فهرست مطالب

نوین پزشکی - پیاپی 689-690 (فروردین 1398)
 • پیاپی 689-690 (فروردین 1398)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 125,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • یادداشت سردبیری
 • رفتن زمستان و ماندن روسیاهی به زغال
  رضا کریمی صفحه 12
 • نگاه نوین
 • گذری به آخرین اخبار و یافته های پژوهش های پزشکی از نگاه دوربین
  صفحه 14
 • مقالات مروری
 • برترین POEM ها در سال 2017
  ترجمه: دکتر گلفام مهرپرور صفحه 16
 • ارزیابی و درمان اولیه بی خوابی رفتاری در کودکان
  ترجمه: دکتر گلفام مهرپرور صفحه 20
 • حل مسئله بالینی
 • بازگشت برای رسیدن به تشخیص
  ترجمه: دکتر پدرام افشار صفحه 28
 • یادآوری
 • آدامس جویدن جهت کاهش ایلئوس بعد از سزارین
  ترجمه: دکتر لیلا مقدم صفحه 34
 • طبابت بالینی
 • تشخیص و درمان اسهال عفونی / راهکاره ای بالینی روزآمد شده ASDI
  ترجمه: پروین امامی شوشتری صفحه 36
 • درمان کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
  ترجمه: پروین امامی شوشتری صفحه 39
 • گزارش بالینی
 • ضایعه ای غیر معمول و بدون بهبود اطراف دهان
  ترجمه: دکتر پدرام افشار صفحه 40
 • تجربه های شخصی
 • درسی از بیمارم: همدلی و شفقت
  ترجمه: دکتر امیرعلی سهراب پور صفحه 44
 • اخبار
  صفحه 48