فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه خیاطان مصطفوی، اصغر آقایی*، محسن گل پرور صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان می دهند که درمان ها و مداخلات مبتنی بر فنون معنوی نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی بیشتر در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر شدت درد و علائم بیماری در زنان مبتلا به فیبرومیالژی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی دوگروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) سه مرحله ای شامل: پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اجرا شد. از جامعه آماری زنان مبتلا به فیبرومیالژی، 30 بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه آزمایش (15=n: تحت برنامه آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی طی 12 جلسه گروهی به صورت یک بار در هفته) و گروه کنترل (15=n) تقسیم گردیدند. شایان ذکر است که تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه تشخیص شدت درد (BPI: Brief Pain Inventory) را در سه مرحله خط پایه، پس از اجرای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی و در مرحله پیگیری تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که برنامه مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی پس از مداخله و پیگیری (45 روز پس از سنجش خط پایه) بر کاهش شدت درد و ابعاد حسی و واکنشی در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معناداری داشته است (01/0>P). استنتاج: مطابق با نتایج این پژوهش، آموزش مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی و به شیوه گروهی، روش موثری برای کاهش شدت درد در زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژی می باشد.
  کلیدواژگان: فیبرومیالژی، مدیریت استرس، معنویت درمانی
 • محمد ملائی ایولی، سید فرزاد متولی حقی، محمدباقر محمدی لائینی، رحمت الله مرزبند، معصومه اسلامی فر، علی اصغر زکوی* صفحات 11-19
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان می دهند که حضور در نماز جماعت اثرات سازنده ای بر هدایت معنوی و آرامش روانی افراد دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نماز جماعت ظهر در مسجدالنبی (ص) انجام شد تا ضمن تحلیل عوامل موثر، راه کاری در راستای رونق بخشیدن به این فریضه الهی ارائه شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی از مجموع جامعه آماری که 4000 دانشجوی مشغول به تحصیل در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) در سال 1394 بودند، 500 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای شامل: اطلاعات دموگرافیک و عوامل اثرگذار بر شرکت در نماز جماعت بود که روایی و پایایی آن مورد تایید می باشد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمون های آماری نشان دادند که بین متغیرهای مورد مطالعه شامل: عوامل خانوادگی، گرایش دوستان، مشارکت مسئولان، تداخل زمانی با ساعت کلاس، انگیزه شخصی و سطح تحصیلات با میزان حضور در نماز جماعت رابطه معناداری وجود دارد. استنتاج: با توجه به نتایج این پژوهش حمایت از دانشجویان، تنظیم ساعت کلاس و مشارکت بیشتر اساتید در ایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان به انجام این فریضه الهی اثرگذار بوده و مسئولان دانشگاه می توانند با برنامه ریزی بهتر، زمینه حضورحداکثری دانشجویان در نماز جماعت را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، عوامل موثر، نماز جماعت
 • طاهره شاکری، آسیه جوکار*، حسن صیامیان، علیرضا خلعتبری صفحات 20-30
  رشد و نمو جنین یکی از مهم ترین و ظریف ترین مراحل زندگی انسان است که اسرار و شگفتی های فراوان آن حیرت انگیز می باشد. پزشکان و دانشمندان مسلمان طب ایرانی براساس مبانی مورد قبول خویش روند تکامل جنین را شرح داده اند. با فهم مراحل این تکامل می توان دلایل بسیاری از ناهنجاری های جنینی را شرح داد. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی تکوین جنین از منظر منابع دینی و طب ایرانی با محوریت نقش "قوا" به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تکوین جنین از نظر حکمای طب ایرانی انجام شد. پژوهش حاضر به روش کیفی (تحلیل محتوا) و با تمرکز بر متون دینی و کتب مرجع طب ایرانی انجام شده است. شایان ذکر می باشد که در این مطالعه تمامی یافته ها فیش برداری، جمع آوری و دسته بندی شدند. در روند تکامل جنین نیروهایی (قوا) نقش دارند که به سه دسته طبیعی، نفسانی و حیوانی تقسیم می ‏ شوند. دو نیروی مولده و مصوره که در کار بقای نسل هستند، از قوای طبیعی با منشا کبد‏ی می باشند که وظیفه قوه مولده، تولید منی و وظیفه قوه مصوره، صورتگری اعضا است. با تبیین نقش دقیق نیروهای مختلف در روند تکوین جنین با توجه به دیدگاه کل نگر دانشمندان طب ایرانی و منابع دینی و نیز نتایج شگفت آوری که علم جنین شناسی و ژنتیک بدان دست یافته است می توان گفت که با تقویت این نیروها شاید بتوان از برخی از ناهنجاری های جنینی پیشگیری کرد.
 • مرتضی دارابی نیا، رحمت الله مرزبند، شیرزاد غلامی* صفحات 31-39
  سابقه و هدف
  سنجش استنادی مقالات یک نشریه، روشی برای محک زدن درجه اعتبار و اصالت مقالات علمی آن به شمار می رود. در این ارتباط، پژوهش حاضر به تحلیل استنادی مقالات نشریه دین و سلامت از سال 1392 تا 1396 پرداخته است تا اولین سنجش از تولیدات علمی نشریه مذکور را ارائه دهد.
  مواد و روش ها
  پژوهش مقطعی حاضر که از نوع پیمایشی می باشد، در ارتباط با نه شماره از نشریه دین و سلامت که از طریق سایت مجله و نیز دسترسی به نسخه های چاپی گردآوری شدند، انجام شد. در این مطالعه 76 مقاله و 2490 منبع اطلاعاتی بررسی گردیدند. همچنین، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بیشترین منابع اطلاعاتی (2/30 درصد) مربوط به سال های 2012-2008 می باشند و استناد به قرآن پس از مقالات انگلیسی و مقالات و کتب فارسی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. باید خاطرنشان ساخت که بیشترین میزان مشارکت به گروه آموزشی روان شناسی (7/14 درصد)، معارف اسلامی (5/9 درصد) و علوم تربیتی (8/7 درصد) اختصاص داشت. شایان ذکر است که بیشتر مقالات منتشرشده از نوع پژوهشی (2/84 درصد) بودند. استنتاج: پژوهشی بودن و بالا بودن سهم مقالات از سایر دانشگاه ها و انتشار منظم از نقاط قوت نشریه دین و سلامت محسوب می شود؛ اما بالا بودن سهم نویسندگان غیر از رشته های معارف اسلامی و پزشکی، پایین بودن میزان سهم مقالات گزارش کوتاه و نیز پایین بودن نرخ استناد به مقالات چاپ شده در نشریه مواردی هستند که در انتشار مجله دین و سلامت باید به آن ها توجه شود.
 • هادی بهرامی احسان، محی الدین امجدیان*، رضا رستمی، سیامک واحدی صفحات 41-52
  مطالعه حاضر با هدف تدوین و ارائه مدل مداخله درمانی دین محور براساس آموزه های اسلامی با عنوان "از قلب سلیم تا قلب سالم" جهت کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران قلبی دارای پیوند عروق کرونر قلب (CABG: Coronary Artery Bypass Grafting) صورت گرفت. بیماران قلبی- عروقی پس از انجام اعمال جراحی بای پس به درجات مختلف افسردگی، اضطراب و استرس دچار می شوند. راه کارهای مختلفی مانند دارودرمانی، درمان های معمول روان شناسی و غیره برای کاهش میزان این اختلالات توسط متخصصان به کار گرفته می شود. آنچه در این مطالعه تازگی دارد، آماده سازی و استفاده از یک نوع مداخله دین محور برای کاهش میزان این اختلالات در بیماران قلبی است. بررسی متون قرآنی و دینی نشان می دهند که می توان براساس ویژگی های قلب سلیم به عنوان پیش نیاز قلب سالم و راهی برای درمان قلب بیمار و برگرداندن سلامت به قلب، تا حدود زیادی به کاهش این اختلالات و سلامت قلب در این بیماران کمک نمود. بدین منظور، در این پژوهش علاوه بر بررسی متون علمی در مورد بیماری های قلبی- عروقی و بیماران دارای پیوند عروق کرونر قلب و نیز گردآوری عوامل موثر در پدیدآمدن و تداوم این بیماری، متون اسلامی- قرآنی، احادیث و روایات به منظور یافتن عوامل اثرگذار و مسیرهای تقرب به قلب سلیم به معنای قرآنی آن به ویژه عوامل دینی/معنوی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، عوامل مشاهده شده در متون قرآنی و دینی به صورت یک مدل نظری با عنوان "از قلب سلیم تا قلب سالم" تدوین شدند و براساس این مدل یک نوع مداخله درمانی دین محور براساس ویژگی های قلب سلیم برای کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در این بیماران پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: آموزهای قرآنی -اسلامی، استرس، اضطراب، افسردگی، بیماران قلبی با پیوند عروق کرونر، قلب سلیم
 • بهرام رستمی، سیما حاجی یعقوبی، سید زین العابدین صفوی*، فاطمه مظفری صفحات 53-61
  سابقه و هدف
  دروس معارف اسلامی از دروس مهم در دانشگاه ها محسوب می شوند و تجربه دانشجویان از دوره های این دروس می تواند بر جهت گیری مذهبی و پیشرفت درسی آن ها تاثیرگذار باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه تجربه کیفیت دوره آموزشی با جهت گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دروس معارف دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش توصیفی- همبستگی در ارتباط با جامعه آماری پژوهش که تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-1395 بودند، انجام شد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران معادل 315 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تجربه کیفیت دوره آموزشی و جهت گیری مذهبی Allport استفاده شد. همچنین از نمرات دروس معارف اسلامی به عنوان معیار پیشرفت درسی دانشجویان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های همبستگی Pearson و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS 22 انجام شد.
  یافته ها
  بر مبنای نتایج بین تجربه دوره (نمره کل) و مولفه های تکالیف مناسب، تدریس مناسب و تاکید بر استقلال با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی رابطه وجود داشت (001/0=P). همچنین بین تجربه دوره (نمره کل) و مولفه های تکالیف مناسب، تدریس مناسب، ارزیابی مناسب و مهارت های عمومی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دروس معارف اسلامی رابطه مشاهده گردید. نتایج آزمون رگرسیون نیز حاکی از آن بودند که تجربه دوره (نمره کل) و مولفه های تدریس مناسب، تکالیف مناسب و تاکید بر استقلال، توان تبیین جهت گیری مذهبی را دارند. همچنین تجربه دوره، تدریس مناسب، تکالیف مناسب و ارزیابی مناسب از توان تبیین پیشرفت تحصیلی در دروس معارف اسلامی برخوردار بودند. استنتاج: تجربه مطلوب دانشجویان از دوره آموزشی در جهت گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی آن ها نقش دارد.
  کلیدواژگان: تجربه دوره آموزشی، پیشرفت تحصیلی، جهت گیری مذهبی
 • مصطفی همدانی* صفحات 62-72
  پژوهش حاضر با تحلیل نگرش توحیدی پیامبر اکرم (ص) به ماهیت بیماری در انسان، مبانی و مولفه های این نگرش و آثار آن در روح و روان بیمار و فرایند درمان را تبیین کرده است. در حقیقت، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی معنوی برای ارتقای معنوی بیماران و استفاده بهینه از فرصت بیماری و نیز کمک کردن به فرایند درمان می باشد. باید خاطرنشان ساخت که این پژوهش به صورت تحلیلی- اسنادی انجام شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که پیامبر اکرم (ص) بیماری را مستند به اراده الهی دانسته و اهداف آن را تطهیر انسان و رشد او در اثر توجه به ناپایداری دنیا و ره توشه گرفتن برای سرای ابدی معرفی نموده است. مومنان درد بیماری را با امید به ثواب الهی و آثار دنیوی، معنوی و اخروی آن بهتر تحمل می کنند و در نهایت همچون غیرمومنان یا بهبود خواهند یافت (با این تفاوت که با طهارت و رغبت بیشتری به کسب معنویات به زندگی بازمی گردند) و یا از دنیا می روند؛ اما به سوی رحمت الهی. البته مطابق با روایات نبوی، هیچ مومنی نباید خود طلب بیماری کند؛ بلکه وظیفه دارد برای درمان بیماری خود تلاش های لازم را انجام دهد و در صورت بیمارشدن از این نگرش استفاده کند. نتایج این پژوهش می تواند در راستای رشد معنوی در استفاده از فرصت بیماری به کار رود و از سوی دیگر در بهبود بیماری و یا تسکین آلام بیمار موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، بیماری، رویکرد توحیدی
 • سیدحسین حسینی کارنامی، مرتضی دارابی نیا* صفحات 73-81
  یکی از آموزه های طبی در متون اسلامی، رهنمودهای مراقبتی و بهداشتی در مورد موی سر است. محدثان و فقیهان در آثار خود فصولی را به مسائل مربوط به پوست و مو اختصاص داده و به راه های درمان آن اشاره نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر به شش راهبرد مهم در گستره مراقبت از پوست و مو دست یافت که از اهمیت بالایی در بهداشت و سلامت مو برخوردار می باشند. پژوهش تحلیلی- اسنادی و مفهومی حاضر با هدف شناسایی ابعاد رهنمودهای مراقبت از بهداشت و سلامت موی سر و استنباط راهبردهای اسلامی در این گستره با تاکید بر آموزه های روایی طبی و نیز تقارن و تطبیق با داده های علوم پزشکی انجام شد. در این راستا، ابتدا با مراجعه به کتب حدیث معتبر مانند "الکافی، وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل" احادیث مربوط به مراقبت از موی سر استخراج شدند. در ادامه پس از حذف روایات ضعیف و کشف روایات صحیح و موثق، ابعاد و محورهای مراقبت از بهداشت و سلامت مو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهشی احادیث طبی نشان می دهند که بین محورهای بهداشتی در آداب مراقبت از موی سر همچون نظافت، استحمام، آراستن، کوتاه نگه داشتن، شانه زدن و فرق گرفتن با جهت گیری سلامت جسمی و مداخلات معنوی همبستگی و ارتباط وجود دارد؛ از این رو استفاده از راهبردهای اسلامی مراقبتی می تواند در درمان های مرتبط با پوست و مو و در نتیجه کاهش هزینه های دارو و درمان و ارتقای سلامت اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت، روایات اسلامی، مراقبت، موی سر
|
 • Sedigheh Khayatan Mostafavi, Asghar Aghaei*, Mohsen Golparvar Pages 1-10
  Background and
  Purpose
  In recent years, it has been shown that therapies and interventions that use spiritual techniques play an important role in the mental relaxation of patients with chronic illnesses. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of stress management training with Iranian-Islamic spiritual therapy on the severity of pain in women with Fibromyalgia.
  Materials and Methods
  This study was carried out in a quasi-experimental design, which involved the analysis of the experimental and control groups in three stages of pre-test, post-test, and follow-up. The population of the study consisted of 30 women with fibromyalgia, who were randomly assigned into the experimental group (n=15) and control group (n=15). The experimental group took part in a 12-session educational program related to stress management with Iranian-Islamic spiritual therapy once a week. However, control group received no intervention. All participants completed the Brief Pain Inventory in three stages of the baseline, after implementation of Iranian-Islamic spiritual therapy, and the follow-up stages.
  Results
  The results of repeated measures ANOVA showed that stress-management program with Iranian-Islamic spiritual therapy after intervention and follow-up stages (45 days after baseline measurement) had a significant effect on the reduction of the pain intensity, as well as the sensory and reactive dimensions of pain (P<0.01).
  Conclusion
  The obtained results of the study revealed that stress management training with Iranian-Islamic spiritual therapy can be an effective method for decreasing the severity of pain in women with fibromyalgia.
  Keywords: Fibromyalgia, Spiritual therapy, Stress management
 • Mohammad Mollai Iveli, Farzad Motevali Haghi, Mohammad Bagher Mohammadi Laini, Rahmatollah Marzband, Masoumeh Eslamifar, Aliasghar Zakavi* Pages 11-19
  Background and
  Purpose
  Research has shown that attending congregational prayer has constructive effects on spiritual guidance and mental relaxation of humans. The purpose of this study was to investigate the effective factors in the presence of university students attending congregational prayers of Masjid-Al-Nabi at Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. Moreover, this study aimed to propose influential approaches to encourage participation in congregational prayer.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on students studying at Payambar Aazam Complex of Mazandaran University of medical science, during 2016. A total number of 500 students were selected randomly out of 4000 students of this university. The data were collected using a questionnaire, which included demographic information and effecting factor on congregational prayer. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed and data were analyzed using SPSS software (version 20).
  Results
  The survey showed that there was a significant relationship between the investigated variables (including family factors, friendship tendency, participation of authorities and teachers, coincidence of prayer and class time, personal motivation and education level) and the presence of students in congregational prayer.
  Conclusion
  According to the results of this study, supporting students, adjustment of class time, and attendance of the instructors at the mosque will encourage students to participate in congregational prayer. University authorities can appropriately prepare the ground for the presence of students in congregational prayer.
  Keywords: Affecting factors, Congregational prayer, Mazandaran University of Medical Science, Students
 • Tahere Shakeri, Assie Jokar*, Hasan Siamian, Ali Reza Khalatbari Pages 20-30
  The embryonic development is one of the most important and delicate stages in human life. The mysteries and marvels of this intricate development have perplexed everyone. Muslim physicians and scholars of traditional Iranian medicine have explained these phases based on their accepted principles. The etiology of several fetal abnormalities could be described by understanding the processes involved in embryonic development. The aim of this study was to investigate the fetal development based on Iranian traditional medicine and religious studies with an emphasis on "Quwa" as one of the effective factors in this regard. This study was conducted based on a qualitative (content analysis) research design focusing on Iranian traditional medicine and religious texts. The notes and data were taken, collected, and classified. The forces (Quwa) which play important roles during the embryonic development process are classified as vital, psychic, and natural. There are two forces, namely productive, and shaper (Muwallida and Muṣawira) that are effective in the survival of generations. They are derived from a natural force whose origin is the liver. The role of the productive force is the production of semen and the shaper force formats the organs. The role of these forces in the embryonic development process can be defined meticulously based on the holistic point of view of Muslim physicians and scholars of traditional Iranian medicine. In addition, the amazing results that embryology and genetics have achieved can be taken into consideration to reinforce these forces in order to prevent some embryonic abnormalities.
  Keywords: Embryonic development, Natural forces (Quwa), Traditional Iranian medicine
 • Morteza Darabinia, Rahmatollah Marzband, Shirzad Gholami* Pages 31-39
  Background and
  Purpose
  Citation analysis of the articles in a journal is a method for the investigation of the validity and authenticity of the scientific articles of a journal. The present research was conducted to analyze the citations of the articles published in the Journal of Religion and Health during 2013-2017 to present the first evaluation of the scientific production of this journal.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 9 issues of the Journal of Religion and Health. A total of 76 articles and 2,490 references were investigated in this study. The collected data were analyzed using descriptive statistics indices, including frequency and frequency percentage, in SPSS software, version 20.
  Results
  The results showed that the most frequent citations (30.2%) were obtained from the information sources published during 2012-2008. In this regard, the Qur'an obtained the fourth citation rank after English articles and Persian resources (i.e., articles and books). The highest rates of author participation were detected in the fields of psychology (14.7%), Islamic education (9.5%), and education (7.8%). Most of the published articles (84.2%) were original research.
  Conclusion
  According to the findings, the inclusion of original research, high rate of articles from other universities, and regular publication are among the advantages of the journal under study. However, the high proportion of the articles related to the fields other than Islamic and medical sciences, low share of short communication papers, and low citation number of the articles published in the journal are among the issues that should be considered in this journal.
  Keywords: Citation analysis, Mazandaran University of Medical Sciences, Religion, health
 • Hadi Bahrami Ehsan, Mohiadin Amjadian*, Reza Rostami, Siamak Vahedi Pages 41-52
  This study aimed to design and prepare a kind of religious-based intervention model called "from Ghalbe Salim (pure heart) to Ghalbe Salem (healthy heart)" in order to decrease stress, anxiety, and depression in coronary artery bypass graft (CABG) patients. The CABG patients undergo a lot of stress, anxiety, and depression after bypass surgery. Various interventions, including medications and common psychological therapies, were used to decrease these disorders in patients. In this study, what seemed to be a kind of innovation was to design and prepare a religious-based intervention for treating and reducing such disorders in CABG patients. A prefound review of Islamic and Quran texts showed that an intervention model based on Ghalbe Salim (pure heart) could help these patients to overcome their stress, anxiety, and dpression and consequently have shorter convalescence periods and healthier hearts. The study was carried out by reviewing Islamic and Quran texts about Ghalbe salim that was supposed to be the prerequisite for a healthy heart. In fact, the important factors that had a role in initiation, persistence, and treatment of the disease were investigated in Islamic and Quran teachings, as well as scientific texts. Then a theoritical model called "from Ghalbe Salim to Ghalbe Salem" was proposed. Finally, a special kind of religious-based intervention was presented in order to decrease stress, anxiety, and depression for coronary artery bypass graft patients in the present study.
  Keywords: Anxiety, CABG patients, Depression, Galbe Salim, Quran-Islamic teachings, Stress
 • Bahram Rostami, Sima Hajiyaghoobi, Zainolabedin Safavi*, Fateme Mozaffari Pages 53-61
  Background and
  Purpose
  This study aimed to determine the relationship between the quality of educational experience and academic achievement in Islamic teaching lessons in Zanjan University of Medical Sciences, the Zanjan, Iran, during the academic year of 2015 -2016.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on undergraduate and postgraduate students of Zanjan University of Medical Sciences in the academic year of 1395-1396. The sample size was determined as 315 subjects by Cochran method. The study population was selected through stratified sampling. The data were collected using Alport’s training experience and religious orientation questionnaire. In addition, the scores of students in Islamic teaching were used as a criterion for student achievement. Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regression tests in SPSS software (version 22).
  Results
  The obtained results revealed that the experience of the course (total score) and the components of proper assignment, proper teaching, and emphasis on autonomy correlated with internal and external religious orientation (P=0.001). In addition, the experience of the course (total score) and the components of proper assignments, proper teaching, proper assessment, and general skills had a relationship with the academic achievement of the students in Islamic teaching lessons. Regression test results also showed that the experience of the course (total score) and the components of proper teaching, proper assignments and emphasis on independence can explain religious orientation. In addition, the experience of the course, proper teaching, proper assignments, and proper assessment could also explain academic achievement in Islamic teaching lessons.
  Conclusion
  The students’ satisfactory experience of the course plays a role in religious orientation and academic achievement of the students.
  Keywords: Academic achievement, Experience of an educational course, Religious orientation
 • Mostafa Hamadani* Pages 62-72
  This research was targeted toward the analysis of the monotheistic approach of Prophet Mohammad to the nature of illness in order to define the basics and principles of this approach and its effects on patient’s psych and therapeutic process. This paper aims to present a pattern for the promotion of patients’ spirituality and utilization of the illness as an optimal opportunity to help the therapeutic process. This is a concept analysis. The results of this study showed that the Prophet Mohammad had adopted a monotheistic approach to the illness that is attributable to the will of Allah. Allah causes the diseases to purify and promote human beings. The illness draws human attention to the instability of the world and causes human beings to do good deeds in the worldly life in order to earn reward in the hereafter. Therefore, the believers tolerate the illness with the hope of Allah’s reward. Finally, the believers become different from the unbelievers in two aspects: (a) the believers recover from the disease and gain greater faith and purity than unbelievers and (b) they do not recover and die like the unbelievers. However, the believers receive the divine blessings. As stated in the prophetic narrations, the believers must not ask for the disease from Allah, but they should try to recover from the disease. If they get sick, they should follow the above-mentioned approach. The obtained data of this paper can be used not only for spiritual growth in the event of disease but also for the recovery and pain relief.
  Keywords: Disease, Medical ethics, Monotheistic approach
 • Seyed Hosein Hosini Karnami, Morteza Darabinia* Pages 73-81
  One of the medical teachings in Islamic texts is hair care guide. The Islamic scholars and jurisprudents devoted some chapters of their books to the hair and skin disorders followed by treatments. This study presents six important strategies which are of significant importance concerning skin and hair care. The purpose of this study was to identify the dimensions of hair care guidelines and interpretation of Islamic strategies in this regard with an emphasis on medical narrative and concurrent adaption to medical sciences. The present study was conducted base on a documentary and conceptual analysis design. In this regard, hadiths concerning hair care were extracted from authentic books of hadith, such as al-Kafi, Wasa'il-al-Shi'a, Mustadrak al- Wasa'il. Subsequently, weak narratives and reliable narrations were eliminated and identified, respectively. To this end, the dimensions and different aspects of health care were analyzed. According to the results obtained from findings on medical hadiths, there are correlations between different aspects of hair care, such as cleaning, taking showers, dressing, shortening the hair, and brushing and general health direction and spiritual interventions. Islamic approaches to health care can be effective in skin and hair treatments leading to the reduction of medical expenses and the promotion of general health.
  Keywords: Care, Head hair, Health, Islamic narrations