فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 48 (زمستان 1397)
 • پیاپی 48 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید ضیایی فر صفحات 7-29
  در کتاب های حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که ظاهر ابتدایی آن مبغوضیت قیام قبل از ظهور حضرت حجت؟عج؟ است. گاهی اوقات برخی افراد غیرکارشناس و ناآشنا با اصول و مبانی دین مقدس اسلام، برداشت درستی از این روایات نداشته و تصور می کنند که هرگونه اقدام به منظور اصلاح جامعه یا نظام سیاسی آن جایز نیست و شیعیان در عصر غیبت نه نسبت به دستوراتی که به گونه ای با اصلاح امور جامعه مرتبط است _ نظیر امر به معروف و نهی از منکر _ وظیفه ای دارند نه نسبت به زمینه سازی برای ظهور. گاهی هم فرصت طلبان از این روایات در جهت مقاصد باطل خود استفاده می کنند. به نظر نگارنده این روایات از زمره متشابهات است و باید در پرتو اصول و مبانی محکم تفسیر شوند؛ همان طور که امامان اهل بیت؟عهم؟ بدان راهنمایی کرده اند. در این مقاله روایاتی که تصور می شود با این مسئله ارتباط دارد به هشت دسته تقسیم شده و با بررسی کارشناسی مشخص گردید که تنها ظاهر ابتدایی یک دسته از این روایات موهم چنین برداشت اشتباهی است و این ظهور ابتدایی با مراجعه به ادله محکم قطعی از بین می رود؛ افزون بر این که نسبت به صدور هیچ یک از روایات این دسته از امام معصوم؟عهم؟ اطمینانی وجود ندارد.  
  کلیدواژگان: حضرت حجت (عج)، ظهور، غیبت، ظلم، فساد، قیام، بررسی فقهی
 • محمدحسین طاهری آکردی صفحات 31-52
  صهیونیسم اندیشه ای است که معتقد به تاسیس دولت یهودی در فلسطین در آخرالزمان است. این تفکر همواره با تفکر نجات بخشی برای یهودیان همراه بوده؛ ازین رو صهیونیسم با آموزه موعود پیوندی ناگسستنی دارد. این مقاله تلاش دارد که با تعریف صهیونیسم و معرفی انواع آن در یهودیت و مسیحیت، به بررسی آموزه موعود بپردازد و بیان کند که در تمام انواع صهیونیسم (یعنی صهیونیسم دینی در یهودیت، صهیونیسم سیاسی_ دینی در مسیحیت، صهیونیسم سیاسی در یهودیت و صهیونیسم فرهنگی در یهودیت) همواره آموزه موعود نقش اساسی داشته است. هم چنین در بررسی گونه شناسی موعود، تحلیل نماید که بازگشت صهیونیسم فرهنگی به صهیونیسم دینی در یهودیت است و صهیونیسم سیاسی یهودی ریشه در صهیونیسم سیاسی _ دینی مسیحیت دارد و تفاوت عمده این دو تفکر این است که تشکیل دولت یهودی در فلسطین در صهونیسم فرهنگی و دینی که برگرفته از شریعت یهودی و تورات و تلمود است، منوط به ظهور ماشیح و موعود است؛ اما در تفکر صهیونیسم سیاسی در یهودیت و نیز صهیونیسم سیاسی مسیحیت، تحقق دولت یهودی، قبل از ظهور موعود است و همین امر سبب اختلاف میان آنان است.  
  کلیدواژگان: صهیونیسم، صهیونیسم دینی، صهیونیسم سیاسی، صهیونیسم فرهنگی، یهودیت، مسیحیت، موعود
 • رضا حاجی ابراهیم، سهیلا یاوری * صفحات 53-86

  معنویت دینی برآیند و حاصل شکلی از زیستن است که بر پایه رابطه قلبی _ ایمانی با خدا و پیوند حبی نسبت به پیامبر و اهل بیت طاهرین اش شکل گرفته، اعمال و زندگی فرد معنوی را بر پایه تعالیم وحیانی و تلاش برای برپایی حکومت ولی عصر؟عج؟ تبلور می بخشد. با توجه به گسترش جریان های معنوی جدید که ماهیتی تکثرگرا داشته مخاطبان را به ورطه نسبیت گرایی و اباحه گرایی سوق می دهند، معنویت دینی معنویتی به دور از اباحه گرایی و نسبیت اندیشی معرفتی یا اخلاقی است. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی و برپایه محکمات عقلی و نقلی هویت معنویت دینی را از منظر آموزه های شیعی _ مهدوی در چهار بخش معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و وظیفه شناختی مورد بررسی قرار داده و به این نتایج رسیده است که معنویت دینی قائل به عقلانیت، وحیانیت، وجود خدا، عصمت و علم فرابشری و پیامبر و امام معصوم، ضرورت اقتدا به امام معصوم برای دوری از انحرافات، وجود و اصالت روح و امام معصوم به عنوان واسطه فیض و ولی نعم است و معنویت دینی آخرت گرا، شریعت گرا و اعتدال گرا، قائل به پذیرش ولایت معصوم به عنوان شرط قبولی اعمال و بالاخره ضرورت احیای امر معصوم به عنوان اصلی ترین وظیفه منتظران حقیقی است.  

  کلیدواژگان: معنویت دینی، احیای امر معصوم، وظیفه منتظران، معنویت
 • مجید معارف، سید محمدرضا لواسانی صفحات 87-110
  داستان زنی ریش دار به نام سعیده یا ملیحه که با پرتاب جسمی سنگین موجب شهادت امام زمان؟عج؟ خواهد شد یکی از داستان هایی است که در سده گذشته شهرت زیادی یافته است. نگارندگان با پی گیری منابع نشر این داستان نشان می دهند قدیمی ترین منبعی که آن را نقل کرده مربوط به دهه سوم قرن سیزدهم هجری است و راوی انحصاری آن شیخ احمد احسائی از علمای مشهور عصر قاجار است که در چند اثر خویش به آن پرداخته است. این ایده از آثار احسائی به دیگر منابع سرایت کرده و به ویژه یک سده بعد و با نقل شیخ علی یزدی حائری در کتاب الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب به گستردگی انتشار و شهرت یافته در بعضی کتب معاصر با موضوع مهدویت نقل شده است. هم چنین در ادامه مقاله با دقت در احوال علمی، آثار به جای مانده و روش حدیثی احسائی کوشیده می شود منبع احتمالی او از خلال شواهد به جای مانده بازشناسی شود و نشان داده می شود که احتمالا ریشه این داستان به قصه های رایج در خطه خراسان در قرن هفتم هجری باز می گردد. دست آخر طیفی از واکنش های اتخاذشده در برابر این داستان _ از انکار و انتقاد گرفته تا معتبر دانستن و تاویل کردن آن_ میان منابع گوناگون احصاء و ارائه گردیده و نشان داده شده است این داستان با سنجه ملاک های حدیث شناسانه فاقد اعتباری است.  
  کلیدواژگان: شهادت مهدی (عج)، سعیده تمیمی، زن ریش دار، شیخ احمد احسائی، الزام الناصب، جامع الاخبار
 • خدامراد سلیمیان صفحات 111-128
  آموزه مهدویت به عنوان ارزش مندترین باور در فرهنگ سترگ پیشوایان معصوم (ع)، دارای واژگان، اصطلاحات و ترکیب های ویژه ای است که برخی هماهنگ معارف این باور، معنایی خاص پیدا کرده است. در این پژوهش تلاش شده تا با پاسخ به این پرسش که شعار «البیعه لله» که این روزها فراوان در مقوله نشانه های ظهور مهدی(عج) بدان توجه می شود، به چه معناست؟ سرآغاز به کارگیری آن با توجه به منابع در دست، کجا بوده است؟ در چه روایاتی؟ با چه اندازه اعتبار نقل شده است؟ این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی، انتقادی سامان یافته و بر حسب دست آورد یا نتیجه پژوهش از نوع بنیادین و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استناد، پژوهشی کمی _ کیفی به شمار می آید که «تحلیل واژگانی موجود در منظومه آموزه های مهدوی را برای فهم ژرف این آموزه ها امری بایسته می داند». بی ترید یافته های نو در این بررسی که امتیاز این پژوهش است و در کمتر نوشتاری پیش از آن می توان سراغ داشت، نشان می دهد شعار «البیعه لله» به عنوان نگاشته پرچم امام مهدی(عج) در هیچ سخنی از معصومین (ع) نقل نشده است و فقط به عنوان ندای جبرئیل در برخی روایات آمده است.
  کلیدواژگان: البیعه لله، مهدویت، ظهور، قیام مهدی (عج)، پرچم مهدی
 • طاهره رحیم پور ازغدی، فهیمه شریعتی صفحات 129-146
  مسئله حیرت به عنوان یکی از مولفه های عصر غیبت، به ویژه در ابتدای غیبت صغری در روایات طرح شده است. این واژه در روایات، دارای مشخصه هایی چون گرویدن به آرای باطل، عدم پیروی از امام، ناتوانی در پاسخ به پرسش ها و... می باشد. مطالعه اسناد روایی و تاریخی نشان می دهد عواملی چون انشعابات فرق، ضرورت مخفی بودن تولد امام از قدرت حاکم و ادعای کذب برخی امینان در ایجاد تحیر در ابتدای عصر غیبت موثر بوده است. اما در راستای رفع این تحیر افزون بر تلاش ها و تمهیدات معصومین پیش از عصر غیبت، که بیشتر ناظر بر وجه اثبات حق از قبیل تبارشناسی، وصف شناسی، اعجاز و پیش گویی بوده است؛ در سنت امام دوازدهم، نیز به طور خاص تمهیدات و اقدامات بازدارنده ای مانند لعن، خلع از وکالت، معرفی معتمدین به عنوان علامت صدق سخن و توقیعات مشاهده می شود. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با هدف توصیف و تحلیل به مسئله تحیر می پردازد.
  کلیدواژگان: غیبت، حیرت، امام دوازدهم، رفع تحیر، نواب
 • رحیم دهقان سیمکانی صفحات 147-164
  علی رغم توجه جامعه اهل سنت به مسئله مهدویت و اعتقاد به تحقق حکومت جهانی مهدوی، امروزه برخی نواندیشان اهل سنت، این عقیده را از جایگاه حقیقی آن فروکاسته و به انکار آن پرداخته اند. از جمله این افراد، علی عبدالرازق مصری است. وی با محدود ساختن رسالت نبوی به ابلاغ وحی، بر آن است که قرآن و سنت نبوی سخنی از حکومت اسلامی ارائه نداده اند و سیره پیامبر6 نیز در جهت تشکیل حکومت نبوده است. بر این اساس، اصطلاحاتی چون «حکومت دینی» یا «حکومت مهدوی» که از سوی مسلمین مطرح می شود، واژه هایی ناسازوار و سخنانی بی وجه است. در این مقاله ادعای مذکور مورد سنجش و نقد واقع شده و همراهی اهل سنت با شیعه در مسئله حکومت جهانی حضرت مهدی؟عج؟ نشان داده شده است. یافته ها نشان می دهد که هم آیات قرآن و هم احادیث نبوی موجود در منابع روایی اهل سنت، دینی بودن حکومت را تایید نموده و حتی به صراحت از تحقق حکومت مهدوی در زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ سخن گفته اند.
  کلیدواژگان: حکومت، حکومت مهدوی، سکولاریسم، اهل سنت، عبدالرازق
 • سید محمد سیدکلان، عباس فنی اصل، توفیق حسنپور، مهرداد رستمی صفحات 165-188
  این پژوهش با هدف ارائه الگوی روش های اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی با رویکرد فلسفی انتظار انجام شده است. براساس این روش، تلاش محققان بر آن بوده است تا با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند متون چاپی (کتاب، مقالات و سایت ها) حوزه مهدویت و نیز تعداد 6 نفر از صاحب نظران عرصه مهدویت را به عنوان مشارکت کنندگان اصلی پژوهش انتخاب کند. برای همین از دو ابزار اصلی گردآوری داده ها، مرور اسناد و مصاحبه استفاده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از بازبینی مشارکت کنندگان و مرور متخصصان در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. با بررسی داده های به دست آمده در مرحله اول کدگذاری باز، 282 مفهوم به دست آمد. داده های مرحله دوم کدگذاری باز، در قالب 112 مفهوم و 19 مقوله عمده طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، 12 مقوله هسته ای تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز 12 مقوله هسته ای به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاء داده شد. در نتیجه، این الگو نشان داد: اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در عصر انتظار، متضمن فهم شرایط علی (معرفتی، عاطفی و رفتاری)، زمینه ای و مداخله ای است که تحت راه بردهایی به نتایج قابل قبول منجر خواهد شد.  
  کلیدواژگان: فلسفه انتظار، اصلاح و تغییر رفتار، رفتار فردی و اجتماعی، نظریه داده بنیاد
 • رضا قزی، سید صمصام الدین قوامی صفحات 189-218
  امروز جوامع در ابعاد مختلف در حال تغییرند و رهبران به منظور حفظ بقای جوامع خود، نه تنها باید خود را با تغییرات آینده وفق دهند، بلکه باید با ایجاد تغییر و تحول مطلوب، در جامعه اثربخشی بیش تری داشته باشند. در این جهت وظایف آنها، از جمله مدیریت رفتار در حال دگرگونی است. نظر به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی بعضی از مهم ترین اقدامات در اصلاح تغییر رفتار فردی و اجتماعی می پردازد که مورد توجه حضرت مهدی؟عج؟ در جامعه عصر ظهور است. با استفاده از روایات فرق، اساس تئوری تغییر و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی ایشان بر دو محور شکل گرفته است: محور اول، از طریق ایجاد خودانگیختگی در افراد دست به اصلاح رفتار فردی می‎زند؛ محور دوم، با فرهنگ‎سازی و نهادینه سازی آن در جامعه دست به اصلاح رفتار اجتماعی می‎زند. بسیاری از آموزه‎های مهدوی به حوزه فرهنگ‎سازی توجه داشته و دستورهایی به این منظور صادر کرده است. با توجه به روایات فرق به نظر می‎رسد که حضرت با ایجاد انگیزش و فرهنگ سازی، رضایت‎مندی افراد را جلب نموده و انسان‏ها با آگاهی کامل رفتار ناصواب خویش را رها می‎سازند.  
  کلیدواژگان: رفتار فردی، رفتاراجتماعی، عدالت، امنیت، انگیزش، فرهنگ، عصر ظهور
 • راحله ضائفی، مجید احمدی کچایی صفحات 219-235
  بررسی تاریخ اجتماعی جوامع گذشته، ما را به کشف نوع زندگی اقوام و گروه هایی از مردم سوق می دهد که در صف حکام و نخبگان سیاسی جامعه قرار ندارند. این کشف لایه های نهان، صرفا با شاخص بندی مولفه های تاریخ اجتماعی امکان پذیر است. پژوهش پیش رو، با بررسی مولفه های تاریخ اجتماعی شیعیان امامیه بغداد از عصر غیبت صغرای امام مهدی؟عج؟ تا افول دولت آل بویه، وضعیت اجتماعی این طیف مذهبی خاص را مورد مداقه قرار می دهد. مولفه هایی همچون: حرف و مشاغل، مراسم مذهبی، ارتباط شیعیان با اهل سنت و محافل علمی و آموزشی. تحقیق پیش رو، شناخت بهتری از عوامل موثر بر سبک زندگی شیعیان بغداد در این بازه زمانی به ما ارائه می دهد. عواملی چون غیبت امام؟عج؟، حضور وکلای اربعه و نیز قدرت گیری دولت شیعی آل بویه بر سبک زندگی شیعیان تاثیرگذار بوده است.  
  کلیدواژگان: بغداد، سبک زندگی، شیعیان، تاریخ اجتماعی، آل بویه
 • سید ضیاءالدین علیانسب، اکبر آقایانی چاووشی، حسین جلایی نوبری صفحات 237-256
  دانش مهدوی وشناخت امام عصر؟عج؟ یکی از اجزای نگرش مهدوی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح دانش و نگرش مهدوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396 صورت گرفته است.
  روش
  نوع این پژوهش کاربردی _ توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشند. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بوده و حجم نمونه، 368 نفر می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه خودساخته با روایی 82/0 و پایایی 84/0 می باشد.
  یافته ها
  دانش و نگرش مهدوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، زیاد و در جهت موافق، بالاتر از حد متوسط می باشد. دانش و نگرش مهدوی دانشجویان با هم رابطه مثبت و مستقیم دارند. بومی و غیر بومی بودن تاثیری در میزان دانش مهدوی دانشجویان ندارد.
  نتیجه گیری
  درصد بالای نگرش نسبت به دانش مهدوی نشانگر باور های عمیق نسبت به موضوع مهدویت می باشد. علی رغم تفاوت در دانش مهدوی دانشجویان دختر و پسر، نگرش و باور آنها به مهدویت یکسان است.  
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، مهدویت، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • یدالله حاجی زاده صفحات 257-278
  فراگیر شدن ظلم و فساد در آستانه ظهور حضرت حجت؟عج؟ امری است که در روایات گوناگون به عنوان یکی از علائم ظهور به آن اشاره شده است. از طرفی در آموزه های دینی به کسی اجازه بی عدالتی، فساد و به تعبیری اباحی گری داده نشده است. سوالی که همواره ذهن برخی را به خود مشغول کرده و پژوهش حاضر تلاشی است در جهت پاسخ گویی به آن، این است که با توجه به رواج ظلم و فساد در آستانه ظهور، چگونه می شود هم به دستورات دینی پای بند بود و هم جزء منتظران ظهور بود؟ توجه به آیات قرآن و واکاوی منابع حدیثی و تحلیل محتوایی آنها و توجه به دیدگاه های اندیشمندان نشان می دهد، در آموزه های دینی به هیچ کس اجازه ظلم، بی عدالتی، فساد و اباحی گری و یا به تعبیری بی توجهی به دستورات دینی در هیچ زمانی داده نشده است. ضمن این که فراگیر شدن ظلم و ستم هم نمی تواند به این معنا باشد که دین داران به منظور سرعت بخشی به امر ظهور، مجازند در گسترش ظلم و فساد نقش داشته باشند چرا که فراگیری ظلم و بی عدالتی از علائم و نشانه های ظهور (نه شرایط) است و این فراگیری لزوما به معنی عدم وجود انسان های صالح (هر چند اندک) نیست.  
  کلیدواژگان: حضرت حجت (ع)، ظهور، ظلم، فساد، اباحی گری، آموزه های دینی
|
 • Dr. Saeid Ziaeifar Pages 7-29
  In the Hadith books of the Imamate School , there are narrations where their literal meaning is the illegitimacy of any uprising before the appearance of Hazrat Hojat (AS), and some people because of unskillfulness and the lack of knowledge about the principles of the sacred religion of Islam, and the misunderstanding of these narrations think that any action to reform a community or political system is not permissible and the Shiites, in the age of absence, have no obligation to reform the affairs of society-such as the obligation to command good and forbidding evil- nor have a duty to provide grounds for the appearance and opportunities sometimes use these narratives for their false ends. According to the writer, these narrations are allegorical and they should be interpreted in the light of decisive principles, as the Imams of the Ahlul-Bayt (as) have guided. In this article, the narrations that are believed to be related to the theme are divided into eight categories and it was found by scrutinizing that the only initial and apparent meaning of these narrations conjectured such a misunderstanding and this superficial understanding disappears by reference to the definitive proofs; Moreover, there is no certainty about the issuance of any of these narrations from the infallible Imam (AS)
  Keywords: Hazrat Hojjat (AS), Appearance, Absenteeism, oppression, Corruption, Uprising, Jurisprudential review
 • Pages 31-52
  Zionism is a thought to believe in the establishment of a Jewish State in Palestine in the apocalypse. This thought has always been associated with The Saving Thought for the Jews; thus, Zionism has an unbreakable bond with the doctrine of the Savior. Through the definition of Zionism and its various kinds in Judaism and Christianity, This article attempts to examine the doctrine of the Savior. And to show that it has always played a fundamental role in all kinds of Zionism (i.e. Religious Zionism in Judaism, Political-Religious Zionism in Christianity, Political Zionism in Judaism, and Cultural Zionism in Judaism). Reviewing typology of this doctrine, it also analyzes that Cultural Zionism returns back to Religious Zionism in Judaism, and the Jewish Political Zionism is rooted in the Political-Religious Zionism of Christianity. And the main difference between these two thoughts is that the formation of a Jewish State in Palestine according to Cultural and Religious Zionism derived from the Jewish Law, the Torah and the Talmud, is subject to the emergence of Messiah and the Savior, but in the Political Zionism in Judaism as well as the Political Zionism of Christianity, the establishment of the Jewish State should be before the emergence of the Savior, which causes them to disagree.
  Keywords: Zionism, Religious Zionism, Plitical Zionism, Cultural Zionism, Judaism, Christianity, Savior
 • Dr Reza Hajiebrahim, Soheila Yavari Pages 53-86

  Religious spiritualty results from kind of life based on belief –heart relation with God and amity to prophet and his household and forms people's spiritual life and act on the basis of divine teachings and efforts to establish the theocracy of ( imam of the age(Imam Zaman ) . According to developing the new spiritual currents having pluralistic nature ( entity) and directing people to relativism and libertinism ( free-thinking) abyss , religious spiritualty lacks libertinism ( free0thinkin) and relativism of knowledge and morality. This study carried out descriptive-analytic method and on the basis of intellectual and traditional ( narrative ) reasoning has investigated the religious spiritualty from the view point of Shiite- Mahdaviat teachings in four sections : epistemology , ontology , anthropology , and deontology. It has been concluded that religious spiritualty maintains rationality , revelation, God existence, chastity , supra-human and metaphysic science , science of prophet and Imams , the necessity of following the inerrant imam to avoid sin , existence and fundamental reality of soul(spirit) and inerrant Imam as the mediator of emanation and benefactor ; it is the last world-oriented , religious-legalist, and abstemious and believes the acceptance of guardianship of inerrant imam as the condition of accepting acts and necessity of revival of the command of inerrant imam as the most fundamental duty of real awaiting people.

  Keywords: religious spiritualty, revival of inerrant imam's command, the duty of awaiting people, Spiritualty
 • Dr Majid Maaref, Seyed Mohammad Reza Lavasani Pages 87-110
 • Dr. Tahereh Rahimpour Azghadi, Dr. Fahimeh Shariati Pages 129-146
  The issue of quandary is one of the components of the age of absence, especially at the beginning of a minor occultation in hadiths. This term has signs and symptoms in Hadiths, such as converting invalid sentences, failing to follow the Imam, disability to answer questions, and so on. The historical study in hadiths shows that there are several factors like, The existence of different sects ,the need to hide the birth of the Imam from the ruling power, and the false claims of some scholars that have affected the creation of quandary at the beginning of the time of absence. However, in order to eliminate this agitation, there are the efforts of the infallible before the age of absence, Which is more closely related to the proof of the right, such as genealogy, anthropology, miracles and foresight. Also there are specific provisions and preventive measures such as curse, disenfranchisement, the introduction of trustees as the sign of truth and observation in the tradition of the twelfth Imam. This article is a library with the aim of describing and analyzing the issue of analysis Deals of quandary .
  Keywords: Absence, Quandary, Twelfth Imam, Removing the quandary, Attomees (Nowab)
 • Dr Rahim Dehghan Simakani Pages 147-164
  Despite the attention of the Sunni community to the issue of Mahdaviyat and the belief in the realization of Mahdavi's world government, some Sunni intellectuals have now reduced this belief from its true status and denied it. Among these people is Egyptian Ali Abdul Razaq. By limiting the Prophetic mission to the history of his presence, he contends that the Quran and Prophetic tradition did not speak about the Islamic state and government. Accordingly, terms such as "religious government " or "Mahdavi government ", which are raised by Muslims, are some unwise words and words. In this article, this claim has been evaluated and criticized. The findings show that both Qur'anic verses and Prophetic hadiths contained in Sunni narrative resources confirm the religiousness of the government and even spoke explicitly about the realization of the Mahdavi government at the time of the advent of Imam Mahdi (AS).