فهرست مطالب

علوم پیراپزشکی - پیاپی 3 (پاییز 1382)
 • پیاپی 3 (پاییز 1382)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حد واسط جدید در ساختار آلبومین سرم انسانی در اثر ایجاد تب
  سید حسن مقدم نیا، مصطفی رضایی طاویرانی، بیژن رنجبر، سوسن گلزاری، معصومه خزاعی، مجتبی امانی، علی اکبر موسوی موحدی صفحه 113
  سابقه و هدف
  آلبومین سرم انسانی ضمن حمل اسیدهای چرب، داروها و یونهای مختلف در خون، حدود 80% فشار اسمزی خون را تامین می کند. آلبومین در شرایط بافری مختلف دارای چند ساختار مختلف است، ساختار بیواوژیکی آن در 7=PH, ساختار طبعی پروتئین محسوب می شود. دراین مقاله وضعیت ساختاری آلبومین در دامنه دماهای فیزیولوژیکی - پاتولوژیکی در بافر فسفات با غلظت 10mM در 7=PH مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  روش های بکار گرفته شده عبارتند از کالیریمتری اسکن (DSC) و دو رنگ نمایی حلقوی (CD)
  کلیدواژگان: آلبومین سرم انسانی، ساختار فضایی، دمای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی، کالیمتری اسکن دما (DSC)، اسپکتروسکوپی CD
 • پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان یزد در سال 1375
  حسین دلشاد، ربابه شیخ الاسلام، رضا راست منش، پروین میرمیران، فرانک طلوع، فریدون عزیزی صفحه 119
  سابقه و هدف
  کمبود ید و اختلالات ناشی از آن به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی - تغذیه ای بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان کره زمین را تهدید می کند. این اختلالات در ایران نیز شناخته شده است و برنامه کنترل و پیشگیری از بروز این اختلالات از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجرا در آمده است. به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1375، این بررسی در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان یزد انجام شد...
  کلیدواژگان: گواتر، اختلالات ناشی از کمبود ید، غلظت ید ادراری
 • معرفی بیوسورفکتنت ها: خواص و کاربردها / مقاله مروری
  غلامرضا دهقان نوده، محمدرضا حسین دخت، بی بی صدقه فضلی بزار صفحه 125
  در سالهای اخیر، تهیه و تولید بیو سور فکتنت ها (مواد فعال سطحی زیستی) به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. میکرو ارگانیسم ها انواع مختلقی از بیو سور فکتنت ها را با وزن مولکولی بالا و پایین تولید می نمایند. آنها به طور طبیعی در باکتری ها، مخمرها و قارچها وجود دارند.
  بیو سور فکتنت ها خاصیت آمفی فیل دارند. و کشش سطحی محیطی را که در آن قرار دارند، کاهش می دهند. این عوامل فعال سطحی، در صنایع دارو سازی، آرایشی، بهداشتی، غذایی، نفت و کشاورزی با خواص ترکنندگی، حل کنندگی، سوسپانسیون کنندگی، امولوسیون کنندگی و فلوکوله کنندگی به کار می روند...
  کلیدواژگان: بیو سور فکتنت، میکروارگانیسم، کشش سطحی
 • بررسی علل موثر بر تاخیر رشد کودکان 6 تا 36 ماهه مناطق روستایی شهرستان آمل
  ناصر کلانتری_قائمی ع ر_امین پور آ_گلستان ب صفحه 133
  سابقه و هدف
  تاخیر رشد تخستین علامت انرژی - یپروتئین است که توسط منحنی رشد کودک مشخص می شود. از آنجا که در زمینه علل تاخیر رشد کودکان اطلاعات کافی در دست نیست، لذا این تحقیق در تابستان 1379 به منظور بررسی علل مؤثر بر تاخیر رشد کودکان 6 تا 36 ماهه مناطق روستایی شهرستان آمل انجام شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مورد شاهد انجام گردید 92 مورد و 87 شاهد از میان کودکان 6 تا 36 ماهه مراجعه کننده جهت مراقبت معمول به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت انتخاب شدند...
  کلیدواژگان: تاخیر رشد، کودکان، روستا
 • اثر اعتیاد بر فاگوسیتوز و سیستم ایمنی سلولی (CMI)
  ربابه رضایی پور، سهیلا آقا سیدعبدالله، حسنعلی نیرین صفحه 141
  سابقه و هدف
  دراین مطالعه 50 فرد معتاد هروئینی و تریاکی در زمان اعتیاد و 45 روز پس از بازپروری (ترک اعتیاد) در محدوده ی سنی 20 تا 30 سال که هرگونه ابتلا به بیماری های عفونی از جمله سیفیلیس، هپاتیت و ایدز در آنان منفی گزارش شده بود، با سابقه ی اعتیادی بین یک تا 20 سال انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی با نتایج به دست آمده با 30فرد کنترل سالم مقایسه شد...
  کلیدواژگان: اعتیاد، فاگوسیتوز، ایمنی سلولی، کموتاکسی، اپسونیزاسیون
 • بررسی میزان آگاهی والدین دانش آموزان شب ادرار براساس الگون H.B.M
  منصوره سعیدالذاکرین، فروغ شفیعی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 151
  سابقه و هدف
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در سال 1378 به منظور بررسی میزان آگاهی والدین دانش آموزان نسبت به شب ادراری دانش آموزان در دبستانهای شهر تهران انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  بدین منظور 95 نفر از والدین دانش آموزان به طور تصادفی و مبتنی بر هدف با توجه به ویژگی های واحدهای مورد پژوهش انتخاب ونمونه های مورد نظر به 3 گروه آموزشی، داروئی و توام (آموزشی و داروئی) تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: شب ادراری، الگوی H، B، M، روش های درمانی
 • بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در بین متقاضیان کارت بهداشتی شهرستان ورامین در سال 1381
  زهره امین زاده، فرشید شاکر، محمدرضا نظری، لطیف گچکار صفحه 157
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت انگلهای روده ای در بهداشت فردی و اجتماعی و نقش عرضه کنندگان مواد غذایی در انتشار آنها، شیوع متفاوت آلودگی در مناطق مختلف کشور و عدم آگاهی از میزان آلودگی به انگلهای روده ای نزد عرضه کنندگان مواد غذایی شهرستان ورامین، مطالعه حاضر در سال 1381 انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق، توصیفی و تکنیک مطالعه مصاحبه ای - مشاهده ای بود. نمونه مدفوع 200 نفر از فروشندگان مواد غذایی شهرستان ورامین که جهت دریافت کارت بهداشتی در ماه های آبان و آذر 1381 مراجعه نمودند، با استفاده از دو روش آزمایشگاهی دید مستقیم و فرمالین اتر مورد بررسی قرار گرفت...
  کلیدواژگان: ورامین، انگلهای روده ای، اپیدومیولوژی، فروشندگان مواد غذایی
 • بررسی اثر جریان الکتریکی میکروبر التیام زخم بازپوست خرگوش
  محمد بیات، زهرا عگسری مقدم، محمد رخشان، فاطمه سادات رضایی صفحه 163
  سابقه و هدف
  با ملاحظه تاثیر مثبت جریان میکروکارنت (آمپر) بر التیام شکستگی، آثار کاربرد این جریان بر فرایند التیام زخم برشی با ضخامت کامل پوست خرگوش به روش های بافت شناسی و تنسیو متری مطالعه شد.
  مواد و روش ها
  30 راس خرگوش نر بالغ به طور تصادفی به گروه های شاهد و تجربی تقسیم شدند. هر گروه به سه گروه کوچکتر با دوره های بررسی 4 و 7 و 15 روزه تقسیم شد. در پوست هر خرگوش، یک زخم برشی ایجاد شد...
  کلیدواژگان: جریان الکتریکی میکرو، التیام زخم، بافت شناسی، تنسیومتری، خرگوش