فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد آزادبیانی*، اردشیر محمدی صفحات 5-27
  الگوهای گوناگونی در فرماندهی و کنترل برای قابل درک نمودن تصمیم گیری وجود دارد که باعث غلبه بر پیچیدگی های موجود در تصمیم گیری می شود. هدف اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه پدافند هوایی است. سوال عمده تحقیق عبارت است از نقاط قوت و ضعف الگوهای تصمیم گیری اودا، لاوسون، کلین و وهل در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه پدافند هوایی چیست؟ تحقیق از نوع کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد آن آمیخته و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی است. جامعه آماری با یک ضریب خاص 135 نفر و حجم نمونه 100 نفر محاسبه شد؛ در نتیجه به منظور انتخاب یک الگوی مناسب، الگو های تصمیم گیری اودا، لاوسون، کلین و وهل مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسی ویژگی ها و تفاوت های میان مشخصه‎های کمی و کیفی، پارامترهای کنترل حلقه، سرعت فرایند، بررسی دقیق، تعامل و جزییات برای یک الگوی مطلوب در فرماندهی و کنترل برای استفاده در شرایط محیطی مختلف شبکه پدافند هوایی به دست آمد. در پایان مشخص شد که ترکیبی از الگوی اودا و وهل می تواند پاسخگوی نیاز شبکه پدافند هوایی کشور باشد.
  کلیدواژگان: فرماندهی و کنترل، الگو تصمیم گیری، شبکه یکپارچه پدافند، مطالعه تطبیقی، اودا، لاوسون، کلین، وهل
 • مسعود مطاعی *، محسن پریانی صفحات 29-52
  استفاده از سامانه های کنترل هوشمند فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش ها فراهم کرده است؛ به گونه ای که استفاده موثر از این امکانات موجب تسلط هرچه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق تبیین چگونگی به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان های رزمی نزاجا می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده ها می باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان های رزمی نزاجا و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه های منطقه ای نزاجا و یگان های اطلاعاتی و امنیتی معاونت های اطلاعات و عملیات نزاجا می باشد که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده های حاصله از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون هایt و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می تواند صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به موقع تهدیدات و ایجاد فرصت های امنیتی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: جمع آوری اطلاعات، صحنه نبرد، پهپاد
 • رحیم بهاری *، داود آذر صفحات 53-74
  جنگ های ترکیبی، جنگ های مربوط به کشورهای جهان سوم و گروه های مسلح است که به دلیل ضعف در بسیاری از حوزه ها سعی می کنند با ترکیب توانایی های ملی راهی را به سوی رویارویی با قدرت های برتر بگشایند. در چنین شرایطی جنگ اطلاعاتی، جنگ نامتقارن، جنگ شبکه ای، جنگ سایبری، جنگ کلاسیک، جنگ بی قاعده و. . . . ازجمله حربه های اثرگذار در جنگ های ترکیبی مورد بهره برداری قرار می گیرد.با توجه به اینکه آجا از فضای سایبری در فناوری داده و اطلاعات بهره برداری وسیع به عمل می‏آورد، شناسایی و احصاء شیوه‏های کار و تمهیدات لازم می تواند کمک شایانی به ساماندهی و مدیریت آن در تولید و تبادل اطلاعات در محیط امن بنماید. محقق در این پژوهش عملیات پایش فضای سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی را به عنوان متغیر تابع و عواملی چون شیوه‏های کار و تمهیدات را به عنوان عامل تاثیرگذار بر تابع اصلی مورد بررسی و پژوهش قرار می‏دهد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و نوع کاربردی-توسعه ای اجرا و جامعه نمونه 103 نفر تعیین گردیده و به منظور جمع‏آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند مصاحبه، پرسش‏نامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده به عمل آمده است. یافته های موجود با استفاده از تحلیل محتوا، تحلیل روند، آمار توصیفی و استنباطی و در انتها به صورت آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج فرضیه ها حاکی از تاثیر بسیار بالای عملیات پایش فضای سایبری آجا در جنگ ترکیبی است. همچنین پایش پورت‏های «تی.سی.پی» و «یو.دی.پی»، شناسایی آسیب پذیری های شبکه، استخدام افراد متخصص و متعهد، بومی سازی برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی و ایمن‏سازی تجهیزات فعال و غیرفعال شبکه مواردی است که بیشترین تاثیر را در عملیات پایش آجا در جنگ ترکیبی دارند.
  کلیدواژگان: جنگ ترکیبی، فضای سایبر، عملیات پایش
 • علی ترشیزی برگویی *، حمید حسن پور صفحات 75-91
  امروزه آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم تلاش می نماید تا امنیت منطقه ای در غرب آسیا را بی ثبات و ناامن نشان دهد و حضور خود را در کشورهای منطقه غرب آسیا توجیه نماید. در این راستا سعی نموده بخش عمده بودجه نظامی خود را صرف ایجاد و توسعه پایگاه های نظامی نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر توسعه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در زمینه توسعه پایگاه های زمینی، هوایی و دریایی به منظور تاثیر آنها بر امنیت نظامی ج.ا.ایران انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی است و تبیین آن از طریق مصاحبه با تحلیل گران جامعه اطلاعاتی آجا و ستاد کل نیروهای مسلح و مطالعه اسناد و مدارک معتبر به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه حاوی 12 سوال بسته با جامعه نمونه 40 نفری است و پایایی آن از طریق آزمون فرض خی2 با ضریب آلفای کرونباخ 9٪ تایید شد. نتیجه تحقیق نمایان می سازد که مهمترین دلایل توسعه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، در مرحله اول امنیت مسیر حمل و نقل انرژی و در مرحله دوم ایجاد امنیت برای متحدین آمریکا از جمله رژیم صهیونیستی می باشد و جمهوری اسلامی ایران باید با افزایش قابلیت های نظامی، بازدارندگی در عرصه های مختلف را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: راهبرد، تجهیزات، پایگاه، آمریکا، منطقه غرب آسیا، امنیت نظامی، جمهوری اسلامی ایران
 • بهروز تسلیمی کار * صفحات 93-117
  امروزه انجام عملیات‎های تک نیرویی دیگر جایی در میدان نبرد ندارند و تمام طراحان صحنه‎های نبرد حتی در کشورهای قدرتمند نظامی نیز طراحی خود را بر پایه رزم مشترک انجام می‎دهند. با توجه به تفاوت‎های عمده در کارکرد نیروهای مختلف که به‎صورت مشترک بکارگرفته می‎شوند، اصل وحدت فرماندهی و درپی آن وحدت تلاش در انجام عملیات‎ها بیش از پیش اهمیت خواهد یافت تا از هرگونه تفرق و پراکندگی در عملیات‎ها ممانعت شده و بتوانیم اثربخشی را به‎حداکثر ممکن برسانیم. از این رو محقق با هدف تبیین لزوم بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در نیروهای مسلح تحقیقی از نوع کاربردی با روش آمیخته انجام داده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که بهره‎برداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات ایجاد تمرکز تلاش، سازماندهی مناسب نیروها، امکان پیش‎دستی، حداکثر یکپارچگی، بهره‎گیری کامل از نیروها، توجه به اهداف کلی، پشتیبانی کامل و ارتقاء هماهنگی نیروها که از اصول بکارگیری نیروهای مشترک محسوب می‎شوند، می‎باشند. نهایتا از تلاقی تجزیه و تحلیل کیفی متن مصاحبه با صاحب‎نظران و تجزیه و تحلیل کمی پاسخ‎های داده شده به سوالات پرسش‎نامه مشخص گردید که بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات نیروهای مسلح خواهد بود.
  کلیدواژگان: فرماندهی و کنترل، انواع فرماندهی، انواع عملیات، عملیات مشترک
 • مرتضی اکبری آلاشتی * صفحات 119-143
  با توجه به اهمیت و ضرورت فزاینده شناخت پیچیدگی های نیروی انسانی، به نظر می رسد شناخت تعارض و علل به وجود آورنده آن و برخورد صحیح و منطقی با آن می‎تواند کمک شایانی بر عملکرد کارکنان پایور داشته و درنهایت منجر به انجام موفقیت آمیز ماموریت ها گردد. در پژوهش حاضر تاثیر تعارض درون سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور مورد بررسی قرار گرفته است. محقق با مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و توزیع پرسشنامه خودساخته نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام نموده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و در قالب تحلیل آمیخته داده ها می باشد. روش های جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر معاونین، فرماندهان، مدیران و کلیه کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا می باشند. روش نمونه گیری به‎صورت تصادفی ساده بوده و حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر 72 نفر به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده از سوالات طرح شده معادل 742/0 می باشد. نتایج حاصله مبین آن است که تعارض ارتباطی (مخالفت، مداخله، عواطف) و تعارض گروهی (تعارض درون گروهی، تعارض بین گروهی) بر عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا تاثیرگذار بوده و کاهش عملکرد را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تعارض درون سازمانی، تعارض ارتباطی، تعارض گروهی، عملکرد
 • ابوالحسن ملکی*، تیمور حسینی صفحات 145-164
  امروزه ترافیک به معنی عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین پیاده، به بحران و معضلی تبدیل شده است که همه ابعاد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا و بطور اخص در ایران حاکی از آن است که مدیریت ایمنی ترافیک مبحث و معضلی ملی است و عزمی ملی را می طلبد. هدف تحقیق پیش رو، بررسی دقیق میزان تاثیرگذاری نهادهای مختلف حکومتی، در ایمنی ترافیک است؛ بگونه ای که سهم هر نهاد در هرم تصمیم گیری مشخص شود، تا با ارتباط بین سازمانی دقیق ، ایمنی ترافیک در سطح کلان تضمین شود. بنابرابن سازمان های تاثیرگذار در ایمنی ترافیک شناسایی و علاوه بر تبیین الگوی ارتباط بین سازمانی اعضای شورای هماهنگی ترافیک ، از طریق پرسشنامه ای که در اختیار 12 تن از مسئولین عالی رتبه راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت میزان و نحوه تاثیرگذاری 20 نهادی که در ایمنی ترافیک تاثیرگذارند(علاوه بر اعضای فعلی شورا) مشخص، و با استفاده از روش دلفی به تعیین امتیاز و الگوی کمی نقش هر نهاد پرداخته شده است. در ادامه با تفکیک تاثیر گذاری هر نهاد در زمان های مختلف(نسبت به وقوع حادثه)رتبه و میزان تاثیرگذاری هر نهاد در زمان مربوطه مشخص و نمودار مربوطه ترسیم شده است. نتیجه نشان داد که از نظر بسیاری از کارشناسان عالی رتبه راهنمایی و رانندگی، بحث پیش گیری در حفظ ایمنی بسیار مهم و تمامی مسئولیت های ایمنی ترافیک صرفا متوجه پلیس راهنمایی و رانندگی نیست.
  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، ارتباطات بین سازمانی، مدیریت حمل و نقل
|
 • Muhammad Azadbayani, ardashir mohammadi* Pages 5-27

  There are various models of C2 to make decision making that overcomes the complexity of decision making.In order to select an appropriate model in the air defense network, the researcher intends to study a variety of decision models, by studying their characteristics and their differences to the appropriate parameters for an optimal model.The main purpose of the research is to determine the strengths and weaknesses of decision-making models in C2 for use in the air defense network.The main question of the research is : what is the strengths and weaknesses of Ooda, Lawson, Kellin and Wahl's decision making models for C2 for use in the air defense network?
  The applied research is a descriptive and its approach is gathering and collecting information in a field.The statistical population was calculated with a specific coefficient is 135 and a sample size of people is 100.Therefore, in order to select an appropriate model of decision making models, Ooda, Lawson, Klein, and Wahl were studied. By examining the qualities and differences between quantitative and qualitative characteristics, the loop control parameters, Tempo, precision, interaction, and details For an optimal model in the C2 for use in various environmental conditions, the air defense network achieved.Also, to prioritize the indices obtained using the feeder: interaction, loop control, Tempo, detailed examination, and details, which should be considered in designing a decision making model.In the end, the researcher concluded that the combination of the Ooda and Wahl model could meet the needs of the country's air defense network
  Keywords: decision making, Command, control, model, Comparative study
 • Rahim Bahari*, davod azar Pages 53-74

  Hybrid wars are the wars of the Third World and armed groups, which, due to weakness in many areas, try to combine national capabilities with a view to confronting superior powers.
  Given the fact that AJA uses cyberspace in data technology and extensive exploitation information, there is no specific system for monitoring cyberspace and the implementation of comprehensive, safe and sustainable systems for effective implementation of AJA missions. There are many ambiguities in this area. The identification and monitoring of the necessary mechanisms and schemescan help to organize and manage it in the production and exchange of information in a secure environment. The researcher in this research (Monitoring Operation of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran (AJA) in Hybrid War as a Function Variable) and factors such as (Mechanisms and schemes) as a factor affecting the main function of the survey and research and 103 individuals have been selected.
  In order to collect information, tools such as interviews, questionnaires and study documents The documents were used, the findings were analyzed using content analysis, trend analysis, descriptive and inferential statistics, and finally analyzed in mixed form. The results of the hypotheses indicate that the AJA cyberspace monitoring operation is very effective in the Hybrid War, as well as monitoring TCP and UDP ports, Network acceptance, recruiting specialist and committed people, localizing applications and software, and securing active and passive network equipment; those that have the greatest impact on their monitoring operations in Hybrid war
  Keywords: Hybrid Warfare, Cyber Space, Monitoring Operations
 • ali torshizi*, hamid hasanpour Pages 75-91

  Nowadays the US exploiting fighting against terrorism, is trying to show instability and insecurity in the region so that it could justify its presence west Asian countries
  This study was done with the aim to investigate the development of US Army, Navy and Air Force bases in West Asia and its impact on the military security of the I.R of Iran.
  According to the findings, the most important reasons for the development US Bases in West Asia are as follows:first, providing the security of the energy shipping; second, providing the security for US allies including Zionist Regime.
  In this regard, the development of US Bases in West Asia has direct and indirect impact on the military security of the I.R of Iran.
  Therefore, I.R of Iran must consider the following action: enforcing its military power, strengthening deterrence capability based on active diplomacy, improving short-range ballistic missiles, building strong and secret undercover sites, exploiting forces in line with resistance axis in the region, using opportunities and reliance building with the aim to expel foreigners from the region, signing joint defensive treaties and collective security
  Keywords: Strategy, Equipment, Base, America, West Asia, Military Security, I.R of Iran
 • Behrooz Taslimikar* Pages 93-117
  Today, single-force operations are no longer on the battlefield, and all battle scene designers, even in the most powerful military countries, also design their joint combat missions, Because the joint force has increased the chance of success in an exponential way and makes the operations more practical and effective at the true combat scene. Due to the major differences in the function of different forces that are commonly used, therefore, the principle of unity of command and subsequent unity of efforts to carry out operations will become more important in order to prevent any dispersion in operations and we can maximize effectiveness. Hence, the researcher aimed at "explaining the need to use the joint command and control system in the armed forces" to address the issue with the question "Will the use of the joint command and control system be the requirements of the armed forces?" An applied research has been carried out using mixed methods and the results indicate that exploitation of the joint command and control system, the requirements of focusing efforts, the proper organization of forces, the possibility of advance, maximum integrity, full utilization of forces, attention to general objectives, full support and promoting the coordination of forces, which are considered as the principles for the use of joint forces.
  Keywords: joint command, control, command types, types of operations, joint operations
 • MORTEZA AKBARI ALASHTI* Pages 119-143

  The present study investigates the effect of intra-organizational conflict on the performance of staff (Case Study of the Air Defense Base Station of Khatam Al-Anbia (PBUH)). The researcher has used data analysis and interviews with the experts to analyze the data. Therefore, the research method of this research is descriptive and in the form of mixed analysis (quantitative and qualitative). The data collection method is fieldwork and library. The statistical community of this research includes commanders, deputies, managers and all personnel of the headquarters of the air defense base of Khatam-el-Namba (SA). The population of the sample is calculated using a simple sampling method based on the sample size table of the statistical population, which is equivalent to 72 people.
  The results of the research show that the communicative conflict (with respect to the components of opposition, intervention and emotions) and group conflict (with respect to the components of intra-group conflict, inter-group conflict) have affected the performance of the staff of the headquarters of the air defense base of Khatam Al-Anbia (PBUH) and will reduce performance. According to the findings of the research, suggestions addressed to the Human Resources Department, the President of the Health Department, the Director of Inspection and Safety, the Deputy Chief of Education and Training, and other assistants, decision-makers and decision-makers at the Aerospace Defense and Assistance Directorate Plans and plans of the Parliament and the Assembly have been written
  Keywords: Intra-organizational conflict, Communication conflict, Group conflict, Performance
 • abolhassan maleki*, teymour hosseini Pages 145-164
  traffic is as undispensable aspect of human life as if it be mismanaged, it can be turn to a national disaster that will impress all demensions of community.besides, the fatalities of car accidents in the world especially in Iran says that the management of traffic safety is a national issue and solving that needs a national resolution. The aim of current research is to scrutinize the rate of impression of each single organization , in traffic safety in a way that the share of each organization in the decisional pyramid will be specified and by a inter-organizational relations the traffic safety be insured. The general council of traffic coordination consists of 8 organization for managing the traffic and each of them has a pre-specified duty in coordinating and managing the traffic; but the number organizations influencing on traffic is far more than the members of this council, so in addition to specifying the pattern of inter-organizational relations amongst the members of general council of traffic coordination, by the questionnaire submitted to high ranking managers of Tehran traffic police, the rate and state of effectiveness of 20 organizations that impress the traffic safety is specified and by the DELPHI approach the value of effectiveness of each item and the quantitative pattern of the role of every single of them is determined. Then by categorizing the state of their effectiveness to 4 types,the value and state of each organization in the respective time is determined and the due diagram is pictured.
  Keywords: traffic safety, inter-organizational relations, traffic management