فهرست مطالب

Community Health Research - Volume:8 Issue:1, 2019
 • Volume:8 Issue:1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • Letter to The Editor
 • مطهره سادات حسینی، مهرنوش شیردلی، سعیده سادات حسینی محمدآبادی* صفحات 1-2
  شیر و فرآورده های آن از هزاران سال پیش در ردیف مهمترین مواد غذایی تامین کننده نیازهای بشری بوده اند که علاوه بر داشتن ارزش غذایی فوق العاده، در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها نیز نقش بسزایی دارند(1). عمده ترین گروه مصرف کننده کودکان، زنان باردار و شیرده و سالمندان می باشند(2). ارزش غذایی بالای شیر منجر به مصرف بالای آن در سراسر جهان شده است اما افزایش تقاضا این ماده غذایی را مستعد تقلبات کرده است(3). یکی ازشایع ترین تقلبات، جایگزینی بخشی از چربی آن با چربی های ارزانتر با منشاءگیاهی یا جانوری با قیمت پایین با هدف افزایش سودآوری محصولات می باشد. به طور کلی چربی شیر متشکل از 98 درصد تری آسیل گلیسیرول، 2 درصد چربی های دیگر از قبیل دی آسیل گلیسرول، منو آسیل گلیسیرول، اسیدهای چرب آزاد، فسفولیپید،کلسترول ویتامین های محلول در چربی و اسیدهای چرب ضروری می باشد. بنابراین ماده غذایی حاوی این جایگزینی نه تنها از نظر اقتصادی نوعی تقلب به شمار می آید بلکه ممکن است به نوعی، سلامت انسان را نیز تهدید نماید(3, 4). همچنین هر گونه افت در کیفیت شیر می تواند سلامت گروه های حساس مصرف کننده را به شدت تهدید نماید(5). اخیرا استفاده از روغن های گیاهی به ویژه پالم در صنایع لبنی به یکی از نگرانی های اصلی مصرف کنندگان تبدیل شده است که منجر به رواج مصرف فرآورده های لبنی سنتی در بین مردم شده و از این راه سلامت مردم را به خطر می اندازند(6).
  شیر منبعی غنی از ترکیبات پروتئینی، قند، املاح و ویتامین هاست و دارای میزان بالایی آب می باشد به همین علت دارای پتانسیل بالایی جهت رشد باکتری ها می باشد و در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی طی مراحل مختلف می تواند عامل مهمی در ایجاد مسمومیت غذایی و ناراحتی های گوارشی محسوب گردد. لازم به ذکر است بسیاری از بیماری های واگیردار از جمله: سل، تب مالت، تیفوئید، عفونت های استرپتو کوکی و... از طریق شیر منتقل می شوند(7, 8).
  گاها سرعت تقلبات مورد استفاده از سرعت علوم تجزیه کشف تقبات پیشی می گیرند. به همین جهت استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز بعنوان استاندارد طلایی و یک آزمایش بسیار حساس و دقیق؛ می تواند ابزار مفیدی برای تشخیص تقلبات و شناسایی منشا روغن های وارد شده در محصولات لبنی باشد(9). بنابراین، پیشنهاد می گردد برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت عمومی و برای حصول اطمینان مصرف کنندگان از صحیح بودن اطلاعات درج شده روی محصولات، انجام آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) بصورت معمول در دستور کار آزمایشگاههای کنترل کیفیت مواد غذایی قرار گیرد.
 • Original Articles
 • زهره کریمیان کاکلکی، سید سعید مظلومی محمودآباد، فاطمه حیدری، مریم خدیبی، سکینه گرایلو*، نوشین یوشنی صفحات 3-10
  مقدمه
  سندرم قبل از قاعدگی می تواند به مشکلات فراوانی برای زنان منجر شود و حساسیت آنها را نسبت به افسردگی در مقایسه با مردان افزایش دهد. سندرم قبل از قاعدگی اگرچه یک تهدید جدی نیست، اما می تواند بر کیفیت زندگی، سلامت روان و باروری آنها تاثیر گذارد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی در سه گروه: زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی، اختلال ملال قبل از قاعدگی و جمعیت عمومی شهر یزد صورت گرفت.
  روش کار
  این یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که روی 246 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشی شهر یزد انجام شد. ابزار های جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 و ابزار غربالگری سندرم قبل از قاعدگی PSST بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS18 و با آزمون های آماری کروسکال والیس و من ویتنی برای مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در گروه ها آنالیز شد.
  نتایج
  در میان نمونه ها، 102(5/41%) مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی بودند، در20(1/8%) نفر اختلال ملا قبل از قاعدگی وجود داشت و 124(4/50%) جمعیت عمومی بودند. مقایسه گروه ها با آزمون کروسکال والیس برای ابعاد کیفیت زندگی نشان داد که به جز بعد فعالیت فیزیکی در سایر ابعاد کیفیت زندگی، گروه های PMS، PMDD و جمعیت عمومی تفاوت معنی داری داشتند(p<0.05). با توجه به آزمون من ویتنی زنان با اختلال ملال قبل از قاعدگی، کیفیت زندگی ضعیف تری را گزارش کردند. زنان مبتلا به PMS و PMDD میانگین نمره پایین تری خصوصا در بعد مشکلات عاطفی داشتند.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی به طور معنی داری متاثر از سندرم قبل از قاعدگی است، خصوصا در بعد مشکلات عاطفی. مطالعات آتی و برنامه های آموزشی در خصوص PMS برای بهبود کیفیت زندگی در این افراد، خصوصا برای آنهایی که اختلالات شدیدتری را تجربه می کنند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم قبل از قاعدگی، اختلال ملال قبل از قاعدگی، کیفیت زندگی، زنان
 • شکوه فاضل پور، نرجس حسینی* ، زهرا فرزانه، فریماه شمسی، فرزانه سرداری، جلال نیکوکاران صفحات 11-17
  مقدمه
  کسب عادت های بهداشتی و غذایی در دوران نوجوانی شکل گرفته و تثبیت می شود لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مصرف غذا های فوری ونگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان اردکان انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی توصیفی تعداد 200 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اردکان مورد مطالعه قرار گرفتند روش نمونه گیری به صورت طبقه ای متناسب با تعداد دانش آموزان دبیرستانها انجام گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید وسپس با استفاده از نرم افزار SPSS16 ،آمارهای توصیفی ،آزمونهای کای دو وAnova مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان مورد مطالعه 55% دختر و93% مجرد بودند. BMI دانش آموزان 22% لاغر (5/8 BMI< )، 56% نرمال (25 BMI< ≥5/18( و5/14%اضافه وزن (30BMI< ≥25 )و5/6% چاق (30BMI≥ )گزارش شده است. دانش آموزان دختر، نگرش مثبت تری نسبت به مصرف غذاهای فوری (03/0Pv=). میانگین نمره نگرش نسبت به مصرف غذاهای فوری در گروه سنی 18-17 سال از گروه سنی 16-15 سال بیشتر بود(001/0Pv=). میانگین نمره نگرش نسبت به مصرف غذاهای فوری در دانش آموزان مجرد بیش از متاهل بود (001/0 pv=).
  بحث و نتیجه گیری
  بیشترین مصرف کنندگان فست فودها افراد ازدواج نکرده و افراد با تحصیلات پایین تر می باشند. از طرفی خانواده و سپس رادیو و تلویزیون نقش مهمی بر روی نگرش و عادت های صحیح تغذیه ای فرزندان دارد. لذا بایستی در این خصوص نگرش خانواده ها نیز افزایش داد و از طریق رسانه های جمعی اطلاعات لازم به دانش آموزان و معلمان داده شود.
  کلیدواژگان: نگرش، دانش آموزان دبیرستانی، فست فود، اردکان یزد
 • محسن پاکدامن، میلاد شفیعی، سارا گراوندی، علی حجازی، فرهاد عبدی* صفحات 18-28
  مقدمه
  در راستای دستیابی به بالاترین سطح تعاملات اثربخش بین دو سازمان بیمه گر و نظام سلامت، تلاش برای شناسایی چالش های ارتباطی موجود برای سیاستگذاران و تصمیم گیران مورد نیاز است. مطالعه حاضربا شناسایی رفتارهای تعاملی و با هدف طراحی مکانیزم بیمه ای جهت پوشش خلاءهای موجود انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر به صورت ترکیبی شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در فاز کیفی داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادی از متخصصین در امور بیمه ای در سازمان های بیمه گر و نظام سلامت جمع آوری و طبقه بندی گردید. در فاز کمی مطالعه به تعیین رفتارهای تعاملی بین دو سازمان پرداخته شد. بازی های طراحی شده مرتبط به این رفتارهای متعامل در بین کارشناسان و مسئولین دو سازمان توزیع گردید. در نهایت با کمک نرم افزار گام بیت مکانیزم بیمه ای طراحی و استراتژی های رفتاری تعاملی بهینه ارائه شد.
  یافته ها
  در فاز کیفی داده ها در 3 طبقه اصلی شامل :رفتاری و ارتباطی، ساختاری و مالی و کسورات و 11 زیر طبقه استخراج و طبقه بندی شد. در فاز کمی 35 استراتژی رفتاری تعاملی بهینه مشخص شد که 24 استراتژی مربوط به نظام سلامت و 11 استراتژی مربوط به سازمان های بیمه گر می باشد.
  نتیجه گیری
  بهترین استراتژی های رفتاری در تعامل بین سازمان های بیمه گر و نظام سلامت بمنظور پوشش خلاء های سیستم بیمه ای و بهبود تعامل بین این دو سازمان،در قالب 35 مورد جهت ارائه مکانیزم بیمه ای معرفی گردید.
  کلیدواژگان: تئوری بازی، نظام سلامت، سازمان های بیمه گر، موانع ارتباطی، مکانیزم بیمه ای
 • حمیده شکاری* صفحات 29-37
  مقدمه
  دانشجویان فعلی پدران و مادران بالقوه و بالفعل نسل های آینده هستند. میزان سواد سلامت آن ها بر سلامت و سطح سواد سلامت نسل های آینده تاثیر دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سواد سلامت دانشجویان شهر یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بوده است که روی 400 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه های شهر یزد در پاییز 1397 انجام شد. داده ها در خصوص متغیر وابسته سواد سلامت و 14 متغیر مستقل، با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS و توسط تحلیل های آمار توصیفی، آزمون تی تک نمونه ای و شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین سواد سلامت دانشجویان در این مطالعه 80.65±12.21 به دست آمد. مهم ترین عوامل تاثرگذار بر سواد سلامت، مقطع تحصیلی، گروه علمی، میزان تحصیلات پدر، سن و محل اقامت بود.
  نتیجه گیری
  از آنجا که مهم ترین عامل موثر بر سواد سلامت، مقطع تحصیلی بود، توصیه می شود دست اندرکاران دانشگاه از فضای دانشگاه برای برگزاری کلاس ها، سخنرانی ها و کارگاه ها استفاده کنند، منابع اطلاعاتی مناسب مانند بروشورها، جزوه ها در میان دانشجویان توزیع کنند و ایستگاه های اطلاعات بهداشتی در مکان هایی مانند سالن غذاخوری، ورودی دانشگاه و خوابگاه برای ارتقای سواد بهداشتی دانشجویان در مقاطع پایین تر فراهم کنند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، شبکه عصبی، دانشجویان
 • مجتبی فتاحی اردکانی، ویدا سادات انوشه، احمد ستوده* ، عبدالله حاجی وندی، نرگس ستوده، زهرا یزدانی صفحات 38-45
  مقدمه
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سبک زندگی سالم از عوامل تاثیر گذار بر روی سلامتی مادران باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در ماردان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395 انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی 385 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادها توسط پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود، بخش اول مربوط به سوالات جمعیت شناختی و بخش دوم سوالات مربوط به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (Health Promotion Lifestyle Profile II ) HPLP II شامل 52 سوال بود. پس از تایید روایی و پایایی ابزار، داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری t ‎مستقل، همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین مجموع نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در حد مطلوب بود. همچنین در بین ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت حیطه مسئولیت پذیری سلامت با میانگین و انحراف معیار (78/5±25/38) بیشترین نمره و حیطه فعالیت فیزیکی با میانگین و انحراف معیار (47/5±24/16) کمترین نمره را داشتند. از بین متغیرهای جمعیت شناختی سن و سطح تحصیلات رابطه معنی داری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت داشت(05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه بیانگر سطح مطلوب رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان شرکت کننده در مطالعه بود. ضروری است توجه بیشتری به حیطه های فعالیت فیزیکی، مدیریت استرس و روابط اجتماعی شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، ارتقاء سلامت، بارداری، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، بوشهر
 • Review Article
 • حامد صدیقی* ، ابراهیم سلمانی صفحات 54-64
  مقدمه
  زلزله همه ساله در سراسر جهان رخ میدهد و ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است که رتبه 15 در بین 120 کشور را در زمینه زلزله خیز بودن داراست. کودکان از آسیب پذیرترین گروههایی هستند که در زلزله تحت تاثیر قرار می گیرند و بعد از زلزله می توان در آنان عوارض منفی زلزله را مشاهده کرد.
  روش ها
  این مطالعه از روش مرور سیستماتیک بهره برده است. سلامت روان، روانی اجتماعی،اختلال استرس پس از سانحه و استرس کلیدواژه های مطالعه برای جستجو بودند که در پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی(سید) ، مجلات تخصصی نور (نورمگز) و گوگل اسکالر برای جستجو استفاده شد. جستجو به زبان فارسی و فقط بین مقالات فارسی زبان صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج در پنج بخش (مداخلات روانی اجتماعی، نشانه های اختلال، جنسیت، سن و منطقه جغرافیایی) ارائه شد. یافته ها نشان داد که مداخلات روانی اجتماعی موردمطالعه در تحقیقات موردبررسی اثربخش بوده و تفاوت جنسیتی در خصوص نشانه های اختلال سلامت روان بعد از زلزله در ایران وجود دارد. به علاوه، دختران موردمطالعه در تمامی نشانه های اختلال استرس پس از سانحه به جز در نشانه خشم میزان بیشتری از پسران را از خود نشان دادند اما فراوانی نشانه های اختلال استرس بعد از حادثه در بین پسران بعد از زلزله در ایران بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  مطالعات در ایران در خصوص اختلال سلامت روان بعد از زلزله در ایران ازنظر جنسیتی فقط بر دختران و پسران متمرکز بوده و مشخص شد که این اختلالات در بین دختران در تمام سنین کودکی بیشتر است. در گروه سنی 13 تا 18 سال این اختلالات کمتر از گروه سنی 7 تا 12 سال دیده شده است.
  کلیدواژگان: کودکان، سلامت روان، زلزله، بلایای طبیعی، جنسیت، اختلال استرس پس از سانحه
|
 • Motahareh Sadat Hosseini, Mehrnoosh Shirdeli, Saeede Sadat Hosseini* Pages 1-2
  Milk and its products have been among the most important foodstuffs providing human needs since thousands years ago, which, in addition to having a high nutritional value, plays a significant role in preventing many diseases (1). Moreover, children, pregnant women, lactating women, and the elderly are the main consumer group of dairy products (2). The high nutritional value of milk has led to its high consumption throughout the world; however, increasing demand has made the food prone to fraud (3). One of the most common frauds is replacing a part of its fat with lower-priced vegetable or animal fats with the aim of increasing the profitability of products. In general, milk fat consists of 98% triacylglycerol, 2% other fatty acids, such as diacylglycerol, monoacylglycerol, free fatty acids, phospholipid, cholesterol, lipid soluble vitamins, and essential fatty acids. Therefore, the food containing this substitute is not only economically a type of fraud, but may also threaten human health (4, 3). Besides, any milk quality reduction can seriously threaten the health of sensitive consumer groups (5). Recently, the use of vegetable oils, especially Palm in the dairy industry has become one of the main concerns of the consumers. Therefore, people prefer to consume traditional dairy products which endanger public health (3). Milk is a rich source of protein, sugars, salts, and vitamins and has high levels of water; therefore, it has a high potential for the growth of bacteria. If it does not comply with health rules, it can act as an important factor to cause food poisoning and gastrointestinal disorders. It is worth mentioning that many infectious diseases, such as tuberculosis, brucellosis, typhoid, streptococcal infections, etc are transmitted through milk (7, 6). Sometimes the speed of fraud is surpassed by the speed of fraud analysis science. Therefore, the use of the polymerase chain reaction as a golden standard and a highly sensitive test can be a useful tool for detecting fraud and identifying the origin of imported oils in dairy products (8). Accordingly, it is suggested to use polymerase chain reaction test (PCR) in the food quality control labs routinely to prevent endangering public health and to ensure that the consumers have accurate information on the products.
 • Zohreh Karimain kakolaki, Seyed Saeed MazloomyMahmoodabad, Fatemeh Heidari, Maryam Khadibi, Sakineh Gerayllo *, Nooshin Yoshany Pages 3-10
  Introduction
  Premenstrual syndrome can lead to numerous problems for women and increase their susceptibility to depression compared to men. PMS is not a serious threat, but it can influence women's quality of life and mental health and reproductive. This research was conducted to compare the quality of life (QOL) in the three groups: women with premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, and general population in Yazd (a city in the center of Iran).
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 246 women referring to Yazd health centers. They were voluntarily or randomly selected. Data collection tools were quality of life questionnaire SF36 and the premenstrual syndrome screening tool. Obtained data were analyzed by SPSS18.0 with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test for comparison groups on SF-36 subscales.
  Results
  Among samples, 102(41.5%) had premenstrual syndrome (PMS), in 20(8.1%) the diagnostic characteristics for premenstrual dysphoric disorder (PMDD) were found, and 124 (50.4%) were in general population (GP) group, respectively. Comparison groups with Kruskal-Wallis test on SF-36 subscales showed that except for physical function in other components of quality of life, PMS and PMDD groups and non-clinical populations were significantly different (p< 0.05). Considering the Mann-Whitney test, women with PMDD reported a poor health-related quality of life as measured by the SF-36. Women with PMS and PMDD had lower mean score especially in the aspect of role limitation- emotional problems.
  Conclusion
  Quality of life is significantly affected by premenstrual symptoms, especially in the aspect of role limitation- emotional problems. Further studies and training program regarding PMS is recommended to improve the quality of life in this population, particularly for those experiencing severe premenstrual disorders.
  Keywords: Premenstrual Syndrome, Premenstrual Dysphoric Disorder, Quality of Life, Women
 • Shokooh Fazelpour , Narjes Hoseini*, Zahra Farzaneh , Farimah Shamsi , Farzaneh Sardari , Jalal Nikukaran Pages 11-17
  Introduction
  Healthy and nutritional habits are formed and consolidated during adolescence. So this research has been done in Ardakan-Yazd province on high school students' attitude to fast food use.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 200 students have been chosen by stratified sampling method and the data was collected by a questionnaire which approved its reliability and validity. All the descriptive data has been analyzed by SPSS 16 software through Chi-square experiment and ANOVA tests.
  Results
  The results of the experiment determined that 55% of the students were female, and 93% were single. The students' BMI was as follow: 22% thin (BMI< 18.5) 56% normal (18.5≤ BMI< 25) 14.5% overweight (25≤ BMI< 30) 6.5% fat (obese) (BMI ≥30).The female has a positive attitude to fast foods (P= 0.03). The mean attitude score for eating fast food in 17-18 years old group was more than 15-16 years old students (P= 0.001). The mean attitude score also showed that the single students were more eager to eat fast foods than the married students (P= 0.001)
  Conclusion
  Most of the people who use fast foods are low educated, teenagers, youth and singles. On the other hand, social media like TV and radio and family has a significant effect on correct nutritional habits. So improving family's attitudes and educating students and teachers by social media can help in transferring data to the students and their teachers.
  Keywords: Attitude, High school students, Fast Foods, Yazd
 • Mohsen Pakdaman , Milad Shafiei , Sara Geravandi , Ali Hejazi , Farhad Abdi* Pages 18-28
  Introduction
  In order to achieve the highest level of effective interaction between the insurance organizations and the health system, efforts should be made to identify existing communication challenges for policymakers and decision makers. The present study was conducted to identify interactive behaviors aimed at designing an insurance mechanism based on game theory to cover the existing gaps.
  Methods
  This study consisted of two phases of qualitative and quantitative. In the qualitative phase, data were collected and classified by a semi-structured interview with a number of insurance professionals in insurance organizations and the health system. In the quantitative phase of the study, interactive behaviors between the two organizations were studied. Finally, with the help of Gambit software, the insurance mechanism was designed.
  Results
  In the qualitative phase, the data were collected in three main categories: behavioral and communicative, structural and financial and deductibles and 11 sub-categories. In the quantitative phase, 35 optimal interactive behavioral strategies were delineated.
  Conclusion
  The best behavioral strategy for interaction between insurance organizations and health system, to fill gaps in insurance system and to improve the interaction between the two organizations, was introduced in the form of 35 strategies to provide an insurance mechanism.
  Keywords: Game theory, Health system, Insurance organizations, Insurance mechanism
 • Hamideh Shekari * Pages 29-37
  Background
  Current university students are potential and actual parents of future generations. The level of their health literacy affects health and health literacy level of future generations. Therefore, the purpose of the present study was investigating and prioritizing the factors affecting the health literacy of students in Yazd (a city in central Iran) using an artificial neural network technique.
  Methods
  This study was cross-sectional and descriptive and it was conducted on 400 university students in Yazd during autumn 2018. Data were collected using a questionnaire on health literacy and 14 independent variables. Data were analyzed with SPSS software via descriptive statistics, one sample T-test, and artificial neural network.
  Results
  The mean of students' health literacy was 80.65±12.21. The most important factors affecting the level of students' health literacy were the grade, college, father's education level, age, and residence.
  Conclusion
  Since grade had the greatest impact on health literacy of students, it is suggested that university officials consider the campus to hold classes, lectures, workshops and distribute appropriate resources such as brochures, booklets among students and also provide health information stations at locations such as dining room, university entrance, and dormitory to promote students' health literacy in lower grades.
  Keywords: Health Literacy, Neural Networks, Students
 • Mojtaba Fatahi Ardakani , Vida Sadat Anoosheh , Ahmad Sotoudeh*, Abdullah Hajivandi , Narges Sotoudeh , Zahra Yazdani Pages 38-45
  Introduction
  Health promoting behaviors and healthy lifestyle are among the factors affecting the health of pregnant women. The purpose of this study was to determine the health promotion behaviors in pregnant women who consulted the comprehensive health centers in Bushehr city in 2016.
  Methods
  In this descriptive study, 385 pregnant women who consulted the comprehensive health centers were selected by convenience sampling. The data collection tool was a questionnaire consisting of two parts: the first part was related to demographic questions and the second part of the questions related to health promotion behaviors (Health Promotion Lifestyle Profile II) HPLP II which includes 52 questions. After confirming the validity and reliability of the tool, the data were analyzed through descriptive statistics, independent t-test, Pearson correlation and one-way ANOVA.
  Results
  The mean score of health promotion behaviors was desirable. Also, among dimensions of health promotion behaviors, the area of health accountability with the mean and standard deviation of (38.25 ± 5.78) had the highest score, and the range of physical activity with the mean and standard deviation of (16.24 ± 5.47) had the lowest score. Age and education level, among demographic variables, had a significant relationship with health promoting behaviors (P <0.05).
  Conclusion
  The results of the study indicates the optimal level of health promotion behaviors in women participating in the field of our study. It is necessary to pay more attention to the areas of physical activity, stress management and social relationships.
  Keywords: Life Style, Health Promotion, Pregnancy, Health Behavior, Bushehr
 • Mohsen Ghane, Nasim Shahmoradi *, Mahmoud Moein Pages 46-53
  Introduction
  One of the factors affecting the health of the society is economic factors, and financial literacy and familiarity in the field of electronic banking can affect the economics of individuals. The purpose of this study was to investigate the effect of financial literacy of bank customers on the use of electronic banking and the reduction of traffic accidents. Methods
  This descriptive study was conducted in a researcher-made questionnaire using Cronbach's alpha = 0.87. The research community was Yazd banks' customers in 2017. The research sample was determined and 380 people were randomly selected. Data analysis was performed using structural equation modeling (SEM) with partial least squares (PLS) approach. Results
  Data analysis showed that 73% of the samples was male and 38% of them were between the ages of 30-39 and 41% had a bachelor's degree. The value of the path coefficient (beta) of the customers’ financial literacy to the use of electronic banking is equal to (493/0). Conclusion
  The results indicated a positive and significant impact of financial literacy and its domains on the use of electronic banking, which can indirectly reduce traffic and road accidents.
  Keywords: Financial literacy, Electronic banking, Traffic accidents
 • Hamed Seddighi*, Ibrahim Salmani Pages 54-64
  Introduction
  Earthquake occurs in the world every year and Iran is one of the most earthquake-prone countries in the world with the ranking of 15 between 120 countries. Children are the most vulnerable group in disasters and they have a number of negative symptoms after a disaster.
  Methods
  This study used the systematic review method and followed systematic review principles. Mental health, earthquake, psychosocial, PTSD, post-traumatic stress disorder, and stress were the keywords used to search in the Iranian scientific information database (SID), Noor Specialized Magazines (Noormags) and Google Scholar. The language of the search was Farsi and just Farsi articles were included in the review.
  Results
  The result were presented in five sections (Psychosocial interventions, Signs of disorder, Gender, Age, Geographical area). It showed psychosocial interventions of those studied in reviewed papers were effective and there were gender differences in children mental health disorders after earthquakes in Iran. In addition, PTSD group, girls reported all the symptoms of PTSD more than the boys except anger symptoms, , but the prevalence of PTSD symptoms in males was higher than in girls.
  Conclusion
  Iranian studies just focused on male and female gender and found that disorders are higher in girls of different ages in childhood. In the age group of 13 to 18 years, the frequency of each disorder was less than that of the seven to twelve-year old group.
  Keywords: Children, Mental health, Earthquake, Natural disaster, PTSD, Gender