فهرست مطالب

گزیده مدیریت - پیاپی 208 (فروردین 1398)
 • پیاپی 208 (فروردین 1398)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 230,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • هم آموزی و هم کاری پنج نسل، بایسته ی سازمان های امروزی
  دکتر فریبا لطیفی صفحه 4
 • پیشگامان کارآفرین / مصاحبه با بنیان گذار و مدیرعامل شرکت سماتک و رییس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین
  دکتر احمد عیسی خانی صفحه 14
 • مدیریت ایران زمین در گذر تاریخ
 • چرا مدیران باید تاریخ بخوانند؟
  دکتر محمدابراهیم محجوب صفحه 21
 • با مدیران در سازمان های ایرانی
 • خروج از بحران / رهبری سازمانی در شرایط دشوار: چالش ها و راه کارها
  صفحه 29
 • مصاحبه
 • کسب و کار بر پایه اعتماد / مصاحبه با بنیان گذار و مدیرعامل استارت آپ استادکار
  دکتر احمد عیسی خانی صفحه 51
 • بقا در رکود
  علی عیاری صفحه 60
 • موردکاوی
 • شایسته سالاری یا سیاست بازی
  دکتر احمد عیسی خانی صفحه 66
 • انسانیت، چالش آینده برندسازی
  دکتر فرزاد مقدم صفحه 78
 • مصاحبه
 • ضربان کسب و کار / مصاحبه با بنیان گذار و مدیرعامل استارت آپ فیدبک سنتر
  دکتر احمد عیسی خانی صفحه 81
 • مسئولیت های حقوقی مدیران در پرتو اصلاحات قانون چک
  حسن خزائی صفحه 88
 • تازه ها را از فرا بخوانید
  صفحه 97