فهرست مطالب

گوارش - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 106، بهار 1398)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 106، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله مروری
 • حمیدرضا فرشچی، آمنه مجد، رضا ملک زاده * صفحات 6-11
  امروزه مکمل های غذایی با این امید که بتوانند ارتقای سلامت را به همراه داشته باشند، به طور گسترده استفاده می شوند. کمبود ریزمغذی ها ناشی از تغذیه ناکافی، از مشکلات شایعی هستند که سلامت عمومی را مورد تهدید قرار می دهند. به عنوان یک اصل، بهبود کیفیت رژیم غذایی نقش اساسی در پیشگیری از عوارض کمبود ریزمغذی ها دارد. اما از طرف دیگر، مصرف مکمل های غذایی حاوی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در گروه های سنی خاص نیز می تواند به حل کردن این مشکل کمک نماید. به طور مثال تجویز اسید فولیک در زنان در سنین باروری و حاملگی برای پیشگیری از نقایص لوله عصبی، ویتامین D در نوزادان و کودکان و یا کلسیم به اضافه ویتامین D در سالمندان در بهبود سلامت اسکلتی نقش ثابت شده ای دارند. با توجه به شیوع بیماری های غیرواگیر به عنوان یک مشکل جهانی به ویژه انواع سرطان و بیماری های قلبی و عروقی، به عنوان علل اساسی مرگ و میر، این تئوری مطرح بوده است که مصرف مکمل های حاوی ویتامین - مینرال در پیشگیری از این بیماری ها می تواند موثر باشند. اما اثرات مفید مصرف مکمل های ویتامین در طی سال های اخیر در پیشگیری از این بیماری ها مورد بحث و تشکیک فراوان به ویژه در افراد با رژیم غذایی با کیفیت می باشد. ما در این مقاله سعی کرده ایم که خلاصه ای از شواهد علمی که بر آن اساس توصیه های مبتنی بر شواهد برای عموم مردم می توان داشت را ارائه نماییم.
  کلیدواژگان: مولتی ویتامین، سلامتی، مکمل، مواد معدنی
 • کیانا شاهزمانی *، سمیه سبزعلی صفحات 12-22
  هپاتیت C یکی از مهمترین عوامل ایجاد هپاتیت مزمن در کشورهای توسعه یافته است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، حدود 170 تا 200 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند و هر ساله 3 تا 4 میلیون نفر نیز به این شمار اضافه می شود. تایید داروی سوفوسبوویر 1 از جانب اداره غذا و دارو 2 افق های تازه ای را پیش روی درمان های غیر اینترفرونی در مبتلایان به هپاتیت C مزمن می گشاید. سوفوسبوویر یک بازدارنده آنالوگ نوکلئوتیدی پلیمراز NS5B در ویروس هپاتیت C است که به صورت خوراکی مصرف می شود. لازم به ذکر است که این دارو به تنهایی موثر نبوده و حتما باید با داروی دیگری مانند ممانعت کننده NS5A تجویز گردد. اگرچه امروزه ورژن های ژنریک سوفوسبوویر و سایر DAA با قیمت مناسب در دسترس هستند اما معضل اصلی یافتن بیماران مبتلا است. از این رو درمان بیماران کافی نبوده و نیاز به واکسن مناسب همچنان احساس می شود. علیرغم تلاش های صورت گرفته، متاسفانه تاکنون واکسن مناسبی برای پیشگیری و درمان این بیماری تهیه نشده است. این مقاله به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده طی دهه گذشته برای تهیه واکسن های درمانی هپاتیت C با تاکید بر DNA واکسن ها می پردازد.
  کلیدواژگان: واکسن های درمانی، ویروس هپاتیت DNA، C واکسن ها
 • مقاله پژوهشی
 • سارا پاشنگ *، انیس خوش لهجه صدق صفحات 23-30
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر کاهش علایم و افزایش رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود.
  روش بررسی
  پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با گروه شاهد و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه زنان 20 تا 40 ساله مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود که در فصول پاییز و زمستان 95 و بهار 96 به مرکز مشاوره واحد علوم دارویی و بیمارستان رسول اکرم واقع در تهران مراجعه نمودند. به شیوه نمونه گیری در دسترس و با استفاده از معیار 30،Rome III نفر ) 15 نفر در هر گروه( انتخاب و بصورت تصادفی در گروه های آزمایشی 1 )درمان فرا شناخت( و 2 )درمان پذیرش و تعهد( جایگزین شدند و 15 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که رواندرمانی خاصی دریافت نمی کردند در گروه شاهد قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران، 1985 بود. گروه های آزمایشی بسته های درمانی پذیرش و تعهد و فرا شناختی را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، بطور هفتگی دریافت و گروه شاهد در لسیت انتظار ماند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد هر دو روش درمانی به یک اندازه باعث کاهش علایم و افزایش رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شده است. پیگیری سه ماهه پایداری درمان ها را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش تلویحاتی در خصوص مداخلات رواندرمانی موثر در کاهش علایم و افزایش رضایت از زندگی این گروه از بیماران فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، درمان فرا شناختی، رضایت از زندگی، سندرم روده تحریک پذیر
 • شکوفه نیک نشان، احمد عابدی *، محسن گل پرور، فاطمه فاموری، پیمان نصری صفحات 31-40
  زمینه و هدف
  تاب آوری به عنوان سازه ای مثبت و تاثیرگذار بر کنش و واکنش های انسان، نقشی سازنده و ارزشمند برای سازگاری و مقابله با شرایط مختلف برای انسان در تمام سنین فراهم می سازد. هدف این پژوهش تدوین الگوی آموزش تاب آوری ویژه کودکان مبتلا به دردهای شکمی عملکردی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی رویکرد قیاسی بود.
  روش بررسی
  روش این پژوهش، تحلیل محتوای قیاسی بود. نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز شد. از این رو از 30 منبع نوشتاری با موضوع تاب آوری استفاده گردید. سپس محتوای کتاب ها و مقاله ها از نظر اجزاء و مولفه های تاب آوری مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی ابتدا مولفه های تاب آوری استخراج شد، سپس در قالب مضمون اصلی، مولفه اصلی و مولفه فرعی طبقه بندی شد. سپس در مرحله آخر نیز اعتبار و پایایی الگوی مذکور بررسی گردید.
  یافته ها
  در کل شش مضمون اصلی و هفده مولفه اصلی به دست آمد. مضمون های اصلی شامل: شایستگی و مهارت های فردی، شایستگی هیجانی، شایستگی ادراکی رفتاری، شایستگی و حمایت خانوادگی، توانایی جلب حمایت اجتماعی مدرسه ای و شایستگی اجتماعی و مولفه های اصلی عبارتند از: مهارت های فردی/ شایستگی های روان شناختی، خودارزیابی محوری مثبت، سرمایه روان شناختی، مقابله با استرس، تنظیم هیجان/کنترل هیجان، تنظیم عواطف/کنترل عواطف، کنترل ادراکی/کنترل رفتاری، مقابله ادراکی/مقابله رفتاری، شایستگی والدینی، دلبستگی و تعلق ایمن، انسجام و پیوستگی، مشارکت، جلب حمایت، تعلق، ارتباط با همسالان، شایستگی مبتنی بر مهارت های اجتماعی و مهارت های ارتباطی.
  نتیجه گیری
  مدل تاب آوری ویژه کودکان مبتلا به دردهای شکمی عملکردی که در این پژوهش به دست آمد و تدوین گردید، در صورت بندی آموزش تاب آوری به کودکان مبتلا به شکم درد واکنشی قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: تاب آوری، کودکان، مدل جامع، درد شکمی
 • سحر ملزمی ، ناهید بلبل حقیقی *، امیر حسین توزنده جانی ، امیر حسین آشنایی ، هانیه قدرتی نیا ، امید مریدپور صفحات 41-46
  زمینه و هدف
  در دنیای امروز دیابت یکی از شایع ترین بیماری ها بوده و اثرات مخرب فراوانی بر بدن می گذارد و باعث ایجاد رادیکال آزاد در بدن می شود. یکی از ارگان های مهم بدن که متابولیسم و آنالیز هورمون ها و مواد مختلف در بدن را بر عهده دارد کبد )بزرگترین غده بدن( است از این رو برای مقابله با اثرات مخرب دیابت و تاثیر آن بر برخی آنزیم های کبدی نیاز به آنتی اکسیدان قوی بوده است که در این تحقیق سعی در بررسی اثرات هارمالین بر آلبومین و برخی آنزیم های کبدی خواهیم کرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، با محدوده وزنی 200 - 180 گرم به 5 گروه 7 تایی در گروه های کنترل )که همزمان با دیابتی شدن موش ها بافر سیترات دریافت کردند(، گروه شاهد )دیابتی، با 55 میلی گرم/کیلوگرم استرپتوزوتوسین که بصورت درون صفاقی دیابتی شدند(، گروه تجربی 1 )دیابتی و دریافت دارو بصورت زیر جلدی با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم هارمالین ( و گروه تجربی 2 )دیابتی و دریافت دارو بصورت زیر جلدی با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم هارمالین( و گروه تجربی 3 )دیابتی و دریافت دارو بصورت زیر جلدی با دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم هارمالین(تقسیم شدند و سپس بعد از گذشت دو ماه دیابتی شدن موش ها دارو با دوزهای مختلف بصورت زیر جلدی به مدت 2 هفته تزریق شد. بعد از آن موش ها را با کتامین و زایلیزین بیهوش کرده خونگیری مستقیم از قلب انجام داده و بعد از جداسازی سرم برای سنجش آنزیم های کبدی و آلبومین، نمونه ها را تحویل آزمایشگاه شد.
  یافته ها
  در این بررسی کاهش معنی داری در میزان آلبومین گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل و همچنین افزایش معنی داری در میزان آنزیم های SGOT و SGPT در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که مصرف هارمالین باعث بر هم زدن تعادل آنزیم های کبدی و افزایش میزان آلبومین خون در موش های سالم گردید و در گروه دیابتی هرچه دوز دارو افزایش یافت میزان آنزیم های کبدی نیز افزایش یافت.
  کلیدواژگان: هارمالین، بافت کبد، موش صحرایی رت، نژاد ویستار
 • مقاله گزارش کوتاه
 • محسن آخوندی میبدی *، حسین هادی ندوشان، فاطمه زارع صفحات 47-51
  زمینه و هدف
  جهت پایش درمان هپاتیت ب مزمن (HBV) یک روش ساده و ارزان قیمت با قدرت تشخیص بالا و همه جانبه,طی دوره درمان ضروری است. اندازه گیریکمی HBsAg در سرم,به عنوان یک مارکر سرولوژیک,که کم هزینه و قابل دسترس است می تواند روشی جایگزین برای انجام HBV DNA بکار رود. در اینبررسی سعی شده است این دو روش با هم مقایسه شود.
  روش بررسی
  از سال 91 تا 93 بیمارانی که به آزمایشگاه بوعلی جهت انجام تست HBV PCR مراجعه کردند را به سه گروه ناقل 1,شروع درمان,در حال درمان تقسیم شدند.در هر گروه 30 نفر قرارگرفتند.سطح HBsAg و HBeAg توسط دستگاه الکتروکمی لومینسانس LIAISON بر اساس دستورالعمل کیت اندازه گیری شد. غلظت های بالاتر از 0/05 IU/ml به عنوان HBsAg مثبت در نظر گرفته شد. نتایج HBeAg به صورت مثبت و منفی گزارش شد.تعداد ویروس 2 در سرم بیماران با روش Real Time PCR با استفاده از  COBASTaqMan HBV test (Roche Diagnostics) انجام شد. کمترین حد تشخیصبرای این تست 150 IU/ml بود.
  یافته ها
  میزان سطح HBsAg بین گروه یک و دو و همچنین بین گروه یک و سه معنی دار بود ( 001/p=0 ) میزان سطح HBsAg بین گروه دو و سه معنی دار نبود (p=0/7) بین میزان HBsAg و viral load در گروه های مورد بررسی ارتباط معنی داری وجود داشت ( 001/p=0 و 0/527=R)ارتباط معنی داری بین میزان سطح HBsAg و viral load در گروه یک ( 017/p=0 و 431/R=0 ) و گروه دو ( 023/p=0 و 427/R=0 ) وجود داشت ولیدرگروه سه این ارتباط معنی دار نبود ( 27/p=0 و 22/R=0).
  نتیجه گیری
  اندازه گیری کمی HBsAg می تواند یک روش ساده و با صرفه از نظر اقتصادی,جهت ارزیابی مقدار ویروس HBV در ناقلان ویروسی باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت ب، سطح کمی HBsAg، HBV DNA کمی
 • مقاله گزارش مورد
 • احمد حرمتی، محمدرضا قدیر، فائزه عالمی، محدثه زجاجی * صفحات 52-56
  کولونوسکوپی یک روش مهم در تشخیص و بررسی بیماری های کولون و دیستال ایلئوم است، که روش انتخابی برای غربالگری و پایش سرطان کولون محسوب می شود. اما می تواند عوارض جدی مانند خونریزی و پرفوراسیون روده ایجاد کند. که از نشانه های آن درد شکمی، پریتونیت و یا بی علامتی در ساعت های اولیه است. در این گزارش آقای 89 ساله ای معرفی می شود که با شکایت درد شکمی و جهت رد سرطان کولون کاندید کولونوسکوپی و بیوپسی شد که به دلیل عدم موفقیت در بیوپسی سه مرتبه تحت کولونوسکوپی قرار گرفت که دو روز پس از انجام آخرین نوبت، با شکایت درد و اریتم وگرمی ران راست به اورژانس مراجعه کرد، که در ابتدا شک به ترومبوز ورید عمقی شد ولی پس از رد آن توسط سونوگرافی داپلر و رویت گاز در نسج نرم به پرفوراسیون روده شک شد که با گرفتن گرافی و سی تی اسکن شکم و رویت هوای آزاد در رتروپریتوئن ثابت شد و بیمار تحت لاپاراتومی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: فاشئیت نکروزان، کولونوسکوپی، نئوپلاسم های کولون
 • احمد حرمتی، محمدرضا قدیر، سجاد رضوان، ابوالفضل محمدبیگی، فائزه عالمی صفحات 59-64
|
 • Hamid Reza Farshchi, Ameneh Madjd, Reza Malekzadeh * Pages 6-11
  Currently, dietary supplements are used with trust to promote human health. Micronutrient deficiency as a result of insufficient nutrition is a common problem threatening general health. As a common rule, improvement of nutrition quality has a principal role in preventing the side effects of the lack of micronutrients. Nevertheless, consumption of dietary supplements including vitamins and essential minerals could have beneficial effects in specific age groups of people. For example: prescription of folic acid in women during reproductive ages and pregnancy prevents neural tube defects. Vitamin D in infants and children, and calcium plus vitamin D supplementations in older people have principal role in bone health adequacy. Due to the prevalence of non-communicable diseases, especially various types of cancer and cardiovascular diseases, which may cause death and morbidity, a theory has been raised that supplements containing multivitamin and minerals can prevent these major health issues. However, there is a big debate regarding the beneficial effects of dietary supplements in preventing non-communicable diseases in people consuming high quality diet. This review has attempted to summarise the scientific evidence regarding the beneficial effects of multivitamin minerals supplementation, which may provide evidence based recommendation for general population.
  Keywords: Multivitamins, Mineral, Health, Supplement
 • Kiana Shahzamani *, Somaieh Sabzali Pages 12-22
  Hepatitis C is a major cause of chronic hepatitis in developed countries. According to the World Health Organization, about 170 to 200 million people are infected worldwide with hepatitis C virus with 3-4 million newly infected patients annually. The approval of sofosbuvir drug by the FDA has led to new horizons ahead of non-atherosclerotic treatments in people with hepatitis C. Sofosbuvir is a NS5B(Non structural Protein 5B) polymerase nucleoside analogue inhibitor in a hepatitis C virus, which is consumed as a food. But sofosbuvir alone is not effective and should be given together with another drug such as a NS5A inhibitor. Although generic versions of sofosbuvir and other DAA(Direct Acting Anti-hepatitis C Virus) drugs are available now at cheap prices, finding patients is a major problem and treating is not enough for eradication, and a vaccine is required. Unfortunately, despite the considerable efforts so far, no vaccine has been developed for prevention and treatment of this disease. In this review, we tried to discuss the studies conducted over the past decade to develop vaccines for hepatitis C, with an emphasis on DNA vaccine.
  Keywords: Therapeutic vaccines_Hepatitis C virus_DNA vaccines
 • Sarah Pashang *, Aniss khosh Lahjeh Sedgh Pages 23-30
  Background
  The aim of the present study was to compare the effectiveness of acceptance commitment therapy (ACT) with metacognitive therapy (MCT) on reducing symptoms and increasing life satisfaction of patients with irritable bowel syndrome (IBS).
  Materials and Methods
  Research method was quasi-experimental with pretest, post-test, 3-month follow-up and control group. Statistical population was all women (20-40) suffering from IBS who referred to Counseling Center of Pharmaceutical Sciences University and Rasoul Akram Hospital located in Tehran in autumn and winter of 2016 and spring of 2017. Through available sampling and Rome III criteria 30 patients were selected (15 in each group) and allocated randomly to experimental group 1 (MCT) and experimental group 2 (ACT). Also 15 patients with IBS were considered as the control group and did not receive any psychotherapy. The life Satisfaction Inventory (Diener & et.al, 1985) was used for pretest, post-test, and follow-up period. The therapeutic packages of ACT and MCT were used for the experimental groups for eight 90 minute weekly sessions, and the control group was placed in a waiting list.
  Results
  Both therapeutic methods affected the same on reducing symptoms and increasing the life satisfaction of the patients. Three- month follow-up confirmed these results.
  Conclusion
  This study makes available the implications for the effective psychotherapy interventions on reducing symptoms and increasing life satisfaction of patients suffering from IBS.
  Keywords: Acceptance & commitment therapy_Metacognitive therapy_Life satisfaction_Irritable bowel syndrome
 • Shekoufeh Nikneshan, Ahmad Abedi *, Mohsen Golparvar, Fatemeh Famouri, Peiman Nasri Pages 31-40
  Background
  Resilience is a positive and influential construct for human actions and reactions, providing human beings of all ages a constructive and valuable role for adaptation and coping with different conditions. The aim of the present study was to develop a model of resilience training for children with functional abdominal pain syndrome using deductive qualitative content analysis technique.
  Materials and Methods
  The research employed an analytical content analysis technique. The purposive sampling method was used to select 30 written sources about the subject of resilience. Then the contents of books and articles were analyzed to find resilience components. In this study, the resilience components were first extracted, then as the main theme, the main component and sub-components were classified. Finally, the validity and reliability of the above mentioned model were examined.
  Results
  Totally, six main themes and 17 main components were obtained. The main themes included: individual competence and skills, emotional competence, cognitive behavioral competence, family competence and support, ability to attract social support, and social competence. The main components were: individual skills/psychological competencies, positive axial self-assessment, psychological capital, coping with stress, emotional regulation/emotion control, emotional regulation/emotional control, perceptual control/behavioral control, perceptual coping/behavioral coping, parenting competence, secure attachment, cohesion and continuity, participation, support attraction, belongingness, communication with peers, and competence based on social and communication skills.
  Conclusion
  The resilience training model for children with functional abdominal pain syndrome, which developed in this study, can be used in the formulation of resilience training for children with functional abdominal pain syndrome.
  Keywords: Resilience, Children, Comprehensive model, Abdominal pain
 • Sahar Molzemi, Nahid Bolbolhaghighi *, Amirhosein Toozandeh Jani, Amir Hossin Ashnaii, Hanie Ghodrati nia, Omid Moridpur Pages 41-46
  Background
  Currently, diabetes is one of the most common diseases that has a devastating effect on the body and causes free radicals in the body. One of the most important organs in the body that metabolizes and analyzes hormones and various substances is the liver (the largest gland of the body. Therefore, in order to cope with the damaging effects of diabetes and its effect on some liver enzymes, strong antioxidants have been needed. In this study, we tried to assess the effects of harmaline on albumin and some liver enzymes.
  Materials and Methods
  In this study, 35 male vistar rats with a weight range of 180-200 g were divided into five groups of seven in control group (that received citrate buffer as they became diabetic) and case group (diabetic with intraperitoneal injection of 55 mg/kg streptozotocin), experimental group 1 (diabetic and subcutaneously receiving 10 mg/kg harmaline), experimental group 2 (diabetic and received subcutaneous dose of 15 mg/kg of harmaline), and experimental group 3 (diabetic and received 20 mg/kg of harmaline subcutaneously) and After two months of becoming diabetic, rats received subcutaneous medication of various doses of harmaline for two weeks. Then, anesthesia was achieved in rats with ketamine and zylazine, and blood sampling was conducted directly from the heart. After separating serum to measure glucose and insulin, samples were delivered to the laboratory.
  Results
  In this study, a significant decrease was observed in the amount of albumin in the experimental groups compared with the control group and a significant increase was observed in the amount of aspartate aminotransferase, and alanine aminotransferase enzymes in experimental groups compared with the control group. In experimental diabetic groups, the amount of albumin has also shown no significant changes compared with the other diabetic groups.
  Conclusion
  This study showed that taking harmaline caused a disturbance in the balance of liver enzymes and elevated serum albumin levels in healthy and diabetic rats.has changed the balance of liver enzymes and increased blood albumin in healthy rats, while liver enzymes increased in diabetic groups as dosage increased.
  Keywords: Harmaline, Albumin, Liver Enzymes
 • Mohsen Akhondi Meybodi *, Hossein Hadinedoushan, Fateme Zare Pages 47-51
  Background
  Hepatitis B DNA polymerase chain reaction (HBV-DNA PCR) is a test that is used in the evaluation and treatment of hepatitis B but this test is pretty expensive and may not be available everywhere. Quantitative test of serum hepatitis B surface antigen may be a surrogate test, which is available with much low price. The aim of this study was to compare the accuracy of these two tests.
  Materials and Methods
  Patients with positive HBsAg who referred to Boali laboratory in Yazd, Iran for HBV DNA test in 2012 -2014 were selected and divided into three groups as inactive carriers, those at the beginning of treatment, and those on treatment (30 patients in each group). HBV DNA PCR was performed with real-time PCR method with sensivity of 150 IU/mL. HBsAg and HBeAg levels were measured by electrochemiolance. The level more than 0.05/mL was considered positive for HBsAg.
  Results
  Serum hepatitis B surface antigen quantitative level was significantly different between group one and group two, and also between group one and group three (p=0.001) but it was not different between group two and three (p=0.7). Serum HBV quantitative level and HBV DNA had a positive relation (p=0.001, R=0.527). There was a relation between HBsAg and viral load in group one (p=0.017, R=0.431) and group two (p=0.023, R=0.427) but there was not such a correlation in group three (p=0.27, R=0.22).
  Conclusion
  HBsAg quantitative measurement may be a surrogate test for evaluation of patients with hepatitis B because it is simpler and economic.
  Keywords: Serum hepatitis B surface antigen quantitation_Hepatitis B DNA polymerase chain
 • Ahmad Hormati, Mohammad Reza Ghadir, Faezeh Alemi, Mohaddeseh Zojaji * Pages 52-56
  Colonoscopy is a good method for diagnosis of colonic and distal ileum diseases and is the method of choice in screening colorectal cancer. However it may lead to serious complications including bleeding and perforation. Colonic perforation may be asymptomatic or present with abdominal pain and peritonitis. This article introduces an 89-year-old man with abdominal pain who underwent colonoscopy to rule out colon cancer. Due to the large mass in the hepatic flexure and failure to take biopsy sample, colonoscopy was repeated three times. Two days after the last colonoscopy, the patient presented to the emergency department with pain, swelling, and erythema in the right thigh. He was suspected of developing deep vein thrombosis so Doppler ultrasonography was performed, which revealed gas within the soft tissue, suggesting necrotizing fasciitis probably due to perforation during colonoscopy. Plane abdominal radiography and computed tomography revealed free air in the abdominal cavity and confirmed the diagnosis of colonic perforation. The patient was then managed surgically.
  Keywords: Fasciitis, necrotizing, Colonoscopy, Colonic neoplasms
 • Ahmad Hormati, Mohammad Reza Ghadir, Sajjad Rezvan, Abolfazl Mohammadbeigi, Faezeh Alemi * Pages 59-64
  Background
  Liver biopsy is the gold standard method for the assessment of liver fibrosis and diagnosis of different liver diseases. The most common method of liver biopsy is transdermal biopsy, which can be performed under the guidance of ultrasound (US) or blindly. The present study aimed at comparing the success rate and complications of these two methods in patients undergoing liver biopsy.
  Materials and Methods
  This interventional study was performed on 102 patients, who were candidates for liver biopsy without any contraindications. The patients were randomly divided in two groups of US-guided biopsy and blind biopsy. The patients’ demographics, indications for biopsy, and complications were collected in a checklist. Data were analyzed using Chi-square test and independent sample t-test in SPSS version 16.
  Results
  Among 102 participants, 51 patients (25 males and 26 females), with the mean age of 39.69±12.93 years, underwent US-guided biopsy, while 51 patients (29 males and 26 female), with the mean age of 39.65±13.73 years, underwent blind biopsy. Liver biopsy was successful in 88.2% of the patients in both groups. The most common complication was reduced hemoglobin level, which was not significantly different between the groups. Other complications, such as need for blood transfusion, platelet transfusion, or fresh frozen plasma (FFP) injection, were not observed. There was no significant difference in terms of complications between the groups.
  Conclusion
  Since blind liver biopsy does not increase the rate of complications, application of this method is recommended for patients without any contraindications, leading to a reduction in the cost of diagnosis and treatment.
  Keywords: Image-guided biopsy, Liver disease, Liver biopsy, Complications, Ultrasound-guided biopsy