فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 311 (مهر و آبان 1397)
 • پیاپی 311 (مهر و آبان 1397)
 • 183 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/07
 • تعداد عناوین: 38
|
 • ناقدک: خیلی هم وحشی باشم آرتین زنده بودی 4 ساله
  صفحه 6
 • کلمک: یک خبر خیلی خیلی بد
  نفیسه جامی الاحمدی صفحه 10
 • یک داستان فانتزی از سونای: من خودم اونو نجات خواهم داد سونای عابدین پور 6 ساله
  صفحه 16
 • برای مهر و روز جهانی کودک: من با لبخندی بر لب ام به دنیا آمدم بنا العابد 8 ساله
  صفحه 20
 • داستان: شنبه کی می آید
  علیرضا مهدوی هزاوه صفحه 24
 • ناقدک: محمد ابراهیم در نیویورک محمد گرگعلی 14 ساله
  صفحه 28
 • تاریخ کوچک فردی: من چه طوری به دنیا آمده ام
  جواد ماهر صفحه 30
 • کودکان فعال در حوزه حقوق بشر (8): دختران امروز مد ل های قدرتمند
  صفحه 34
 • برای مهر و روز جهانی کودک: جواب داد ولی درست نشد بنا العابد 8 ساله
  صفحه 36
 • حیف که زمین دهن ندارد
  مهناز نوراله زاده صفحه 38
 • پرونده یک نویسنده: من در هپروت بودم
  ملوین برجس صفحه 40
 • داستان: سکوت بود و تفنگ
  ملوین برجس صفحه 44
 • زنگ انشا: عاقبت فرار از مدرسه محمد محمودی 14 ساله
  صفحه 50
 • داستان: از بیوگرافی یک خروس جنگی مهدی زاهدی 18 ساله
  صفحه 52
 • برای مهر و روز جهانی کودک: لطفا جنگ را تمام کنید بنا العابد 8 ساله
  صفحه 54
 • هر روز می میریم
  جمال جمعه صفحه 58
 • زندگی روزمره ملوین
  ملوین برجس صفحه 60
 • خودنگاشت ویژه: تولدت مبارک، من مهسا موساخانی 13 ساله
  صفحه 64
 • ناقدک: خانه بی فرهنگ مهدی ترابی 14 ساله
  صفحه 70
 • نامه: دست نوشته هایی از من
  شهره کائدی صفحه 72
 • با یک کتاب از عسل: کودک مستقل
  عسل امینی صفحه 76
 • برای مهر و روز جهانی کودک: بمب آمد بمب آمد بنا العابد 8 ساله
  صفحه 78
 • آجرچین بودم نویسنده شدم
  ملوین برجس صفحه 80
 • یادداشت های دبیرستان: 18 سالگی ما سارا جابری 18 ساله
  صفحه 84
 • همه چیز می چرخد
  یلدا شعبانی صفحه 88
 • ناقدک: صدا بلند کن رها شهناز زاده 13 ساله
  صفحه 90
 • یادداشت های پرکنده تعمینه: آلوچه تیغ تیغی
  تهمینه آشورپوری صفحه 92
 • یک گزارش متفاوت از: اطلاع رسانی بین المللی از کلاه قرمزی تا نزدیک ترین دستشویی
  فائزه جعفریان صفحه 94
 • بوی فراموش شدی گرگ
  ملوین برجس صفحه 98
 • خاطرات داستانی یک کتاب دار روستایی (16): فرت و فرت بلاک می کنم
  مریم گریوانی صفحه 104
 • با هر نوع رده بندی سنی مخالف ام
  ملوین برجس صفحه 108
 • برای مهر و روز جهانی کودک: گوش دادن به صدای نوزاد شناور زیر باران بمب بنا العابد 8 ساله
  صفحه 112
 • نامه - یادداشت: دوست عزیز نگینت بدیعی 18 ساله
  صفحه 116
 • کتابی بدون صدای مولف
  ملوین برجس صفحه 120
 • یادداشت های روزانه: هیچ کس به فکر خانه نیست
  بهجت شجاعی صفحه 124
 • خاطره - نامه ویژه: مادربزرگ ها هم نامهربان می شوند
  بنفشه ترکمانی صفحه 128
 • پاسخک ویژه و پاسخک
  صفحه 132
 • فقط بچه ها نخوانند: کارگاه کتاب کودک
  زری نعیمی صفحه 156