فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال دهم شماره 31 (زمستان 1397)
 • سال دهم شماره 31 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهناز حسین زاده، محمدرضا مهرگان*، لیلی آقایی میبدی، عزت الله عباسیان صفحات 503-524
  هدف
  یکی از روش‎های مطرح در حوزه تصمیم‎گیری چندشاخصه مبتنی بر تئوری مطلوبیت، مدل مطلوبیت جمع‎پذیر (UTA) است که طی زمان با رفع نواقص بسیار توسعه یافته است. از مهم‎ترین مشکلات این روش‎ها عدم توجه به عدم اطمینان مقادیر معیارها و عدم توجه به امکان وجود وابستگی میان معیارهای مختلف است. درباره مشکل عدم اطمینان از انواع مختلف فازی و احتمالی، به ترتیب در توسعه‎های مختلف شامل مدل‎های فازی و تصادفی بحث و تبادل نظر شده است. با این‎ حال از مفروضات اصلی تمامی این مدل‎ها استقلال معیارها از یکدیگر است، در حالی ‎که در مسائل دنیای واقعی این امر تا حدی بعید به ‎نظر می‎رسد. از این رو، هدف از این پژوهش توسعه مدل مدل مطلوبیت جمع‎پذیر تصادفی به نحوی است که مشکل عدم توجه به وابستگی میان مقادیر گزینه‎ها در شاخص‎های مختلف را مد نظر قرار دهد.
  روش
  در این پژوهش از مفهوم احتمال شرطی برای توسعه مدل مطلوبیت جمع‎پذیر تصادفی بهره گرفته شده است، به‎طوری‎ که احتمال ارزش هر مقدار در هر شاخص با توجه به ارزش‎های محتمل در سایر شاخص‎ها مد نظر قرار می‎گیرد.
  یافته‎ها
  مدل توسعه یافته در قالب دوازده گام ارائه شده و قابلیت کاربرد آن با استفاده از یک مثال واقعی و بر اساس داده‎های مربوط به سه معیار اصلی در سرمایه‎گذاری سهام برای سه شرکت در حوزه پتروشیمی نشان داده شده است.
  نتیجه‎گیری
   مدل پیشنهادی حاصل مشکل عدم توجه به وابستگی محتمل میان شاخص‎ها در مدل مطلوبیت جمع‎پذیر تصادفی را برطرف می‎کند و شکاف تحقیقاتی مطرح شده توسط محققان پیشین را پوشش می‎دهد.
  کلیدواژگان: تصمیم‎گیری چندمعیاره مبتنی بر تئوری مطلوبیت (MAUT)، مدل مطلوبیت جمع‎پذیر (UTA)، مدل مدل مطلوبیت جمع‎پذیر تصادفی، عدم اطمینان و وابستگی بین معیارها
 • هاشم آقازاده*، میثم محمدی، حسین زادبر صفحات 525-550
  هدف
  ارائه خدمات تجاری‎سازی در پارک‎های علم و فناوری و سایر نهادهای تسهیل کننده توسعه شرکت‎های دانش بنیان، در موفقیت یا شکست شرکت‎های مستقر در آنها نقش بسیار مهمی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری سازی مورد نیاز شرکت های رشدی و توسعه ای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام گرفته است.
  روش
  این تحقیق با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان واحد تجاری سازی پارک اجرا شده است. خدمات تجاری سازی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و خدمات تجاری سازی پارک های علم و فناوری ایران و سایر نقاط جهان شناسایی شده و در ادامه، این دسته ها و خدمات با استفاده از روش تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA)، رتبه بندی شدند.
  یافته‎ها
  مطابق یافته‎های این پژوهش، شرکت‎های رشدی به خدمات بازاریابی، تامین مالی و سرمایه گذاری و خدمات آموزشی به ترتیب بیشترین اولویت را داده‎اند، در حالی که برای شرکت‎های توسعه‎ای خدمات تامین مالی و سرمایه گذاری، بازاریابی و امور قراردادها و ضمانت‎نامه ها به ترتیب بالاترین اولویت را کسب کرده‎اند.
  نتیجه‎گیری
  در این پژوهش الگویی دوسطحی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد ترکیب خدمات تجاری سازی قابل ارائه با در نظر گرفتن محدودیت‎ها، شرایط مختلف، توانمندی‎ها و اهداف پارک‎های علم و فناوری ارائه شده است که در سطح اول تصمیم گیری درباره اولویت دسته خدمات بوده و در سطح دوم در رابطه با اولویت خدمات هر دسته تصمیم گیری می شود. این الگو می‎تواند در سیاست گذاری‎ها و برنامه ریزی‎های‎ پارک‎های علم و فناوری در جهت بهبود ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت‎های رشدی و توسعه‎ای مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تجاری سازی، پارک علم و فناوری، شرکت‎های دانش بنیان، خدمات تجاری سازی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان
 • خداکرم سلیمی فرد*، میثم نخعی، زهرا زارع، رضا مغدانی صفحات 551-574
  هدف
  در شرکت‎های پتروشیمی، شیفت‎های کاری گوناگون و طولانی‎مدت، می‏تواند سلامت جسمی و روحی کارکنان را به مخاطره بیندازد؛ در حالی که با زمان‎بندی مناسب و توجه به قوانین و سیاست‎های کاری، می‏توان پیامدهای ناشی از شیفت‏های کاری آنان را کاهش داد. هدف این پژوهش، ارائه مدل مناسبی برای زمان‎بندی نیروی انسانی شرکت‏های پتروشیمی است؛ به گونه‏ای که با رعایت نیازهای شرکت و شمار بهینه کارکنان در هر شیفت، هزینه‏‏های شرکت کمینه و عملکرد و ترجیحات کارکنان نیز بیشینه شود.
  روش
  برای مدل‎سازی مسئله پژوهش از برنامه‏ریزی عدد صحیح استفاده شد. به دلیل پیچیدگی مدل و نیز چندهدفه بودن آن، در حل مدل ریاضی پیشنهاد شده، از الگوریتم NSGA-II استفاده شد. برای دستیابی به کارایی بهتر الگوریتم، پارامترهای آن با روش تاگوچی کالیبره گردید.
  یافته‎ها
   بر اساس یافته‏ های به دست آمده از سناریوهای مختلف، مدل 21 روزه کار بهتر از مدل کاری 16 روزه است. همچنین، از آنجا که مدل چند هدفه بوده و با رویکرد پارتو حل شده است، تصمیم‎گیرنده می‎تواند، با توجه به شرایط، یکی از راه حل‎های بهینه پارتو را انتخاب کنید.
  نتیجه‎گیری
   اگرچه شیفت‏بندی و گزینش مدل کاری مناسب برای شرکت‏های پتروشیمی، پیچیدگی فراوانی دارد، الگوریتم NSGA-II می‏تواند در تصمیم‏گیری برای انتخاب بهترین مدل کاری، ابزاری شایسته و توانمند باشد.
  کلیدواژگان: زمان‎بندی، شیفت‎بندی، برنامه‏ریزی عدد صحیح، بهینه‏سازی چند هدفه، الگوریتم NSGA-II، رویکرد پارتو
 • محمدرضا پارسافرد*، سعید شیرکوند، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی صفحات 575-606
  هدف
  هدف این پژوهش، رتبه بندی اعتباری مستقل بانک‎ها از منظر سپرده گذاران (ذی‎نفعان خارجی بانک) در راستای ایفای تعهد آنهاست.
  روش
  برای تحقق این هدف، با استفاده از مدل های رتبه بندی موسسه‎های مرجع و سیستم رتبه بندی کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، مدیریت، سودآوری، نقدینگی، حساسیت)، شاخص های رتبه بندی شناسایی شدند، سپس از طریق روش دلفی فازی به تعیین شاخص های رتبه بندی اقدام شد و با استفاده از روش پرامته (روش ساختاریافته رتبه بندی ترجیحی برای غنی‎سازی ارزیابی ها) بانک‎ها رتبه بندی شدند.
  یافته‎ها
   در نهایت، پس از انتخاب 32 شاخص بر اساس نتایج روش دلفی فازی، با توجه به نظر خبرگان وزن زیرمعیارها یکسان در نظر گرفته شد. نمونه پژوهش، 21 بانک دارای مجوز از بانک مرکزی ایران و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی 1391 تا 1395 است.
  نتیجه‎گیری
   با توجه به نتایج پژوهش، از میان بانک‎های بررسی‎شده کشور، بانک خاورمیانه از نظر رتبه اعتباری در جایگاه نخست و بانک آینده در جایگاه آخر قرار دارد.
  کلیدواژگان: رتبه بندی اعتباری مستقل، روش پرامته، صنعت بانکداری، روش دلفی فازی
 • مهدی همایون فر، سعید باقرسلیمی*، بیژن نهاوندی، کاوه ایزدی شیجانی صفحات 607-630
  هدف
  یکی از مهم‎ترین مسائل پیش‎ روی زنجیره‎های تامین، هماهنگی سیاست های موجودی عناصر زنجیره، اعم از تامین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است. در این رابطه، پژوهش حاضر به‎دنبال بررسی روند دستیابی عناصر شبکه تامین نظام توزیع بنزین، به سطح موجودی بهینه است.
  روش
  ابتدا شبکه تامین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گیلان در قالب سیستم های انطباقی پیچیده تعریف شد و در ادامه با استفاده از مدل‎سازی مبتنی بر عامل، به شبیه سازی این شبکه پرداخته شد. هسته اصلی این شبیه سازی را تعاملات بین عامل‎ها یا اعضای شبکه تامین در زمینه مدیریت موجودی با توجه به مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) تشکیل داده‎اند.
  یافته‎ها
   نتایج شبیه سازی در نرم افزار نت لوگو نشان می دهد که مدل‎سازی مبتنی بر عامل شبکه در قالب یک سیستم انطباقی پیچیده، موجب شناخت بهتر از رفتار عامل‎های شبکه تامین در دستیابی به سطح موجودی بهینه شده و آنها را قادر می‎سازد به تخمین مناسبی از میزان سفارش اقتصادی، نقطه سفارش مجدد و هزینه کل خود، دست یابند.
  نتیجه‎گیری
   به‎طور خلاصه می توان گفت که عامل‎های موجود در شبکه تامین، توانایی تامین مشتریان خود را دارند و هم‎زمان با عدم پرداخت هزینه نگهداری موجودی اضافه، با فروش از دست رفته نیز مواجه نخواهند شد.
  کلیدواژگان: سیستم انطباقی پیچیده، شبیه سازی مبتنی بر عامل، مدیریت موجودی، مقدار سفارش اقتصادی، شبکه تامین
 • آیداسادات سجادی، سعیده کتابی*، آرزو عتیقه چیان صفحات 631-650
  هدف
  نظام سلامت یکی از بزرگ‎ترین صنعت ها به‎شمار می‎رود و برای حل مشکلات آن، به تلفیقی از دانش و مهارت های مدیریتی و بالینی نیاز است. در این پژوهش، مسئله برنامه ریزی استراتژیک و تخصیص ظرفیت اتاق های عمل با در نظر گرفتن استراتژی برنامه ریزی و زمان‎بندی بلوکی مطالعه شده است و یک مدل تلفیقی برای تعیین آمیخته بهینه جراحی ها و تخصیص ظرفیت به سرویس های جراحی به‎صورت برنامه ریزی آرمانی تصادفی برای مقابله با عدم قطعیت در تقاضای هر عمل ارائه شده است. هدف مدل حداقل کردن انحراف‎های نامطلوب شامل تقاضای برآورده نشده، اضافه کاری سرویس ها و بیکاری اتاق های عمل تخصیص یافته، است.
  روش
  به‎دلیل NP-hard بودن مسئله، دستیابی به جواب دقیق با بزرگ شدن ابعاد آن به‎صورت نمایی مشکل است. برای این منظور، الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید پیشنهاد شده است. نتایج مدل ریاضی به‎کمک نرم‎افزار GAMS با حل کننده COINBONMIN و روش شبیه‎سازی تبرید توسط نرم افزار متلب R2017a با یکدیگر مقایسه شده است.
  یافته‎ها
  مثال های ارائه شده، از اطلاعات بخش اتاق عمل بیمارستانی در کانادا با 9 سرویس جراحی، 110 عمل جراحی، 16 اتاق عمل و 220 تخت بستری استخراج شده است. برای کاهش تعداد متغیرهای تصمیم و قابل حل بودن مدل ریاضی، برای هر مثال، سرویس‎ها و جراحی‎های اندک با اتاق‎های عمل محدودی انتخاب شد. مجموع بیکاری اتاق های عمل تخصیص‎یافته در همه مثال ها و در هر دو روش برابر با مقدار ایده آل صفر بوده است. اختلاف میان مقادیر تابع بهینه هدف به‎دست آمده از مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی و الگوریتم شبیه سازی تبرید در مثال های ارائه شده در بازه ]6/0,05/0[ قرار دارد.
  نتیجه‎گیری
  در این پژوهش مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی برای برنامه ریزی و تعیین تعداد و ترکیب بهینه جراحی‎ها و تخصیص ظرفیت به سرویس های جراحی با در نظر گرفتن تقاضای غیرقطعی ارائه شده است. ایده مدل پیشنهاد شده آن است که با تغییر تعداد و ترکیب موارد جراحی، می توان انحراف‎های نامطلوب را کاهش داد.
  کلیدواژگان: مسئله تخصیص ظرفیت، مسئله تعیین آمیخته بیماران، برنامه‎ریزی استراتژیک اتاق عمل، الگوریتم شبیه‎سازی تبرید، برنامه‎ریزی آرمانی تصادفی
 • شایا کاکوان*، محمود مدیری صفحات 651-676
  هدف
  طبیعت پراکنده عناصر زنجیره تامین و نیز، پراکندگی دانشی که در این عناصر وجود دارد، نیاز به فرایندهای مدیریت دانش در سازمان ها را ضروری ساخته است. به‎کارگیری مدیریت دانش، سازمان‎ها را با چالش های زیادی مواجه می‎کند و رمز بقای سازمان ها، توانایی شناسایی و رفع این چالش هاست. هدف پژوهش حاضر، رتبه‎بندی راه‎حل‎هایی برای غلبه بر موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تامین شرکت ساپکو است.
  روش
  اطلاعات از طریق روش مطالعات کتابخانه‎ای گردآوری شده و داده‎ها به روش میدانی از طریق ابزار پرسشنامه و با بهره‎مندی از نظر خبرگان به‎دست آمده است. جامعه خبرگان به تعداد 12 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ساپکو است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش‎های تصمیم‎گیری فازی و با روش ترکیبی ANP بر پایه DEMATEL(DANP) و روش VIKOR فازی استفاده شده است.
  یافته‎ها
  یافته‎های دیماتل فازی نشان داد که تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین موانع اصلی پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تامین شرکت ساپکو، به‎ترتیب موانع فردی و موانع تکنولوژیکی است. بر اساس نتایج به‎دست آمده از روش DANP فازی نیز، بیشترین وزن و بالاترین اولویت به زیر‎موانع پایین‎بودن امنیت داده‎ها و اطلاعات اختصاص دارد و نتیجه رتبه‎بندی راه‎حل‎ها با روش VIKOR فازی نشان داد که راه‎حل‎ طراحی استراتژی برون‎سپاری، در رتبه اول قرار دارد.
  نتیجه‎گیری
  در زنجیره تامین، زیر‎موانع پایین‎بودن امنیت داده‎ها و اطلاعات که جزء موانع تکنولوژیکی است، از طریق موانع فردی ایجاد شده است که باید مدیران و تصمیم‎گیران برای بهبود، به موانع فردی توجه بیشتری داشته باشند. پیشنهاد می‎شود مدیران، استراتژی برون‎سپاری را برای بهبود و کاهش موانع طراحی کنند.
  کلیدواژگان: روش‎های تصمیم‎گیری فازی، زنجیره تامین، مدیریت دانش، ویکور فازی، ANP بر پایه دیماتل
 • ناهید خراسانی، مجید اسماعیلیان* صفحات 677-696
  هدف
  هدف این پژوهش، اعمال انعطاف های مختلف شامل انعطاف ماشین و ابزار، برای جهت دسترسی به ابزار (TAD) و در نظر گرفتن پارامترهای کیفی بر اساس سیستم استنتاج فازی به منظور بهینه سازی یکپارچه برنامه ریزی فرایند و زمان بندی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی محدویت است.
  روش
  رویکردهای بسیاری برای حل مسائل IPPS وجود دارد. در این پژوهش، به دلیل تعدد متغیر های موجود و پیچیدگی فضای جواب، از برنامه ریزی محدودیت برای حل مسئله استفاده شده است. ابتدا امتیاز پارامترهای کیفی مدل بر اساس سیستم استنتاج فازی محاسبه شد و پس از تامین سایر ورودی ها و حل با استفاده از برنامه ریزی محدودیت، جواب بهینه به ‎دست آمد.
  یافته‎ها
  برای ارزیابی کارایی مدل تلفیقی، مثالی از پژوهش های پیشین، با سه حالت زمان تحویل پایین، متوسط و بالا با نرم افزار IBM ILOG Cplex حل شده است.
  نتیجه‎گیری
  نتایج نشان‎دهنده عملکرد مناسب روش برنامه‎ریزی محدودیتی برای به دست آوردن جواب های بهینه در زمان محدود است. در واقع، نتایجی که از آزمایش های عددی به ‎دست آمد، نشان می دهد مدل پیشنهاد شده عملکرد قابل قبولی دارد و الگوریتم پیشنهاد شده می تواند IPPS را به‎شکل موثری حل کند و روش بسیار مناسب برای بهینه سازی ترکیبی چند هدفه است.
  کلیدواژگان: تلفیق برنامه ریزی فرایند و زمان بندی، برنامه ریزی محدودیت، برنامه ریزی فرایند، زمان بندی، سیستم استنتاج فازی
|
 • Mahnaz Hosseinzadeh, Mohammad Reza Mehrgan *, Leili Aghaei Meibodi, Ezatollah Abbasian Pages 503-524
  Objective
  One of the well-known methods as to Multi Attribute Utility Theory (MAUT) in the field of decision making is Utility Additive Method (UTA), which has been developed over time. Two main deficiencies of such methods are first, ignoring the uncertainty embedded in the values of different criteria and second, disregarding the possibility of dependencies among various criteria. The uncertainty problem, either fuzzy or stochastic, has been discussed in various developments including, fuzzy UTA and stochastic UTA models, respectively. Although it seems unlikely to apply in real world problems, the criteria independency is the primary assumption of all these models. Thus, this paper is aimed at developing stochastic UTA model so as to consider the possibility of dependency among different criteria.
  Methods
  In this paper, conditional probability is applied in developing the UTA model, so that the probability of values of each criterion is considered with respect to probable values of other criteria.
  Results
  The developed model is presented in 12 steps, and its applicability in practice is shown using a real example based upon the data extracted from three main criteria of stock investments for three petrochemical companies.
  Conclusion
  The proposed model addresses the deficiency of ignoring the probable dependencies among criteria in stochastic UTA model, and covers the research gap posed by previous researchers.
  Keywords: Multi Attribute Utility Theory (MAUT), Utility Additive method (UTA), Stochastic UTA model, Uncertainty, Dependency of Criteria
 • Hashem Aghazadeh *, Meysam Mohammadi, Hosein Zadbar Pages 525-550
  Objective
  Providing commercialization services in science and technology parks and other institutions facilitating the development of knowledge-based companies has a very important role in the success or failure of the companies based there. The aim of this study was to identify and compare the priority of commercialization services required by growth and development companies based in Science and Technology Park in Tehran University.
  Methods
  Commercialization services have been identified through the use of library studies and commercialization services of science and technology parks in Iran and elsewhere in the world. This research was carried out with the help of 227 employees of 93 companies based in the park and employees of the park's commercialization department. Subsequently, these categories and services were ranked using the gradual weighting analysis method (SWARA).
  Results
  According to the findings of this research, growth companies have given the highest priority to marketing, financing and investment and educational services respectively, while for development companies, financing and investment services, marketing, contracts and guarantee issues have been ranked as the highest priorities respectively.
  Conclusion
  In this research, a two-level model for planning and decision making on the combination of commercialization services offered with regard to the constraints, conditions, capabilities, and objectives of science and technology parks is provided. At the first level, there is the decision making about the priorities within the category of services and at the second level, there is decision making in relation to the priority of each category of services. This model can be used in policy making and planning of science and technology parks in order to improve the provision of commercialization services to growth and development companies.
  Keywords: Commercialization, Science, Technology Park, Knowledge-based companies, Commercialization services required by knowledge-based companies
 • Khodakaram Salimifard *, Meisam Nakhaei, Zahra Zare, Reza Moghdani Pages 551-574
  Objective
  In petrochemical companies, the existence of various, long job shifts can endanger the physical and mental health of employees, while having a proper timetable, in accordance with labor laws and policies, can help reduce the consequences of the disruption of their work shifts. The purpose of this research is to develop a model for timing the manpower of petrochemical companies in such a way that, by meeting the requirements of the company and the optimal number of employees in each shift, it can minimize the company's payment costs, and maximize the performance and preferences of the employees.
  Methods
  The researchers used integer programming model. Because of the complexity of the issue and the multi-objective nature of the model, to solve the mathematical model, NSGA-II algorithm has been used. In order to obtain a better performance of the algorithm, its parameters were tuned using the Taguchi calibration method.
  Results
  Based on the findings from various scenarios, the 21-day working model is better than the 16-day working model. Since the model is multi-objective and is solved using the Pareto's approach, the decision maker can, according to the circumstances, choose one of the optimal Pareto solutions.
  Conclusion
  Petrochemicals can apply scientific and optimum operation research approaches and its applications, in order to set up employee work schedules, create work-life balance, reduce work-related fatigue, decrease job burnout and improve their performance and productivity. Although scheduling and selecting the appropriate working model is complicated for petrochemical companies, NSGA-II algorithm can be used as an apt and powerful tool in decision making over choosing best working model.
  Keywords: Scheduling, roistering, Integer planning, Multi objective optimization, NSGA-II Algorithm, Pareto approach
 • M.Reza Parsafard *, Saed Shirkavand, Reza Tehrani, S.Mojtaba Mirlohi Pages 575-606
  Objective
  The purpose of this research is to assess the standalone credit rating of banks from the perspective of depositors (bank's external stakeholders) to fulfill their commitments.
  Methods
  For this purpose, using ranking models of the standard grand agencies and the CAMELS (Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity) rating system, the ranking indexes were identified, and then applying a fuzzy Delphi method the ranking indices were determined and the banks were rated using the PROMETHEE method (Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations).
  Results
  Finally, 32 indicators were selected based on the results of the fuzzy Delphi method and according to experts, the weights of the sub-criteria were considered the same. The Banks, which are used as samples in this research, include  21 banks with permission from the central bank of Iran and accepted in the Tehran Stock Exchange and Over-The-Counter Market of Iran. The banks were evaluated based on their activities  from 2012 to 2016.
  Conclusion
  Based on the rating outcome, Khavaremiane Bank is considered with the highest credit rank, and the Ayande bank is in the worst situation (the least credit rank) among these banks.
  Keywords: Stand-alone Credit Rating, PROMETHEE, Banking industry, Fuzzy Delphi Method
 • Mahdi Homayounfar, Saeid Baghersalimi *, Bijan Nahavandi, Kaveh Izadi Sheyjani Pages 607-630
  Objective
  One of the most important challenges of supply chains is the coordination of inventory policies among supply chain elements including suppliers, manufacturers, and distributors. Accordingly, the current study aims to investigate the achievement of the elements of the petrol distribution system to the optimal level of inventory.
  Methods
  At first, the supply network of National Guilan Oil Products Distribution Company is defined as a complex adaptive system and then, this network is simulated using agent-based modeling. The core component of this simulation consists of interactions between agents or members of the supply network in the context of inventory management based on the economic order quantity (EOQ).
  Results
  The results of simulation in Net Logo software showed that agent-based modeling of the network in the form of a complex adaptive system leads to better understanding of the behavior of supply chain agents in their achievement to the optimal inventory level and enables them to get the proper estimate of the economic order quantity, re-order point and total cost.
  Conclusion
  In summary, it can be seen that the agents in the supply chain have the ability to provide their customers’ needs and will not face lost sales as long as they do not pay extra inventory costs.
  Keywords: Complex adaptive system, Agent based simulation, Inventory management, Economic order quantity, Supply network
 • Aida Sadat Ajadi, Saeedeh Ketabi *, Arezoo Atighehchian Pages 631-650
  Objective
  As a crucial industry,the health system needs both managerial and clinical knowledge to solve its problems. This research studies the strategic planning and capacity allocation in operating rooms considering planning and block scheduling strategies. And then, a combined model for determining the optimal case-mix planning and allocating capacity to surgical services is developed as a stochastic optimal programming to face with the uncertain demand for surgery. The purpose of this model is to minimize undesirable deviations including unsatisfied demand, services overutilization and inactive operating rooms.
  Methods
  Because the problem is NP-hard in nature, determining the exact solution for real cases will be difficult exponentially. Therefore, a meta-heuristic simulated annealing algorithm is proposed. The results of the mathematical model using GAMS (COINBONMIN) and simulated annealing method, using MATLAB have been compared.
  Results
  The samples have been extracted from a Canadian hospital with 9 surgical services, 110 surgeries, 16 operating rooms and 220 beds. To decrease the number of variables and solve the mathematic model, only a few services, surgeries and operating rooms have been selected. The number of operating rooms not underutilization as studied by both methods for all samples is zero – the optimal. The difference between the optimal values of the objective function obtained from the stochastic goal programming and the simulated annealing method for the samples lies within the range of [0/05, 0/6].
  Conclusion
  A stochastic goal programming model has been proposed to determine the number and composition of surgical operations and allocate capacity to surgical services with regard to uncertain demand. The idea of ​​the proposed model is that by changing the number and composition of surgical cases, undesirable deviations can be minimized
  Keywords: Capacity allocation problem, Case-mix problem, Operational room strategic planning, Simulated annealing algorithm, Stochastic goal programming
 • Shaya Kakwan *, Mahmoud Modiri Pages 651-676
  Objective
  Dispersed nature of supply chain and the subsequent dispersion of the knowledge that exists within these areas indicate the necessity of the use of knowledge management in organizations. The organizations may face many challenges if applying knowledge management strategies as well and the secret behind the organizations’ survival lays in their ability to both identify and solve these challenges. The main objective of this research is ranking the solutions to overcome barriers to the adoption of knowledge management in SAPCO supply chain.
  Methods
  Library research method, field studies through questionnaires and experts’ viewpoints were used to collect the data. The expert sample consisting of 12 managers and senior experts of SAPCO were selected. Fuzzy decision-making methods in combination with ANP based on DEMATEL (DANP) and Fuzzy VIKOR methods were used to analyse the data.
  Results
  Fuzzy DEMANTEL findings showed that in adoption of knowledge management in the supply chain and in providing solutions to overcome the existing barriers, the most influential barriers are “individual” and “technological” barriers. The results of DANP fuzzy method showed that the sub-category of “Low Data and Information Security” within organizations has the highest priority among the barriers. Using Fuzzy VIKOR, the highest priority among the solutions belongs to the designation of an “Outsourcing Strategy” to improve knowledge integration in the supply chain.
  Conclusion
  In supply chain, the sub-category of “Low Data and Information Security” that is among “technological barriers” is caused by “individual barriers” and that is the exact reason why it seems necessary for managers and decision makers to pay more attention to “individual barriers”. It is suggested, by this research, that managers design some outsourcing strategies in order to both improve the situation and eliminate the aforesaid barriers.
  Keywords: ANP based on DEMATEL, F.MCDM, F.VIKOR, Knowledge Management, Supply Chain
 • Nahid Khorasani, Majid Esmaelian * Pages 677-696
  Objective
  The purpose of this research was to apply various flexibilities including device, tools, direction toward accessing the device (TAD) flexibilities, and considering the qualitative parameters based on the fuzzy inference system for integrated optimization of process planning and scheduling using the Constraint Programmingapproach.
  Methods
  There are many approaches to solving IPPS problems. In this research, because of the multitude of existing variables and the complexity of the solution space, limited planning has been used to solve the problem. At first, the qualitative parameters of the model are calculated based on the fuzzy inferencing system and after providing other inputs and solving the problem using limited planning, an optimal answer will be obtained.
  Results
  To evaluate the efficiency of the integrated model, an example in the literature considering three states of short, medium and long due date time, has been solved using IBM ILOG Cplex optimization studio software.
  Conclusion
  The results indicated the proper functioning of the limited planning method to obtain optimal solutions in a limited time. In fact, the results of the numerical experiments showed that the proposed model has acceptable performance and the proposed algorithm can efficiently solve IPPS. Finally, we can conclude that it is a very suitable method for integrated optimization of multiple objectives.
  Keywords: Integrating process planning, scheduling, Constraint Programming, Process planning, Scheduling, Fuzzy inference system