فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (آذر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید حسین میرجلیلی* صفحات 1-22
  اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعه اقتصادی، تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاستهای ساختارگرایی از سال 1948 دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخله بیش از حد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جایگزینی واردات، با انتقادهای زیادی مواجه گردید که منجر به زوال ساختارگرایی و ظهور دیدگاه ها و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دهه 1980 در آمریکای لاتین گردید. طی دهه 1980 سیاستهای نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجه آن گسترش فقر و نابرابری و عدم تعادلها و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجاد شده توسط سیاستهای نئولیبرال در منطقه آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، سیاستهای موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعه اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارایه کرد. این سیاستها شامل: تقویت توان رقابت ، رشد اقتصادی همراه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.
  کلیدواژگان: نئولیبرال، نئوساختاری، حمایت، تولید ملی، امریکای لاتین
 • علی زاهدطلبان، مهدی خداپرست مشهدی*، احمد صباحی، محمدرضا لطفعلی پور صفحات 23-51
  تاکنون مطالعات نسبتا معدودی در زمینه بررسی اثر نرخ های تعرفه بر واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یکدیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگی های اصلی سیاست های ارزی و تجاری ایران، اثر واقعی نرخهای تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه و قیمت ارز با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) تخمین زده ایم. نتایج مطابق با تئوری بوده و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و با قیمت های نسبی، نرخ ارز و نرخ تعرفه رابطه منفی دارد. ضرایب بلندمدت بدست آمده برای تمامی متغیرها به جز تعرفه معنی دار بوده که حاکی از خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفه ها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران که دارای یکی از حمایتی ترین رژیم های تعرفه ای دنیا است تناقض آمیز بنظر می رسد، اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاست های ارزی مناسب نشان می دهد که اثر واقعی نرخ های تعرفه بسیار کمتر از نرخ های اسمی بوده و چنین نتیجه ای را تایید می کند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیه های سیاستی در راستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سیاست تجاری، تابع واردات، موانع تعرفه ای، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
 • علی افضلی*، روح اله ابوجعفری صفحات 53-69
  این مقاله به بررسی شرایط اقتصادی نشر کتاب در ایران می پردازد. کتاب به عنوان یکی از کالاهای مهم فرهنگی در مقایسه با دیگر صنایع فرهنگی ظرفیت نسبتا مناسبی را در در ایجاد درآمد و اشتغال در اختیار دارد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از رویکرد زنجیره ارزش، شرایط اقتصادی حوزه نشر کتاب تبیین شده است و سپس با استفاده از روش داده بنیاد و بهره گیری از شاخص های آمار اقتصادی چالش های این حوزه شناسایی شده اند. بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در این پژوهش، مخارج واقعی خانوار بر روی کتاب از سال 1392 روند کاهشی پیدا کرده است. مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی بازیگران زنجیره ارزش نشر، عدم پراکندگی مناسب توزیع کنندگان در سطح کشور، عدم تناسب تعداد کتابفروشی ها با تعداد ناشران، ضعف فرهنگ کتابخوانی و نظام تربیتی کنکورمحور و تسلط رسانه های جدید بر زندگی مردم، از چالش های تاثیرگذار محسوب می شوند. در مقابل، سیاستگذاری موثر با استفاده از شاخص های آمار اقتصادی و اقداماتی چون به روز شدن قوانین این حوزه و استفاده از نوآوری هایی مانند چاپ بر اساس تقاضا، فروش آنلاین و کتاب صوتی در اشکال مختلف، می توانند یاری رسان مقابله با چالش های ذکر شده باشند.
  کلیدواژگان: نشر کتاب، زنجیره ارزش، داده بنیاد
 • هادی امیری*، وحید مقدم صفحات 71-91
  مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزه سیاست دانست که اخیرا در حال باز کردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافته این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (عدم وجود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی (مقدمه ای بر انتخاب عمومی) نوشته پاتریک گانینگ(Gunning, 2003) و ترجمه حسین ربیعی در سال 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تا حدودی جامع، هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی (مثل اقتصاد قانون اساسی) و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی (مانند خصوصی سازی) می پردازد. نتیجه اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه تنها دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد که این شکست ها بعضا سخت تر و پرهزینه تر از شکست های بازار هستند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، اما در بین کتب فارسی معدود در حوزه انتخاب عمومی، جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمه متفاوت از کتاب شده است. هر چند ترجمه اخیر دچار مشکلات زیادی است که نیاز به بازبینی ترجمه و ویراستاری مجدد آن را برای چاپ های بعد، الزامی می سازد.
  کلیدواژگان: مرور کتاب، انتخاب عمومی، دموکراسی، جان پاتریک گانینگ
 • حمید پاداش، محمد باشکوه اجیرلو*، بهمن خداپناه صفحات 93-107
  منظور از محیط کسب وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. کتاب «بهبود فضای کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی» تالیفی است که محقق آن به دنبال ایجاد ارتباط بین محیط کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین راستا شاخص سهولت انجام کسب وکار را انتخاب نموده و با استفاده از جداول و نمودارهای مقایسه ای سعی در موشکافی این ارتباط داشته است. این مقاله تحت عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است؛ مصداق موردنظر نویسنده (محیط کسب وکار) دارای طیف وسیعی از شاخص های متمایزی هستند که تفاوت های مهمی بینشان وجود دارد و نمی توان تمام این موارد و مصادیق را یکسان و مشابه دانست؛ اما نویسنده فقط به یکی از شاخص ها که البته شاخص مهمی نیز به شمار می رود اشاره داشته است. نظر به این که، کتاب مذکور هدف والایی را دنبال می کند، تبیینی متقن از ارتباط بین محیط کسب وکار و اقتصاد مقاومتی بر غنای اثر خواهد افزودو انتظار می رود تا نویسنده محترم در چاپ های بعدی، نکات مطرح شده را به منظور ارتقای کیفیت اثر مورد توجه قرار دهد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، فضای کسب وکار، ایران
 • منصور پهلوان، سیداحمد میرهاشمی اسفهلان* صفحات 109-125
  کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی برای دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و در راستای پیوند قرآن با علوم انسانی در عرصه مسائل اقتصادی، نگاشته شده است.تاکید بر شیوه های معتبر تفسیر قرآن با موضوع شناسی علوم اقتصادی ازجمله اهداف مولف این کتاب است . از سوی دیگر توجه هم زمان به گزاره های اقتصادی قرآن و مسائل علم اقتصاد ازجمله اقتصاد خرد و کلان،مالکیت خصوص و دولتی،فعالیت های اقتصادی درزمینه تولید،توزیع و خدمات، برداشت های ساده و درعین حال کارآمدی از آیات اقتصادی به دست خواهد داد که مخاطب با توجه به عنوان کتاب در پی آن هاست. باوجود چنین تلاش های روبه رشدی که این اثر در ادبیات تفسیر اقتصادی دارد، حالت گزارش گونه متن و حجم بالای آن فرصت بحث در بخش های مهم اقتصادی ازجمله مسائل مالی روز، بحث ربا ومسایل متعدد بانکی و پولی را گرفته است و در برخی موارد نیز دلالت های تفسیری کافی و مستدل نیست.
  کلیدواژگان: آیات اقتصادی، اقتصاد اسلامی، تفسیر موضوعی، نظام اقتصادی قرآن
 • فرهاد ترحمی*، فاطمه بزازان صفحات 127-151
  محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی، از نظریه تا عمل شامل بنیان های نظری و چالش های مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است.در این راستا، با به کارگیری یک مدل مدیریتی 6 حلقه ای، به بررسی نظری و عملی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.حلقه های مدل عبارتند از: رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی ها، اصلاح ساختارها، توسعه زیر ساخت ها، مردم محوری و ارتباطات و تعاملات جهانی.ساختار کتاب، خبری و خطابه ای است و تحلیل اقتصادی در آن مورد استفاده قرار نگرفته است.عدم استفاده از آمارهای به روز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد و همچنین تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران، از کاستی های آن به شمار می رود.به طور کل،کتاب به منظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران، قابل استفاده است.لیکن،در زمینه تحلیل اقتصادی به خصوص ادبیات موضوع و ابزار علمی مورد استفاده، دارای نقائص فراوانی است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، نظریه و عمل، اقتصاد ایران، تحلیل اقتصادی
 • مهدی حاج‏ امینی، محمد علی ابوترابی* صفحات 153-176
  اگرچه از ارائه اولین نظریه‏های تخصصی توسعه تا به حال، کمتر از یک قرن می‏گذرد، اما سیر تحول آن‏ها پرشتاب، مجادله‏برانگیز و روشنگر بوده است. در حالی که هر نظریه تلاش کرده است که بعدی از علل و ماهیت توسعه‏یافتگی و توسعه‏نیافتگی را توضیح دهد، توسط نظریه‏های جدیدتر مورد نقد قرار گرفته، تا بدین ترتیب علم توسعه به طور مداوم در حال توسعه باشد. در این میان، دو دیدگاه وابستگی و پساتوسعه‏گرایی، سایر دیدگاه‏ها و نظریه‏ها را به شکل بدبینانه‏ای، یکپارچه و استعماری در نظر گرفته و آن‏ها را نظریه‏های توسعه غرب یا غربی نامیده و نفی می‏کنند. کتاب «تصور عصر پساتوسعه» هر چند که شامل مقالاتی با دیدگاه‏های مختلف است، اما روح کلی خود را از این دو دیدگاه وام گرفته است. مقاله حاضر، با نقد همزمان این کتاب و این دو دیدگاه، سعی در «توسعه‏ی فهم توسعه» دارد. به علاوه، پیشنهادهایی برای تدوین کتاب‏های مشابه در آینده ارائه می‏دهد.
  کلیدواژگان: پساتوسعه، توسعه، توسعه انسانی، وابستگی
 • سید احسان خاندوزی *، محسن مقیسه صفحات 177-201
  رابطه بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعه اقتصادی به شمار می رفته و معرکه مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامه اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. در واقع علیرغم بانک پایه بودن تامین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهه کوتاه، تجربه موفقی از جهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانکها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاستگذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربه جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کره جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده توسط افرادی مانند ورنر، تلاش می کند در قالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جایگزینی برای حمایت از تولید توسط بخش مالی ارائه نماید که طی آن دولت همزمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.
  کلیدواژگان: برنامه توسعه، حمایت از تولید، اقتصاد ایران، هدایت اعتبار، بانک، شرق آسیا
 • منصور زراء نژاد، ابراهیم انواری، حمیدرضا حلافی * صفحات 203-231
  بررسی و نقد نظریات رشد اقتصادی می تواند محققان را در انتخاب عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی یاری رساند. در این تحقیق با مرور و نقد نظریات رشد و بررسی عوامل موثر بر آن ها، تاثیر مقاومت پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. شاخص مقاومت پذیری اقتصادی از طریق پنج مولفه ثبات اقتصاد کلان، کارایی اقتصاد خرد، حکمرانی سیاسی خوب، توسعه اجتماعی و مدیریت زیست محیطی بر عملکرد رشد اقتصادی تاثیر مثبت می گذارد. یافته های تحقیق تاثیر مثبت این شاخص بر رشد اقتصادی ایران را تایید کرد ه اند. اجرای سناریوهای مختلف نشان داد که پس از بروز تکانه ها روند رشد اقتصادی شبیه سازی شده هموار و به سمت بالا انتقال یافته است. اجرای سیاست های موثر مالی، ارزی، و پولی برای کاهش معیار فلاکت، محدود کردن گستره فعالیت دولت و کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، انجام اصلاحاتی در زیرساخت های اداری و قضایی کشور از جمله پیشنهاداتی است که می توانند زمینه ارتقاء شاخص مقاومت پذیری اقتصادی و تقویت رشد اقتصادی ایران را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: نقد نظریات رشد اقتصادی، مقاومت پذیری اقتصادی، الگوی کلان اقتصاد ایران، شبیه سازی پویا
 • افسانه شفیعی* صفحات 233-257
  در این مطالعه با هدف تبیین سیاست های تقویت کننده تولیدات بخش صنعت ایران، به شناسایی چالش های تولید و صادرات این بخش با استفاده از روش فراتحلیلی و در قالب ترکیب نتایج مطالعات پیمایشی و اسنادی – آماری پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که شش چالش اصلی در مسیر ارتقای رقابت پذیری تولیدات صنعتی کشور شامل «افزایش ضریب وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی»، «کاهش اثر مزیت های انرژی و منابع طبیعی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اثر مزیت های نیروی انسانی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به تحقیق وتوسعه و نوآوری»، «نقش ضعیف رقابت نوآورانه در برنامه های تولید صنعتی» و نتیجتا «کاهش انگیزه بهینه سازی در هزینه ها و تنوع بخشی و افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای موثر بر محصولات صنعتی» وجود دارد. در این راستا جهت گیری های راهبردی شامل «رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع»، «تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور»، «تجهیز زیرساخت های پشتیبان تولید و صادرات صنعتی»، «رفع نقایص بازار عوامل تولید» و «بهبود توان خلق ارزش افزوده در تولید صنعتی» پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: تولید صنعتی، رقابت پذیری، وابستگی وارداتی، راهبردهای صنعتی
 • علی طوسی، علی قاسمی* ، حسین دهقان شورکند صفحات 259-286
  سیاست های تجاری و مالی به عنوان مجموعه اقدامات موثر بر وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری برعهده داشته و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آنگاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان موثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذ شده طی 20 سال اخیر منجر به ایجاد رشد اشتغالزدا در کشور گردیده است، همچنین با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده آماری، اثر تحریم اقتصادی از طریق کاهش 30 درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری از طریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری از طریق 9.3 افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای، در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آنگاه نزدیک به 500 هزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: رشد اشتغال زدا، جدول داده ستانده، زیربخش های کلیدی، سیاست تجاری، سیاست اعتباری
 • فرزاد مرادپور*، میرهادی سیدی صفحات 287-311
  پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب نخستین متن قانونی کشور در خصوص مقررات حاکم بر رویه های اتخاذ حمایت های اقتضایی تجاری ، سال گذشته متن مزبور مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانونی جدیدی در این خصوص جایگزین متن پیشین گردید و اینک یک سال است که متن قانونی جدید لازم الاجرا گردیده است. با این وجود، بازنگری متن مزبور هر چند با بهبودهای متنی قابل توجهی همراه بوده است همچنان به جهت کاستی های فرامتنی نتوانسته است سازو کار حمایت های اقتضایی تجاری را در حمایت از تولید ملی در ایران فعال سازد. این در حالی است که روند فزاینده و شتابانی از بکارگیری این اقدامات در جهان مشاهده می شود که کشورمان را نیز از دامنه شمول خود برکنار نداشته است. این مقاله، با نگرشی نقادانه بر کارکردهای حمایت های اقتضایی تجاری در جهان و ضرورت هایی که ایران با آن مواجه است به ارزیابی سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری در ایران می پردازد.
  کلیدواژگان: حمایت های اقتضایی، اقدامات حفاظتی، اقدامات ضد قیمت شکنی(ضد دامپینگ)، اقدامات جبرانی(ضد یارانه ای)
 • ابوالفضل نوفرستی * صفحات 313-340
  ارتباط توسعه مالی و نابرابری یکی از موضوعاتی است که مطالعات نظری و تجربی زیای روی آن انجام شده است اما هنوز در این خصوص بین نظریه پرداز‏‏ان اقتصادی اجماع نظر وجود ندارد. در ایران مطالعات زیادی درخصوصارتباط توسعه مالی و نابرابری انجام شده است که عمدتا در چارچوب فرضیه ارتباط غیرخطی گرین وود و جوانویچ(1991) یا فرضیه ارتباط خطی منفی بوده و محققان بسته به تعداد مشاهدات، نوع مشاهدات، و شکل تابعی مورد استفاده، نتایج متفاوتی در تایید یکی از این فرضیه ها به دست آورده اند. از اواخر دهه 1990،ادبیات نظری توسعه مالی و نابرابری دچار تحولات جدی شده و نظریه پردازان اقتصادی کانال های جدیدی را برای تاثیرگذاری توسعه مالی بر نابرابری معرفی کرده اند که عمدتا در مطالعات انجام شده در ایران مورد توجه واقع نشده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن ارائه نقدهای وارده بر مبانی نظری مطالعات انجام شده در ایران، برخی از مهمترین رویکردهای جدید ارائه شده درخصوص ارتباط توسعه مالی و نابرابری به صورت اجمالی ارائه شود.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، سیستم بانکی، سرمایه انسانی، نابرابری، توزیع درآمد
|
 • Seyed Hossein Mirjalili * Pages 1-22
  Latin American economies have followed the development of economic structure by adopting  structuralist policies since 1948 . Structuralism was criticized for excessive intervention in the market mechanism to support national product and the implications of import substitution, which led to the decline of structuralism and the emergence of neoliberal economic policies in Latin America in the 1980s. Throughout the 1980s, neoliberal policies called Washington consensus and structural adjustment were implemented in Latin American economies. The result was the spread of poverty, inequality and imbalances, and the decline in national product. The neo-structural approach emerged from the critique of the neoliberal policies for the Latin American region and presented the so-called neo-structuralist policies for the Latin America by ECLAC for supporting the growth of national production and economic development in Latin American countries. These policies include: strengthening competitiveness, economic growth with social equity, selective support, reforming production structures, and supporting innovation and  entrepreneurship.
  Keywords: Neo-liberal, Neo-structural, Support, National product, Latin America
 • Ali Zahedtalaban, Mahdi Khodaparast Mashhadi *, Ahmad Sabahi, Mohamadreza Lotfalipour Pages 23-51
  So far, relatively a few studies have been conducted to investigate the effect of tariff rates on total imports of countries, which do not have consistent results. In this paper, we examine the actual effects of tariff and currency rates on the import demand function. For this purpose, based on the theory of demand and by applying relevant econometric techniques, we estimated the import demand function and regresed it to gross domestic product, relative price of imported goods, tariff rates and the price of currency through the Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) method. The results shows that the imports have a positive correlation with GDP and a negative correlation with relative prices, exchange and tariff rates which are consistent with the theory. Long-term coefficients obtained are meaningful for all variables except for tariffs, which indicate the lack of long-term effects of tariffs on import demand. This conclusion seems to be paradoxical for Iran, which has one of the most protective tariff regimes in the world. But by reviewing of the bottlenecks and shortcomings of trade policy in Iran, in particular by considering inefficient of foreign exchange policies, we can realize that the actual tariff protection is much less than what it shows in nominal one and therefor the estimated result for tariff effect is justifiable. A list of reforms and recommendation policies in line with to real support to national production are proposed at the end of paper.
  Keywords: Key words: trade policy, import function, tariff barriers, ARDL band model
 • Ali Afzali *, Rouhollah Aboojafari Pages 53-69
  This article examines the economic conditions of publishing books in Iran. The book as one of the most important cultural goods in comparison with other cultural industries has a fairly good capacity to generate income and employment. In this research, firstly, using the value chain approach, the economic conditions of the book publishing are explained. Then, using the grounded method and utilizing economic indicators, the challenges of this area have been identified. According to studies and surveys conducted in this study, real household expenditures on books have been decreasing since 2013. Examples include imbalances in the share of publishing chain actors, the inadequate distribution of distributors across the country, the inappropriateness of the number of bookstores with the number of publishers, the weakness of reading culture and the educational system, and the domination of the new media on people's lives are considered to be challenging. In contrast, effective policy-making with the use of economic indicators and actions such as updating the rules in this area and the use of innovations such as printing on demand, online sales, and audiobooks in many ways can help to cope with the challenges.
  Keywords: book publishing, value chain, grounded theory
 • Mansour Pahlevan, Sayyed Amad Mir Hashemi * Pages 109-125
  The book "thematic interpretation of the Holy Qur'an with the economic approach" for the students of economic sciences and the humanities in order to link with in the realm of economic issues, published. the emphasis on the valid interpretation of the Quran with the practices of the subject of the Economic Sciences Biology including the objectives of the author of this book. On the other hand at the same time paying attention to economic issues and propositions economics such as microeconomics and macroeconomics, economic activities, and particularly the State ownership in the field of production, distribution and simple impression, and yet the economic efficiency of the verses to the hands of the audience, according to the book title in the wake of them . Despite such developmental efforts during this economic effect in the interpretation of literature, case report and extent of content text takes the opportunity to discuss important economic sectors including the financial issues of the day. He also did not discuss the numerous issues of banking , usury and money  , and in some cases also signify not enough and known interpretative methods.
  Keywords: Economic verses, Islamic economics, Subject commentary, Qur'anic economic system
 • Farhad Tarahami *, Fatemeh Bazzazan Pages 127-151
  The content of the book "Resistance Economics, from theory to practice" includes theoretical foundations and challenges in the field of resilient economy, the conditions for its realization and its achievements. In this regard, using a 6-loop management model, a theoretical and practical review of the resistance economy has been studied.Model loops include: leadership and management, decrease dependencies, modifying structures, infrastructure development, people-centered and communications and global interactions.The structure of the book is news and sermon and economic analysis has not been used. The lack of use of up-to-date statistics, measuring instruments in economics, and inadequate analysis of the structure of the Iranian economy, are its shortcomings. In general, the book can be used to gain general information on the Resistance Economics and the problems of the Iranian economy.However, in the field of economic analysis, especially the subject of literature and the scientific tools used, there are many deficiencies.
  Keywords: Resistance Economics, Theory, Practice, Iranian economy, Economic Analysis
 • Mehdi Hajamini, Mohammad Ali Aboutorabi * Pages 153-176
  Although the birth of the first specialized development theories has so far lasted less than a century, the evolution of these theories has been controversial. While each theory attempts to explain the reasons behind development and underdevelopment, it has been criticized by more recent theories, and hence the development economics is continuously developing. Meanwhile, perspectives of Dependency and Post-development regard other perspectives as a set of pessimistic, homological, and colonial theories, and called them “Theories of Western Development” and rejected them. The book of “Imagining the Post-Development Era” is containing articles with different perspectives, but book's theme and idea is based on Dependency and Post-development perspectives. The present paper, by critique of this book and latest perspectives, seeks to develop of the understanding of development. In addition, it offers suggestions for writing and editing similar books in the future.
  Keywords: Post-Development, Development, Human Development, Dependency
 • Seyyed Ehsan Khondouzi *, Mohsen Moghiseh Pages 177-201
  The relationship between the financial and real sector has always been a major concern in economic development programs and has been the theoretical controversy. The analysis of the text of the First Development Plan's sixth Development Law document shows that the gradual approach to financial guidance in favor of the real-life objectives is to replace financial liberalization. Indeed, in spite of the fact that Iran's financial support base is in the past few decades, we have not had a successful experience in supporting the production sector by banks and the financial sector, and even one can not say that it was a coherent policy-oriented model. This article, by introducing some successful global experiences of the Credit Leadership Model (Japan, Germany, China, South Korea), attempts, based on the theoretical foundations of individuals such as Werner, in the form of a review of development plans, an alternative approach to support Production by the financial sector in which the government simultaneously plays a role in these financially-makers in the compilation of competitive producers in the real sector and in the management of bank credit.
  Keywords: development plan, Iranian economy, credit guidance, bank, East Asia
 • Mansour Zaranezhad, Ebrahim Anvari, HamidReza Halafi * Pages 203-231
  Reviewing and criticizing theories of economic growth can help researchers choose the main factors affecting economic growth rate. In this research, the effect of the resilience index on economic growth in Iran has been evaluated by reviewing and critiquing growth ideas and examining the factors affecting them. Research findings have confirmed the positive impact of this index on Iran's economic growth. The implementation of various scenarios showed that after the occurrence of shocks, the simulated economic growth had a consistent and upward trend. Implementing effective financial, currency and monetary policies to reduce the misery rate, narrowing the scope of government activities and reducing the ratio of budget deficit to the GDP and making reforms to the administrative and judicial infrastructure of the country are some of the suggestions that could pave the way for the promotion of economic resilience and strengthening the economic growth of Iran.
  Keywords: Theories of Economic Growth, Economic Resilience, Macro-Econometric Model, Dynamic Simulation
 • Afsaneh Shafiee * Pages 233-257
  This paper aims to formulate necessary policy instruments which strengthes Iran’s manufacturing activities. In this regard, a comperehensive survey was conducted to identify challenges ahead of manufacturing production and export in Iran using Meta-analysis. The results showed that there are 6 major challenges on the way of promoting manufacturing competitiveness in Iran including: increased import dependency of manufacturing production, decreasing resource (energy as well as mineral) advantages on export compeititveness, decreasing contribution of human resources on export competitiveness, decreasing reliance of manufacturing production and export on R&D as well as innovation. In this regard, there are 5 strategic policies suggested as the starting point of industrial restructuring: competition intensification, providing infrastructures supporting manufacturing production and export, making factor market more flexible, promoting added value creation capabilities, as well as provoking demand in both domestic as well expor markets
  Keywords: manufacturing production, competitiveness, import dependency, industrial strategies
 • Ali Tousi, Ali Ghasemi *, Hossein Dehghan Shourkand Pages 259-286
  Trade and financial policies and instruments as a set of effective actions on the supply and demand of firms' products, play a major role in stabilizing any economy and if gross domestic product, employment, imports and exports and inflation rate are considered as the most important macroeconomic variables, then this instruments and policies will affect a significant portion of any economy. In this paper, it has been shown that the current trade and financial policies (in the last 20 years) have led to jobless growth. In addition, by using the latest statistical Input-Output table of I.R. of Iran, the impact of economic sanctions by reducing 30 percent of import of capital goods, on key sectors has been calculated. The result show that in order to cope with sanction, if financial policies in key sectors change through 14.5 percent increase in banks' facilities and trade policies change through 9.3 increase in non-oil exports and 13.9 percent increase in imports of capital goods, then more than 500.000 new jobs will be created and economic growth rate will increase more than 0.5 percent.
  Keywords: Jobless Growth, Input-output Table, Key Sectors, Trade Policy, Financial Policy
 • Farzad Moradpour *, Mir Hadi Seyedi Pages 287-311
  A decade after the adoption of the first legal text of the country regarding the rules governing the procedures for the application of Trade Contingency Protections, the text was revised last year and a new legal text replaces the previous text in this regard. However, after more than one year passed from enforcement of new legislation, the revision of the text, albeit with significant text enhancements, has not yet been able to activate the mechanism of Trade Contingency Protections in support of national production in Iran, due to shortcomings beyond the text. While, there is an increasing trend in the use of these measures in the world, which has not put our country aside from its scope. This paper with a critical view examines the functions of Trade Contingency Protections in the world and the necessities that Iran is faced with.
  Keywords: Contingency Protections, Safeguard measures, Anti-dumping measures, Countervailing measures
 • Abolfazl Noferesti * Pages 313-340
  The relationship between financial development and inequality is one of the topics that has been studied in many theoretical and empirical studies, but there is still no consensus among economic theorists on this. In Iran, a lot of studies have been done on the relationship between financial development and inequality. These study mainly based on the Greenwood and Jovanovic’s nonlinear hypothesis or the Banerjee and Newman’s negative linear hypothesis. And researchers, depending on the number of observations, the type of observation, and the functional form they used, have obtained different results in verifying one of these hypotheses. Since the late 1990s, theoretical literature on financial development and inequality has undergone a major transformation, and economic theorists have introduced new channels for the impactof financial development on inequality, which is mainly not considered in the studies carried out in Iran. In this article, firstly, the theoretical foundations of the studies conducted in Iran are criticized, and then some of the most important new approachespresented regarding the relationship between financial development and inequality are explained briefly.
  Keywords: Financial Development, Banking System, Human Capital, Inequality, Distribution of Income