فهرست مطالب

پزشکان گیل - پیاپی 185 (اسفند 1397)
 • پیاپی 185 (اسفند 1397)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/01/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • بهاری دیگر
  دکتر مسعود جوزی صفحه 5
 • یادداشت
 • رضایت در درمان
  دکتر هدیه حج فروش صفحه 6
 • کلینیک
 • باشگاه مجلات
  دکتر بابک عزیز افشاری صفحه 8
 • تاریخ
 • ملای رشتی و گنج های عیسی خان
  احمد علی دوست صفحه 10
 • دفتر خاطرات
 • پانچ
  دکتر حسام نوروزی صفحه 12
 • برنج / کالبدشکافی یک جنایت
  دکتر ژینوس صارمیان صفحه 15
 • دیدنی های ایران
 • آرامگاه ظهیرالدوله
  دکتر مسعود شهیدی صفحه 17
 • برای تعطیلات نوروز چه فیلمی پیشنهاد می کنید؟
 • اسکار 2019: در بند گذشته ای زیبا
  دکتر علی ارغوان نجفی صفحه 24
 • مسابقه نویسندگی پزشکی 2018
 • تجربه ای که از من پزشک بهتری ساخت / مسابقه نویسندگی پزشکی 2018
  ترجمه: دکتر بابک عزیزافشاری صفحه 32