فهرست مطالب

آموزش زبان و ادبیات - پیاپی 45-46 (شش ماه اول و دوم 1397)
 • پیاپی 45-46 (شش ماه اول و دوم 1397)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بخش فارسی
 • بررسی کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان «اخوان ثالت»
  زهرا محمدی، بهزاد رهبر صفحات 3-18
 • تاثیر گفتمان جنسیتی و ایدئولوژی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی در کتاب زبان انگلیسی سالم دوم دبیرستان
  فروغ کاظمی، شیرین سلیمانی مهر صفحات 19-30
 • حماسه، شاهنامه و فردوسی (برگرفته از کتاب درباره شاهنامه فردوسی)
  محمدحسین ساکت صفحات 31-69
 • تاملی در تکرار، فرایندی واژه ساز (بررسی گونه زبانی ترکی اردبیلی)
  فروغ کاظمی، افسانه جودی گرمی صفحات 71-85