فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 14 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهراد قاضی نوری، فرهنگ هنرور*، مهدی ضیغمی صفحات 3-16
  در بازرسی فراصوتی پروفیل ها، معمولا به دلیل دسترسی آسان تر، بازرسی از روی سطح بیرونی صورت می گیرد. در احداث پل های فلزی، پروفیل های با مقطع چند ضلعی به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می گیرند که دسترسی به دیواره بیرونی پروفیل ها وجود ندارد و در نتیجه بازرسی خوردگی باید از روی سطح داخلی پروفیل انجام شود. در این حالت، بازرسی فراصوتی پروفیل به صورت دستی غیرممکن است. جهت دسترسی به سطح داخلی این پروفیل ها، یک روبات روبش گر فراصوتی طراحی و ساخته شد. روبات ساخته شده به وسیله پیش رانه ای که درون خود آن تعبیه شده است در طول پروفیل حرکت می کند و موقعیت روبات همواره به کمک یک کدگذار اندازه گیری می شود. این دستگاه به کمک 16 پروب غوطه وری، دیواره ها، کف و گوشه های پروفیل را مورد بازرسی قرار می دهد. اطلاعات به دست آمده به کمک پروب ها به وسیله کارت فراصوتی سرعت بالا دریافت و در نرم افزار فراصوتی پردازش و جهت تخمین ضخامت دیواره پروفیل به صورت تصاویر روبش B نمایش داده شده و ذخیره می شوند. برای اطمینان از صحت عملکرد روبات، پروفیلی به طول 7 متر و با ضخامت دیواره 9/1میلی متر مورد بازرسی قرار گرفت و کاهش ضخامت 2/0 میلی متر در بخشی از کف پروفیل با موفقیت شناسایی شد. نتایج به دست آمده پس از پردازش در قالب نتایج روبش C نیز قابل ارائه است.
  کلیدواژگان: روبات، آزمون فراصوتی، ضخامت سنجی، روبش C
 • سارا سلطانی، کامیار موقرنژاد*، امیر حسین تقی پور صفحات 17-23
  در این پژوهش سرعت صوت الکل های خالص به دو روش تجربی و نظری مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در روش تجربی با استفاده از دستگاهی که بر مبنای روش پالس- اکو کار می کند، سرعت صوت الکل های خالص اندازه گیری شد. سپس با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه پیش بینی شده است. پنتانول، هگزانول، هپتانول، اوکتانول، نونانول و دکانول از جمله موادی بودند که سرعت صوت آن ها در دماهای مختلف و فشار اتمسفریک اندازه گیری شد. به منظور استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دما، فشار، تعداد کربن و گروه های ساختاری مواد به عنوان پارامترهای ورودی و سرعت صوت الکل های ذکر شده به عنوان تنها پارامتر خروجی شبکه درنظر گرفته شده است. در این مدل سازی به طور کلی مقدار خطای نسبی مطلق برای نرون بهینه 05963/0 به دست آمد.
  کلیدواژگان: روش پالس-اکو، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، سرعت صوت، خطای نسبی مطلق
 • رضا برزگر پرائی*، معصومه شفیعیان صفحات 24-39
  جاذب های صوتی درکاربری های مختلف مانند مکان هایی که نیاز به کنترل نوفه[i] دارند و یا احتیاج به مشخصه های آکوستیکی مطلوب دارند، مورد نیازند. جاذب های صوتی سنتی در محدوده فرکانسی پایین ناکارآمد بوده و بهره وری بالایی ندارند و برای دریافت میزان جذب بالا در محدوده فرکانس پایین لازم است ضخامت بالایی از این مواد را مورد استفاده قرار داد که با توجه به محدودیت های موجود در ساخت و کمبود فضا عملا استفاده از جاذب های سنتی با هدف جذب صداهایی با فرکانس پایین امکان پذیر نیست. یکی از روش های موجود برای جذب صوتی بالا در محدوده فرکانس پایین به ازای ضخامت پایین جاذب، استفاده از فراموادهای[ii] آکوستیکی است. فراموادهای آکوستیکی به دلیل مشخصه های صوتی ویژه ای نظیر انتقال، جذب و جهت گیری که در مواد طبیعی موجود نیست، شناخته می شوند. این ویژگی ها به واسطه ساختار تکرارپذیر و پیکربندی های مختلف فراموادها به وجود می آیند. در این مطالعه برای غلبه بر مشکل جذب در فرکانس های پایین، مشخصه های جذب ساختارهای متخلخل مبتنی بر فوم با استفاده از بلوک های رزونانس محلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عناصر تعبیه شده در مواد جاذب با اشکال و خواص مختلف با روش المان محدود (توسط نرم افزار کامسول[iii]) برای بهبود جذب صدا، به ویژه در محدوده فرکانس پایین، مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج نشان داد که سیلندرهای اعمالی پر شده از هوا با شعاع بیرونی زیاد و ضخامت کم در درون جاذب متخلخل باعث بهبود میزان جذب صدا در فرکانس های پایین شده اند. [i]. Noise [ii]. Metamaterial [iii]. Comsol Multiphysics
  کلیدواژگان: ضریب جذب صوتی، جاذب متخلخل، المان رزونانس محلی، روش المان محدود
 • هانیه مجیدی*، عباس غفاری، حمیدرضا فرش چی صفحات 40-56
  طراحی معماری بسیاری از سالن های اپرا و کنسرت به سرعت در حال تغییر از ترکیب های سنتی و بالکن ها، به مفاهیم پیچیده سه بعدی[i] است که در این ایده های جدید تفکیک عناصر سنتی "صوتی" مثل بالکن های جلو آمده، فرم سقف و عناصر تزئینی و... به عناصر مجزا  قابل تشخیص نیستند. در نتیجه، مرز میان آکوستیک و معماری، باریک تر و ناگسستنی تر از قبل می شود. این پویایی و ارتباط منجر به ایجاد مشکلات در زمینه طراحی می شود تا زمانی که بررسی "صدا" (با استفاده از کامپیوتر و / یا مدل های مقیاسی) طراحی را به سرانجام برساند. در این پژوهش، با ذکر نمونه طراحی محاسباتی- پارامتریک و چند مورد تجزیه و تحلیل آکوستیک در زمان واقعی[ii] (یا نزدیک به زمان واقعی) و ترکیب با ابزارهای طراحی معماری مشخص می شود که چگونه هر دو (معمار و مشاور صوتی) می توانند روحیه خلاقیت یکدیگر را رو به جلو پیش ببرند. ابزارهای پارامتریک معماری، نظیر گرس هاپر، طراحی را تا حد زیادی تسهیل می کند که در آن هم فرایند معماری و هم تجزیه و تحلیل صوتی و بهینه سازی به طور هم زمان پیشرفت می کنند. نمونه های بررسی شده پروژه هایی را با بهینه سازی سه بعدی در زمان واقعی ارائه می کنند تا یکپارچه سازی طراحی پارامتریک و مهندسی آکوستیک را برای یافتن بهترین شکل هندسی سالن کنسرت نشان دهند. [i]. Three Dimensional (3D)  [ii]. Real Time
  کلیدواژگان: آکوستیک، سالن کنسرت، ابزارهای پارامتریک، گرس هاپر، بهینه سازی صوتی
 • علی مهرکیش*، علی اکبر اکبری، محمد رضا غلامی صفحات 57-70
  مسائل مرتبط با ارتعاشات و بهبود عملکرد در شناورهای تندرو در سه سطح ارزیابی ارتعاشات، شناسایی منابع و کنترل ارتعاشات تقسیم بندی می گردند. هر سه سطح اشاره شده، موضوع پژوهش بسیاری از محققان در سال های اخیر بوده اند. با این وجود نیاز به ارائه پژوهشی منسجم در این باب ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ارتعاشات در شناورهای تندرو در سه قالب اشاره شده بررسی می گردد. بر این اساس سلامت افراد، ادوات و کیفیت عملکرد سه ملاک اصلی ارزیابی ارتعاشات خواهند بود. همچنین منابع ارتعاشات در دو سطح منابع داخلی و خارجی تقسیم بندی می گردند. در نهایت نیز چهار روش جهت کنترل ارتعاشات پیشنهاد می شوند. این پژوهش به ویژه برای محققانی که به تازگی به این حوزه ورود می کنند، می تواند پایه ای مناسب برای مطالعات آتی ایشان باشد.
  کلیدواژگان: ارتعاشات، شناور تندرو، ارزیابی ارتعاشات، شناسایی منابع، کنترل ارتعاشات
 • نوید سیدکاظم ویلیانی*، فاطمه مهربانی، حامد عامری صفحات 71-89
  در این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی دستگاه های پایش وضعیت لحظه ای برای آشکارسازی انواع عیوب موجود در دستگاه لوله مغزی سیار می پردازیم. عیب های مکانیکی ایجاد شده در لوله مغزی سیار می تواند موجب ایجاد ترک و در نهایت شکست تیوب در دستگاه لوله مغزی سیار شود و این موضوع به شکل موثری بر فرایند تولید اثرگذار است. از این رو، دستگاه های پایش وضعیت لحظه ای در جلوگیری از شکست ناگهانی لوله مغزی سیار کمک فراوانی کرده اند. جهت طراحی و ساخت دستگاه های پایش وضعیت، ابتدا با بررسی مکانیزم های شکست بر روی لوله مغزی سیار فهم تازه ای از رفتار و عیب های لوله مغزی سیار به دست آمده که این امر منجر به تولید دستگاه ها و برنامه های مدیریت جهت پایش وضعیت تیوب ها در لوله مغزی سیار شده است. تحقیقات نشان می دهد مهم ترین عامل در شکست لوله مغزی سیار خستگی مکانیکی است. با اعمال بارهای سیکلی بر تیوب ترک های خستگی به وجود آمده و رشد می کند و موجب شکست در لوله مغزی سیار می شود. بدین منظور در این مقاله به بررسی مکانیزم های شکست در تیوب های لوله مغزی سیار پرداخته و فناوری های مورد استفاده در دستگاه های پایش وضعیت لحظه ای در حین عملیات  ارائه شده است. همچنین با بررسی هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده دستگاه، بررسی های اقتصادی انجام شده و نتایج ارائه شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از این دستگاه ها موجب بالا رفتن مدت زمان استفاده جهت عملیات بوده و از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.
  کلیدواژگان: لوله مغزی سیار، امکان سنجی اقتصادی، دستگاه پایش وضعیت لحظه ای، صنعت حفاری، شکست مکانیکی
 • بهجت تاج الدین*، زهرا رفیعی صفحات 90-97
  حفظ و نگهداری محصول های غذایی از جمله محصول های باغی، با توجه به رشد جمعیت و کمبود مواد غذایی بسیار اهمیت دارد، و روز به روز موضوع جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و افزایش زمان نگهداری آن ها به دلیل رشد صادرات و به دست آوردن بازارهای پایدار، بیشتر نمایان می شود. یکی از راه های جلوگیری از اتلاف مازاد محصول و افزایش طول عمر آن، تبدیل محصول خام به محصول فرآوری شده از جمله محصول های خشک است. مزایای تولید محصول های خشکی چون انواع تنقلات و اسنک ها،  علاوه بر دارا بودن ارزش غذایی بالا، حجم و فضای کم این مواد نسبت به مواد خام اولیه است که درنتیجه می توان از آن ها در موارد متعددی چون سفرهای هوایی، سفرهای فضایی و مواقع جنگ استفاده کرد. با توجه به این که امروزه از امواج فراصوت به عنوان کمک فرایند در کنار سایر فرایندهای مواد غذایی از جمله فرایند خشک کردن استفاده می شود؛ این مقاله به کاربرد امواج فراصوت در خشک کردن مواد غذایی و تاثیر آن به عنوان یک روش غیرتخریبی در بهبود کیفیت فرآورده های خشک، می پردازد و به عنوان مثال، فرایند تولید چیپس سیب را با استفاده از پیش تیمار فراصوت بررسی می کند.
  کلیدواژگان: امواج فراصوت، خشک کردن، صنایع تبدیلی، کیفیت
 • عباس رهی صفحات 98-104
  هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV 2018) با همکاری انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 13 و 14 آذرماه سال 1397، در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
  در مراسم اختتامیه کنفرانس 1397، یکی از بخش های مهم، معرفی و تقدیر از پیشکسوت حوزه آکوستیک و ارتعاشات، بنیان گذار و پدر علم آکوستیک در ایران، مرحوم دکتر غلامعلی لیاقتی بود که از طرف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی، از خانواده ایشان قدردانی به عمل آمد.
  در ادامه خلاصه ای از زندگی نامه و خدمات ارزشمند مرحوم دکتر غلامعلی لیاقتی که از طرف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران به عنوان پیشکسوت در این زمینه، در هشتمین دوره برگزاری کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات انتخاب شده اند، آمده است.