فهرست مطالب

انسان پژوهی دینی - پیاپی 40 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 40 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مسعود میرزایی فیروزی، مینو حجت *، زهرا (میترا) پورسینا صفحات 5-26
  یکی از مسائلی که امروزه، محل توجه جدی فیلسوفانی است که بر اقتضائات «زندگی خوب» متمرکزند، این است که یک باور، فارغ از مطابقت آن با واقع، چه تاثیری بر زندگی شخص صاحب باور دارد. این نکته خصوصا در مورد باورهایی که احراز صدق و کذب آنها چندان آسان نمی نماید اهمیت بسزا یافته است. این مقاله صرفا از این منظر به مسئله ی معنایافتن زندگی نگاه می کند. اگر برای زندگی معنایی قائل باشیم،بنا بر مجموعه عواملی که آنها را معنابخش زندگی می دانیم، پیامدهای معناداری نیز متفاوت خواهد بود. این مقاله تاثیر معنایافتن زندگی به شیوه ی مورد نظر علامه، یعنی از طریق ارتباط خاصی با خدا، را بررسی می کند و امکان مقایسه ی آن را با نظریات دیگر فراهم می آورد. ارتباط مذکور با دیدی نسبت به جهان و انسان همراه است که،با پاسخ دادن به سوالات مهم زندگی انسان، و تفسیر درد و رنج ها به منزله ی زمینه ی تکامل، و مرگ به عنوان دریچه ای به روی زندگی جاودانه، برخورد مسئولانه و مجدانه ی انسان را با زندگی لازم می دارد؛ با این تفسیر، که مستلزم محزون نشدن از امور از دست رفته و مسرور نشدن از امور به دست آمده است،امکان آرامش و رضایت خاطر فراهم می آید. عشق نیز در این نوع زندگی جایگاه ویژه ای می یابد.
  کلیدواژگان: پیامدهای معنایافتن زندگی، رهایی از حیرت، جدیت، آرامش، عاشقانه بودن، سرور، طباطبایی
 • کیهان سلطانیان، رضا اکبری *، محمدحسین مهدوی نژاد، علیرضا پارسا صفحات 27-38
  فخر رازی با تحلیل آیات قرآن، دیدگاهی دینی درباره هستی شناسی انسان عرضه کرده است. برخی از احکام هستی شناختی در دیدگاه وی چنین است: انسان اشرف مخلوقات زمینی است؛ انسان حقیقی نفس غیرمادی است که دارای تغییرات تدریجی در صفات است؛ نفس انسان در بدو تولد دارای تمایلات و ملکات خدادادی است که می تواند به فعلیت صفات خوب یا بد منجر شود؛ حیات انسان دارای سه مرحله قبل و بعد از تولد و پس از مرگ است؛ انسان در دنیا دارای روابط چهارگانه با خدا، خویش، دیگران و طبیعت است که در میان این روابط، باید رابطه با خدا رابطه حاکم باشد؛ توجه به سه مرحله خلقت با هدف توجه دادن انسان به مبدا و معاد بوده است. این مقاله با هدف جمع بندی دیدگاه فخر رازی درباره ویژگی های انسان شناختی انسان از نظر دین، و با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است.
  کلیدواژگان: فخر رازی، انسان شناسی، هستیشناسی انسان، روابط انسان
 • مرتضی طباطبایی *، غلامحسین توکلی صفحات 39-63
  با توجه به ابهام فراوان صفت «مدرن» در ترکیب فناوری مدرن، در این مقاله، پس از معرفی و نقد رویکرد غالب در میان اندیشمندان و منتقدان فناوری، که رویکردی مطلق انگار است و فناوری مدرن را دارای ماهیتی ثابت و مشخص می داند، رویکردی دیگر معرفی می شود که «مدرن» را در معنای نسبی و کاربردی آن در نظر می گیرد و نسبت به رویکرد مطلق انگار مزایایی همچون بی طرفی، دقت و کارآمدی دارد. ملاک های سه گانه معرفی شده در این رویکرد برای مدرن بودن فناوری، همگی با مبنایی انسان شناختی اخذ و اقتباس شده اند و نشان می دهند که فناوری مدرن، «برای» انسان و «نزد» او، حاوی چه تغییرات و تحولاتی است. این تمایزها می تواند به علمای اخلاق، روان شناسان، جامعه شناسان و انسان شناسان برای درک و تفسیر بهتر رفتار انسان مدرن کمک کند و آنها را برای مطرح کردن دستورالعمل های بهتر به منظور اصلاح وضعیت بغرنج انسان کنونی یاری دهد.
  کلیدواژگان: فناوری مدرن، فناوری پیشامدرن، تمایز انسان شناختی، رویکرد مطلق انگار، رویکرد نسبی گرا
 • سیمین اسفندیاری * صفحات 65-78
  شوپنهاور، فیلسوف قرن نوزدهمی آلمان، این جهان پدیدار را از لحاظ ماهیت درونی اش اراده دانسته که خود عامل تنازع در جهان مادی است؛ لذا رنج، یکی از نتایج خواست و اراده است. در میان فلاسفه اسلامی، ابن سینا با تاکید بر مسئله علم الاهی و اینکه لازمه جهان مادی عدم انفکاک شرور از آن است و با توجه به حکمت و غایت مندی افعال الاهی، وجود نظامی بهتر از نظام کنونی را ناممکن دانسته است. در این مقاله ضمن تبیین اندیشه شوپنهاور مبنی بر اولویت تعلقات و خواست مربوط به این جهان، به آثار و پیامدهای آن، از جمله رنج و شر، و راهکار رهایی از آن، و نیز تبیین چنین آثاری در اندیشه فلاسفه اسلامی چون ابن سینا پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اولویت اراده، رنج و شرور، شوپنهاور، ابن سینا
 • محمدتقی سهرابی فر * صفحات 79-99
  دانش زیست شناسی به واسطه فرضیه تکامل بیشترین تاثیرگذاری را در معارف بشری، اعم از دینی و غیردینی، داشته است. لامارکیسم، داروینیسم، نئوداروینیسم و باورمندان به تکامل ژنتیک همچون داوکینز، نقاط عطف و سیر تکاملی این فرضیه را نشان می دهند. لامارکیسم را خود زیست شناسان منسوخ کردند اما عوامل گوناگون علمی و غیرعلمی سبب شد داروینیسم علی رغم مخالفت برخی زیست شناسان و علی رغم کاستی هایش به حیات خود در جوامع علمی ادامه دهد. ابهام این فرضیه درباره آغاز حیات و حواله دادن برخی تغییرات به تصادف و عرضه الگوی رفتاری توحشی بر اساس قانون تنازع بقا و نقض این قانون حتی در میان حیوانات، از جمله نقایص این فرضیه است. امروزه با پیشرفت های در خور توجه در دانش ژنتیک، همان باور تکاملی را افرادی مانند داوکینز در قالب تغییرات و جهش های ژنتیکی مطرح می کنند. مقاله حاضر ضمن نقد کلی و نیز نقد شمول فرضیه بر انسان، نسبت این فرضیه با ساحت متعالی انسان را می سنجد و نشان می دهد این فرضیه با فرض صحت، منافاتی با ساحت متعالی انسان ندارد.
  کلیدواژگان: لامارکیسم، داروینیسم، ژنتیک، تعالی انسان
 • امین امیرحسینی *، حجت مبین صفحات 101-122
  یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، مشروعیت، درمان و تولید مثل، حقوق بشر، فقه شیعه
 • حامد ساجدی *، ابوالفضل ساجدی صفحات 123-144
  دوگانگی یا یگانگی نفس و بدن از موضوعات مهم و بحث برانگیز میان فلاسفه و روان شناسان است. فیزیکالیسم از رویکردهایی است که نفس را از نظر جوهری و وجودی قابل تقلیل به بدن می پندارد. با این حال، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا، صفات و استعدادهای نفس را تقلیل ناپذیر به صفات اجزای بدن می شمرد. در نقطه مقابل، دوگانه انگاری جوهری، نه تنها صفات منسوب به نفس، بلکه موصوف به این صفات، یعنی خود نفس، را نیز تقلیل ناپذیر به بدن می داند. مورفی جانب فیزیکالیسم ناتقلیل گرا را تقویت می کند. وی تبیین های برخاسته از علوم تجربی جدید، به ویژه عصب شناسی را نقطه اتکایی قوی برای این رویکرد می شمرد و نیازی به پذیرش جوهری فرامادی نمی بیند و استدلال های آنها را به دلیل اتکا بر شهود ناتمام می داند. وی «علیت از بالا» و نگاه کل گرایانه به جنبه مادی آدمی را برای فهم حقیقت انسان ضروری می داند. این مقاله دوگانه انگاری و فیزیکالیسم ناتقلیل گرا را مقایسه و میان آنها داوری می کند. داده های علوم تجربی با خوانش صحیح از دوگانه انگاری کاملا سازگار است. بدون اتکا بر شهود نمی توان در عرصه خودشناسی و انسان شناسی وارد شد. می توان دوگانه انگاری را با استدلالی فلسفی پایه ریزی کرد که بر گزاره های شهودی همه فهم و انکارناپذیر مبتنی باشد. علیت از بالا نیز اگر به خوبی تبیین شود، دوگانه انگاری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فیزیکالیسم، دوگانه انگاری، ناتقلیل گرایی، علیت از بالا، نفس مجرد
 • فروغ سادات رحیم پور *، صادق خوشخو، فرزانه سادات هاشمی صفحات 145-162
  استکمال انسان از دیدگاه فلاسفه امری پذیرفته شده است. نفس انسان دارای دو ساحت عالی و سافل است. انسان با دو ابزار علم و عمل می تواند در جهت عالی نفس سیر کرده، مراحل استکمال را طی کند یا از کمال فاصله بگیرد و جهت سافل وجودش را تقویت کند. نوشتار حاضر موانعی را بررسی می کند که بر سر راه عمل استکمال بخش قرار می گیرند و سیر انسان در مسیر سعادت و غایت حقیقی را، که همان قرب خدا و مقام خلیفهاللهی است، با مشکل مواجه می کنند. بررسی موانع عمل از آن روی مهم است که شناخت آنها انسان را یاری می کند تا ضمن دوری از آنها به سمت عواملی سوق یابد که در استکمال وی موثرند. در این مقاله، پس از استقصاء و دست یافتن به این موانع در آثار ملاصدرا، همچون حب دنیا، شیطان و اولیایش، تقلید، جهل و عقاید باطل، بی ایمانی، ضعف ایمان و... ، به تحلیل این موانع و نحوه تاثیرگذاری آنها بر استکمال انسان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، نفس، عمل، استکمال، موانع
 • محمد بهزاد *، احمد عزیزخانی صفحات 163-184
  روایت عرفانی از موضوع آخرالزمان در آیین یهود بر عهده «قباله» یا «کابالا» است که با تلقی خاصی از بنای خلقت و شکل گیری عوالم و نقش شرور در بی توازنی آن، مغلول بودن دستان خداوندی در اصلاح نظام آن را القا می کند و با ترسیم کیفیت وحدت وجود در سه گانه ظهور، یعنی معبد (تجلی گاه نور)، قوم برگزیده (شراره های نور)و ماشیح (جلوه نور)، نقشی بی بدیل برای انسان در قوس نزولی و سپس صعودی آفرینش در نظر می گیرد. پیوند این سه نور، زمینه ساز رجوع نور هبوط کرده خدا به خود خدا است و این معنای واقعی ظهور و اصلاح انسان ها در آخرالزمان از منظر کابالیسم است. این روایت همان ترجمان آیه 64 سوره مائده است که در آن به دیدگاه یهود درباره بسته بودن دست خداوند اشاره شده است. مقاله پیش رو با رویکردی انتقادی، ضمن واکاوی مسئله آخرالزمان در دین یهود و نقش انساندر آن، به مسئله مغلول بودن دست خداوندی در این دین خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: عرفان یهود، کابالا، آخرالزمان، ارض موعود، قوم برگزیده
 • علیرضا میرزایی * صفحات 185-209
  اعتقاد به معراج نبی مکرم اسلام از امور محل وفاق در بین مسلمانان است و اصل آن ریشه قرآنی دارد. در آن شب اسرارآمیز پیامبر با اراده الاهی در عوالم هستی سیر کرد و حقایقی از عالم برین، و درجات بهشتی و درکات جهنمی تعدادی از افراد امتش را ملاحظه کرد و پس از دیدار با تعدادی از انبیای سلف از سفر بازگشت. واگویی حقایق مشاهده شده با واکنش سلبی و منفی قریش مواجه شد. فصل مشترک تمام اندیشمندان اسلامی در وقوع معراج، ادراکات ویژه پیامبر در آن شب رازآلود است. در توجیه و تفسیر نحوه و کیفیت وقوع معراج بین اندیشمندان اسلامی اختلاف وجود دارد. تعدادی این سفر خاص را جسمانی و تعدادی روحانی می دانند. رویکرد تفسیر روحانی معراج به چند زیرشاخه تقسیم می شود: وقوع در خواب، با فکر و عقل و سیر روحانی در بیداری که مرز مشخصی با حالت خواب و سیر فکری دارد. رویکرد خاص تعدادی از عرفا هرچند قابل اندراج در تفسیر روحانی است ولی به دلیل مهندسی کلام ویژه و استفاده از ادبیات نمادین به عنوان قسم جدایی در این مقاله دسته بندی شده است. هر کدام از تفاسیر پنج گانه وجوه ترجیح و ابهاماتی دارد. در این پژوهش تلاش شد با رویکرد انتقادی، تفسیر برتر معین شود. این به معنای بطلان کامل همه نظرات غیرمختار نیست.
  کلیدواژگان: معراج، سیر شبانه، پیامبر، روحانی، جسمانی
 • سعید حاجی ناصری، مرضیه بقیری * صفحات 211-236
  در حوزه اندیشه اجتماعی، اندیشمندان بسیاری ایدئولوژی را به عنوان نظام ایده ها یا باورها و عقاید جوامع در رابطه با دین وفرهنگ تحلیل کرده اند. این پژوهش با بررسی برخی نظریات درباره ایدئولوژی به این موضوع می پردازد که تعریف ایدئولوژی تحت تاثیر رویکردهای ساختارگرایانه و کارکردگرایانه در علوم اجتماعی منجر به تعریف کارکردی از دین شده است. تعریف های کارکردگرایانه به چشم اندازی نظری وابسته اند که در صدد تبیین باورها بر مبنای نقشی کارکردی است. بنابراین، یا دین را مساوی ایدئولوژی گرفته اند یا هر گونه نظام ارزشی و باورداشتی را که چنین جنبه های کارکردی ای دارند در این مقوله جای می دهند. اما برخلاف رویکردهایی که عمدتا بر کارکردهای دین تاکید دارند، رویکرد فرهنگی نمادین به شیوه ای تفسیری و معناگرا بیان می کند که هر جامعه ای می تواند الگوهای فرهنگی خاص خود را داشته باشد که ممکن است دینی، علمی یا ایدئولوژیک باشد. رویکردهای معناگرا نیز کاشف از حقایق دین نیستند اما می توانند با کشف و تفسیر الگوهای فرهنگی به درک عمیق تری از باورهای مذهبی مردم دست یابند.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی، دین، فرهنگ، باورها، عقاید
 • حسن رضایی هفتادر *، فتح الله نجارزادگان، عبدالغفور گوک آتابای صفحات 237-260
  هر کدام از ابعاد فطری، عقلانی، عاطفی و اخلاقی انسان، نیازهایی متناسب با ویژگی های خوددارند. انسان برای تامین بخشی از آنها نیازمند وحی است. تحلیل عناوین و اوصاف قرآن، برای شناسایی این نیازها و پی بردن به نحوه تامین آنها راه گشا است. در این مقاله، عناوین و اوصاف ذکر، حکمت و موعظه انتخاب شده اند تا ناظر به تامین نیازهای مخاطب وحی، یعنی انسان، تحلیل شوند. انسان در بعد فطری، به «ذکر» نیاز دارد تا بر عوارضی از قبیل غفلت و نسیان غلبه کند. در بعد عقلانی به «حکمت» نیاز دارد تا معارفی را که به دلیل محدودیت های ذاتی، قادر به نیل به آنها نیست، حاصل کند. همچنین، در بعد عاطفی و اخلاقی، به موعظه نیاز دارد تا در مواجهه با کشش ها و هیجاناتی که بر تعقل وی اثرگذار، و در تصمیم گیری هایش دخیل اند، به تعادل برسد.
  کلیدواژگان: وحی، عناوین قرآن، اوصاف قرآن، ذکر، حکمت، موعظه
|
 • Masoud Mirzaei Firoozi, Minoo Hojjat*, Zahra Poursina Pages 5-26
  One of the issues having attracted the attention of those philosophers focusing the necessities of a “good life” is that how a belief, regardless of its correspondence to reality, affects one`s life. This issue has been assumed of greater importance in the case of those beliefs whose falsity and truth may not be easily perceieved. The paper views creating a life making sense only from this aspect. If we believe in a life making sense, depending on the factors which gives meaning to life, we will think of diverse consequences of this meaningfulness. The present study investigates the effect of human life`s taking meaning in the method of Allamah - i.e. through holding communication with God – from different perspectives and provides for comparing any positive effect of the methods taken by others. Such a communication is accompanied by a look toward world and human which answers the fundamental questions of human life, interprets sufferings and pains as groundwork of mental growth and sees death as an entrance to the eternal life and then leads human beings to encounter life responsibly and seriously; in this way, not becoming sorrowful and joyful of what missed and what attained respectively, one may arrive at mental peace and satisfaction. In addition, such a view brings about an indescribable bilateral love from which a joyful state originates. In the path toward absolute perfection, feeling love to others as the Divine manifestations would support one in the way.
  Keywords: Consequences of Creating a Life Making Sense, Deliverance from Perplexity, Seriousness, Being of Lovely State, Joy, Allamah Tabatabaei
 • Keyhan Soltanian, reza akbari*, Mohammad Hussein Mahdavi Nejaad, Alireza parsa Pages 27-38
  Fakhr Razi has presented a religious view about human ontology by analyzing Quranic verse. Some of his ontological principles may be referred to as: man is the most noble creature on the Earth; the essence of man is an immaterial soul which undergoes gradual changes in properties; human soul from the beginning enjoys some God-given inclinations and predispositions which may lead to the actualization of good or evil qualities; human life has three stages: before birth, after birth and after death; man holds a fourfold relationships with God, with the self, with others and with nature of which the first must be the dominant one; considering the three stages of creation has been aimed to direct man to the origin and the end of the universe. The paper has studied Fakhr Razi`s view on anthropological qualities of human being as understood in religion with a descriptive-analytical method.
  Keywords: Fakhr Razi, Anthropology, Human Ontology, Human Relationships
 • Morteza Tabatabaei*, Gholam Hussein Tavakoli Pages 39-63
  Considering the great ambiguity in the adjective “Modern” of the expression “modern technology”, the paper introduces and criticizes the dominant approach among scholars and critics of technology- which is an absolutist approach and holds that technology has a definite and constant nature- and then suggests a new approach, regarding modern in such a relative and applied sense that enjoys benefits of impartiality and efficiency in comparison with the absolutist one. It is worth mentioning that the threefold norms for modern quality of technology in the latter approach are acquired through anthropological bases and show that what changes and developments have been beared by modern technology, as taken it for man and near him. These distinctions have implications for thinkers in morality, psychology, sociology and anthropology to arrive at a better interpretation and understanding of modern man`s behavior and give instructions for his intricate condition to be improved.
  Keywords: Modern Technology, Pre-modern Technology, Anthropological Distinctions, Absolutist Approach, Relativist Approach
 • Simin Esfandiari* Pages 65-78
  The reasonability and purposefulness of the world’s system is a perfectly evident issue to many of philosophers. Schopenhauer, the German philosopher of 19th century, has viewed this phenomenal world, with regard to its essence, as Will of which arises the struggle in it. Therefore, suffering would be taken as a natural consequence of volition and the will. Among Muslim philosophers, Avicenna, emphasizing Divine Knowledge and inseparability of evils from material world and regarding the wisdom and purposefulness of Divine acts, has viewed a better system than the current one as impossible. In this paper, in addition to explaining Schopenhauer`s thought on the priority of the Will to reasonability for this world, its consequences including suffering and evil as well as the solutions for them have been described. Also, such consequences as explained in Muslim philosophers` works, like those of Avicenna, have been brought to consideration.
  Keywords: Priority of Will, Reasonability, Suffering, Evil, Avicenna, Schopenhauer
 • mohammad taghi sohrabi far* Pages 79-99
  Biology has left the greatest effectson human sciences including religious and non-religious ones by way of the theory of evolution. Lamarckism, Darwinism, Neo-Darwinism and those believe in genetic evolution such as Dawkins exhibit the turning points and progressing line of this theory. Lamarckism was abolished by biologists themselves. Some scientific and non scientific factors, however, caused Darwinism to survive in scientific communities, in spite of the oppositions by some biologists and its inherent deficiencies. The ambiguty of this theory concerning the first stage of life and attributing some changes to chance and presenting a wild behavioral model on the basis of struggle for life as well as the breach of the law even in the case of animals, are among deficiencies of this theory. Today, thanks to considerable developments in genetics, the same evolutionary belief in the form of genetic changes and mutations has been put forward by some scholars such as Dawkins. The present study, in addition to presenting a general criticism of the theory and of its inclusion of Man, has investigated the relation of the theory with the exalted position of Man in life and concluded that the theory, given its correctness, is compatible with this exalted position of Man.
  Keywords: Lamarckism, Darwinism, Genetic, Human Exaltation
 • amin amirhoseiny*, hojjat mobayen Pages 101-122
  Human cloning (therapeutic cloning, reproductive cloning) is one of those issues extensively investigated by researchers and being exposed to conflict of ideas. Jurists, too, have different ideas about this issue. Studying the views of jurists shows that saying absolute permission for reproductive cloning is more compatible with Imamiyeh Jurisprudence; the reason why may be relied on the absolute permission and the principle of Ibaha (permissible). However, it is worth considering that reproductive cloning, regarding the way of taking the nucleus of generic cell, is of different forms and, religiously forbidden. What agreed with in the field lies in the absolute permission for cloning during conjugal life. Besides, investigating international documents show that considering the objectives of legislation regarding preserving the primary rights of human beings, cloning is permitted, save those rare cases which it contradicts human rights. The current research used a descriptive-analytical approach to probe the issue and concluded that the permission for absolute reproductive cloning is the dominant view among jurists. Also the same is the case in international documents unless it contradicts human rights.
  Keywords: Cloning, Legitimacy, Therapy, Reproduction, Human Right, Shia Jurisprudence
 • hamed sajedi*, abolfazl sajedi Pages 123-144
  Duality or unity of human soul and body are among those important and challenging issues for philosophers and psychologists and, therefore, many thinkers have thought over them. Is there any real being, in addition to body called soul, spirit or mind? May these concepts be reduced to body or to brain, to function, to behavior, to structure or to other holistic properties of body? Physicalism is one of those approaches believing in the soul as being substantially reducible to the body. While non-reductive physicalism dose not view the properties and dispositions of the soul as reducible to those of the parts of the body. Contrary to physicalism, substatial dualism not only considers the attributes of the soul as not being reducible to those of the body but views the soul itself as not being reducible to it also. Dr. Murphy supports non reduvtive Physicalism and, relying on th findings of the experimental sciences, specially those of neuroscience, argues against the belief in an incorporeal substance and views its proofs as founded on intuition and, therefore, not acceptable. She takes the concept of “top-down causation” and a holistic outlook to material aspect of man as necessary for his reality to be understood. Thus, this paper is an attempt to compare and judge between dualism and non-reductive Physicalism. What found in experimental sciences lies in full agreement with a correct interpretation of dualism. Without intuition, one may not enter into the realms of self-knowledge and anthropology. It is possible for dualism to be based upon on some philosophical argumentations of publicly understandable intuitional propositions. Provided that being explained well, the concept of top-down causation can show the dualism also.
  Keywords: Physicalism, Dualism, Non-Reductive, Top-Down Causation, Immaterial Soul
 • Forough al, Sadaat Rahimpour*, Sadeq Khoshkhoo, Farzaneh Sadaat Hashemi Pages 145-162
  Human perfectional development is known as an established principle in philosophy. Human soul has been known as being naturally capable of upgradation and degradation and, therefore, he/she may ascend and achieve perfection of soul through knowledge and deed or fall short of perfection and descend to inferior. This paper may be taken as an attempt to study the barriers against human perfection-seeking deeds, namely those barriers challenging human perfectional motion toward final goal and real prosperity of the proximity to God and His succession. The notability of the study lies in the fact that given one`s famililiarity with the barriers, one would refrain from the obstacles of the way and move toward perfection. In the paper, the barriers including love of temporal world, Satan and his progeny, imitation, ignorance and false beliefs, faithlessness and weakness of faith have been extracted from Mulla Sadra`s works at first and, then, the quality of their effects on human perfection analyzed.
  Keywords: Mulla Sadra, Soul, Deed, Perfection, Barriers
 • mohammad behzad*, ahmad azizkhani Pages 163-184
  Kabbalah is a mystical narration of the Jewish final promised in which reflects a particular understanding of creation and formation of the universe and the role of evil in its imbalance. As understood, the narration carries the idea of Divine hands` being tied up in reforming the creation. The narration, drawing the quality of the unity of being in the trine of appearance i.e. the temple (the place of light), the chosen people (sparks of light) and Messiah (the manifestation of light), has known man of a unique role in ascending curve and in descending curve both. The linkage of these three lights lays the groundwork for the descended light to return to God Himself; and for Kabbalism, this is the real meaning of appearance and reform of Human in the end of time. Such a narration is an interpretation of the 64th verse of Surah Al-Maidah in which the adopted view of Jews concerning the enchainedness of Divine Hands is stated. This paper, studying the Jewish teaching of the final promosed and human role in it, has surveyed the enchainedness of Divine hands in Judaism.
  Keywords: Jewish Mysticism, Kabbalah, End Time, Promised Land, Chosen People
 • alireza mirzaei* Pages 185-209
  The great Prophet`s mi`raj, being of Quranic origin, has been a matter of consensus amongst Muslim. In the mysterious night of mi`raj, the Prophet was carried throughout the world of existence according to the Divine Will and watched a lot of truths in the highest world of existence and saw the positions and ranks of some people of his community in the paradise and in the hell, Then, he visited the antecedent prophets and returned from his journey. Yet, his report of the observed realities was met with the Quraysh`s denial. All Muslim thinkers have agreed on those particular prophetic perceptions in that mysterious night. Yet, they have commented and explained the how of mi`raj differently; some have known the journey to be spiritual and some corporeal. The former may be divided into some groups; one believing in its occurrence in sleep but intelligently, one believing in its occurrence being of thought and common sense and one believing in its occurrence in awakening distint from sleep or thoughtful movement. The particular explanation of some of the Gnostics, though may be taken as spiritual, because of their special manner of speech has been regarded as being distinguished from that. Each of these five interpretations presented here have their own aspects of preferences and ambiguities. This research was an attempt to uncover the preferable interpretation through adopting a critical approach. Yet, this does not invalidate the rest of non-selected interpretations.
  Keywords: Ascension, Night Journey, Prophet, Spiritual, Corporal
 • Saeid Haji Naaseri, Marziyeh Bogheyri* Pages 211-236
  Many scholars in the field of social thought have analyzed ideology as a system of ideas and beliefs of communities in relation to religion and culture. Investigating some of theories respecting ideology, the current research stipulates that, under the influence of structuralist and pragmatist approaches in social sciences, the definition of ideology has resulted in a functional definition of religion. The functionalist definitions are dependent on a theoretical view which tries to explain beliefs on the basis of a functional role. Therefore, ideology may be taken either as religion or as any value system with functional aspects. However, flying in the face of those approaches which mainly underline functions of religion, the symbolic cultural approach adopts an interpretative and spiritualistic method and states that each society can hold its particular cultural patterns which are possibly religious, scientific or ideological. Spiritualistic approaches, too, fail to uncover the realities of religion but they arrive at a deeper understanding of religious beliefs of peoples by discovering and interpreting the cultural patterns of societies.
  Keywords: Ideology, Religion, Culture, Beliefs, Faith
 • Hasan Rezaee Haftadur*, fathollah Najjarzadegan, abdolghafour gouk atabay Pages 237-260
  Each of innate, intellectual, emotional and moral dimensions of human being has its appropriate needs. To fulfill some of these needs, man requires revelation. Analyzing names and attributes of the holy Quran sheds light on the way in which these needs are known and satisfied. In this study, the Quran`s names of zikr, hikmat and mouizah have been selected and analyzed with regard to their effects in satisfying its addressees` need. In natural dimension, man stands in need of zikr to overcome neglect and forgetfulness. In the intellectual dimension, man stands in need of wisdom to aquire the knowledge hardly attainable with regard to inherent limitations. Besides, in emotional and moral dimensions, man requires mouizah to sustain balance in decision making when excitements and inclinations affect his reason.
  Keywords: Revelation, Names of the Quran, Attributes of the Quran, Zikr, Hikmat, Mouizah