فهرست مطالب

آب و توسعه پایدار - سال پنجم شماره 2 (1397)
 • سال پنجم شماره 2 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/26
 • تعداد عناوین: 20
|
 • عباسعلی قزلسوفلو، محمد سهرابی صفحه 0
 • سیدمحسن سیدان *، آیدا مرب صفحات 1-10
  در سال های اخیر به ‏دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت قهاوند، سطح سفره آب به شدت کاهش یافته است. بنابراین اتخاذ راهکار مدیریتی مناسب، جهت بهره‏ گیری مطلوب از این منبع دارای اهمیت فراوانی است. در مدیریت اقتصادی منابع آب، مسئله اصلی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آن است. در ایجاد این تعادل، ارزش اقتصادی آب مانند قیمت هر نهاده ی دیگر نقش تعیین ‏کننده ای برعهده دارد. به ‏این ‏علت قیمت گذاری آب به‏ عنوان یک روش غیرمستقیم برای استفاده کارا و پایدار از آب در بخش کشاورزی توصیه شده است. هدف این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. در این تحقیق با در نظر گرفتن این موضوع که چاه ‏های کشاورزی با سایر چاه‏ های مجاور از نظر منابع آب زیرزمینی ارتباط دارد، تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که عامل مجاورت تا چه حد تابع تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهد. ضریب همبستگی حاصل از تخمین توابع نشان داد، که کاربرد رگرسیون فضایی نسبت به روش رگرسیون کلاسیک برتری دارد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به‏صورت میدانی و با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان در سال 1395 جمع‏ آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قیمت واقعی آب در تولید گندم 2500 ریال در هر متر مکعب است. بنابراین برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می ‏توان از شکاف قیمت واقعی آب و قیمتی پرداختی توسط کشاورزان جهت اعمال سیاست قیمت گذاری آب در منطقه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آب، ارزش اقتصادی، اقتصادسنجی فضایی، گندم، دشت قهاوند
 • بهنام عسگری لجایر *، ابراهیم مقیسه، محمدرضا فرشچیان اسماعیلی، محمد علی عابدپور، نفیسه باقریان آزیری صفحات 11-24
  با رشد جمعیت و گسترش مصرف انواع داروها و لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین عدم توانایی سیستم های متداول تصفیه فاضلاب در حذف آلاینده های نوظهور مانند PCPs،اEDCs، ماده فعال سطحی، آفت کش ها، مواد افزودنی صنعتی، آلاینده های آلی دارویی، پساب های خروجی در تصفیه خانه های ایران ممکن است حاوی غلظت قابل توجهی از آلاینده های نوظهور باشند. سازوکار حذف زیستی آلاینده های نوظهور از فاضلاب عمدتا شامل تجزیه زیستی توسط ریزجانداران مانند باکتری ها، جلبک ها و قارچ ها به مولکول های کوچک یا آب و دی اکسید کربن می باشد. فن‎آوری تصفیه زیستی شامل انواع روش های متداول و غیرمتداول مختلف مانند لجن فعال، MBR، بیوراکتورهای هوازی، بی هوازی، ریزجلبک و قارچی، راکتور زیستی گردان، صافی چکنده، نیترات‏سازی و نیترات‏زدایی، جذب زیستی و تالاب مصنوعی می باشد. ویژگی های فاضلاب نقش کلیدی در انتخاب نوع فرآیند تصفیه زیستی دارد. براساس پژوهش های پیشین، بیشترین راندمان حذف EDCs، مسدودکننده بتا و PCPs با MBR، مواد فعال سطحی، تنظیم کننده های چربی و ضد التهاب ها با لجن فعال، آنتی بیوتیک ها و آفت کش ها با کربن فعال زیستی، مسکن ها با فرآیندهای هوازی و مواد دارویی متفرقه با ریزجلبک ها می باشد. به دلیل استفاده از سیستم لجن فعال برای تصفیه زیستی در اکثر تصفیه خانه های فاضلاب ایران و عدم توانایی و یا کارایی کمتر این سیستم در حذف آلاینده های نوظهور به‎غیر از مواد فعال سطحی، تنظیم کننده های چربی و ضد التهاب ها، تحقیقات جامع ملی برای بررسی حذف آلاینده های مذکور با فرآیندهای زیستی در مطالعات آینده مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: آلاینده های آلی، فاضلاب شهری، فناوری های زیستی، لجن فعال
 • مهسا شه عابدی، سید حسین هاشمی*، مهدی گوگل صفحات 25-36
  آب شیرین کمتر از 1% منابع آبی جهان را تشکیل می‏دهد، برداشت بی ‏رویه از این منبع و نفوذ آب دریا در مناطق تحت تنش آب به‏ سرعت در حال تخلیه آن می‏ باشد. روند تخلیه‏ آب در خاورمیانه به سطح بحرانی رسیده است، زیرا سرانه‏ آب در این منطقه بسیار پایین‏ تر از میانگین سرانه‏ جهان می‏ باشد. نمک‏ زدایی آب با تولید آب شیرین از آب دریا، آب‏ های لب ‏شور زیرزمینی، آب زهکشی و پساب حاصل از تصفیه‎‏ی آب، رهیافتی برای کاهش تنش آب است. طی این فرآیندها، جریان زائدی با شوری بالا به ‏عنوان محصول فرعی تولید می شود که دفع آن هزینه ‏بر است. حجم عظیمی از آب تغلیظ‏ شده که حاوی ترکیبات باقی مانده است به محیط تخلیه می‏شود و معضلی جدی محسوب می‏شود. به‏ دلیل عدم امکان دفع شورابه تولیدی، نمک زدایی درون سرزمینی با نمک زدایی ساحلی متفاوت است. در شیرین سازی آب های زیرزمینی، املاح محلول در آب موجب گرفتگی می شودو رسوب‏گذاری منجر به کاهش تولید آب با انرژی مشخصی طی این فرآیندها می شود. از این‏ رو تکامل فرآیندهای نمک زدایی، این فناوری را ارزان تر، مطمئن تر و کم مصرف تر می سازد.
  کلیدواژگان: نمک زدایی، اسمز معکوس، شورابه
 • عزت عسگرانی *، فرزانه براتی صفحات 37-48
  رهایش ترکیبات فنولی در محیط‏زیست، با مهار جوانه‏ زنی بذر و ممانعت از رویش گیاهان، همچنین جلوگیری از رشد میکروب‏ ها، زندگی آن‏ها را با تهدید مواجه می‏کند. از طرفی ویژگی‏ های آنتی‏ اکسیدانی فنول ‏ها سبب توجه هرچه بیشتر پژوهشگران به بازیابی این ترکیبات از پسماندهای صنعتی در سال ‏های اخیر شده است. پساب واحدهای استحصال روغن زیتون یکی از منابع غنی از ترکیبات فنولی است و پاک‏سازی آن از این ترکیبات امری گریزناپذیر است. درصورتی‏که تصفیه پساب‏ ها همراه با بازیابی و یا تولید مواد باارزش باشد، بخشی مهمی از هزینه ‏های تیمار پساب، قابل جبران است. امروزه بازیابی ترکیبات فنولی از فاضلاب واحدهای استحصال روغن زیتون به‎‏‏‏دلیل ارزش افزوده بالا، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تخریب ترکیبات فنولی نیز می‏ تواند با ارزش افزوده همراه باشد. زیست‏ گاز و کمپوست از جمله محصولات سودمند تولید شده طی فرایندهای تخریبی زیستی هستند. این مطالعه به مرور روش‏های فیزیکوشیمیایی، زیستی و همچنین روش ‏های ترکیبی مورد استفاده در تصفیه پساب واحدهای استحصال روغن زیتون از ترکیبات فنولی پرداخته است.
  کلیدواژگان: پساب، روغن زیتون، ترکیبات فنولی، بازیابی
 • مائده اسکوهی، کاظم اسماعیلی* صفحات 49-60
  در این پژوهش به بررسی روش ‏های مختلف شبیه سازی آشفتگی جریان پرداخته شده است. پس از مشخص نمودن ویژگی های اصلی آشفتگی و نقش آن در هیدرولیک، بررسی مختصری از روش های اصلی در محاسبات آشفتگی جریان هیدرولیکی ارائه شده است. این روش ‏ها عبارت است از: 1- روابط تجربی، 2- روش های حل معادلات ناویر-استوکس (RANS)، 3- شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) و 4- شبیه سازی گردابه‏ های بزرگ (LES). نظرات مختصر در مورد توسعه تاریخی روش ‏های مختلف ارائه‏ شده است. برای روش‏ های RANS ،DNS و LES برخی از نمونه های کاربردی ارائه شد که بیانگر توسعه مدل‏ های عددی در طی زمان می‏ باشد و پیشرفت شگرفی داشته است.
  کلیدواژگان: جریان آشفته، مدل سازی، مدل RANS، شبیه سازی عددی مستقیم، شبیه سازی گردابه ‏های بزرگ
 • رسول پردل نوقابی، فاطمه عطارزاده * صفحات 61-70
  بخش کشاورزی سهم عمده ای در مصرف منابع محدود آب دارد، بنابراین سیاست‏ گذاری در مدیریت بهینه مصرف آب امری ضروری می باشد. برای تحقق این امر بهبود طراحی و استفاده از فناوری‏ های مبتکرانه و شیوه‏ های پیشرفته ی مدیریت لازم است. آبیاری دقیق یک هماهنگی بین مدیریت پیشرفته آبیاری، قرائت و پایش اطلاعات، مدل‏ سازی و کنترل ایجاد می کند. هدف چنین سامانه ای آن است که برای حداکثر نمودن کارایی آبیاری به طور خودکار و مداوم میزان کاربرد آب در مزرعه را حسب شرایط زمانی یا مکانی نیاز آبی گیاه، تنظیم و تعدیل نماید. در این مقاله آخرین فناوری های سخت ‏افزاری و نرم افزاری در آبیاری دقیق چه در مقیاس مزرعه‏ و چه در مقیاس‏ های بزرگتر از قبیل نگاشت رطوبتی خاک، شبکه حسگر بی‏سیم و مدیریت آبیاری دقیق توصیف می شود و روند‏های احتمالی فناورانه برای آبیاری را ارائه می‏ شود.
  کلیدواژگان: آبیاری دقیق، داده های به هنگام، کارایی مصرف آب
 • بیژن قهرمان، سمیرا امیدی * صفحات 71-80
  مدل ‏های ریاضی فراوانی در تحلیل حرکت آب و آلاینده ‏های محلول در ناحیه اشباع و غیراشباع زیر سطح خاک به ‏کار می ‏روند. کارایی و دقت این مدل‏ ها عمدتا بستگی به توانایی آن‏ها در قابلیت مشخص کردن ویژگی‏ های هیدرولیکی ناحیه غیراشباع، مکش رطوبت و هدایت هیدرولیکی دارد. دقت اندازه‏ گیری این ویژگی‏ های هیدرولیکی غیراشباع، در بسیاری موارد مانند ارزیابی روش‏ های مختلف توزیع آلودگی در خاک سخت و طاقت ‏فرسا است. بانک خاک UNSODA شامل اطلاعات ویژگی‏ های هیدرولیکی خاک غیراشباع (منحنی مشخصه رطوبتی، هدایت هیدرولیکی و پخشیدگی آب خاک) و سایر اطلاعات خاک (مانند توزیع اندازه ذرات، چگالی، میزان مواد آلی) مورد استفاده در روش‏ های غیرمستقیم برآورد ویژگی ‏های هیدرولیکی غیراشباع خاک می باشد. در این تحقیق بانک خاک UNSODA معرفی و کاربردهای متداول و نحوه ی استفاده از آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: منحنی مشخصه رطوبتی، تابع هدایت هیدرولیکی، ویژگی‏های هیدرولیکی خاک، بانک داده ها، UNSODA
 • بهاره منصوری*، رقیه پیرمرادیان صفحات 81-90
  فرآیندهای هیدرولوژیکی یکی از مهم‏ترین و اساسی‏ ترین فرآیندهای طبیعی هر حوضه آبریز است. باتوجه ‏به پیچیدگی حوضه آبریز و برای دست یافتن به اهداف مورد نظر ا قدام به مدل‏ سازی می ‏شود. یکی از اهداف انجام مطالعات هیدرولوژیکی اغلب ایجاد روابط بارش-رواناب است. چون در حوضه ‏های آبریز امکان اندازه‏‏‏ گیری تمام کمیت ‏های مورد نیاز، جهت تحلیل رواناب وجود ندارد، انتخاب مدلی که بتواند در عین سادگی ساختار و با استفاده از حداقل عوامل، رواناب حاصل از بارندگی را به‏ طور دقیق پیش بینی کند، امری ضروری است. در این تحقیق، ابتدا انواع طبقه ‏بندی مدل های هیدرولوژیکی و نتایج حاصل از برخی مدل‏ های به‏ کارگرفته شده در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه بخشی از اطلاعات در ارتباط با چند مدل بارش-رواناب ذکر شده و در گام بعد معیارهایی برای ارزیابی مدل ها و مقایسه مدل های منتخب بر اساس این معیارها ارائه و در نهایت امکان انتخاب مناسب ترین مدل فراهم شده است. باتوجه ‏به قابلیت ها و محدودیت های هر مدل و با توجه ‏به نیازها و اهداف مورد انتظار از مدل‏ سازی بارش-رواناب در هر حوضه، در نهایت باید مدلی انتخاب شود که در راستای اهداف مسئله باشد. هر چند انتخاب مدل‏ های توده ای به جهت سادگی ساختار و حداقل داده‏ های مورد نیاز و نیز کاربری آسان آن‏ها به نوعی در اولویت قرار می گیرد اما در یک انتخاب مناسب‏ تر، مدل های نیمه‏ توزیعی باید مورد توجه قرار گیرند، به ‏دلیل اینکه در موقعیتی بین سادگی بیش از حد مدل های توده ای و داده های گسترده مورد نیاز برای مدل های توزیعی می باشند.
  کلیدواژگان: انتخاب مناسب ترین مدل، بارش-رواناب، مدل‏های هیدرولوژیکی، مقایسه مدل‏ها، معیارهای ارزیابی
 • فاطمه رضایی *، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش صفحات 91-100
  مشکلات رواناب شهری از دو نوع مجزا ولی وابسته به هم هستند. کمیت و کیفیت، کنترل مقادیر حجم و دبی اوج رواناب نیازمند کاهش پتانسیل فرسایش کناری و سیل‏ خیزی پایین ‏دست است. این مشکلات تابع سیستم ‏های سیلاب حوضه‏ آبخیز و روش های کنترل اجرا شده هستند. امروزه حفاظت آب های پذیرنده از دغدغه ‏های مهندسین است که به سادگی بسته به پیچیدگی و تغییرپذیری سیلاب میسر نمی ‏شود. این امر مستلزم برنامه ‏ریزی جامع، طراحی و مدیریت این قبیل سیستم ‏ها است که می ‏تواند در قالب یک روش کارآمد و با استفاده از مدل‏ های محاسبه و کنترل رواناب شهری تحقق یابد. در این تحقیق به‏ منظور شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد از مدل SWMM استفاده شد و به‏ منظور کالیبراسیون و ارزیابی مدل SWMM به ‏ترتیب 4 و 2 واقع بارندگی در خروجی حوضه اندازه‏ گیری شد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل نشان داد که شبیه سازی چهار واقعه بررسی شده انطباق خوبی دارد و مقدار NS برای وقایع بیشتر از 0/5 می باشد. نتایج ارزیابی مدل SWMM کارایی و دقت مدل را با مقدار NS بالاتر از 0/5 تایید می‏ کند. همچنین مقادیر ضریب کلینگ گوپتا برای وقایع شبیه سازی حاصل از واسنجی و ارزیابی مدل SWMM، بیشتر از 0/5 شد که نشان دهنده نتایج قابل قبول مدل است. در نتیجه انطباق خوبی بین رواناب شبیه سازی شده و مشاهده ای وجود دارد و مدل SWMM دقت مورد نیاز برای شبیه سازی رواناب شهری را دارد. بنابراین این مدل می‏ تواند برای طرح های مدیریت رواناب شهری و طراحی شبکه زهکشی رواناب شهری در منطقه مورد مطالعه استفاده شود.
  کلیدواژگان: کالیبراسیون، ارزیابی، مدل SWMM، شبیه ‏سازی رواناب، منطقه 9 شهرداری مشهد
 • زینب محمودی *، عبدالرضا بهره‏ مند، خدایار عبدالهی صفحات 101-116
  آب‏ های سطحی و زیرزمینی در سیستم هیدرولوژی اجزای جدا از هم نیستند و در مقیاس ‏های مختلف محلی یا منطقه‏ ای دارای برهمکنشی پویا می‏ باشند. در بخش اول این تحقیق به مرور مفاهیم و مطالب کلی در زمینه برهمکنش آب سطحی و زیرزمینی پرداخته شده است و در بخش دوم ضمن مروری بر اهداف اصلی و همچنین مطالعات علمی انجام شده در زمینه GW-SW در مقیاس ‏های مختلف مکانی از مقیاس نقطه‏ ای تا مقیاس منطقه ‏ای بررسی شد. در هر یک از این مقیاس‏ ها تفاوت‏ های مکانیسم برهمکنش با سایر مقیاس ‏ها بررسی و سپس مدل‏سازی جامع منطقه ‏ای در مقیاس منطقه ‏ای به‏ صورت خاص مطالعه شد. بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با GW-SW در مقیاس منطقه‏ ای نشان می ‏دهد که مطالعات اندکی مستقیما در این مقیاس انجام شده‏ اند. بهترین منبع اطلاعات درباره GW-SW در مقیاس منطقه‏ ای، مدل‏سازی جامع است. انواع زیادی از روش‏های مدل‏سازی وجود دارند که برخی از این روش‏ ها قابلیت کاربرد در مقیاس منطقه‏ ای را دارند اما هنوز کاربردهای واقعی مقیاس منطقه‏ ای آن‏ها نادر و دانش در دسترس در این رابطه پراکنده و برای استفاده مشکل می‏ باشد. از آنجایی‏که در مقیاس منطقه ‏ای باید برهمکنش به‏ عنوان مجموعه ‏ای از فرآیندهای هیدرولوژیکی در یک منطقه در نظر گرفته شود، مدل‏ های جامع فیزیک-محور روش مناسبی برای بررسی این موضوع می‏ باشند. بیشتر محققان معتقدند مدل‏سازی جامع منطقه ‏ای محدود به دسترسی به داده ‏ها است و علی‏رغم جذابیت مدل‏ های فیزیکی، بهره‏ گیری از مدل‏های نسبتا ساده پیچیدگی ‏های سیستم‏های منطقه‏ ای را ساده‏ سازی می ‏نماید.
  کلیدواژگان: برهمکنش آب سطحی و زیرزمینی، مقیاس منطقه ‏ای، مدل‏سازی منطقه‏ ای
 • سحر خزاعی، محمود رایینی سرجاز *، کامران داوری، مجتبی شفیعی صفحات 117-128
  کمبود آب یکی از بزرگترین چالش ‏های بشر در سده حاضر است که می‏ تواند سبب بسیاری از محدودیت‏ ها در جهان شود. همچنین تقاضا برای آب شیرین به ‏دلیل رشد اقتصادی و جمعیت رو به افزایش است. بنابراین برنامه‏ ریزی مناسب برای منابع آب محدود از نظر ذخیره‏ سازی، تخصیص، جریان برگشتی و خدمات محیط‏ زیستی برای بهینه‏ سازی منابع، امری حیاتی است. امروزه لازم است که یک سامانه حسابداری آب کارآمد بر اساس اندازه‏ گیری، گزارش، برنامه ‏ریزی و پایش منابع آب در دنیا به ‏کار گرفته شود. این سامانه، به‏ منظور فراهم نمودن مدیریتی جامع و یکپارچه برای منابع آبی با سازماندهی داده‏ های مختلف از بخش‏ های گوناگون هیدرولوژیکی، زیست‏ محیطی و اقتصادی امکان پردازش و تفسیر آن‏ها را در کنار یکدیگر فراهم می کند. سامانه حسابداری آب، رویکردی در جهت استاندارد کردن نحوه‏ ی سازماندهی داده ‏ها و اطلاعات می ‏باشد. هدف از این مطالعه، معرفی چارچوب حسابداری آب (+WA) به ‏عنوان روشی آسان و استاندارد است که وضعیت مدیریت آب و زمین را در حوضه ‏های آبریز پیچیده توصیف می‏ کند. این روش برپایه بیلان منابع آب نهاده شده است. ویژگی آن استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای برای دسترسی به داده ‏های پایه هیدرولوژیکی و فرایندهای سطح زمین است. به‏ طورکلی داده‏ های ورودی مورد نیاز این چارچوب می ‏تواند از اندازه‏ گیری ‏های ماهواره ‏ای، مدل‏ های هیدرولوژیکی و داده ‏های زمینی فراهم شود. در حال حاضر +WA وضعیت مدیریت آب را در 8 کاربرگ خلاصه می‏ کند و نتایج به‏ صورت جدول و نقشه نیز ارائه می‏ شود. +WA این امکان را فراهم می‏ کند که از نتایج به دست آمده در هر کاربرگ، نشانگرهای کارایی محاسبه شود که در ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف حوضه آبریز مورد استفاده قرار می‏ گیرد. +WA دارای محدودیت‏ هایی نیز است که لازم است در آینده این ضعف ‏ها برطرف شود و برای کاربرد وسیع‏ تر آن ویرایش شود.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، حسابداری آب، نشانگرهای کارایی، کاربری زمین
 • تقی مهدوی، سید عباس حسینی* صفحات 129-140
  آب های زیرزمینی نقش مهمی در تامین مصارف خانگی صنعتی و کشاورزی دارد. در بسیاری از کشورها استفاده بدون برنامه و بیش ازحد آب زیرزمینی سبب مشکلات جدی و تخریب آبخوان شده است. در بعضی مناطق درنتیجه آلودگی، منبع آب زیرزمینی به تدریج غیرقابل استفاده شده است. تغییرات اقلیم با تغییر الگوی بارش ها و کاهش دبی رودخانه ها سبب کاهش تغذیه آب های زیرزمینی و افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی شده است. ناکارآمدی و اثربخش نبودن شیوه های ناپایدار فعلی، بزرگ ترین چالش در مدیریت آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. حکمرانی موثر آب های زیرزمینی برای پاسخ به چالش های مشخص شده ضروری است. حکمرانی برای کنترل افزایش ناگهانی در خصوص برداشت از آب های زیرزمینی اقتباس شده است. حکمرانی آب به معنای قوانین و شیوه های تصمیم گیری در مورد سیاست آب و اجرای آن است، یعنی طیف وسیعی از اقدامات سیاسی، نهادی و اداری که از طریق آن ذی‏ نفعان منافع خود را بیان می کنند. بنابراین نگرانی های آن ها مورد توجه قرار می گیرد تصمیم گیری ها توسط تصمیم ‏گیران که مسئول توسعه و مدیریت منابع آب و تحویل خدمات آب هستند، اتخاذ می شود. حکمرانی باید به عنوان بستری دیده شود که مدیریت یکپارچه منابع آب می تواند در آن اجرا شود.
  کلیدواژگان: حکمرانی، آب های زیرزمینی، سیاست ها، چالش ها
 • فرهاد نوری نجفی، هادی ویسی *، کورس خوشبخت، رضا میرزایی تالار پشتی صفحات 141-152
  این مطالعه تحقیقات مختلفی را با تاکید بر اثرات زیستی-فیزیکی، اقتصادی-اجتماعی و جغرافیایی–سیاسی با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات، طی سال‏ های 2000 تا 2016 تحلیل نمود. با بررسی پایگاه‏ های تحقیقاتی، 110 مقاله انتخاب شد که از این تعداد 24 مقاله با ملاحظه موضوع و زمان اجرا مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه اثرات سدها در سه بعد اجتماعی-اقتصادی، زیستی-فیزیکی، و جغرافیایی-سیاسی تبیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که احداث سدها سبب آثار مثبت و منفی در هر یک از سه بعد شده است. نتایج در مورد اثرات مثبت دلالت بر اثر سدها بر بهبود معیشت، امید به زندگی، انسجام اجتماعی، توسعه زیرساخت‏ ها، پایداری مناطق، جلوگیری از تخریب ناشی از سیلاب‏ ها، ایجاد چشم اندازهای جدید و ایجاد نهادهای محلی دارد. همچنین در مورد اثرات منفی نتایج بر اثراتی نظیر جابجایی جمعیت‏ های انسانی، تخریب برخی چشم اندازها، نزاع‏‏های جمعی، تخریب آثار فرهنگی و مهاجرت دلالت دارد. در پایان بر اساس نتایج اجرای دو استراتژی ارزیابی اثرات پایداری سدها قبل از اجرا و استقرار نظام مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ‏ها برای مدیریت و کاهش ریسک‏ها و مشکلات بعد از اجرا پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی تاثیر، پایداری، سد سهند، مرور نظام مند
 • سید محمد حسینی موغاری، شهاب عراقی نژاد، کیومرث ابراهیمی * صفحات 153-162
  کمبود اطلاعات بارش همواره یکی از محدودیت‏ های اصلی تحقیقات و مطالعه در زمینه‏ مهندسی آب و هواشناسی بوده است. به ‏این‏ دلیل محققین و مهندسین همواره به دنبال یک جایگزین و یا مکمل برای به ‏دست ‏آوردن اطلاعات حاصل از ایستگاه‏ه ای باران‏سنجی زمینی بوده ‏اند. امروزه پایگاه‏ های بارش شبکه ‏بندی شده جهانی یکی از گزینه‏ های اصلی و معتبر این کمبود است. پایگاه‏ های بارش جهانی اطلاعات از منابع مختلف شامل ایستگاه ‏های زمینی، اطلاعات سنجش از دور و مدل‏ه ای عددی بارش را به‏ صورت شبکه‏ بندی منطقه ‏ای و یا جهانی را در اختیار قرار می‏ دهند. گام اول برای استفاده از اطلاعات این پایگاه‏ ها آشنایی با انواع پایگاه‏ های بارش شبکه‏ بندی شده و گام دوم انتخاب مناسب‏ ترین پایگاه برای منطقه مورد مطالعه است. این انتخاب بر اساس مقایسه‏ اطلاعات بارش پایگاه‎‏‏های مختلف با اطلاعات ایستگاهی موجود انجام می‏ شود. با توجه ‏به ضرورت استفاده از پایگاه‏ های بارش جهانی، در این مقاله تجمیع مشخصات و تشریح ویژگی‏ های هر پایگاه که شامل قدرت تفکیک مکانی-زمانی و دوره‏های زمانی و اطلاعات در دسترس می ‏باشد انجام شد.
  کلیدواژگان: اطلاعات سنجش از دور، ایستگاه ‏های باران سنجی، تحلیل مجدد، کمبود داده، مدل‏ های عددی
 • فهیمه میرچولی، سیدحمیدرضا صادقی * صفحات 163-168
  ارزیابی پیامدهای ناشی از افزایش بی رویه جمعیت و نیاز روزافزون به منابع طبیعی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با حساسیت و شکنندگی بالا، از ضروریات بنیادین مدیریت جامع حوزه های آبخیز است. اگرچه مفاهیم سلامت و پایداری حوزه آبخیز به ‏هم ‏نزدیک هستند اما تفاوت های بین این دو مفهوم هنوز برای بسیاری از افراد واضح نمی ‏باشد. لذا نوشتار حاضر به معرفی، روشن سازی و مقایسه دو مفهوم سلامت و پایداری حوزه آبخیز پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که سلامت حوزه آبخیز توانایی بوم سازگان های آن برای حفظ ساختار، خودتنظیمی و بازیابی توانایی ها بعد از بروز تنش ها می باشد. این مفهوم یک فرآیند مقطعی است و با خدمات حوزه آبخیز ارتباط نزدیکی دارد، به طوری‏که برای ارزیابی سلامت حوزه آبخیز از معیارهای زیستی- فیزیکی استفاده شده و نتایج حاصل از ارزیابی آن علاوه‏ بر ارائه سامانه هشدار اولیه تخریب محیط زیست، علت تنش و مشکل موجود در سامانه آبخیز را تشخیص خواهد داد. اما پایداری حوزه آبخیز در واقع به توانایی آن برای تداوم ارائه خدمات در آینده نامحدود مربوط می شود. به عبارت‏ دیگر پایداری حوزه آبخیز یک فرآیند طولانی مدت است که در ارزیابی آن از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به عنوان ابعاد اصلی ارزیابی استفاده می شود. بنابراین اطلاعات حاصل در مورد هر یک از مفاهیم سلامت و پایداری می تواند به عنوان مبنایی مناسب برای برنامه ریزی های جامع مدیریتی در مقیاس حوزه ‏آبخیز تلقی شود که درک صحیح این مفاهیم به مدیران و سیاست گزاران برای اتخاذ تصمیم های مناسب کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: خدمات حوزه آبخیز، مدیریت جامع حوزه آبخیز، معیارهای پایداری حوزه آبخیز، معیارهای سلامت حوزه آبخیز
 • نادر حیدری * صفحات 169-175
  امروزه با توجه ‏به بحران کمبود شدید منابع آب برای تولیدات کشاورزی موضوع صرفه‏ جویی واقعی آب در کشاورزی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان و محققین علوم آب دریافتند راهکارهایی که در حال حاضر برای استفاده بهینه و صرفه جویی آب استفاده می شوند (افزایش راندمان آبیاری و حتی افزایش بهره‏وری آب) بر توسعه سامانه ‏های نوین آبیاری به اصطلاح صرفه ‏جو نظیر آبیاری‏ تحت فشار تکیه دارند. این سامانه ‏ها در صورت عدم وجود شرایط و تمهیدات لازم به صرفه ‏جویی واقعی آب منجر نشده است و در مواردی ممکن است به افزایش مصرف آب منجر شوند. نمونه‏ای از این نظریات و شواهد ارائه شده در منابع علمی کتابی است که توسط فائو در زمینه این موضوع منتشر شده است. در این مقاله تحلیلی ضمن تشریح مفاهیم، اصطلاحات و رویکردهای مرتبط با بحث مصرف مفید و غیرمفید آب نظریات و مباحث مختلف در بحث صرفه ‏جویی واقعی آب، میزان کارآمدی و اثر بخشی سامانه ‏های نوین آبیاری و در مجموع کلیه فعالیت ‏های افزایش بهره ‏وری آب با هدف صرفه‏ جویی واقعی آب در این زمینه بررسی و نقد تحلیلی شده و نتیجه‏ گیری‏ های لازم به عمل آمده است. در نتیجه‏ گیری مقاله می ‏توان اظهار نمود که برای شناخت و انتخاب راهکارهای فنی و اقتصادی موثر بر روی مدیریت تقاضا و مصرف آب باید یک سیستم و چارچوب منظم حسابداری آب در هر حوضه آبریز برقرار شود. همچنین به موازات توجه زیاد به توسعه آبیاری تحت فشار در کشور باید به سایر روش‏ های به ‏زراعی کاهش دهنده مصرف آب (ET) در کشاورزی (نظیر کاربرد انواع مالچ‏ ها و کشاورزی حفاظتی، رعایت تناوب زراعی مناسب و غیره) توجه شود. به‏ منظور صرفه‏ جویی واقعی آب باید شاخص بهره‏ وری آب مبتنی بر ET (و نه مقدار آب به‏ کاربرده شده در مزرعه) معیار انتخاب سیستم ‏ها و بررسی اثر بخشی راهکارهای فنی و اقتصادی برای صرفه ‏جویی واقعی آب قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آبیاری، بهره‏ وری آب، تحت فشار، سامانه آبیاری، صرفه‏ جویی آب
 • صفحات 176-177
 • مرجان قوچانیان، محمد فشایی صفحات 178-187
  خلاصه ‏ای از اقدامات، برای گذر از بحران آب گزارشی از دومین جشنواره ملی فناوری‏ های آب بخش های جشنواره نشست های تخصصی بیانیه های نشست های تخصصی برگزیدگان جشنواره جمع‏ بندی
  کلیدواژگان: دومین جشنواره ملی فناوری‏ های آب، نشست های تخصصی، بیانیه، برگزیدگان
 • صفحه 188
  شرکت آب و فاضلاب مشهد در راستای مرتفع ساختن چالش ها و مسائل مرتبط با حوزه صنعت آب و فاضلاب و انجام طرح های پژوهشی کاربردی، مطابق روال همه ساله اقدام به احصاء نیاز های پژوهشی از طریق برگزاری جلسات طوفان فکری با حضور مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف می نماید. در این راستا، اولویت های پژوهشی سال 1398 به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا، از کلیه اساتید دانشگاهی، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و کلیه پژوهشگران حوزه آب و فاضلاب به منظورانجام طرح های پژوهشی مورد نیاز این شرکت و پیاده سازی نتایج آن ها در حوزه اجرایی دعوت به همکاری می گردد. علاقمندان می توانند ضمن مراجعه به "پورتال تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مشهد" به نشانی http://rd.abfamashhad.ir و آگاهی از نیاز ها و اولویت های پژوهشی این شرکت در "سامانه جامع نرم افزاری تحقیقات (محقق)" به نشانی http://research.abfamashhad.net ثبت نام نموده و نسبت به ارائه پروپوزال ذیل این موضوعات اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: اولویت های پژوهشی سال 1398، شرکت آب و فاضلاب مشهد، پورتال تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مشهد، سامانه جامع نرم افزاری تحقیقات (محقق)
|
 • S.M. Seyedan*, A. Morab Pages 1-10
  In recent years, the level of groundwater table of Ghahavand plain has been reduced by excessive withdrawal of groundwater resources. Therefore, it is important to apply an appropriate management strategy for the optimal utilization of this resource. The main challenge in the economic management of water resources in the balance between supply and demand. To address this balance, the economic value of water, similar to other items, plays a decisive role. Therefore, water pricing is recommended as an indirect method for the sustainable use of water in the agriculture sector. The aim of this study is determining the economic value of water using the spatial econometric approach. Due to the relationship between the farm wells and groundwater resources, this study aims to answer the question of how this relationship affects the water demand of farmers. The correlation coefficient show that the use of spatial regression is superior to the classic regression method. The required data in this study were collected through field research and a questionnaire completed by farmers in 2016. The results show that the real price of water in wheat production is 2500 Rials per cubic meter. To control water consumption and balance the supply and demand for water, the difference between the real price and the price paid by farmers can be used for water pricing policies.
  Keywords: Water, Economic value, Spatial Econometrics, Wheat, Ghahavand plain
 • B. Asgari Lajayer*, E. Moghiseh, M.R. Farshchian, M.A. Abedpour, N. Bagherian Azhiri Pages 11-24
  Due to population growth and increase in the usage of drugs and cosmetics as well as the inability of conventional processes of wastewater treatment to remove emerging contaminants such as PCPs, EDCs, surfactants, pesticides, industrial additives, and pharmaceutical organic pollutants, the effluents discharge in Iran's wastewater refineries may contain significant concentrations of emerging contaminants. The mechanism of biological removal of emerging contaminants from wastewater predominantly includes biodegradation by microorganisms such as bacteria, algae, and fungi into small molecules or water and carbon dioxide. Biological treatment technologies include a variety of conventional and unconventional methods such as activated sludge, MBR, aerobic, anaerobic, microalgae and fungi bioreactors, rotating biological reactor, trickling filter, nitrification and denitrification, biosorption, and constructed wetland. Therefore, wastewater characteristics play a key role in the selection of biological treatments. Based on previous research, the maximum removal efficiency of EDCs, beta blockers, and PCPs was revealed with MBR, surfactants, lipid regulators and anti-inflammatory with activated sludge, antibiotics and pesticides with biological activated carbon, analgesics with the aerobic process and other pharmaceuticals with microalgae. Due to the use of the activated sludge system for biological refinement in most wastewater refinement plants of Iran and the inability of this system to remove emerging contaminants, except surfactant, lipid regulators, and antiinflammatory, a national comprehensive research is needed for the removal of aforementioned contaminants by biological processes in future studies.
  Keywords: Organic pollutant, Sewage sludge, Biologicaltreatment technologies, Activated sludge
 • M. Shah Abedi, S.H. Hashemi*, M. Googol Pages 25-36
  Freshwater, which accounts for less than 1% of world water resources, is rapidly decreasing due to extreme levels of withdrawals and the influence of seawater in areas under tension. This decreasing trend has reached a critical level in the Middle East since the water per capita in this area is much lower than the world average. Desalination is an approach for reducing water stress by producing freshwater from seawater, saline groundwater, drainage water, and wastewater in the coastal and inland areas. During these processes, rejected streams with high salinity as a sub-product are produced in which disposing of them is costly. A large amount of concentrated water containing the remaining compounds discharge into the environment and is potentially considered as a serious problem. Inland desalination due to the impossibility of disposing the produced brine is different from the desalination of seawater. In desalination of underground saline waters, fouling occurs with water-soluble salts and sedimentation reduces the production of water with a certain amount of energy during these processes. Therefore, the evolution of desalting technologies makes it cheaper, more reliable, and less productive.
  Keywords: Desalination, Reverse osmosis, Brine
 • E. Asgarani*, F. Barati Pages 37-48
  Phenolic compounds are known to be environmentally dangerous pollutants. It is demonstrated that discharging them into environment causes an inhibitory effect on plant seed germination, plant growth, and microbial division. However, antioxidant properties of phenols, has persuaded researchers to recover these compounds from industrial wastes in the recent years. Olive mill wastewater is a rich source of phenolic compounds and its treatment for recovering these compounds is inevitable. It has been investigated that coupling these treatments with recovery of valuable reagents can compensate a large amount of costs. Nowadays, recovery of phenolic compounds from olive mill wastewater has attracted much attention due to its high added-value. Degradation of phenolic compounds can also produce high addedvalue materials. Biogas and compost are products from biological degradation processes. In this study physicochemical, biological, and combined processes for recovery and removal of phenolic compounds from olive mill wastewater are reviewed.
  Keywords: Wastewater, Olive oil, Phenolic compounds, Recovery
 • M. Oskouhi, K. Esmaili* Pages 49-60
  This paper reviews from a historical perspective the various methods for treating and simulating turbulence. After highlighting the main characteristic features of turbulence and its role in hydraulics, a necessary brief overview is given of the main methods used in hydraulic flow calculations for dealing with turbulence and its effects. These are 1) empirical relations, 2) solution methods for the Reynolds- Averaged Navier-Stokes (RANS), 3) Direct Numerical Simulations (DNS), and 4) Large-Eddy Simulations (LES). Brief comments are made on the historical development of different methods. Moreover, some application examples are presented for RANS, DNS, and LES methods.
  Keywords: Turbulent flow, Modeling, Empiricalrelations, RANS model, Direct Numerical Simulation, Large-Eddy Simulation
 • F. Attarzade *, R. Pordel Noghabi Pages 61-70
  Agriculture uses a significant portion of water consumption. Therefore, the policy of optimal management of water consumption is essential. To achieve this, it is necessary to improve the design and use of advanced technologies and management. Precision irrigation creates coordination between advanced irrigation management, monitoring and investigation of data, modeling, and control. The purpose of this system is to automatically and continuously adjust the irrigation application system to a desired performance, and account for any variability (temporal or spatial) in crop water requirements or water intake across the field. This article describes the latest hardware and software technologies for precision irrigation on both farm-scale and larger regional scales, such as soil moisture mapping, wireless sensor networks, and precision irrigation management. Finally, trends for advanced irrigation technologies are presented.
  Keywords: Precision irrigation, Rael-time data, Water-use efficiency
 • B. Ghahraman, S. Omidi* Pages 71-80
  There are numerous mathematical models that predict and analyze the movement of water and pollutants in saturated and unsaturated zones beneath the soil. The usefulness and accuracy of these models severely depend on the reliable characterization of the soil hydraulic properties, i.e. water retention and hydraulic conductivity of the unsaturated zone. The accurate measurements of these properties are highly cumbersome and are not feasible for many applications including issues concerning soil contamination. UNSODA is a soil database containing unsaturated soil hydraulic properties (water retention, hydraulic conductivity, and soil water diffusivity), basic soil properties (particle-size distribution, bulk density, organic matter content, etc.), which are used for indirect prediction of the unsaturated soil hydraulic functions. This paper introduces this database, explains its applications, and shows how it can be used in soil and water research.
  Keywords: Water retention curve, Hydraulic conductivityfunction, Soil hydraulic properties, database, UNSODA
 • B. Mansouri *, R. Pirmoradian Pages 81-90
  The hydrological sector is one of the most important and fundamental natural sectors in catchments. In order to evaluate the behavior of this sector under different conditions, it is essential to model hydrological processes. One of the aims of conducting hydrological studies is to determine the relationships between rainfall and runoff. Since it is not possible to measure all quantities required for the runoff analysis in the catchments, it is necessary to select a model which has a simple structure and a reduced number of parameters that can accurately simulate the runoff caused by rainfall. In this study, classification of hydrological models and the results of several models used in different case studies have initially been investigated. Furthermore, some of the information associated with several rainfall-runoff models have been noted. In the next step the model evaluation criteria and comparison of the selected models according to these criteria for the final model selection has been offered. Finally, the choice of the best model has been provided. According to the capabilities and limitations of each model, by considering the necessities and objectives of the considered rainfall-runoff model in each catchment, the appreciate model can be selected. Although it is better to select the lumped models because of their simplicity of structure and minimal required data and ease of use, it is better to select the semi-distributed models. Since semi-distributed models are in a position between the high simplicity of lumped models and the extensive required data by distributed models.
  Keywords: Best model selection, Rainfall-Runoff, Hydrologicalmodels, Model comparison, Evaluation criteria
 • F. Rezayi*, A. Bahremand, V. Berdi Shaikh, M.T.Dasturani, S.M. Tajbakhsh Pages 91-100
  Urban runoff problems are comprised of two distinct but interdependent types. To control the quantity and quality, volume and the peak flow of runoff, downstream flooding and the flooding potential in the downstream must be reduced. These problems are subject to conducted flood control systems and methods. Nowadays, the protection of receiving waters is one of the engineers' concerns which cannot be simply achieved due to its reliance on the complexity and fluctuation of the flood. This needs comprehensive planning, design, and management of such systems which can be obtained through an efficient method and by use of urban runoff calculation and control models. In this research, the runoff simulation of district 9 of Mashhad municipality is carried out using the SWMM model. To calibrate and evaluate the model, 4 and 2 rainfall occurrences were measured at the basin outlet. The model calibration results showed a good agreement between the simulations of the four incidents with a NS higher than 0.5. The evaluation results confirm the SWMM model’s performance and accuracy for NS values above 0.5. For simulated incidents derived from the calibration and validation of the SWMM model, the Kling Gupta (KGE) index values was higher than 0.5. These values confirm the model results. Therefore, there is a good agreement between the simulated and observed runoff volumes which is an indication of the good performance of the SWMM model in predicting urban flood and this model can then be used in urban flood management projects and drainage network planning in Mashhad.
  Keywords: Calibration_Evaluation_Runoff simulation_SWMM model_District 9 of Mashhad municipality
 • Zeinab Mahmoodi * Pages 101-116
  Surface water (SW) and groundwater (GW) are connected components of the hydrologic system with a dynamic interaction at different local or regional scales. In the first part of this study, the review of principles and general concepts of GW-SW, including the importance of interaction between these two water components is carried out. In the second part, a review of the scientific studies on the interaction of GW-SW at different spatial scales ranging from the point scale to the regional scale is presented. In each of these scales, the differences between the mechanisms of interaction with other scales are investigated and then regional modeling is specifically studied. Regional GW-SW is rarely examined in experimental field studies, which almost exclusively cover small areas. There are various modeling approaches and a few of them can be used in the regional scale but there are still uncertainties about using them. If GW-SW at the regional scale is essentially regarded as the sum of all hydrological processes in a region/catchment, then the most appropriate way to address this seems to be the use of fully coupled, physics-based models. These models attempt to acquire a holistic description of the hydrological cycle and have an ability to connect various processes over a range of spatial and temporal scales. Most authors agree that regional scale integrated modeling is constrained by data availability. Therefore, despite the attractiveness of fully complex schemes, coupling relatively simple models may still provide a suitable approach even if this means an oversimplification in the regional systems.
  Keywords: Surface water, groundwater interaction, regional scale, Regional modeling
 • S. khazaei, M. Raeini Sarjaz*, K. Davari, M. Shafiei Pages 117-128
  Water scarcity is one of the greatest human challenges in this century which can cause many limitations in the world. Demand for freshwater is also increasing due to economic and population growth. Therefore, suitable planning for the limited water resources for storage, allocation, return flow, and environmental services is critical in order to optimize resources. Nowadays, an efficient water accounting system based on measuring, reporting, planning, and monitoring water resources in the world is needed. This system provides the possibility of processing and interpreting information in order to establish a comprehensive and integrated management of water resources through the organization of various data from different hydrological, environmental, and economic sectors. The water accounting system is an approach to standardize the way that data and information is organized. The purpose of this study is to introduce the WA+ water accounting framework as a simple and standard method that describes the state of water and land management in complex watersheds. This method is based on the water balance approach. Its feature is the use of satellite data to access the hydrological base data and surface ground processes. In general, the input data required for this framework can be derived from satellite measurements, hydrological models, and ground data. At present, WA+ contains 8 sheets which summarize water management situation and results are also presented as tables and maps. WA+ has a set of performance indicators that are used in the assessment and analysis of water resources and water consumption situations. WA+ has limitations that need to be resolved in the future and be edited for wider use.
  Keywords: Remote sensing, Water accounting, Performanceindicator, Land use
 • T. mahdavi, S.A. Hoseyni* Pages 129-140
  Groundwater plays an important role in water supply for domestic, industrial, and agricultural demands. In many countries, the irresponsible and excessive use of groundwater has led to serious problems and depletion and destructions of aquifers. In some regions, as a result of pollution, groundwater resources are gradually becoming unusable. Due to climate change and the changing patterns of rainfall, river flows have decreased, therefore decreasing the groundwater recharge rate. This ultimately leads to increased pressure on groundwater resources. Inefficiency and non-effectiveness of current unsustainable practices are often the biggest challenges in water management in arid and semi-arid regions. Ground water governance is essential to tackle the identified challenges. Governance has been adopted to control the sudden rise of groundwater withdrawals. “Water governance” means rules and practices for decision-making about water policy and their implementation, i.e. the range of political, institutional, and administrative processes through which stakeholders articulate their interests. Therefore, concerns are considered, decisions are taken and implemented, and decision-makers are held accountable in the development and management of water resources and delivery of water services. Governance should be seen as a context where integrated water resources management can be implemented.
  Keywords: Governance, Groundwater, Policies, Challenges
 • F. Nouri Najafi, H. Veisi*, K. Khoshbakht, R. MirzaeiTalar, Poshti Pages 141-152
  This study conducts a comprehensive analysis of the various research with a focus on biophysical, socioeconomic, and geopolitical impacts of dams through a systematic literature review for the period of 2000 to 2016. The major research databases were searched and 110 papers were identified. 24 papers were selected thematically and based on the period that the research was undertaken. Based on this, the effects of dams can be categorized into socio-economic, biophysical, and geopolitical. Results revealed that dam construction has both positive and negative impacts on the aforementioned three categories. The positive effects of dams include improving livelihoods, life expectancy, social cohesion, infrastructure development, sustainability of areas, preventing flood damage, creating new landscapes, and building local institutions. The negative effects include the displacement of indigenous populations, destruction of life/landscapes, community conflicts, cultural damage, or anthropological artifacts. Two strategies were recommended for managing the pros and cons of dams: 1) implementing sustainable impact assessment, and 2) corporate social responsibility.
  Keywords: Impact assessment, Sustainability, Sahanddam, Systematic review
 • S.M. Hosseini, Moghari, Sh. Araghinejad, K. Ebrahimi* Pages 153-162
  The lack of precipitation data has always been one of the major constraints on water engineering and climatology studies. Hence, researchers and engineers are always investigating alternatives to fill the gap of data scarcity for ungauged areas. Nowadays, one of the options for the researchers in this area is applying global gridded precipitation datasets. These datasets provide a gridded regional or global precipitation data by collecting data from various sources including gauges, remote sensing information, and numerical models. The first step to use the datasets is being aware of different sources of these datasets. The second step is to select the most suitable dataset for a given region. This selection is carried out by comparing the extracted precipitation data from different datasets with the existing gauged information. Given the necessity of using the global precipitation datasets, a brief description of the method of obtaining precipitation data in each dataset is presented in the current paper. Moreover, the characteristics of each database, including the spatial-temporal resolution, and time period of the information of databases has been explained.
  Keywords: Remote sensing information, Raingauges, Reanalysis, Lack of data, Numerical models
 • F. Mirchooli, S.H.R. Sadeghi * Pages 163-168
  Increasing population and the ever-growing needs cause over exploitation and unprincipled utilization of natural resources. This has led to more extensive and irreparable consequences particularly in arid and semi-arid regions due to their high susceptibility and fragility. Therefore, consequence assessment of the aforementioned issues is essential for integrated management of the watersheds. Although the concepts of watershed health and sustainability are close to each other but there are some differences in between which are not clear to everyone. Hence, the present research aims to identify, clarify, and compare the concepts of watershed health and sustainability. The conducted investigations indicate that the watershed health refers to the ability of the watershed to selfmaintain and recover its potentials after the stresses. This concept is a temporary process closely linked to watershed services. Thus, biophysical criteria are used to assess watershed health and the results obtained from this health assessment can provide an early warning system for managers and policy-makers. Furthermore, the reason behind the problems and stresses in watershed systems can be diagnosed. Watershed sustainability is the ability of a watershed to provide services in the future. Watershed sustainability is a permanent process for which the social, economic, and environmental components are used in the assessment. The proper assessment of watershed health and sustainability provide a proper basis for comprehensive management in the scale of the catchment area. A comprehensive understanding of these concepts helps managers and policy-makers for better management of the resources.
  Keywords: Watershed services, Integrated watershedmanagement, Watershed sustainability criteria, Watershed health criteria
 • N. Heydari * Pages 169-175
  Considering the severe water shortage crisis for producing agricultural products, the concept of real water saving in agriculture has been introduced recently. The reason behind this is that many researchers have realized that many approaches which are used for water saving in agriculture (e.g., improving irrigation efficiency, and even improving agricultural water productivity-WP) rely on the development of modern water-saving irrigation methods such as pressurized irrigation. These systems, when required conditions or relevant context are not fulfilled, may not lead to real water savings and may even cause an increase in water consumption. Examples of these arguments, discussion, and pieces of evidence are provided in the latest book published by FAO. In this analytical paper following explanation of the concepts, terms, the visions on real water saving, and effectiveness of modern irrigation technologies in this regard, all the activities relevant to improving WP, with the objective of water saving in agriculture, are elaborated and discussed. The paper concludes that for the purpose of recognition and selection of technical and economical approaches effective on water demand and use, water accounting framework should be set in a specific basin. Also in parallel to the attention to the development of pressurized irrigation systems in Iran, other approaches and measures, such as agronomic practices for reducing ET in agriculture (e.g. use of mulches, conservation agriculture, and proper crop rotation, etc.) should be selected. Finally, for achieving real water saving, the WP index should be evaluated based on ET and not based on applied water to the field. This should be the necessary criteria in selecting irrigation systems and other measures in regards to their effectiveness on real water savings in agriculture.
  Keywords: Water productivity, Pressurized irrigation, Water saving
 • Marjan Ghochaniyan, Mohammad Feshaei Pages 178-187
  A summary of measures to overcome the water crisis
  Report of the Second National Water Technology Festival
  Section of the festival
  Professional meetings
  Statement of specialized meetings
  Conclusion
  Keywords: Second National Water Technology Festival, Professional meetings, Statement, Selected