فهرست مطالب

نقد کتاب ادبیات - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن سردبیر
  مریم حسینی صفحات 3-5
 • نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب هنر پیرااسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان های مسلط در مطالعات هنر اسلامی
  صادق رشیدی، مهناز شایسته فر، محمد خزایی صفحات 5-20
 • نقد کتاب پژوهشی (ادبیات)/ آثار عرفانی در آینه فرهنگ آثار: نقد و بررسی کتاب فرهنگ آثار عرفان اسلامی
  سمیه جبارپور * صفحات 21-36
  فرهنگ ها به دلیل سرعت دهی به فرایند مطالعه و پژوهش، از منابع مهم و ضروری در حوزه علوم مختلف به شمار می آید. در حوزه عرفان و مطالعات عرفانی نیز با توجه به گستردگی و تعدد تحقیقات در عصر کنونی، تهیه فرهنگی ضرورت دارد که معرف آثار عرفانی است. کتاب فرهنگ آثار عرفان اسلامی به تازگی، پیرامون این امر انجام شد و در این نوشتار، به نقد و بررسی آن در چند بخش، پرداختیم: 1. اطلاعات کتاب شناختی در پیشینه تحقیق، 2. نکته هایی درباره دسته بندی محتوایی و صوری آثار عرفانی، 3. نکته های فنی و نگارشی، 4. نقدی بر روش و ساختار فرهنگ آثار عرفان اسلامی، 5. نکته هایی درباره معرفی اجمالی کتاب ها و 6. نقدی بر برخی مدخل های فرهنگ.
  کلیدواژگان: فرهنگ، آثار عرفانی، کتاب شناسی، عرفان و تصوف
 • نقد کتاب پژوهشی (ادبیات)/ تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخ گرایی نوین: مروری انتقادی بر اصول و مبانی تحلیل متون ادبی
  صدف گلمرادی* صفحات 37-50
  حسین پاینده در حالی کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی اثر سلینا کوش را در سال 1396 به فارسی برگرداند که هشت ماه از عمر انتشار آن به زبان انگلیسی گذشته بود. این کتاب، شامل مباحثی نظری و شواهدی عملی درباره نظریه، نقد ادبی و نسبت آن دو با تحلیل ادبی است. گرچه نویسنده، تحلیل های خود را در سه فصل مجزا و در قالب سه شیوه قرائت تنگاتنگ، تحلیل متن در بافتار و تحلیل تطبیقی، ارائه کرده است، اما به نظر می رسد، خودآگاه یا ناخودآگاه، عناصری چون: بررسی زاویه دید راوی، جایگاه مولف، تاثیر ها و انگیزه ها، صناعات ادبی متن، ساختار، بینامتنیت، اقتباس و موارد مشابه دیگر را اغلب در بافت تاریخی، فرهنگی و ادبی متون ادبی نگارش شده، در نظر داشته است. بر این اساس، کتاب «تحلیل متون ادبی بر اساس نظریه تاریخ گرایی نوین» محسوب می شود. از مهم ترین ویژگی های این کتاب، اختصار در بخش نظری، و گاهی فراوانی شواهد و تحلیل های عملی است که تاحدی فهم عمیق آن را برای مخاطب ناآشنا با آن متون، مشکل می سازد. ترجمه ای سخت درخور توجه، وجود واژه نامه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی و نمایه پایانی از مترجم، از وجوه اهمیت کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی است.
  کلیدواژگان: تحلیل ادبی، قرائت تنگاتنگ، بافتار تاریخی متن، تحلیل تطبیقی
 • نقد کتاب پژوهشی (ادبیات)/ جادوهای بومی شده: نقد کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران
  حمید عبداللهیان * صفحات 51-62
  رئالیسم جادویی از جریان هایی بود که در داستان نویسی ایران به سرعت شناخته، ترجمه و تقلید شد. اولین بار احمد میرعلایی با ترجمه داستان های کوتاه بورخس دریچه ای بر ادبیات داستانی تشنه ایران گشود. پس از او بهمن فرزانه با ترجمه صد سال تنهایی مارکز جامعه ایرانی را با رئالیسم جادویی آشنا کرد. این جریان از عناصری بهره می گرفت که در فرهنگ و ادبیات کهن ایران مشابهاتی داشت و داستان نویسان معاصر ایران هم پیش از رواج این جریان در جهان به پیروی از ذوق سلیم خود آثاری نزدیک یا شبیه به این آثار تولید کرده بودند. بنابراین حرفی که نویسندگان آمریکای لاتین می زدند، چندان تازه و دور از دسترس به نظر نمی رسید. استقبال گسترده جهان از این جریان و وجود عناصری مشابه در فرهنگ روستایی ایران که مرحله گذار از سنت به تجدد را می گذراند، باعث شد که نویسندگان ایرانی در دهه های شصت و هفتاد مجذوب این جریان شده و بیشتر نویسندگان فعال این دوره در این زمینه طبع آزمایی کردند. منیرو روانی پور، شمس لنگرودی، رضا براهنی، شهرنوش پارسی پور و... از نویسندگان صاحب نامی بودند که در این زمینه آثاری تولید کردند. بعضی از این نویسندگان در تقلید در سطح ماندند و عناصری سهل الوصول را مانند اعتقاد به جن و پری و... دستمایه نوشتن آثاری کردند که دیگر امروزه خواننده چندانی ندارد. بعضی دیگر عمیق تر شده و جهان هایی درونی و بومی خلق کردند. به طورکلی آشنایی ایرانی ها با جریان رئالیسم جادویی از طریق ترجمه داستان ها صورت گرفت. در آغاز کار، کسی به فکر ترجمه نظریه و زیربنای فکری این جریان نبود، برای همین شناخت و در نتیجه تقلید سطحی بود و از چندین ویژگی و بعد این جریان تنها یکی دو بعد شناخته و تقلید شد. ترجمه نظریه ها و مبانی فکری مدت ها بعد از ترجمه رمان ها و داستان های کوتاه اتفاق افتاد. در دهه هفتاد و بعدها در دهه های هشتاد و نود در ابتدا یکی دو مقاله و بعد چند تحقیق در این زمینه صورت گرفت. دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پایان نامه هایی دراین خصوص نوشتند که بعضی از آن ها به دلیل عدم آشنایی با مبانی تئوری به بیراهه رفتند. کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران نوشته محمد و محسن حنیف از تحقیق های دیرهنگامی است که ای کاش بیست سال قبل انجام می شد. این کتاب ضمن تحقیق گسترده و استفاده از منابعی غنی و جدید در زمینه رئالیسم جادویی، از مشکلاتی مثل چندپارگی، تلقی نادرست از مصادیق و تشخیص اشتباه بعضی از منابع غیر رئالیسم جادویی به جای آثاری از این دست، رنج می برد.
  کلیدواژگان: خیال و جادو، ادبیات داستانی آمریکای لاتین، رئالیسم جادویی، داستان معاصر ایران، گابریل گارسیا مارکز، بورخس
 • نقد کتاب پژوهشی (ادبیات)/ کتابی در چگونگی قصه درمانی: بررسی کتاب تعبیر قصه های پریان و آنیما و آنیموس در قصه های پریان
  آگیتا محمدزاده * صفحات 63-70
  کتاب تعبیر قصه های پریان و آنیما و آنیموس در قصه های پریان، به دو دلیل یکی از بهترین کتاب هایی است که برای آموختن روان شناسی یونگ، می توان مطالعه کرد: نخست آن که نویسنده یکی از بهترین شاگردان یونگ و سال ها همکار وی بوده است؛ دوم آن که به تحلیل نمادها و مفاهیم روان شناسی یونگی می پردازد. با خواندن این کتاب، مفاهیم سایه، آنیما، آنیموس، خویشتن، ایگو و نمادهای اسطوره ای، به خوبی معرفی و بررسی می شود که در تحلیل قصه های پریان، اسطوره ها و البته خواب ها موثر است.
  کلیدواژگان: قصه های پریان، آنیما، آنیموس، سایه، روان شناسی یونگ
 • نقد رمان و مجموعه داستان/ عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه های گوناگون و متناقض انسان امروزی: نقد و بررسی کتاب یک انسان، یک حیوان
  مهدی ابراهیمی لامع * صفحات 71-82
  این مقاله، جستاری به نقد و بررسی کتاب یک انسان، یک حیوان، نوشته نویسنده فرانسوی ژروم فراری است که ترجمه آن سال 1396 در نشر چشمه به چاپ رسیده است. از اهداف مهم این جستار، دستیابی به ویژگی های اصلی کتاب و بررسی قوت ها و ضعف های آن است. مهم ترین ویژگی های برجسته این کتاب عبارت است از: تقابل میان گذشته و اکنون، اکنون و آینده، خشونت و مهربانی، جنگ و عشق، تنهایی و اجتماع، سکون و ناپایداری، ماندن و رفتن، هدفمندی و بی هدفی، علاقه و تنفر، سنت و مدرنیته، انسان بودن و حیوان بودن و در نهایت، مرگ و زندگی. بررسی ساختار کلی کتاب و نتیجه گیری از مباحث مطرح شده، از موارد مهم این نوشتار است.
  کلیدواژگان: داستان بلند، ساختار، روایت شناسی، راوی، ایدئولوژی، تقابل و تعامل
 • نقد رمان و مجموعه داستان/ مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده: نگاهی به مجموعه داستان آدم های اشتباهی
  مهرناز شیرازی عدل * صفحات 83-102
  کمی بیش از یک سده از عمر رویکرد روانکاوانه و روان شناسانه به متن ادبی نمی گذرد، بااین حال این رویکرد طی عمر نه چندان دراز خود توانسته است دیدگاه های نوینی به تحلیل و نقد متون ادبی بگشاید. نگارنده این مقاله در تحلیل داستان های سه مجموعه داستان از یک نویسنده فارسی زبان (شیوا مقانلو) که در یک جلد و تحت عنوان (آدم های اشتباهی) منتشر شده است با نگاهی گذرا به تعدادی از نظریه های نقد ادبی روانکاوانه کوشیده است تاثیر ناخودآگاه نویسنده در نگارش داستان ها را بررسی کند؛ چنان که ملاحظه خواهد شد این تاثیر خود را در تکرار مضامین، شگردها، استعارات و سایر نشانه های متن آشکار ساخته است. از جمله مضامین مکرر در داستان های این نویسنده می توان به مضمون بدن، وهم و داستان های وهمناک، انتقام عاشقانه و عشق و تنهایی و از شگردهای داستانی می توان به نوعی بازیگوشی پست مدرن، ابهام و بازی های زبانی در نگارش داستان ها اشاره کرد.
  کلیدواژگان: روانکاوی، ناخودآگاه نویسنده، مضامین مکرر، اسطوره شخصی، شیوا مقانلو، شارل مورون، ژان بلمن نوئل
 • نقد ترجمه/ لزوم بازنگری در ترجمه رمان عربی: نقدی بر کتاب سمفونی سرنوشت
  فاطمه قاسم محمد * صفحات 103-110
  در این مقاله، ترجمه فارسی رمان مصائر؛ کونشرتو الهولوکوست و النکبه اثر نویسنده فلسطینی «ربعی المدهون» نقد و بررسی خواهد شد. این کتاب سال 2016 میلادی، برنده جایزه بین المللی رمان عربی شد؛ سال 1395 نیز با عنوان سمفونی سرنوشت به فارسی ترجمه و منتشر شده است. متاسفانه این ترجمه با اشتباه های بسیار، هم در برگردان متن، هم در ساخت جمله های فارسی و همچنین با اشتباه های تایپی و ویرایشی متعدد همراه است. در این مقاله، پس از معرفی رمان و بیان خلاصه ای از آن، اشتباه های ترجمه در سه بخش «اشتباه در اسناد»، «اشتباه در واژه گزینی» و «اشتباه در فهم جمله» بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: ادبيات فلسطين، ترجمه، مصائر، ربعي المدهون، سمفوني سرنوشت
 • نقد تصحیح متن/چو زرین قبایش بخوانی رواست؟: نقد و بررسی منظومه حماسی شاهنامه اسدی (زرین قبانامه)
  کامران ارژنگی * صفحات 111-124
  شاهنامه اسدی، زرین قبانامه، منظومه ای حماسی و دارای 23133 بیت است که سال 1393 و در طرح «مجموعه متون و تحقیقات حماسی» به تصحیح و تحقیق «سجاد آیدنلو» منتشر شد. زمینه اصلی این منظومه، درست مانند روایات چندلشکری طومارهای نقالی است؛ بدین گونه که چندلشکر که شامل فرزندان و نوادگان رستم هستند، در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جد خود رستم قرار می گیرند. تفاوت بارز این منظومه با طومارهای چندلشکری، شاید فقط در حضور زرین قبا، طور پسر جهانگیر و نوه رستم، است. این شخصیت لشکر جدیدی به این روایت دیرینه افزوده است و سبب می شود که آیدنلو، به صورت پیشنهادی، نام این منظومه را «زرین قبانامه» بگذارد؛ وگرنه ماجراهای اصلی این منظومه حول شخصیت زرین قبا نمی گردد. در این مقاله، نگارنده پس از ذکر مقدماتی درباره نام و محتوای این منظومه، پیشنهادهایی درباره تصحیح برخی ابیات آن ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: شاهنامه اسدی، زرین قبانامه، آیدنلو
 • نقد کتاب پژوهشی (هنر)/ شرق‎گرایی عکاسانه: معرفی و ارزیابی کتاب دوربین شرقی
  معصومه باباجانی سنگتابی *، محمدرضا مریدی صفحات 125-140
  کتاب دوربین شرقی، نوشته علی بهداد، تلاشی برای گذر از رویکرد ساختارگرایانه شرق شناسی است که اغلب عکس های محلی و منطقه ای را در مسیری ایدئولوژیک و به عنوان نسخه های درجه دوم در بازتولید نگاه اروپایی تفسیر می کند؛ در حالی که مولف تلاش می کند، از این خوانش فراتر رود و آثار عکاسان محلی و منطقه ای را متفاوت از عکس گردشگران اروپایی تفسیر کند و آن ها را در زمینه و کارکرد منطقه اش بازخوانی کند. کتاب ضمن مطالعه کارکردهای استعماری عکس - که بیشتر در عکس های مسافران اروپایی از شرق و عکس های تجاری که برای نگاه اروپایی تولید می شد قابل مشاهده است- به عکس های عکاسان ساکن و مقیم در خاورمیانه می پردازد. این امر در مقایسه با قدرت و فرهنگ محلی معنا و کارکرد دیگری پیدا می کند؛ از همین رو، مجموعه عکس های قاجار در ایران مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان کتاب نیز به بازتولید دیدگاه های شرق گرایانه در عکاسی معاصر اشاره شده است.
  کلیدواژگان: عکاسی، شرق شناسی، شرق گرایی عکاسانه، خاورمیانه، ایران
 • نقد کتاب پژوهشی (هنر)/کتابی برای ترساندن و آواز نخواندن: نقدی بر کتاب ساز حنجره و چالش های تولید صوت
  سعید مجیدی * صفحات 141-148
  تولید منابع علمی در حوزه شناخت و کاربرد صدا از ضرورت های جامعه صدا، بیان و آواز امروز ایران است. در جامعه ای که صدای خوانندگان و گویندگان آن، اغلب خراشیده، گرفته و تصنعی است و متاسفانه این صداها به الگو نیز بدل شده اند. ضرورت پژوهش در این حوزه، دو چندان می نماید. اما اگر پژوهش ها نیز هدفمند، دقیق و علمی نباشد، نه تنها گره گشا نخواهد بود، بلکه آثاری بر صدای دیگران و این جامعه می گذارد که گاه جبران ناپذیر است و این کلاف سردرگم را پیچیده تر می کند. نقد پیش رو، در پی گره گشایی و بررسی مشکلات کتابی است که مولف آن قصد دارد راهی تازه بگشاید. از جمله مباحث نقد پیش رو، این که گردآورنده کتاب در استفاده از منابع، حقوق معنوی را رعایت نکرده است. نقدی فرهنگی که از مشکلات جامعه امروز ماست. بحث دیگر این نقد، برداشت اشتباه از منابع معتبر علمی است که از درک نه چندان عمیق مولف از مباحث پایه ای فیزیک صوت و آناتومی مجرای گفتار خبر می دهد. همچنین بخش بعدی این نقد نیز، نقدی فرهنگی است به نهان کردن نام دیگر پژوهشگران این حوزه و بی توجهی به تلاش پیشینیان. در پایان نیز برخی مشکلات دیگر کتاب، پرسش وار مطرح شده است.
  کلیدواژگان: ساز حنجره و چالش های تولید صوت، آواز، فیزیک صوت
 • نقد کتاب پژوهشی (هنر)/ گفتگوی دو کتاب درباره فیلم و فلسفه
  مهرداد پورعلم * صفحات 149-156
  دو کتاب فیلسوف یا سینماگر و فیلم همچون فلسفه به شیوه خود به مسئله فیلم و فلسفه و نسبت شان می پردازند. فیلسوف یا سینماگر از همان آغاز می کوشد با رویکردی ارزش گذارانه چنین تعبیری را نادرست و ساختگی بداند اما فیلم همچون فلسفه می کوشد با رویکردی تحلیلی از چند زاویه به این موضوع نزدیک شود و در هر گام برهان های مخالفان و منتقدان را هم بررسی کند. گفت وگوی خیالی زیر میان این دو کتاب بر پایه نوشته های متن هر یک از آنهاست. عنوان هر کتاب نیز به خوبی نشانگر رویکرد آن به موضوع است. فیلسوف یا سینماگر از همان آغاز تکلیف خود را با ناممکن بودن همنشینی این دو جار می زند اما فیلم همچون فلسفه نه به عامل یا کنشگر فلسفه و سینما که به مفهوم فیلم و فلسفه و امکان اندیشیدن بر پرده می اندیشد. پرسش های این مقاله از نگارنده است که کوشیده در شیوه ای تحلیلی و نوآورانه به دنبال یافتن پاسخ در این دو اثر باشد. این مقاله از دریچه این گفت وگوی کوتاه به معرفی و بررسی نقطه نظرات مطروحه در این دو کتاب می پردازد.
  کلیدواژگان: کتاب فيلسوف يا سينماگر، کتاب فيلم همچون فلسفه، رويکرد ارزشگذارانه، رويکرد تحليلي
 • نقد کتاب پژوهشی (هنر)/ موزه به مثابه متن: مقدمه ای در نسبت میان دانش نشانه شناسی و نهاد موزه
  سجاد باغبان ماهر * صفحات 157-164
  موزه خوانی عنوان کتابی از رضا دبیری نژاد است که به تازگی منتشر شده و در اختیار جامعه دانشگاهی و فرهنگی ایران قرارگرفته است. مولف از متخصصان موزه داری و از مدیران خوش نام موزه های کشور است که در این کتاب با بهره گیری از روش نشانه شناسی، سازوکار تفسیر اشیاء موزه ای و نظام معنایی در موزه ها را تحلیل می کند. چون این مبحث به تازگی مطرح شده و ادبیات علمی کافی حول آن شکل نگرفته است، در این مقاله ابتدا نسبت میان دانش نشانه شناسی و نهاد موزه، تبیین می شود و جغرافیای بحث نشانه شناسی و موزه، تحدید خواهد شد. سپس با نگاهی انتقادی مباحث کتاب موزه خوانی مرور می شود.
  کلیدواژگان: نشانه شناسي، موزه، موزه داري، گفتمان، تفسير، پيرامتن، نظام معنايي
 • معرفی کتاب/ تصوف: تاریخ نوین
  مریم مشرف * صفحات 165-170
 • کتاب شناسی/ کتاب شناسی پارچه و لباس ایران: مروری بر کتاب های فارسی با موضوع پارچه و لباس
  پروین بابایی * صفحات 171-182
  مطالعات در زمینه پارچه، لباس و طراحی پوشاک، تاکنون بیشتر با سه رویکرد دینی، تاریخی و یا کاربردی بوده است. کتاب ها و نشریه های فراوانی فقط به ارائه مدل ها و الگوهای لباس اختصاص یافته؛ اما تعدادی نیز با نگاهی تخصصی، به فنون و روش های طراحی لباس، توجه دارد. به نظر می رسد انتشارکتاب های مربوط به لباس، از نظر کمی و کیفی در مقایسه با کتاب های مربوط به پارچه، رشد بیشتری داشته است. به خصوص در سال های 1396 و1397 شاهد رشد کمی و کیفی قابل توجهی در نشر کتاب های پارچه و لباس هستیم. تا پیش از این، کتاب ها عموما رویکرد تاریخی و یا دینی داشت، اما در دو سال اخیر، کتاب هایی با رویکردهای جامعه شناختی، اقتصادی، نشانه شناختی و... نیز منتشر شده است. چاپ و نشر کتاب های کاربردی سیر به نسبت یکنواختی در دهه اخیر داشت. در این مقاله، به روش توصیفی، کتاب های منتشر شده به زبان فارسی در حوزه پارچه و لباس، بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: پارچه، لباس، کتاب شناسی، ایران، فارسی
 • کتاب شناسی /کتاب شناسی نقد و نظریه ادبی (1)
  صفحات 183-188
  کتابشناسی این شماره از فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر به کتابهایی عمومی در حوزه نقد و نظریه ادبی اختصاص دارد که نویسندگان ایرانی تدوین کرده اند. حق تقدم در این حوزه با کتاب نقد ادبی استاد زرین کوب است که بار نخست در سال 1338 منتشر شد و تاریخ نقد ادبی جهان و ایران را دربردارد. پس از آن در سال های پس از انقلاب کتاب های دیگری انتشار یافت که گزارشی از آن را در این بخش ملاحظه می کنید. برخی از این کتاب ها چون کتاب نقد شعر در ایران و همچنین نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی به تاریخچه نقد ادبی در ایران اشاره دارند و برخی دیگر چون کتاب رستاخیز کلمات فقط به یکی از رویکردهای نقد غربی پرداخته اند. کتاب گشودن رمان نقدی کاربردی بر داستان معاصر فارسی است. برخی کتاب ها نیز دربردارنده مجموعه مقالاتی در نقد ادبی است. در میان این کتاب ها فرهنگ های نقد ادبی نیز قرار دارند. بخش قابل ملاحظه ای از تلاش های منتقدان ایرانی متوجه ترجمه کتاب های نقدی بوده که منتقدان غربی نوشته اند. برخی از این کتاب ها سهم قابل ملاحظه ای در شکل گیری دیدگاه نقدی منتقدان ایرانی داشته است. در شماره های بعدی فصلنامه کتاب شناسی آن آثار خواهد آمد. همچنین پس از آن به ارائه کتاب شناسی هر یک از رویکردهای نقد ادبی چون نقد اسطوره ای، نقد روان شناسانه، جامعه شناسانه و... خواهیم رسید.
|
 • Texts of Mysticism as Depicted in The Encyclopedia of Islamic Mystical WorksA Review of The Encyclopedia of Islamic Mystical Works
  Somaye Jabarpoor * Pages 21-36
  Lexicons and encyclopedias are considered as important and essential sources in different fields of science due to their impact on speeding up the processes of research and studies. In the field of mysticism and mystical studies, considering the widespread and multiplicity of research in the present era, it is necessary to develop a lexicon or an encyclopedia to represent the texts and works on mysticism. The Encyclopedia of Islamic Mystical Works, recently published, has taken on this responsibility. In this paper we have reviewed this encyclopedia in several sections: 1. Bibliographic information in the research background; 2. Notes on the categorization of the works based on content and form; 3. Technical points on style and writing; 4. A critique of the methodology and structure of The Encyclopedia of Islamic Mystical Works; 5. Notes on the brief introductions to the books; and 6. Critiques on some of the entries.
  Keywords: Encyclopedia, Mystical works, Bibliography, Mysticism, Sufism
 • Literary Analysis in the Shadow of the Critique of New-HistoricismA Critical Review of Literary Analysis: The Basics‬
  Sadaf Goolmoradi * Pages 37-50
  Hossein Payandeh translated Literary Analysis: The Basics in to Farsi on 1396, by that time the original book had been on the market for 8 months. This book includes theoretical discussions and practical evidence on theory, literary criticism, and their relation to literary analysis. Although the author has presented his analysis in three distinct chapters and in the form of three methods of close reading, textual analysis within context, and comparative analysis, it seems that consciously or unconsciously, such elements as: the study of the narrator's point of view, the position of the author, the influences and motivations, literary devices of the text, structure, intertextuality, adaptation, and the like are often contemplated in the historical, cultural and literary context of the literary texts. Accordingly, the book could be in fact considered an Analysis of literary texts based on the theory of New -Historicism. One of the most important features of this book is its brevity in the theoretical part, and sometimes the abundance of practical evidence and analysis that at times prevents a deeper understanding for the readers that are unfamiliar with the texts. The very remarkable translation, the inclusion of a specialized Persian-English and English to Persian Glossary, and the indices provided by the translator at the end of the book, are among important aspects of it.
  Keywords: Literary Analysis, Close Reading, Historical Context, Adaptive Analysis
 • Adapted MagicA Critique of the Adaptation of Magical Realism in Iran
  Hamid Abdolahyan * Pages 51-62
  Magical realism was one of the trends that quickly became known, translated, and imitated in Iran's fiction. The first time the door to magic realism was opened to Iranian literature was when Ahmad Mir-alai, translated the short stories of Borges. After him, Bahman Farzaneh, with a translation of One Hundred Years of Solitude, introduced the Iranian community to magical realism. This trend used elements that were similar to those of the Old Iranian culture and literature, and Iranian contemporary fiction writers had produced works close to or similar to these works based on their own common tastes long before the prevalence of this trend in the world. Therefore, the message of Latin American authors was not so new and out of reach to Iranian writers. The widespread and global acceptance of this trend and the existence of similar elements in Iranian rural culture, which was going through a transitions from tradition to modernity, created a fascination among Iranian writers if the sixties and seventies. Most of the active writers of this period tried to experiment with the genre. Moniroo Ravanipour, Shams Langroudi, Reza Barahani, Shahrnoush Parsipour and others were among the renowned authors that produced works in this genre. Some of these writers remained at the level of superficial imitation, and found accessible elements such as belief in superstitions and fairy tales the basis of works that are not very popular today. Others went deeper and created inner realms and native worlds. In general, Iranians became acquainted with magical realism through the translation of fictional works and stories. At the beginning, no one thought of the translating the theory and the underlying thought frame for the idea of magic realism, therefore the understanding and, consequently the imitation remained superficial and of all the aspects and dimensions of this genre only a one or two dimensions were recognized and pursued. Translation of theories and intellectual foundations happened long after the translation of novels and short stories. In the seventies and later in the 80s and 90s (Persian Calendar), there was initially one or two papers published on this topic which followed by several studies in this field. Undergraduate and postgraduate students wrote dissertations on the subject, some of which facing pitfalls due to a lack of understanding of the theoretical foundations. The Adaptation of Magic Realism in Iran, written by Mohammad and Mohsen Hanif, is one of the late studies that was long due and should have been done twenty years ago. Despite extensive research and the use of new and rich sources of material about magical realism, this book shows weak points such as disunity, misunderstanding in recognition of mistakes, and the inaccurate categorization of some of some texts as magical realist texts.
  Keywords: Fantasy, Latin American Fiction, Magical Realism, Contemporary Iranian Fiction, Gabriel Garcia Marquez, Borges
 • A Book on Therapeutic StorytellingA review of The Interpretation of Fairy Tales and Anima and Animus in Fairy Tales
  Agita Mohamadzadeh * Pages 63-70
  The book of The Interpretation of Fairy Tales and Anima and Animus in Fairy Tales, is one of the best books that one can read for the study of Jung’s psychology for two reasons: first, the author was one of the best students of Jung and his colleague for years; secondly, it analyzes the symbols and the concepts of Jungian psychology. This book expertly introduces the concepts of shadow, anima, animus, Ide, ego, and mythical symbols which are effective in analyzing fairy tales, myths and of course dreams.
  Keywords: Fairy Tales, Anima, Animus, Shadow, Jung Psychology
 • Love, Violence, Prejudice, And Decay; Displaying Various and Contradictory Aspects of Modern HumankindA Review of Un dieu un animal by Jérôme Ferrari
  Mehdi EbrahihiLame * Pages 71-82
  This article is an attempt to review Un dieu un animal written by the French author Jérôme Ferrari, translated into Farsi and published by Cheshmeh Publication in 1396. The main goals of this article are to achieve the distinguishing features of the book as well as examining its strengths and weaknesses. The most prominent features of this book are: the confrontations of the past vs. present, present vs. future, violence vs. kindness, war vs. love, loneliness vs. community, stability vs. instability, staying vs. going, purposefulness vs. loss of purpose, love vs. hatred, tradition vs. modernity, humanity vs. animality, and ultimately life vs. death. An overview of the overall structure of the book and some conclusions based on the topics raised in this paper are also included.    Long Story , Structure, Narratology, Narrator, Ideology , Conflict and Interaction
 • Recurring Themes in Author's SubconsciousA Look at a Collection of Short Stories: The Wrong People by Shiva Moghanlou
  Mehrnaz ShiraziAdl * Pages 83-102
  Little more than a century has gone by after the first applications of psychoanalytic and psychological approaches to literary criticism, however, even in this relatively shorter span, these approaches have been able to open up new perspectives in the analysis and critique of literary texts. In an analysis of three collections of short stories by the Persian writer (Shiva Moghanlou)that were published in a single volume titled The Wrong People , the author of this article, has attempted to analyze the influence of the writers subconscious on her writings, with a glance at a number of psychoanalytic literary criticism theories. This discussion revealed that the subconscious impact is manifested in recurring themes, techniques, metaphors and other features of the text. Among the most frequent themes in the writer's stories, one can mention the idea of human body, fearful and mysterious plots, revengeful romances, love, and loneliness. In terms of techniques, one could point to the postmodern playfulness, ambiguity, and word games included in the writing of the stories.
  Keywords: Psychoanalysis, Author's Subconscious, Recurring Themes, Personal Mythology, Shiva Moghanlou, Charles Mauron, Jean-Bellemin Noel
 • The Necessity for Reconsideration of Arabic Novel TranslationsA critique of Symphony of Destiny
  Fatemeh GhasemMohamad * Pages 103-110
  this paper is a review of the Persian translation of the popular Arabic novel, Kunshirtu al-Hulukust wa al-Nakbah (Destinies: The Concerto of The Holocaust and The Naqba), by the Palestinian Rabai al-Madhoun. This work received the International Award for Arabic Novels in 2016; and then was translated into Farsi under the title of the Symphony of Destiny. Unfortunately, the translation shows many mistakes, both in translation process, in smooth rendering of Persian sentences, while at the same time the printed edition comes with a considerable amount of typing and editing errors. In this article, after introducing the novel and summarizing it, the errors of translation will be examined in three categories: "Mistakes in recognition of grammatical referents", "Mistakes in equivalents choices" and "Mistakes in comprehension of the original".
  Keywords: Palestine Literature, Translation, Victims, Rabai al-Madhoun, Symphony of Destiny
 • Is It Just To Call It The Zarrin-Ghaba?A Review of the Long Epic Poem: Shahnaame Asadi (Zarrin-Ghaba-Nameh)
  Kamran Arjangi * Pages 111-124
  Asadi's Shahname, Zarrin-Ghaba-Nameh, is an epic poem (epopee) with a total of 23,133 lines. It was reprinted in 2014 based on Sajjad Aydanlou’s corrections and his research project named Epic Literature and Research Collection. The core plot of this poem is similar to the plots of the stories in the traditional dramatic story telling (Naqqali) with narratives about several different corps and battalions fighting against one another, each belonging to one of Rustam’s sons and descendants, who are occasionally fighting against Rustam himself as well. However, the main distinction between this poem and others is the presence of Zarrin-Ghaba, son of Jahangir and the grandson of Rustam. This new character has added a new army front to the plot of the long-standing narrative, which is the reason why Aydanlou suggests Zarrin-Ghaba-Nameh as a suitable title for the epic; otherwise, the main adventures of this epic do not revolve around this character. The present article, following some preliminary notes on the name and content of this epic poem, brings up suggestions for corrections in some of the poems lines.
  Keywords: Shahname Asadi, Zarrin-Ghaba-Nameh, Aydanlou
 • Photographical OrientalismAn Introduction and review of Oriental Camera; a book by Ali Behdad
  Masuole BabaJani sangtabi *, Mohamadreza Moridi Pages 125-140
  Oriental Camera written by Ali Behdad, is an attempt to transcend the structuralist approach to Orientalism, which often interprets local and regional photographs in an ideological pathway and as second-rate editions in the reproduction of the European view, while the author tries to go beyond this reading and interpret the works of local and regional photographers unlike those taken by European tourists and re-interpret them in their regional context. The book looks at photographs of photojournalists living and settled in the Middle East while keeping an eye on the colonial functions of the photo - which is more visible in the photographs of European travelers taken of the East and the commercial photographs produced for the European eye. This in comparison with local power and culture gains a different meaning and function; therefore, a collection of Qajar pictures of Iran is being examined. At the end of the book, there is also a reference to the reproduction of Orientalist views in contemporary photography.
  Keywords: Photography, Orientalism, Photographical Orientalism, Middle East, Iran
 • A Book to Scare and Stop SingingA critique of Larynx as Instrument and the Challenges to Vocal Production
  Saeed Majidi * Pages 141-148
  The production of scientific resources in the field of recognition and application of sound is one of the most urgent necessities for Iranian society of voice training, speech and singing. In a society where the voices of its voice actors and speakers are unfortunately often harsh, piercing and, artificial, and where these types of voices have become a trend, the necessity of research in this area is felt twice as anywhere else. But if the research is not goal-oriented, accurate and scientific, it will not only be unhelpful but also, it will leave irreparable impacts on the voices of the community and makes the matters at hand even more complicated. The forthcoming critique is an attempt to uncover and study the shortcomings of a book in which the author intends to open up a new path in our voice culture.   Among the notes in the present critique, is the fact that the auther of the book has disregarded some intellectual property rights referring to the resources. This is partly a criticism of our today and its shortcomings. Another point in the present discussion is regarding the misreading and lack of full comprehension of authoritative scientific sources that indicate the author's inadequate knowledge and understanding of the basic issues of acoustic physics and the anatomy of the larynx and speech ducts. The next part of this critique is also a cultural critique of the failure and disregard for mentioning the name of other scholars and researchers in the field and overlooking the efforts of the preceding researchers. In the end, other minor drawbacks are briefly put to question.
  Keywords: Larynx as Instrument, the Challenges to Vocal Production, Vocal, Acoustic Physics
 • A Dialogue of Two Books on Film and PhilosophyMehrdad Pourelm
  Mehrdad Pourelm * Pages 149-156
  The books Philosopher or Director and Film as Philosophy, in their own way, address the issues of film and philosophy and their relationship. From the outset, Philosopher or Director takes on an evaluative approach and tries to project this relationship as a false and constructed concept but Film as Philosophy, tries to approach this issue from different angles with an analytical approach and, at every step, also examines the arguments of dissenters and critics. The imaginary conversation presented here is between these two books and is based on the texts of each of them. The titles of the books also clearly reflect their respective approach to the subject and from the very beginning, the Philosopher or Director commits itself to the impossibility of a companionship between these two concepts, but Film as Philosophy, does not look at the agent or activist in philosophy and cinema, rather it contemplates on the concept of film and philosophy and the possibility of thinking on the silver screen.
  Keywords: Philosopher or Director, Film as Philosophy, Evaluative Approach, Analytical Approach
 • Museum as TextAn Introduction to the Relationship between Semiotics and the Museum as an Institution
  Sajad BaghbanMaher * Pages 157-164
  The Reading of Museum is the title of a book by Reza Dabirinezhad that has just been published and is available to the Iranian academic and cultural community. The author is a museum specialist and one of the renowned executives of the country's museums, who uses the methodology of semiotics to analyze the mechanism of the interpretation of museum objects and the Semantic System in museums. Since this is a new subject matter and enough scientific literature has not been formed around it yet, this article first explains the relationship between the knowledge of semiotics and the institution of the museum, and then moves on to limit the scope of geography of the topic of semiotics and the museum. Then, with a critical look, the topics discussed in the Reading of Museum are reviewed.
  Keywords: Semiotics, Museum, Curating Museums, Discourse, Interpretation, Paratext, Semantic System
 • A Bibliography of Iranian Textile and FabricsA Review of Persian Books Related To Fabrics and Textiles
  Parvin Babaei * Pages 171-182
  Studies in the field of textiles, fabrics and clothing designs so far have been more focused on three aspects of religious, historical or pragmatic approaches. Many books and magazines are dedicated exclusively to the presentation of models and patterns, but some also look at the techniques and methods of dress design with a specialist eye. It seems that the number of books related to clothing and design has had a bigger quantitative and qualitative growth than those about fabrics. Especially in the years 1396 and 1397, we see significant growth in the publication of books on fabrics and clothing. Until now, books have generally had historical or religious approaches, but in the last two years, books have been published with sociological, economic, cognitive, and even sociological approaches to fabrics and clothing. The publication of books with a practical approach has held a consistent rate in recent decades. In this article books published in Farsi in the field of textiles will be examined through a descriptive method.
  Keywords: Fabric, Clothing, Bibliography, Iran, Persian