فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue:2, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان اسدی، هاشم زارع*، مهرزاد ابراهیمی، خسرو پیرایی صفحات 115-150

  در این مقاله یک الگوی DSGE بیزین از سیکل‌های تجاری حقیقی با هدف شناسایی عوامل شکل دهنده حباب قیمتی بازار سهام تهران تصریح شده است. الگوی مذکور در 2 سناریو انجام شده است: در سناریو اول مدل پایه‌ای تحقیق با وجود شوک احساسی بررسی می‌شود. در سناریو دوم تنها شوک احساسی در مدل حضور ندارد. بر اساس نتایج حاصل شده از براورد درستنمایی نهایی مدل بر اساس تقریب لاپلاس، مدل پایه‌ای با داده‌های واقعی و ساختار اقتصاد ایران سازگارتر است، لذا شوک احساسی در ایجاد نوسان در قیمت سهام و متغیرهای اقتصاد کلان ایران نقش مهمی داشته است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مدل نیز شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شده است. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می‌باشد و از طریق محدودیت-های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می‌یابد. به این ترتیب این شوک بخش عمده‌ای از نوسانات مصرف و محصول را نیز بیان می‌کند. شوک احساسی حدود 86 درصد از نوسانات قیمت سهام، 47 درصد از نوسانات مصرف و 39 درصد از نوسانات محصول را توضیح می‌دهد.

  کلیدواژگان: حباب قیمتی بازار سهام، الگوسازیDSGE، تکانه احساسی، ادوار تجاری حقیقی، ایران
 • پرویز رستم زاده*، علی حسین صمدی، زینب یادگار صفحات 151-167

  بخش بانکی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید، بنابراین بی‌ثباتی در این بخش سبب اختلال در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر ثبات بانکی تاثیر بگذارد فرآیند بازاری‌کردن در نظام بانکی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان بازاری‌کردن و ثبات نظام بانکی در ایران و همچنین بررسی میزان اثر بخشی کیفیت نهادی بر رابطه بین این دو است. در برآوردها الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و رگرسیون آستانه‌ای در داده‌های پانلی (PTR) استفاده می‌شود. نتایج حاصل از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می‌دهد که با بازاری‌کردن نظام بانکی، ثبات بانکی کاهش می‌یابد و افزایش کیفیت نهادی می‌تواند این رابطه را بهبود ببخشد. همچنین نتایج روش رگرسیونی آستانه‌ای در داده‌های پانلی نشان می‌دهد که کیفیت نهادی دارای یک مقدار آستانه‌ای برای تاثیر بر رابطه بازاری‌کردن و ثبات بانکی است که سبب می‌شود رابطه بازاری‌کردن و ثبات بانکی در دو رژیم مختلف، متفاوت باشد.

  کلیدواژگان: ثبات بانکی، کیفیت نهادی، بازاری کردن، رگرسیون آستانه ای پانلی، گشتاورهای تعمیم یافته، ایران
 • میر حجت نجفی نصاب، لطفعلی عاقلی*، مونیکا ویه گاس آندراده، حسین صادقی، سجاد فرجی دیزجی صفحات 169-189
 • منصور مهینی زاده*، کاظم یاوری، حسن ولی بیگی، علی شفیعی صفحات 191-217

  امروزه بانک‌ها بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام مالی یک کشور محسوب می‌شوند و مکمل فعالیت در بخش حقیقی می‌باشند و نارسایی در فعالیت بخش بانکی بر عملکرد بخش حقیقی تاثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین بررسی رفتار بانک‌ها و عوامل موثر بر رفتار آنها اهمیت بالایی پیدا کرده است. یکی از مسائلی که رفتار بانک‌ها را متاثر می‌کند تقارن اطلاعات می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اطلاعات نامتقارن در بازارهای پول بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است. از این روی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. مدل مورد نظر دارای هشت بخش خانوارها، بنگاه‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی ، نفت، دولت، صادرات و واردات و سایر کشورهای دنیا می‌باشد و چسبندگی قیمت‌ها، دستمزده‌ها و چسبندگی قیمت‌های کالاهای وارداتی و صادراتی درآن دیده شده است و با استفاده از روش بیزین و داده‌های ایران (1395-1353)پارامترهای مجموعه معادلات برآورد و اثر افزایش تقارن اطلاعات بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش عدم تقارن اطلاعات و کاهش صداقت در جامعه، از کانال کاهش منابع در اختیار بانک و همچنین افزایش هزینه بانک‌ها؛ باعث افزایش سود تسهیلات می‌شود. افزایش سود تسهیلات بانکی باعث کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌شود.

  کلیدواژگان: اطلاعات نامتقارن، تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، بازار پول، بانک، تعادل عمومی پویای تصادفی
 • فردین فرحناک *، مجید مداح، عباس شاکری صفحات 219-237

  بخش نفت و گاز با سهم قابل توجه در تولید ملی و تامین هزینه‏های عمومی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‏کند. علیرغم، عقب ماندگی در تامین سهم متناسب از عرضه جهانی، ایران در بالاترین رتبه از حیث ذخایر اثبات شده جهانی مرتبط قرار دارد. این تحقیق با استفاده از یک مدل CGE، به بررسی اثرات افزایش سهم امور بالادستی نفت و گاز از درآمدهای نفتی، بر تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی مشروط به حفظ تعهدات اصلی دولت که اغلب از درآمدهای نفتی تامین می‏شود، می پردازد. با افزایش سهم 18 درصد از درآمد نفت و گاز به جای 14.5% کنونی، در کوتاه مدت رکود و درمقابل در بلند مدت رونق رخ خواهد داد. بر این اساس، با حفظ سطح اولیه؛ 1- ستانده کالاها و خدمات عمومی، یا 2- میزان حمایت مالی دولتی در تامین کالاها و خدمات عمومی، GNP همگام با انقباض 15٪ در بودجه عمومی می‏تواند تا 5٪ افزایش یابد. در مقابل، با حفظ سطح اولیه؛ 3- پرداخت‏های انتقالی یا 4- حفظ همزمان پرداختهای انتقالی و حمایت مالی از تامین کالاهای عمومی، ضمن الزام به انقباض بسیار ناچیز بودجه عمومی برای دولت GNP تنها 1٪ افزایش می‏یابد. بنابراین، با توجه به پتانسیل رشد چشمگیر GNP، پیشنهاد می‏شود که بازتخصیص سهم بیشتری از درآمد نفتی برای توسعه امور بالادستی آن (حتی بشرط حفظ تعهدات کنونی دولت) اجرایی شود.

  کلیدواژگان: نفت و گاز، بودجه عمومی، CGE، GNP
 • ستار مهربان، نرگس حاجی ملا درویش*، حسین راغفر صفحات 239-254

  هدف این مقاله بررسی نتایج تجربی متناقض در رابطه با اثر بیمه درمانی در کاهش خطر ابتلا به هزینه کمرشکن سلامت است. طیف گسترده ای از عوامل موثر بر ریسک ابتلا به هزینه کمرشکن سلامت در بیماران بستری شده در بیمارستان های تهران بررسی شده است. ما بیمارستان ها را به پنج گروه از بیمارستان‌های خصوصی تا بیمارستان‌های خیریه تقسیم کردیم. داده های استفاده شده در این مقاله ازمرحله دوم طرح سنجش عدالت در سلامت شهر تهران استخراج شده است. عوامل تعیین کننده هزینه کمرشکن سلامت با استفاده از رگرسیون لجیت مشخص شدند. نتایج ما نشان می دهد که تاثیر قابل توجه بیمه سلامت در داده های جمع آوری شده منحصر به تاثیر آن در کاهش هزینه کمرشکن سلامت در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی است. بیمه شدگان این سازمان، نسبت بیشتری از حقوق و دستمزد خود را برای بیمه درمان می‌پردازند و در بیمارستانهای سازمانی به صورت رایگان پذیرش می‌شوند. این نتیجه، سوگیری ذاتی در جمع پذیری را نشان می دهد و از ساز و کارهای پیش پرداخت حمایت می‌کند. یافته های ما نشان می‌دهد که هزینه کمرشکن سلامت به بیمارستان های انتخاب شده توسط افراد بستگی دارد و این بیمارستانها باید متناسب با پوشش بیمه های درمانی افراد و شرایط اجتماعی-اقتصادی آنها انتخاب شوند.

  کلیدواژگان: هزینه کمرشکن سلامت، بیمه درمان، انواع بیمارستان ها
|
 • Ehsan Asadi, Hashem Zare *, Mehrzad Ebrahimi, Khosrow Piraiee Pages 115-150

  In this study, a model of Bayesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) from Real Business Cycles (RBC) approach with the aim of identifying the factors shaping price bubbles of Tehran Stock Exchange (TSE) was specified. The above-mentioned model was conducted in two scenarios. In the first scenario, the baseline model with sentiment shock was examined. In this model, stock price bubbles appear endogenously in a positive feedback mechanism that is supported by people optimism. In the second scenario, only sentiment shock is absent from the model. According to the results obtained from the estimation of marginal likelihood model based on Laplace approximation, the baseline model is more in accord with Iran’s economic structure and real data. Consequently, the sentiment shock had a dominant role in creating stock price fluctuations and macroeconomic variables. Based on the results of variance decomposition model, sentiment shock was also recognized as the most important source of fluctuations in bubbles and subsequent fluctuations in stock prices. This shock reflected households’ beliefs about the approximate size of previous bubbles over the recent ones and was passed to the macroeconomic by credit constraints. In this way, this shock also described a major part of the fluctuation of consumption and output. Sentiment shock explained about 86% of stock price fluctuations, 47% of consumption fluctuations, and 39% of output fluctuations.

  Keywords: The Stock Price Bubble, DSGE Modeling, Sentiment Shock, Real Business Cycles, Iran
 • Parviz Rostamzadeh *, Ali Hussein Samadi, Zeinab Yadegar Pages 151-167

  Banking system is considered as one of the most important economic sectors of every country. Because of the dependency between the performances of different sectors in economy, instability in banking sector will lead to disorder in all the other economic sectors. Marketization can influence banking stability. The primary objective of the present study is to investigate the relationship between marketization and banking stability in Iran. This study investigates the effect of institutional quality on the relationship between marketization and banking stability. Accordingly, the Generalized Method of Moments (GMM) and Panel Threshold Regression (PTR) techniques were used to estimate the models. The results of GMM indicated a decrease in banking stability after marketization. An improvement in institutional quality, however, could improve the relationship between marketization and banking stability. The results obtained by the PTR analysis revealed that institutional quality had a threshold value which could affect the relationship between marketization and banking stability and led to different relationships between marketization and banking stability under different regimes

  Keywords: Banking Stability, Institutional Quality, Marketization, Panel Threshold Regression, Generalized Method of Moment, Iran
 • Mirhojjat Najafinasab, Lotfali Agheli *, Mônica Viegas Andrade, HOSSEIN SADEGHI, Sajjad Faraji Dizaji Pages 169-189

  Health tourism is a profitable and competitive industry, which includes both medical and wellness tourism. This research intends to identify and analyze the determinants of medical tourism expansion in Iran. To this end, first, 384 questionnaires were distributed among medical tourists visiting selected private hospitals in Tehran, and medical tourism experts in both private and public sectors in 2017. The data obtained from the questionnaires were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The price level had the greatest impact on attracting the medical tourists in 2017. The service and therapeutic capacities, and the characteristics of the destination ranked second and third, respectively. Marketing and public sector policy-making had positive but relatively small effects on attracting medical tourists to Iran. To compete with rival countries in attracting medical tourists, surgical operations should be presented efficiently. Private hospitals have to maintain their equipment and technology at the same level as those in the advanced countries. Furthermore, public and private sectors should spend more on advertising and marketing. Finally, in attracting more medical tourists, the role of public policy should be considered seriously.

  Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, Structural Equations Modeling, Partial Least Squares, Iran
 • Mansour Mahinizadeh *, Kazem Yavari, Hassan Valibeigi, Ali Shafiei Pages 191-217

  Nowadays, banks are considered as one of the major components of the financial system of a country and any deficits and malfunction in the banking system will negatively affect the performance of the real sector. Therefore, there is a need for more investigation on the behavior of banks and factors affecting those behaviors in a country. One of the issues that affect the behavior of banks is symmetric information. Thus, the main aim of the present study was to investigate the impact of asymmetric information in the money markets on investment, production, and employment. Hence, based on the New-Keynesian framework, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model was adopted in accordance with the structure of the economy of Iran. The designed model entailed nine sectors including households, firms, banks, the Central Bank, oil, the government, exports, imports, and other countries of the world. Moreover, the rigidities of the prices and wages, and the rigidities of the imported and exported goods were taken into account in the model. By using the Bayesian method and data gathered from Iran during 1974-2017, the parameters of equations were estimated and the impact of symmetric information was investigated. The results indicated that increasing the asymmetric information and reducing the honesty in the society through decreasing the resources available to the banks and increasing the cost of banks will lead to an increase in the profit of the facilities. Also, increasing the profit of banks concessional loans decreases investment, production, and employment.

  Keywords: Asymmetric Information, Production, Investment, Employment, Money Market, Banks, Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Fardin Farahnak *, Majid Maddah, Abbas Shakeri Pages 219-237

  Oil and Gas sector, with notable participation in national product and funding public expenditures, plays a seminal role in Iran's economy. Although there is a relative lag in providing proportionate supply, Iran stands at the highest rank of owning world's related proven reserves. Using a Computable General Equilibrium (CGE) model, this study was aimed to investigate the effects of the increase in the acquisition rate of Iran's oil and gas upstream affairs from oil revenues on GNP and public budget, which are supposed to help the government keep its main obligations often funded from oil revenues. By applying the 18% gain, instead of the current 14.5%, to the oil and gas upstream affairs, short-run recession against long-run booming effects would emerge. Accordingly, maintaining the initial level of either the Public Goods and Services (PGS) output or Government Financial Supports on PGS, GNP could boost up to 5% with over 15% of required contraction in the public budget. On the contrary, maintaining the initial level of either the Transfer Payments or Transfer Payments and Financial Supports on PGS (simultaneously), GNP would rise only 1%, due to the negligible required contraction in the public budget. Therefore, allocating more oil revenues to developing upstream affairs (even under the presence of the contemporary main obligations) is recommended due to its potential to spur notable growth in GNP.

  Keywords: Oil, Gas, Public Budget, Computable General Equilibrium, GNP
 • Sattar Mehraban, Narges Hajimoladarvish *, Hossein Raghfar Pages 239-254

  This paper was aimed to investigate the mixed empirical results on the effect of health insurance in reducing the risk of catastrophic health expenditure (CHE). We investigated a wide range of factors affecting the risk of CHE among patients admitted to hospitals in Tehran. We categorized hospitals into five groups from private hospitals to charity ones. The data used herein was extracted from the second round of Urban Health Equity Assessment and Response Tool. Determinants of CHE were identified using logistic regression. We found that the significant effect of insurance on aggregate data was solely determined by its effect on reducing the risk of CHE in social security organization hospitals. Insured people by this organization allocate a higher proportion of their salaries to the health insurance and are admitted to the organizational hospitals free of charge. This finding shows the bias inherited in the aggregation and provides support for full pre-payments mechanisms. Our findings suggest that individuals relate CHE to the chosen hospitals, which, in turn, needs to be based on individuals’ health insurance and socio-economic conditions.

  Keywords: CHE, health insurance, type of hospitals