مطرح است. این نگرش ها، با فرهنگ کارآفرینی همخوانی دارند؛ اما نگرش مثبت به تقدیرگرایی، توجه به پایگاه انتسابی و نگرش منفی به خلاقیت و کار زنان، از جمله موارد ضعف فرهنگ کار و کارآفرینی در ضرب المثل های بختیاری هستند که با مولفه های کارآفرینی همخوانی ندارند.
  کلیدواژگان: فرهنگ بختیاری، ضرب المثل، کارآفرینی، مسئولیت پذیری، استقلال
 • الهام علی میرزایی *، نرگس باقری، حمید جعفری قریه علی صفحات 47-68
  در این نوشتار سعی بر آن است، با بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری ذکرشده در دو کتاب قصه های مشدی گلین خانم و جامع الحکایات که دربرگیرنده قصه هایی با درون مایه مرگ هستند پی ببریم که گذشتگان ما در قصه های عامیانه، هنگام مرگ عزیزان چه آیین هایی انجام می دادند و چگونه از رنج خود در فراق آن ها می کاستند. کتاب قصه های مشدی گلین خانم شامل 110 قصه ایرانی و کتاب جامع الحکایات شامل 46 حکایت، هر دو از گنجینه های مکتوب داستان های عامه هستند. حاصل این پژوهش که مبتنی بر منابع کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که گذشتگان ما بر اساس آنچه در آثار اشاره شده گفته شد، در برابر این رخداد اجتناب ناپذیر، واکنش هایی داشته اند که در پیوند با مفاهیم آیینی و فرهنگی جامعه و به گونه ای نکوداشت سنت ها، درخور تجزیه و تحلیل هستند. رفتارهایی نظیر دستمال سیاه در دست گرفتن، بستن بازوبند سیاه به بازو، سیاهپوش کردن کاخ و دستگاه سلطنتی، کلاه بر زمین زدن، گریبان خود را پاره کردن، به سر و روی خود زدن، اطعام دادن به مردم هنگام مرگ عزیزان، مراسم سوم و چهلم و سالگرد گرفتن، دفن کردن همسر میت هنگام مرگ با او )انداختن همسر متوفا بعد از مرگ او در چاه(، دفن کردن شخص متوفا در خانه، تاج بر زمین زدن و امثال آن که پس از مرگ نزدیکان، از طرف بستگان مشاهده می شود، به نوعی بیان ادامه حیات پس از مرگ، طلب آمرزش و رحمت برای متوفا، فراخوانی نیروهای فراسویی برای یاری و همراهی متوفا و ایجاد امید و انگیزه برای بازماندگان است.
  کلیدواژگان: آداب و رسوم، فرهنگ عامه، قصه های عامیانه، مرگ
 • فاطمه صادقی نقدعلی علیا* ، علی اصغر بشیری صفحات 69-91
  داستان «کوش پیل‏دندان» در کوش‎نامه، از چند بخش مهم تشکیل شده است: داستان «کوش و دارنوش»، «آبتین و فرانک (فرارنگ)»، «کوش برادر ضحاک»، «نبردهای کوش در چین و ماچین و هند»، «نبردهای کوش در مغرب» و در پایان هم داستان «توبه کوش». از این بخش‎ها، داستان‎های «آبتین و فرانک»، «کوش برادر ضحاک» و داستان «نبردهای کوش پیل‏دندان در مغرب»، در متون نقالی بیشتر انعکاس یافته است. در این جستار، صرفا داستان‎های «کوش، برادر ضحاک (یا نبیره ضحاک)»، و داستان «نبردهای کوش پیل‏دندان در مغرب»، در هشت متن نقالی بررسی می‎شود. در این متون چند نکته مهم وجود دارد. حدود روایت در این متون بدین صورت است که کوش بن کوش، نبیره ضحاک که در مغرب حکومت می کند به دست یکی از افراد خاندان رستم کشته می شود و فرزندش کوش پیل دندان به انتقام خون پدر، با لشکر عادیان به نبرد خاندان رستم می رود و او نیز کشته می شود. این گزارش به این شکل در منظومه کوش‎نامه وجود ندارد و طی دگردیسی‏هایی که معمولا در متون نقالی پیش می‏آید، شکل گرفته است. بنابراین، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای، می کوشد این موضوع را به روش قیاس بررسی و تحلیل کند. گفتنی است کوش با نام های مختلفی همچون کوش، گوش، بوغ، نیساد، نی‎ریز، قطران و همچنین، پیل دندان و بیل دندان در متون نقالی وارد شده است.
  کلیدواژگان: کوش‎نامه، کوش پیل دندان، طومار نقالی، شاهنامه
 • فاطمه ایبک آبادی ، خلیل بیگ زاده *، ابراهیم رحیمی زنگنه، فاطمه کلاهچیان صفحات 93-116
  ترانه های نوازشی بخشی از ترانه های عامیانه کودکان هستند که از خلق وخوی مادرانه سرشارند و آرمان‎ها، آرزوها، رنج ها، حسرت ها و دلتنگی های مادر را بر پایه نظام های فرهنگی و رفتارهای اجتماعی بیان می کنند تا محرک عواطف کودکان باشند. پژوهش پیش رو، ترانه های نوازشی فارسی را از طریق نشانه های موجود در متن، بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف در سطح توصیف واژگانی با رویکردی توصیفی - تحلیلی در 1000 مصراع که بسامد کاربردی آن ها، اساس این گزینش بوده ، واکاوی کرده است. دستاورد پژوهش نشان می دهد، انواع طبقه بندی واژگانی بر اساس نظریه مذکور در این گونه از ترانه ها کاربرد داشته؛ اما بسامد کاربرد واژه های زبان محاوره ای بیش از گونه های دیگر است. چنان که گفتمان مادر در بیان واقعیت های اجتماعی مانند مردسالاری، برتری جنسیتی، بی وفایی همسر، فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی و بیداد زمانه در قالب واژه های محاوره ای و عامیانه با زبانی ساده و زیبا و برخاسته از عشق و عاطفه آمده است. بر این اساس، واژه های ترانه ها نقش موثری در آفرینش عاطفه شعری و انتقال احساس مادرانه (ترس از آینده، امید به آینده، نفرت، تنهایی و درنهایت پذیرش مخاطب) دارند. چنان که بیان واقعیت های جامعه در قالب واژه های عامیانه، سبب فهم کامل کودک از واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز اثرگذاری کلام مادر بر ذهن وی (کودک) شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل انتقادی گفتمان، ترانه های نوازشی، نورمن فرکلاف، ادبیات شفاهی
 • شعیب خسروی، عیسی نجفی *، الیاس نورایی صفحات 117-143
  اشعار بیدل دهلوی به عنوان یکی از شاعران طراز اول شعر فارسی که خارج از مرزهای جغرافیایی ایران می زیسته دربرگیرنده تنوع فرهنگ عامه و به ویژه، فرهنگ عامه ایرانی است. در پژوهش حاضر تلاش می شود غزلیات وی از منظر تبلور فرهنگ عامه بررسی شود. از این رو، در وهله اول نشان داده شد که بیدل دهلوی با وجود آنکه شاعری غیر ایرانی است، در بازتاب فرهنگ عامه در بطن اشعار خود، به انحای مختلف و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، به شدت متاثر از فکر و فرهنگ ایرانی بوده است. در این پژوهش، سرچشمه ها و خاستگاه های برخی از سنن و اعتقادات عامیانه مستتر در شعر بیدل که در فرهنگ های هندی و ایرانی دارای بن مایه های مشترکی هستند تحلیل و بررسی و مشخص شد که در این زمینه نیز نگاه اجتماعی و ادبی بیدل به سمت پیشینه فرهنگی ایران است و شعر او رنگ و بوی ایرانی دارد.
  کلیدواژگان: آداب و رسوم اجتماعی، باورهای عامیانه، بیدل دهلوی، فرهنگ عامه
 • الهام مومنی* ، محمد رضایی صفحات 145-172
  «روایی »ها شعرهای عامیانه ای هستند که با لهجه مردم دامغان کاربرد محلی یافته اند. این اشعار بیشتر در مراسم سرور و عروسی از سوی خویشاوندان زن که از منسوبان عروس و داماد هستند در خوشامد گویی ورود به مجلس سرور و شادباش عروس و داماد خوانده می شود. روایی ها بیشتر در قالب رباعی و در مضامین غنایی است. هدف پژوهش حاضر، معرفی و تحلیل ساختاری و محتوایی روایی ها، با بررسی مناسبتی این اشعار به منظور معرفی و ثبت آن ها به عنوان مصادیقی از اشعار عامیانه است. برجسته سازی این اشعار به سبب اینکه دربردارنده افکار و آداب و رسوم یک منطقه است، می تواند ما را در شناخت و بررسی سیر تحولات اجتماعی و فرهنگی شهر دامغان یاری رساند. به این منظور از اشعاری با جمع آوری میدانی و کتاب فولکلور دامغان تالیف محمدعلی طاهریا استفاده شده است. به طور کلی بررسی های انجام شده، روایی ها را در دو بخش محتوایی و ساختاری دسته بندی کرده است. در بخش محتوایی، اشعار در دو بخش محتوای مناسبتی و واژه های آغازین و در بخش ساختاری، از سه منظر زبان، صور خیال، موسیقی و وزن تحلیل می شوند.
  کلیدواژگان: روایی رباعی های عامیانه دامغان محتوا ساختار
 • روح الله هادی، زبیده سورتیچی * صفحات 173-197
  حماسه ابومسلم نامه، روایتی منثور بر اساس شخصیت تاریخی ابومسلم خراسانی است که در کوی و برزن ها بر سر زبان قصه‎پردازان افتاد. بدین سبب، بسیاری از جلوه‏ها و باورهای عامیانه در آن راه یافته است. از جمله این اعتقادات، سرنوشت‎باوری و تقدیرگرایی است. تاریخ‎گرایی نو بر اثر پذیری متن (روایت) از بافت جامعه تاکید دارد و مهم‏ترین بافت هر متن را روابط مربوط به قدرت، تلاش برای انتقال قدرت و دستیابی به آن می‎داند. این رویکرد بر آن است که مولف یا هنرمند از نظرها، واژگان و باورهای فرهنگ خود برای تولید اثری بهره می‎جوید که برای مخاطبی از همان فرهنگ قابل درک و فهم باشد. بدین سبب متن ادبی ضرورتا با یک گفتمان یا یک ایدئولوژی پیوند می‎یابد و می‎تواند وسیله انتقال قدرت هم باشد. جستار پیش رو، در پی آن است با استناد به ابومسلم‎نامه ابوطاهر طرسوسی، گفتمان تقدیرگرایی و نشانه‎های آن را با توجه به واقعیت های فرهنگی و اجتماعی عصر به روش توصیفی تحلیلی تبیین کند. در پایان مشخص شد اعتقاد به تقدیر و سرنوشت و نشانه‎های آن متاثر از میدان گفتمانی حاکم و آبشخور آن گفتمان دینی عصر (جبرگرایی) است. در کشاکش گفتمانی داستان، راوی، بسیاری از امور و رخدادها و حتی کنش‎های اجتماعی را به تقدیر نسبت می‎دهد. بدین ترتیب، ابومسلم‎نامه در منازعه گفتمانی در راستای هژمونی شدن گفتمان تقدیرگرایی و توجیه و تحکیم قدرت عمل می‎کند.
  کلیدواژگان: ابوطاهر طرسوسی، تقدیرگرایی، جبر، ابومسلم نامه، فرهنگ مردم، تاریخ گرایی نو
 • رحیم فرج اللهی، غلامحسین شریفی ولدانی * صفحات 199-221
  حضرت علی(ع)، امام اول شیعیان، به عنوان یکی از پهلوانان شکست ناپذیر تاریخ صدر اسلام، همواره مورد توجه قصه سرایان و داستان پردازان دینی بوده و روایت های داستانی بسیاری بر محور پهلوانی های ایشان ساخته و پرداخته شده است. برخی از این داستان ها جدا از پردازش داستانی و غیرتاریخی خود، در واقعیت های تاریخی ریشه دارند (فتح خیبر، غزوه خندق و... )؛ اما شماری از آن ها نیز بیشتر ساخته ذهن قصه گویان اند. هرچند می توان زمینه ای دور و کم رنگ از تاریخ برای آن ها یافت. در این جستار به بررسی روایت ها و شواهد و زمینه تاریخی یکی از این داستان ها به نام داستان «بئر ذات العلم» – از سده دوم تا سیزدهم هجری - خواهیم پرداخت. در بخش نخست، شواهد و روایت های این داستان را به ترتیب تاریخی به دست می دهیم و سپس با مقایسه عناصر داستان با متون تاریخی، به هسته تاریخی آن خواهیم رسید و در پایان، سیر تاریخی «بئر ذات العلم» را به عنوان یک نام جغرافیایی بررسی خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: حضرت علی (ع)، خرائطی، ابن شهرآشوب، بئر ذات العلم، حدیبیه
 • شهین حقیقی * صفحات 223-246
  بررسی فرهنگ عامه در آثار ادبی، از جمله رویکردهایی است که می تواند در مطالعات میان رشته ای، همچون علوم اجتماعی، قوم شناسی، پژوهش های فرهنگی و... سودمند افتد. این قبیل پژوهش ها، افزون بر بازنمایی فرهنگ پیشین هر سرزمین، تفاوت ها و فاصله های جامعه امروز را با گذشته نیز آشکار می سازد. بازتاب آداب و سنن، دانش ها و باورهای مردمی را در متون ادبی نیز می توان دید. شاعران و نویسندگان که برآمده از فرهنگ پایه سرزمین خویش اند، فرهنگ غالب اجتماع خود را در آثارشان بازتاب می دهند. از این رو، متون ادبی می توانند این گزاره های فرهنگی و اجتماعی را به خوانندگان نسل های بعد منتقل کنند. در این پژوهش تلاش بر آن بوده است تا رباعیات مولوی، از منظر غلبه و نفوذ باورهای عامیانه در آن، بررسی شود. هدف، تعیین بسامد و نیز چگونگی به کارگیری این قبیل عقاید در رباعیات مولوی بوده است. پژوهش در دو حوزه «بازتاب آداب و رسوم و باورهای اجتماعی در رباعیات مولوی» و «بازتاب باورها و عقاید مردمی در رباعیات مولوی» سامان یافته است. حاصل بررسی، بیانگر بسامد بالای این آیین ها و باورها در رباعیات مولوی است. همچنین، پژوهش حاضر نشان می دهد شاعر تنها روایتگر برخی آداب و آیین ها و باورهای عصر خویش نبوده و عمدتا با دست مایه قرار دادن این اندیشه ها و رسوم و آداب و عقاید، به مضمون پردازی هنری یا ملموس ساختن اندیشه های عرفانی، مذهبی و انسان شناسانه خویش، برای مخاطب پرداخته است.
  کلیدواژگان: مولوی، رباعیات، مضامین و باورهای مردمی، فولکور، آداب و رسوم
|
 • Atefeh Ghafouri * Pages 1-18
  The reasons for the appearance of death and the reaction to it are different for the various characters of the story. This question becomes obvious when his hero or his beloved is dead in the middle of the story. The end being favorable to the requirements of folk tales, the narrator finds a way to tackle this problem and it is the return of the dead to the death. In this paper, the author has tried to look at the story of the return of death and its relationship with folklore in stories. The statistical population of this research includes a variety of stories whose content is the return of death. First, by studying Ulrich Marzolf's book entitled “typology of Persian folk tales”, 12 stories have been identified. Various stories of these stories have also been found in popular sampling books and analyzed through content analysis. While studying these stories, the author of the present study discovered that the narrator has used the idea of a return to death either to make the story more suspicious and beautiful, or to convey a particular message to the public in its history. The passage of time, new discoveries of humanity and historical events have undoubtedly contributed to the development of these stories. Finally, through content analysis of the stories, it is possible to conclude that although the problem of the return of death has taken many forms over the years and that its evolution goes from myth to magic and from magic to religion, the major theme which is return from death has been the fix element in different narratives.
  Keywords: Death, folk tales, popular culture, content analysis, typology of tales
 • Ebrahim Zaheri Abdovand * Pages 19-45
  Entrepreneurship develops in environments where the values and beliefs of the environment are appropriate to the culture of entrepreneurship. Therefore, it is essential to recognize the culture of work and entrepreneurship within different ethnic groups. Proverbs can be very effective in this regard because they are the manifestation of the values and beliefs of each ethnic group and their attitudes towards different issues, such as work culture and entrepreneurship. By adopting the method of content analysis, the purpose of this study was to explore the culture of work and entrepreneurship based on counterfeits in Bakhtiari culture. Compassion, responsibility, care, fidelity, gender, creativity, legality and rationalism are the elements of the culture of work in Bakhtiari culture. The results of the study show that, by the multiplicity of examples of Bakhtiari culture, these values and beliefs about work and entrepreneurship are institutionalized, that one must be responsible for the conduct, perseverance and hard working. These attitudes are in line with the entrepreneurial culture, but the positive attitude towards fanaticism, the focus on the point of reference and the negative attitude towards women's creativity and work, including weaknesses in the culture of work and entrepreneurship are found in the proverbs of Bakhtiari, which do not correspond to the entrepreneurial components.
  Keywords: Bakhtiari culture, proverb, entrepreneurship, responsibility, independence
 • Elham Ali Mirzaei*, Narges Bagheri, Hamid Ja’fari Gharieh Ali Pages 47-68
  In this paper, the authors have tried to describe the rituals, customs, and rituals of mourning mentioned in two books of Galin-Khanum and Jawami ul-Hikayat tales, which contain the stories on the theme of death in folk tales, and how the ancient people are dealing with their grieves when disappearing one of their close relatives. Galin Khanum tales book contains 110 Persian tales and the book Jawami ul-Hikayat consists of 46 narrations, both of which are written in the folk tales. The result of this research which is based on bibliographic and descriptive-analytic resources, suggests that our ancestors, based on what has been mentioned in the works, have reacted to this inevitable event. The latter has been associated with ritualistic and cultural concepts of the community. These traditions are totally relevant and deserve to analysis. Behaviors like taking a black handkerchief in hand, tying a narrow black armpit to arm, blacken the royal palace etc. are among the rituals which are In some way, the expression of the continuation of life after death, the demand for forgiveness , mercy for decease and the creation of hope and motivation for the survivors.
  Keywords: Customs, popular culture, folk tales, death
 • Fatemeh Sadeghi Naghd Ali Olya*, Ali Asghar Bashiri Pages 69-91
  The story of “Kush Pil Dandan” in “Kush Namah “has been consisted of several important parts. The story of “Kush and Darnush “ , “ Abtin and Franak “ , “ Kush – Zahak’s brother “ , “ Kush’s battles in China and India “ , “ Kush’s battles in West” and finally “ Kush’s repentance” story. Based on these sections, the stories entitled “ Abtin and Franak “ , “ Kush – Zahak’s brother “ , “ Kush’s battles in China and India “ , “ Kush’s battles in West” have been frequently quoted in story scrolls. This paper will only examine "Kush’s story- Zahak’s brother and “Kush Pil Dandan’s battles in the west” in eight story scrolls. However, there are some important notes in these texts. Therefore, this paper, using a descriptive analytical method and based on the resources of the library, tries to analyze this issue by analogy. It should be noted that Kush has entered a number of different names, such as Kush, Ears, Bough, Nishad, Nayriz, Qatran, as well as Pildandan and Bil-dandan in narrative texts.
  Keywords: Kush Nama, Kush Pil Dandan, story scroll, Shahnameh
 • Fateme Aybakabadi , Khalil Baygzade *, Ebrahim Rahimi Zangeneh , Fateme Kolahchian Pages 93-116
  Lullabies are popular children's songs that are full of maternal femininity and express the mother's goals, aspirations, sufferings, sorrows and mourning, based on cultural systems and social behaviors that stimulate children's emotions. The present study examines Persian lullabies through textual signs based on critical theory of Norman Fairclough analysis at lexical level using descriptive-analytic research methodology. The corpus of study consists of 1000 hemistich whose application frequency is the basis of this selection. The results of the current research showed that different kinds of lexical classification have been used in this type of song, but the frequency of use in colloquial language is higher than that of other varieties. While the mother's speech has come to express social realities such as patriarchy, gender superiority, spouse disloyalty, poverty and critical economic conditions of the time, they are presented in the form of plaintive and linguistic words with amorphous linguistic language. Accordingly, lexical items of lullabies have an effective role in creating the poetic sense and transferring the maternal sense (fear of the future, hope for the future, repugnance, solitude, and ultimately acceptance of the audience). As the expression of the reality of society in the form of folk words, the child's full understanding of the social, cultural and political realities, as well as the influence of the word of the mother on his mind (the child), have been completely described.
  Keywords: Critical discourse analysis, lullabies, Norman Fairclough, Oral literature
 • Shoaib Khosravi, Eesa Najafi *, Elias Noraei Pages 117-143
  Bidel Dehlavi’s poems- as one of the prominent figures of Persian literature who was living out of Iran’s geographical frontiers – include popular culture especially Iranian culture. In the present study, his poems will be examined from the view point of the crystallization of popular culture. It was demonstrated in the first chapter that although he is a non-Iranian poet; Bidel Dehlavi was strongly influenced by Iranian thought and culture to reflect the folklore in his poetry in different ways, consciously or unconsciously. In this research, the sources and origins of some of the popular traditions and beliefs of Bidel's poetry, which are common in Indian and Iranian cultures, have been analyzed and revealed that in this respect, Bidel’s social and literary vision is the cultural background of Iran and his poem reflects Iranian culture.
  Keywords: Social customs, popular beliefs, Bidel Dehlavi, popularculture
 • Elham Momeni*, Mohammad Rezaei Pages 145-172
  Ravaei is a common folk lyrics and song of marriage among inhabitants of Damghan. They are in the form of Ruba’i with lyric content. The current research seeks to investigate, introduce and structural - content analysis of these lyric forms in order to sound and register them as the examples of folk poems. Because they include the thoughts and customs of a region, they can help us identify and examine the social and cultural developments of Damghan. To this end, the collection of poems - Damghan folklore book, written by Mohammad Ali Taheria, was used. In general, the current analysis has divided the stories into two parts: content and structure. In the content analysis section, the poems are analyzed in two parts of the contents of the relationship and the first words of the analysis. In the structural part, the analysis of the stories is considered from three angles: language, figures of speech, musics and metre.
  Keywords: Ravaei, folk Rubaei, Damghan, content, structure
 • Ruhollah Hadi Sormagi , Zobeydeh Soortichi * Pages 173-197
  Based on the historical personality of Abu Muslim Khorasani, the epics of Abu Muslim Nameh is a narrative prose which has been famous throughout the history of the storytellers. For this reason, many folk tales and beliefs have been emerged. One of these beliefs is Fatalism. The new historicism emphasizes the influence of the text (narrative) on the ontext of society and considers the context as the most important element of each text as power relations, an attempt to power transfer and its realization. Being necessarily linked to a speech or an ideology, the literary text can also be a means of power transfer. By adopting a descriptive –analytical approach, the current research seeks to investigate fatalism discourse and its semiotic universe by referring to cultural and social facts based on Abu Muslim Nameh. The results showed that to believe in fate and destiny and its signs have been under the influence of dominant discursive field. In this fictional field, the narrator attributes all the events, affairs and social facts to fate and destiny. Finally, Abu Muslim Nameh takes the path towards hegemonic discourse and power stability.
  Keywords: Fatalism, people culture, new historicism, Abu MuslimNameh
 • Rahim Farajollahi , Gholamhosein Sharifi voldani * Pages 199-221
  As the most prominent hero of the early history of Islam, Imam Ali (AS), the first Imam of the Shiites has always been considered by religious narratives and storytellers. Nowadays, there are diverse narrative fictions on his character. Some of these stories, apart from their fictive and non- historical behavior have their roots in historical facts (Fath , Kheibar, Khandagh) , but some of them belong to the esprit of writer. In this study, the author will examine the narratives and history of one of these stories entitled “Bae’r Zat-al-Elm” dated from 2th to 13th centuries. In the first section, the author will present the evidence and narratives of this story in historical order and then by comparing the elements of the story with historical texts to its historical core, we will finally examine the historical evolution of the “Bae’r Zat-al-Elm “ as a geographical name.
  Keywords: Imam Ali, Kharae’ti, Ibn Shahr Ashub, Bae’r Zat-al-Elm, Treaty of
 • Shahin Haghighi * Pages 223-246
  The study of popular culture in literary works is one of the approaches that may be useful for interdisciplinary studies such as the social sciences, ethnology, cultural research etc. In addition to represent the ancient culture of a society, these studies reveal the differences and distances between today's society and the past. Reflections on traditions, science and popular belief can also be found in literary texts. Thus, literary texts can potentially transfer these socio-cultural propositions to readers of next generation. The goal of the present study was to determine the frequency and the manner one can apply these beliefs to Rumi’s Ruba’i. The research has been organized in two areas: "Reflection of social customs and habits in Rumi's Rubai “and "Reflection of popular beliefs in Rumi's Ruba’i. The results showed high frequency of these beliefs in Rumi’s Ruba’i. In addition, the present study showed that the poet was not only the narrator of certain rituals and beliefs of his time; but also he has concentrated on the artistic thematization by rendering the current thoughts mystic, religious and anthropological for his addressee.
  Keywords: Rumi, Ruba’I, Public themes, beliefs, Folklore, Customs