فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 7 (پاییز 1396)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 7 (پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی فریدی ماسوله صفحات 13-37
  طبق برآورد مک کینزی، شرکت دیلیت و برخی افراد و شرکت های معتبر دیگر، ارزش صنعت گردشگری پزشکی در سال 2012 بیش از صد میلیارد دلار بوده است. این نوع از گردشگری که جز گردشگری با علایق خاص محسوب می شود، کمترین مضرات و بیشترین منافع را برای مقصد گردشگری دارا بوده است. این نوع از گردشگری با ویژگی های خاصه کنونی پدیده ای جدید در ایران قلمداد می شود. ازآنجایی که شروع هر کاری بسیار مهم و منابع محدود است و این مطالعه بر آن است تا استان های مستعد در خدمات پزشکی- درمانی را ارزیابی کند. بر اساس داده های موثق و در دسترس و بی مقیاس سازی آن به وسیله شاخص ناموزون موریس و در نهایت میانگین گیری از آن ها، این مسئله ارزیابی شد. نتایج موجود نشان داد که ده استان برتر در حوزه گردشگری پزشکی از لحاظ امکانات و خدمات پزشکی و درمانی، استان های تهران، خراسان رضوی، گیلان، فارس، آذربایجان غربی، گلستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان است. به طور کلی باید گفت که کشور زیرساخت لازم برای توسعه گردشگری پزشکی را ندارد و در صورت توسعه آن به همین منوال موجود، زیرساخت ها و منابع کشور دچار تهدید می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، IPD، ACI، ایران
 • مجتبی حسین زاده، راضیه قاسم زاده صفحات 39-59
  امروزه با توجه به اهمیت همه جانبه ای که پایداری به عنوان پارادایم حاکم در موضوع توسعه به دست آورده، پرداختن به توسعه پایدار روستایی امری ضروری است. صنعت گردشگری یکی از شاخص های اصلی و موثر در اقتصاد جهانی و ملی به شمار می رود، چنانچه بعد از جنگ جهانی دوم از رشد بسیاری برخوردار شده است. از گردشگری به عنوان یکی از راهکارهای مهم، هامل اصلی محرک برای بازسازی و توسعه اجتماعی و اقتصادی یادشده است. شرایط جغرافیایی و آب وهوایی مناسب، صنایع دستی ازجمله ویژگی هایی است که به توسعه گردشگری روستایی در ایران کمک می کند. توسعه گردشگری می تواند اثرات و پیامدهای مثبت و منفی، اقتصادی و اجتماعی و اشتغال و درآمد را در پی داشته باشد. دست یابی به این امر نیازمند تدوین و به کارگیری الگوی راهبردی مناسب، از سوی برنامه ریزان و مدیران گردشگری است. ازآنجاکه روستای طبس دارای توان و پتانسیل های بالقوه است هرساله تعداد زیادی از گردشگران را به خود جذب می کند. در پژوهش حاضر، مطالعه از نوع استنادی، کتابخانه ای و بررسی های میدانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و نهادی صورت گرفته و از روش تحقیق تحلیل محتوا به کمک مدل برنامه ریزی استراتژیک swot استفاده شده است و سپس فرایندبرنامه ریزی، مشخص و راهکارهای پیشنهادی نیز ارائه کند. نتایج گویای این است که با توجه به این موضوع که سطح آسیب پذیری روستاها به دلیل توسعه گردشگری بسیار بالاست، برنامه ریزی و مدیریت در امر گردشگری با توجه به محدود بودن فرصت ها و بالابودن نقاط ضعف امری ضروری است.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، گردشگری پایدار روستایی، روستای طبس، برنامه ریزی راهبردی
 • زاهد شفیعی، روشن بابایی همتی، شیما دلاوری صفحات 61-84
  گردشگری خوراک می تواند یک ابزار کلیدی در توسعه تصویر مثبت از یک کشور در سطح بین المللی باشد و از آن جایی که خوراک و یک فرهنگ محلی مظهر و بیان کننده ویژگی ها و شخصیت آن است، می تواند به ابزاری برای ساخت برند گردشگری خوراک در مقاصد تبدیل شود. پژوهش حاضر بر آن است که ضمن بررسی عوامل موثر در ساخت و مدیریت برند گردشگری خوراک به بررسی فرصت های حاصل از ساخت و مدیریت برند گردشگری خوراک بپردازد. ازآنجا که نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی و شامل یک فرم مصاحبه است، درنتیجه با استفاده از کدگذاری باز و محوری به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن پرداخته شده است. با توجه به پژوهش های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان گردشگری)، نتایج نشان می دهد عواملی مانند تنوع غذایی، بازاریابی، مدیریت شهری، تنوع فرهنگی و نشاط و سرزندگی شهری از عوامل موثر در ساخت و مدیریت برند گردشگری خوراک در شهر رشت است و فرصت های اقتصادی از مهم ترین فرصت های حاصل از ساخت و مدیریت برند موثر شناخته شد.
  کلیدواژگان: برند مقصد، بازاریابی مقصد، گردشگری خوراک
 • نظام جوانمردی، جهانبخش ایزدی، رضا جلالی صفحات 85-110
  به دلیل پیچیدگی های روزافزون و کاهش توان مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری و از مهم ترین مباحث مربوط به توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری تمرکز زدایی و خودمدیریتی و منطقه مداری است. مقاله سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه ستون های اصلی دولت محلی با فراهم آوردن منابع لازم و پتانسیل خود می توانند مدیریت و برنامه ریزی گردشگری را صورت دهند و روند برنامه ریزی و سیاست گذاری و توسعه را نیز تسریع کنند؟ در واقع ستون های اصلی با رابطه مشترک خود و فراهم آوردن منابعی روند مدیریت و توسعه را تسریع نموده بنابراین شهرداری منابع و امکانات فنی را فراهم نموده، شوراهای محلی منبع جامعه مدنی (شامل دارایی های اجتماعی و فرهنگی) بوده، بخش خصوصی منابع مدیریتی و روش های بهره وری کارآمد را فراهم نموده و سازمان های مردم نهاد، نهادهای برخاسته از مردم که منبع توانمند سازی شهروندان برای مسئولیت پذیری محلی هستند. بر این اساس مقاله فوق با گردآوری داده های لازم به توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط داده های گردآوری شده می پردازد، تا به میزان تاثیر متغیرهای پژوهش پی ببرد و نیز سعی شده آثار با ارزشی که در رابطه با موضوع مقاله هست مورداستفاده و بهره برداری قرار دهد.
  کلیدواژگان: گردشگری، دولت محلی، مدیریت، شوراهای محلی، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد
 • میترا بیضایی، عاطفه صداقتی صفحات 111-131
  صنعت گردشگری به دلیل مزایای ویژه ای که از جهات گوناگون برای جامعه میزبان گردشگران دارد امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار شده و توجه اغلب دولت ها و ملت ها را به خود جلب کرده است. صنعت گردشگری از جنبه های گوناگون قابل طبقه بندی است که گردشگری فرهنگی یکی از مهم ترین گونه های آن محسوب شده و عامل عرضه فرهنگ و تعامل فرهنگی بین ملل و جوامع گوناگون است؛ لذا بهره برداری صحیح از این تعامل فرهنگی می تواند زمینه های تقویت هویت و فرهنگ ملت ها را فراهم کند. کشور ایران به لحاظ فرهنگی و تاریخی دارای سابقه غنی و پرباری است و در حوزه فرهنگ و مولفه های فرهنگی از مزیت ها و ویژگی های لازم در خصوص گردشگری فرهنگی برخوردار است؛ بنابراین در این پژوهش ضمن تشریح مبانی نظری مربوطه به دنبال تبیین ارتباط گردشگری فرهنگی با پایداری هویت فرهنگی هستیم. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی است که به روش توصیفی صورت پذیرفته است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در حوزه شاخص های هویت فرهنگی و در ابعاد مختلف فرهنگی- میراثی، خرده فرهنگ ها، تاریخی - فرهنگی، دینی - مذهبی و... از قابلیت های فراوانی برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری فرهنگی برخوردار است که علاوه بر مزایای اقتصادی قابل توجه برای کشور، می تواند عامل مهمی برای معرفی و نشر فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در مقیاس بین المللی باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری فرهنگی، پایداری فرهنگی، هویت فرهنگی، ایران
 • مریم کیایی صفحات 133-151
  مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. درپژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهر گرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است رویکرد حاکم براین مطالعه با توجه به موضوع و مولفه های موردبررسی ترکیبی از روش های توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است که با تکمیل پرسشنامه در مناطق مختلف شهر گرگان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر گرگان در سال 1395 تشکیل می دهد که تعداد 384 نفر از آن ها با استفاده ازفرمول گوگران انتخاب و پرسش نامه پنج گزینه ای طیف لیکرت به روش تصادفی ساده بین آن ها توزیع شد. پرسشنامه پژوهش، محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ به میزان 85/0تایید شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون Tتک نمونه ای و کای اسکوئر در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مبلمان شهری بر زیبا سازی و هویت بخشی فضاهای شهری، سلامت جسمانی و روانی شهروندان و کیفیت بخشی فضاهای شهری تاثیر دارد همچنین بین متغیر های مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهر گرگان و نیز بین متغیرهای مبلمان شهری و توسعه گردشگری شهری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مبلمان شهری، فضای شهری، هویت بخشی، شهرگرگان
 • منیره رضایی آدریانی، مهین نسترن صفحات 153-179
  پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی طرح گردشگری کشاورزی در بخش شمالی منطقه ناژوان اصفهان به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. پس از انجام مطالعات نظری، تعداد چهار متغیر وابسته استخراج گردیدکه گردآوری اطلاعات درباره آن ها با استفاده از سی و نه متغیر مستقل و بر اساس آمیزه ای از مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی و پرسشنامه انجام شد؛ همچنین تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از روش های کمی و کیفی صورت گرفت. نتایج نشان می دهد محدوده موردمطالعه به لحاظ برخورداری از ویژگی های طبیعی غنی بوده و توان ارائه فعالیت های مربوط به کشاورزی و همچنین خدمات لازم را دارا است؛ همچنین توانایی های کشاورزان محدوده جهت اجرای طرح در سطح مطلوبی است. این پژوهش به لحاظ بررسی طیف وسیعی از متغیرهای مستقل و همچنین توجه ویژه به نقش کشاورزان در موفقیت طرح، در بین سایر پژوهش های مشابه حائز اهمیت بوده و نتایج نهایی آن حاکی از توانایی بالای محدوده جهت اجرای طرح گردشگری کشاورزی است.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، گردشگری کشاورزی، باغات و مزارع حومه شهرها، منطقه ناژوان اصفهان
 • اعظم رمضانی صفحات 181-203
  یکی از شاخصه ها ی مهم گردشگری که سهم قابل توجهی از فعالیت های گردشگری را به خود اختصاص می دهد گردشگری مذهبی است. گردشگری مذهبی مسافرت زائران به اماکن مهم مذهبی است. این پایان نامه با هدف شناسایی پیامدهای منفی فرهنگی- اجتماعی گردشگری مذهبی در شهر قم به نگارش درآمده است. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است و مراحل جمع آوری اطلاعات و هم چنین تجزیه و تحلیل داده ها کاملا به هم وابسته بوده، تحلیل اولیه داده ها، مبنای جمع آوری داده ها قرار گرفته است. برای کد گذاری باز، از روش تحلیل اسنادی و در دو مرحله کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شده است. داده های کدگذاری شده، با داده های دیگر مقایسه شده و بر اساس وجوه مشترک دسته بندی شده است. بر اساس نظرات افراد موردمطالعه اقدام به بسط مفاهیم و بررسی روابط متغیرها شده است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام شده و از روش نظریه سازی داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‏ها استفاده کرده است. در این تحقیق از 41 نفر از مسوولان، روحانیون، اساتید، کارشناسان صاحب نظر و شهروندان شهر قم اقدام به تکمیل مصاحبه نامه شده است. نتایج بیان گر آن است که ازدیدگاه مصاحبه شوندگان گردشگری پیامدهای منفی قابل توجهی در شهر قم ندارد و بیشتر واجد اثرات مثبت است. در انتها نیز اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء گردشگری مذهبی در شهر قم شده است.
  کلیدواژگان: پیامدهای اجتماعی فرهنگی، گردشگری مذهبی، نظریه سازی داده بنیاد
|
 • Ali Faridi Masuleh Pages 13-37
  McKinsey, Deloitte Company and some other valid individuals and companies estimated that the value of medical tourism in 2012 was more than a hundred billion dollars. This type of tourism has had the fewest disadvantages and greatest benefits for its destination. This type of tourism is a new phenomenon in Iran. This study evaluates potential of provinces of Iran in medical tourism. In spite of limited resources in this field, according to accessible data (IPD & ACI) and Morris technique, this study was assessed. Ultimately, according to facilitators, equipment and technologies beside reputable hospitals and doctors, Results show that Tehran, Khorasan Razavi, Gilan, Fars, Azerbaijan Gharbi, Golestan, Khuzestan, Azerbaijan Sharghi as well as Esfahan are the top 10 provinces in medical tourism. In general, we should sate that the country has not had enough substructure and superstructure for developing this kind of tourism; and if this way continues such as this way, the infrastructure will face to serious treatment.
  Keywords: Medical tourism, health tourism, IPD, ACI, Iran
 • Mojtaba Hosseinzadeh, Marzieh Ghasemzadeh Pages 39-59
  Today, considering the ever-increasing importance of sustainability as the paradigm governing development, it is essential to address sustainable development. The tourism industry is one of the main indicators in the world economy, as it has grown from the second world war. From tourism as one of the important strategies, Hameel has been the main stimulant for social reconstruction and economic development. Proper geographical and water-specific conditions, handicrafts are among the features that contribute to the development of rural tourism in Iran. Tourism development can have positive and negative effects, economic, social and employment benefits and benefits. Achieving this requires the development and implementation of an appropriate strategic model by planners and tourism managers. Since the village of Tabas has the potential and potentials, it attracts a large number of tourists every year. In the present study, citation, library and field surveys have been conducted in the economic, social, cultural, environmental, and social aspects of the study. The study of the content analysis has been used to assist the strategic planning model of swot, and then the planning process, the proposed steps are also presented, the results It is argued that considering the fact that the level of vulnerability of villages is very high due to the development of tourism, planning and management of tourism in view of the limited opportunities and weakening of the weak points is necessary.
  Keywords: tourism development, sustainable tourism, Tabas village, strategic planning
 • Zahed Shafiee, Rowshan Babaee hemati, Shima Delavari Pages 61-84
  gastronomic tourism can be on of the key instruments in developing a positive image of a country internationally. Inasmuch as a local culture’s own unique cuisine and gastronomic embodies and expresses its character and may eventually, it can a tool to construction of gastronomic tourism brand at destination. The present study aims at the investigate the factors affecting the construction and management of gastronomic tourism brand and the opportunities resulting from the construction and management of gastronomic tourism brand. The type of this study is descriptive-experimental method and qualitative method was used. The data was gathered through an interview form and a questionnaire. Lastly, the data was analyzed using Coding method (open and Axial coding). Literature reviews and experts opinions, the clearest results of the Coding method indicated that factors such as , food diversity, marketing, urban management, cultural diversity and urban vitality can be effective in construction and management of gastronomic tourism brand in city of Rasht and economic opportunities of the opportunities of construction and brand management was effective.  
  Keywords: Destination Brand, Destination marketing, Gastronomic Tourism
 • Nezam Javanmardi, Jahanbakhsh Izadi, Reza Jalali Pages 85-110
  Due to the increasing complexities and the reduction of the planning and policy making management power,some important issues related to the development and management of tourism planning are decentralization,self_management and region _centered .As we have observed during last years a lot of researches have been conducted in this context and a mutual relationship  have been emerged between three variables of policy science,planning management and policy making to plan the development. Howerver there are two methods for tourism planning's management and development: the first one is governmental in which the central government is responsible for all the affairs.  In fact the system is being planned and managed in a centralized form.  The second method is called administration in which the local planning and management is divided into 4 backbones of the administration e.i municipality,local councils,people _baced organizations and the private sector. Each backbone provides sources for development and management. This article tries to answer the question that how the backbones of the local government can form the tourism management and development by providing the required resources and potential and accelerate the planning and policy making trend? Indeed the backbones accelerate the trend of the management and development by their common relationship and by providing some resources,thus municipalities provide technical facilities and resources,local councils are the sources of civil society (including sociocultural properties), private sector supplies managerial sources and efficient exploitation methodsand people _basedorganizations are organizations arise from people that are the sources of citizens enabling for local responsibilities. Accordingly the present research collecting the necessary data describes,analyzes and infer data to characterize the rate of research variable effects. Also it has been tried to exploit valuable works related to the topic.
  Keywords: tourism, local government, management, local councils, private sector, people based organizations
 • Mitra Beyzai, Atefeh Sadaqati Pages 111-131
  The tourism industry is one of the most diverse aspects in which cultural tourism is one of the most important types of it, and it is the source of cultural and cultural interaction between nations and societies. In this research, we are going to outline the relevant theoretical foundations for explaining the relationship between cultural tourism and the sustainability of cultural identity. This research is a fundamental research that has been done by descriptive method and data collection tools are documentary and library studies. The results of this research show that Iran has many abilities to attract tourists and to develop cultural tourism in the field of cultural identity indicators and in various cultural-heritage, subcultures, historical-cultural, religious-religious, and so on. In addition to significant economic benefits for the country, it can be an important factor for the introduction and dissemination of a rich Iranian-Islamic culture on an international scale.  
  Keywords: Tourism, Cultural Tourism, Cultural Sustainability, Cultural Identity, Iran
 • Maryam Kiai Pages 133-151
  Urban furniture is one of the main parts pf urban spaces tht with its presence could improve the quality and efficiency of the space in any place and would provide the comfort and tranquility for the space adequately. Urban furniture organizes aparge part of activities in the city and would cause and increase in citizens’acquiring of the perimeter environment and increses their joy and convenience of them in streets, parks and other urban areas. In the present study, the role and place of urban furniture in urban places of Gorgan city has been analyzed and evaluated from the perspective of citizens. Thepeading approach of this study according to the subject and principals under study, is a combination of descriptive-analytic and field study methods that has been performed with completion of questionnaire in different parts of Gorgan city. The society of study includes the citizens of Gorgan city in the year of 2017 that a number of 384 individuals of them were chosen using the Cochrane formula and the five choice questionnaire withpickert spectrum were distributed amongst them using simple random method. The questionnaire of the study is researcher made that its visual vaidity has been approaved bypecturers and its realiability has been approaved using the CronBach’s alpha equalt to 0.85. for evaluation of research hypotheses the single sample T examination and Chi square examination in the SPSS software were used. The results gathered from the study shows that the urban furniture influences beautifying and giving identity to urban spaces, physical and mental health of citizens and qualifying the urban spaces. Also amongst the variables of urban furniture and tourism attraction in Gorgan city and also amongst the variables of urban furniture and tourism developmentpies a positive and meaningful relationship.
  Keywords: urban furniture, urban space, identity, gorgan city
 • Monireh Rezaei Aderyani, Mahin Nastaran Pages 153-179
  The present study was carried out with the aim of feasibility study of agritourism project in the northern part of Nazhvan region of Isfahan by descriptive-analytical method. After theoretical studies, four dependent variables were extracted. Data was collected around them using thirty nine independent variables based on a combination of library studies, field observations and questionnaires. Data and information analysis was also carried out using quantitative and qualitative methods. The results show that the studied area is rich in natural features and can provide agricultural activities as well as necessary services. Also, farmers' ability to implement the plan is desirable. This research is important among the other studies in terms of examining a wide range of independent variables, as well as paying particular attention to the role of farmers in the success of the project, and the final results indicate the high ability of the area to implement the agritourism plan.
  Keywords: Feasibility Study, Agritourism, Countryside Gardens, Farms, Nazhvan Region of Esfahan
 • Azam Ramezani Pages 181-203
  One of the most important tourist attractions that has a significant role in tourism activities is religious tourism. Religious Tourism means traveling pilgrims to important religious places. This thesis is aimed at identifying the negative cultural-social consequences of religious tourism in the city of Qom. In this research, grounded theory has been used to analyze data and the data collection and data analysis processes are completely interdependent, also the primary analysis of data is the basis for collecting data. For open coding, documentary analysis method in two stages of axial coding and selective coding has been used. The coded data is grouped with other data, based on their common features. Based on the views of people in the study attempting to expand concepts and study the relationships of variables. This research carried out with an interpretive-constitutive approach and qualitatively method, also has used the grounded theory approach to conduct research and analyze data. In this research, 41 officials, clerics, professors, experts and citizens of Qom have completed the interview. The result shows that from the viewpoint of interviewers, tourism don’t have significant negative impact on the city of Qom and has more positive effects. Finally, the study tries to made proposals to promote religious tourism in Qom.
  Keywords: religious tourism, Belief damage, Cultural conflict, Grounded theory