فهرست مطالب

گیله وا - پیاپی 154 (بهمن و اسفند 1397)
 • پیاپی 154 (بهمن و اسفند 1397)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • شمال، کویری در راه
  صفحه 4
 • یادداشت مدیرمسئول
 • سد لاسک باشد یا نباشد
  محمدتقی پوراحمد جکتاجی صفحه 6
 • تاریخ معاصر گیلان: یادداشت های شادروان جهانگیر سرتیپ پور (قسمت هفتم) / شرح سال های اول سلطنت پهلوی در گیلان، عمران، احداث خیابان ها، فعالیت های هنری ، ازدواج و...
  صفحه 8
 • بر بالین بنایی قدیمی، تلاشی برای احیای خانه ترابی
  آرمین خباز صفحه 16
 • گیلکی
 • شعر: سیدرضا حسینی، محمدرضا سدهیان، غلامحسن عظیمی، حمیدرضا نیکبخت، عبدالحسین نیک بخش (آریا)، بیژن ورنوس (ماهور)
  صفحات 22-247
 • بخش گیلکی
 • سورخ کلاچ
  حمید نظرخواه علیسرایی صفحه 22
 • کوچی داستان
  مسعود پورهادی صفحه 23
 • محمدعلی افراشته، دو شعر و یک نکته
  رضا نوزاد صفحه 24
 • برم دار وسه برم دار
  جلال علیدوست لسکوکلایه صفحه 29
 • کنکاشی در تبارشناسی خاندان تاریخی تومانیانس
  روبرت واهانیان صفحه 30
 • تهیه نمک در گیلان قدیم
  دکتر بیژن عباسی صفحه 32
 • یک اثر نقاشی از رشت
  صفحه 33
 • بازتاب: در جستجوی تاریخ خاری
  صفحه 34
 • درگذشتگان
  صفحه 35
 • تازه کتاب
  صفحه 36