فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 49 (بهار 1398)
 • پیاپی 49 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • غلامحسین زینلی صفحات 7-41
  اعتقاد به وجود دوازده خلیفه به عنوان جانشینان پیامبر؟ص؟ و رهبران امت اسلامی، پس از آن حضرت، جزء اصولی است که پیروان همه مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت، بر آن اتفاق نظر دارند.</p><p>این اصل مهم اعتقادی، نشات گرفته از روایات متواتری است که محدثان و دیگر عالمان مذاهب اسلامی به نقل از رسول خدا؟ص؟ در منابع معتبر دینی و مذهبی خود ثبت کرده اند. دوازده امامی بودن شیعه امری است روشن، چون نام پیروان این مذهب «شیعه امامی اثناعشری» است. این اعتقاد در میان دانشمندان اهل سنت نیز مسئله ای ریشه دار است، چنان که عالمان اهل سنت، اعم از عالمانی که قبل از پیدایش و رسمیت یافتن مذاهب چهارگانه فعلی می زیسته اند، و عالمانی که از یکی از مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی پیروی می کرده اند، این روایات را با اسناد صحیح و به نشانه قبول در آثار خود ثبت کرده اند.</p><p>هر چند در مقام عمل تنها مذهبی که به این روایات پای بند می باشد مذهب شیعه امامیه است، و پیروان دیگر مذاهب اسلامی در عین حال که در مقام اعتقاد و نظر، این اصل را پذیرفته، و شماری از روایات خلفای اثناعشر را ده ها سال زودتر از محدثان شیعه امامیه در آثار خود ثبت کرده اند، اما در مقام عمل خود را به این اصل ملتزم ندانسته اند.</p><p>آن دسته از عالمان اهل سنت که روایات اثناعشر را توجیه کرده اند نیز کوشیده اند تا مصادیقی غیر از آن چه شیعه به آن معتقد است برای روایات ارائه دهند، اما این اختلاف مصداقی، زیانی به اعتبار این اصل مشترک وارد نمی سازد.</p><p>به باور ما در متن روایات اثناعشر ویژگی هایی وجود دارد که دیدگاه عالمان شیعه را تایید و نظر دانشمندان اهل سنت را رد می کند.
  کلیدواژگان: دوازده امامی، مذاهب اسلامی، اصل مشترک، خلفای رسول خدا، روایات اثناعشر
 • مجتبی گودرزی صفحات 43-68
  مهدویت، یکی از اعتقادات اصیل و آرمان بلند شیعه و امت اسلامی است. رویکرد این اندیشه، مدیریت آینده انسان و جهان و زمینه سازی و حرکت در جهت تحقق جامعه الهی و اسلامی به معنای واقعی آن به رهبری انسانی الهی و وارسته با محوریت عدالت است. مهدویت در طول تاریخ در عین این که مورد اهتمام و توجه مسلمین به ویژه شیعیان بوده است، محل چالش های متعدد و آراء گوناگون و تحلیل های متفاوت نیز می باشد. از این رو باید با شناخت دقیق و صحیح و نگاه عالمانه مباحث و مسائل مهدویت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از آن مسائل توقیت به معنای تعیین وقت و مشخص کردن زمان خاصی برای ظهور حضرت مهدی؟عج؟ است که در روایات بسیار از آن نهی شده و تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگو و کذاب معرفی شده اند. لذا با تبیین مشکل موجود در این بحث و چیستی توقیت و نیز بررسی زمینه ها، آثار و پیامدها، علاوه بر شناخت توقیت و ابعاد آن، می توان به راه علاج و درمان آن پرداخت. البته از آن جا که تحقق حکومت عدالت گستر توسط یکی از برگزیدگان خداوند وعده حتمی الهی است هادیان دین و معصومین؟عهم؟ برای آن زمان خاصی معین نکرده اند. همین باعث شده است که عده ای از روی جهل و نادانی و عده ای دیگر برای جلب منافع مادی و دنیوی و کمبودهای روحی و روانی، برای ظهور، وقت معین کنند و با این کار عده ای را مشغول و حتی منحرف نمایند. معتقدین به ویژه شیعیان امامیه که مسئله ظهور و مهدویت برای آنها اهمیت بیشتری دارد نسبت به زمان تحقق این وعده بسیار حساس بوده و همواره در صدد علم به آن زمان بوده اند. از این رو برخی با مطالعه احادیث ائمه اطهار؟عهم؟ درباره خصوصیات زمان ظهور ایشان و تطبیق برخی از نشانه ها و شرایط بر حوادث کنونی به تعیین وقت برای ظهور (توقیت) اقدام کرده اند. از سوی دیگر اهل بیت؟عهم؟ هرگونه تعیین وقت را ممنوع دانسته و اقدام کننده را دروغگو معرفی نموده اند. با عنایت به این که علم به زمان ظهور مانند علم به قیامت نزد خداست، توقیت و معیارهای آن، اقسام توقیت و محل نزاع، خاستگاه و مستندات توقیت کنندگان در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: توقیت، ظهور، مهدویت
 • نصرت الله آیتی صفحات 69-82
  اعتقاد به اندیشه مهدویت به معنای باور به تحقق حکومت عدل جهانی، غلبه اسلام بر همه ادیان، توسعه عبودیت، ریشه کن شدن بدعت ها و... است و انتظار مومنان برای ظهور امام مهدی4 بایستی انتظار برای تحقق چنین آرمان هایی باشد اما گاه منتظران از این آرمان ها غافل شده و به جای این که چشم انتظار ظهور مهدی موعود4 برای تحقق آرمان هایی از این دست باشند چشم به راه او برای گشایش در زندگی مادی و رنگین شدن هرچه بیشتر سفره ها هستند و این همان غفلت از آرمان های مهدویت است که می تواند در مسیرپویایی و حرکت آفرینی اندیشه مهدویت چالش آفرین باشد. آن چه می تواند خاستگاه و ریشه غفلت یاد شده باشد عواملی هم چون غفلت از استعدادها و غفلت از جایگاه امام و دنیاطلبی است. در مقاله پیش رو برخی از ابعاد مسئله یاد شده کاویده خواهد شد.
  کلیدواژگان: امام مهدی (ع)، انتظار، چالش های مهدویت، غفلت از آرمان های مهدویت
 • سعیده سادات موسوی نیا، سید کاظم طباطبایی، مهدی جلالی صفحات 83-100
  در منابع روایی، روایاتی درباره ی نشانه های ظهور آمده است، یکی از سرچشمه های ورود این روایات از طریق فرقه ی واقفه است، از آن جا که این فرقه در جهت نصرت مذهب خویش، برخی از روایات را نقل به معنا، تقطیع یا تحریف می کردند، بررسی روایات آنها دقت بیشتری را می طلبد. یکی از نشانه های ظهور که در روایات امامیه، بر آن تاکید شده است اختلاف بنی عباس و انقراض آنهاست. این نشانه، محمل آسیب های جدی و تطبیقات نادرست در مبحث مهدویت است.</p><p>این نوشتار درصدد است با روش تاریخی و از طریق بررسی سند و متن روایات نشان دهد روایاتی که اختلاف بنی عباس به عنوان نشانه ظهور معرفی می کند، از سوی راویان واقفی برای مشروعیت زدایی از حکومت بنی العباس، جعل شده و علامت بودن آن برای ظهور نادرست است.
  کلیدواژگان: نشانه های ظهور، واقفه، اختلاف بنی العباس
 • سعید بخشی صفحات 101-151
  از جمله چالش های مهم در مسیر مهدویت، وجود مدعیان دروغین مهدویت است، شناخت مدعیان در ابتدای امر و واکنش به موقع، تاثیر به سزایی در مقابله با این جریانات انحرافی دارد. در روایات ما امور خارق العاده ای همچون داشتن معجزه، طول عمر، علم، ندای آسمانی، خسف و... درباره امام عصر؟عج؟ نقل شده است از جمله کارکردهای این خوارق عادات، کارکرد معرفتی و سلبی آنها می باشد.</p><p>عدم قدرت مدعی دروغین بر معجزه از اموری است که براساس آن می توان عدم امامت او را نتیجه گرفت. کسی که طول عمر خارق العاده نداشته باشد، نمی تواند امام زمان باشد.کسی که دارای علم وسیع و عصمت نباشد نمی تواند امام باشد، کسی که مواریث انبیاء را به همراه ندارد و حضرت عیسی؟ع؟ برای تایید و یاری او نازل نشود، امام مهدی؟عج؟ نمی باشد.
  کلیدواژگان: خوارق عادات، کارکرد سلبی، معجزه، ندای آسمانی، علم وسیع، مدعیان دروغین
 • سیداحمد طباطبایی ستوده، امیر خواص صفحات 153-172
  فرقه «دونمه» یک فرقه یهودی _ اسلامی است که شکل گیری آن، ریشه در ادعاهای دروغین عارف نمایی یهودی به نام «شبتای صوی» دارد. او که در تاریخ ادیان به عنوان یک یهودی مسلمان شده شناخته می شود، در دوره یهودی بودن حیات خویش با کمک پیامبر دروغین دیگری به نام «ناتان غزه ای» ادعای پیامبری و سپس خدایی نمود و با جذابیتی که در ابعاد مختلف شخصیتش وجود داشت به سرعت پیروانی را به گرد خود فراهم آورد. لیکن پس از آن که از سوی علمای یهود مورد تکفیر قرار گرفت، با فشار سلطان عثمانی، به ظاهر مسلمان گشت و به «محمد افندی» تغییر نام داد و در همین وضعیت نیز درگذشت. اما این پایان جریان شبتایی نبود و برخی از پیروان یهودی وی با طرح ادعاهایی جدید، مقدمات تشکیل فرقه ای را فراهم آوردند که «دونمه» نامیده می شود. این فرقه نه تنها آسیب های فراوانی را بر یهودیت وارد نمود، بلکه در سقوط حکومت عثمانی و حاکمیت اسلام در ترکیه نیز نقش به سزایی داشته است. در این مقاله سعی شده تا ضمن تبیین شخصیت شبتای صوی به عنوان خاستگاه اصلی این جریان؛ رابطه میان این مدعیان دروغین و تاسیس فرقه دونمه، و تاثیر آن بر جامعه یهودی و اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یهودیت، مدعیان دروغین، دونمه، شبتای صوی، ناتان غزه ای، ترکیه
 • سیدعلی حسینی، محمد شهبازیان صفحات 173-198
  رجعت به معنای بازگشت تعدادی از اموات به کالبد گذشته خود و در زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ می باشد. شیعیان در گذر زمان به این عنوان شناخته شده و این امر از جمله تمایزات امامیه با اهل سنت و فرقه هایی شیعی مانند زیدیه بوده است. درباره اثبات رجعت و ویژگی های آن مطالب بسیار نگارش گردیده و برخی از یاران اهل بیت؟عهم؟ همانند فضل بن شاذان دو کتاب در این زمینه تدوین نموده اند. با این همه، مفاهیم مرتبط با رجعت در گذر زمان مورد هجمه و انحراف قرار گرفته و در میان مدعیان دروغین و فرق انحرافی تحریف ویژگی های رجعت را مشاهده می کنیم. از جمله این فرق می توان به شیخیه، بهائیت و احمد اسماعیل بصری اشاره نمود. شیخ احمد احسایی در اصطلاح رجعت تصرف کرده و آن را به بازگشت افرادی در پایان حکومت حضرت مهدی؟عج؟ تفسیرکرده و مکان آن را عالم هورقلیا می داند. بهائیت نیز در معنای رجعت تصرف کرده و آن را رجعت به مثل و صفت دانسته است. از طرف دیگر احمداسماعیل بصری، به تبعیت از شیخیه و بهائیت دو مفهوم گذشته را پذیرفته و افزون بر آن رجعت را پس از مرگ قائم بیست و چهارم ذکر می کند. گرایش برخی از دینداران و طلاب حوزه علمیه به این آموزه های انحرافی و نیاز به جمع نمودن شبهات این فرق و ارائه ی پاسخی جدید و طرح مستنداتی نو، نگارنده را بر آن داشت تا با روش توصیفی _ تحلیلی، انتقادی، به بررسی این مسئله بپردازد. نتیجه تحقیق بر آن است که برداشت های مذکور بدون دلیل، خلاف روایات و براساس تاویلات ذوقی بوده و قابل اثبات نمی باشد.
  کلیدواژگان: کاوش، رجعت، انحراف، شیخیه، بهائیت، احمد اسماعیل
 • مجید حیدری فر، محمد علی پرهیزگار صفحات 199-217
  کنیه «ابن الانسان» از اصطلاحات کتاب مقدس است که یهودیان آن را بر مسیح موعود آخرالزمان تطبیق می کنند؛ مسیحیان نیز حضرت عیسی؟ع؟ را ابن الانسان موعود کتاب مقدس و منجی آخرالزمان معرفی می کنند. برخی شیعیان نیز با تطبیق کارکردهای «ابن الانسان» با مهدی موجود موعود؟عج؟ این شخصیت را همان منجی اسلام می دانند. در این میان بهائیان که از انشعابات انحرافی تشیع است، با تطبیق های گوناگون، در پی دست یابی به اهداف خودشان هستند.</p><p>این نوشتار بر پایه روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی تطبیق های شخصیت «ابن الانسان» را از دیدگاه یهودیت و مسیحیت و اسلام و گروه منحرف بهائیت بیان می کند؛ سپس به تحلیل آن ها می پردازد. در پایان این شخصیت را همان حضرت عیسی؟ع؟ می شناسند که همراه امام مهدی موعود؟عج؟ خواهد آمد و به آن حضرت اقتدا خواهد کرد و سرانجام بر پایه تحریف و تناقضات در تطبیقات بهائیان، آنان را نادرست شمرده و نقد می کند.
  کلیدواژگان: ابن الانسان موعود، آخرالزمان، منجی موعود، نقد بهائیت، پسر انسان
 • حسین الهی نژاد صفحات 219-235
  نوشتار در پیش رو با طرح سه شبهه آغاز شده است: 1. اندیشه غیبت در عصر غیبت صغری، اندیشه ای نوپا و جدید بوده است؛ 2. شیعیان در عصر غیبت صغری نسبت به اندیشه غیبت ناآشنا بوده اند؛ 3. شیعیان در عصر غیبت به جهت ناآشنایی با اندیشه غیبت علاوه بر تحیر و سرگردانی، فاقد تئوری سیاسی نیز بوده اند. در این تحقیق ابتدا به بیان اصل شبهات، و تحلیل و بررسی آنها مبادرت شده و بعد به پاسخگویی آنها به صورت تفصیلی پرداخته می شود تا علاوه بر اثبات دیرینگی اندیشه غیبت، بی دلیل بودن تحیر و سرگردانی شیعیان نیز به اثبات برسد. بر این اساس ابتدا به تلاش مستمر حضرات معصومین؟عهم؟ در خصوص تبلیغ و تبیین مسئله غیبت با دو شیوه گفتاری و رفتاری پرداخته می شود و بعد به ذکر کتاب ها و نوشتجاتی که پیرامون اندیشه غیبت از ناحیه اصحاب ائمه؟عهم؟ و دانشمندان هم عصر ائمه؟عهم؟ تالیف شده، اشاره می شود. در ادامه به بیان فرقه های انحرافی مهدویت پرداخته شده که ادعا می کنند رهبرانشان از انظار مردم غایب شده اند. در مرحله بعد به تبیین و تشریح سازمان وکالت و نیابت پرداخته شده و جایگاه، گستره و کارکرد آن نیز مورد مداقه قرار می گیرد و در آخر و پایان نوشتار به ملاقات های صورت گرفته در عصر غیبت اعم از خصوصی و عمومی پرداخته می شود که از مجموع و نتایج این جستارها می توان علاوه بر پاسخگویی به شبهات مزبور به توجیه دیرینگی غیبت و امام غایب نیز پرداخت.
  کلیدواژگان: غیبت، تحیر شیعیان، سازمان وکالت، دیرینگی غیبت، فرق مهدوی، ملاقات، نیابت خاص
 • خدامراد سلیمیان، رحیم کارگر صفحات 237-256
  یکی از مسائل برجسته مهدویت، تلاش برای اعتبارسنجی روایات مربوط به این باورداشت سترگ و نشان دادن یک نظام فراگیر و پذیرفته در این زمینه است. این که آیا روایت در دست از معصوم؟ع؟ صادر شده یا به دروغ به او نسبت داده شده است. این مهم نیز جز با مراجعه به فرمایش و رفتار معصوم؟ع؟ شدنی نیست. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی _ تحلیلی تلاش می کند تا سبک مدیریت معصومین؟عهم؟ بر بحران جعل و تحریف در روایات مهدویت را واکاوی کند. این جستار در پاسخگویی به این پرسش که سبک مدیریت معصومین؟عهم؟ بر بحران جعل در روایات مهدویت چگونه بوده، تاکید دارد که این سبک، از سنخ «مدیریت بحران» بوده است؛ بدین معنا که پیشوایان معصوم؟ع؟ در رویارویی با این بحران در پی گرفتن تصمیماتی بودند که به کاهش روند جعل و تحریف و به کنترل و دفع آنان بینجامد. در این راستا با دو گونه «مدیریت دفعی در مرحله پیشینی» و «مدیریت رفعی در مرحله پسینی» روبه روییم. در ادامه ساز و کارهای معصومین؟عهم؟ در هر دوره بررسی می شود.بررسی های این نگاشته زمینه ای است برای پاسخ به این پرسش که امروزه از چه الگویی در رویارویی با جعل و تحریف باید بهره جست؟
  کلیدواژگان: سبک معصومین(ع)، مدیریت معصومین(ع)، پیشوایان معصوم(ع)، جعل و تحریف، روایات مهدویت
 • روح الله شاکری زواردهی، علی خانی صفحات 257-278
  یکی از چالش های مهم فراروی گفتمان مهدویت، مسئله «یاس و ناامیدی» از ظهور و قیام منجی موعود، به جهت طولانی شدن غیبت است. این چالش زمانی جدی تر می شود که در برخی روایات، فرا رسیدن زمان ظهور منجی موعود با تحقق یاس و ناامیدی مردم پیوند خورده است. این روایات در ظاهر با روایت علوی «انتظروا الفرج و لا تیاسوا من روح الله فإن احب الاعمال إلی الله انتظار الفرج» که مبین پیوند مبنایی آموزه انتظار فرج با اصل قرآنی «حرمت یاس از روح الله » است، منافات دارد. پرسش اصلی این است که این روایات را چگونه باید تبیین نمود که با اصل مذکور منافات نداشته باشند؟ پاسخ این پرسش در گرو تبیین ارتباط مبنایی و معنایی انتظار فرج با اصل قرآنی حرمت یاس از روح الله است. توجه به تاکید تعالیم دینی بر مطلوبیت امید به رحمت الهی که موجب حرکت، پویایی و مجاهده در راه حق است و نیز، نهی از یاس و ناامیدی که سکون، رخوت و مسئولیت گریزی را به دنبال دارد، در کنار روایات پرشماری که به ترسیم سیمای حقیقی منتظران ظهور منجی موعود پرداخته و انتظار فرج را ملازم با حرکت، تلاش و مجاهده در راه حاکمیت حق و عدالت می داند، ارتباط مذکور را مبین می سازد. بر این اساس، روایاتی که ظهور منجی موعود را مقارن با تحقق یاس و ناامیدی می دانند هرگز به معنای جواز یاس و ناامیدی نبوده بلکه می توان این روایات را بدین معنا دانست که ظهور منجی موعود زمانی خواهد بود که مردم از همه حکومت ها و سیاست ها برای اجرای کامل عدالت در جهان، ناامید شوند و به اندازه ای از رشد معرفتی و فکری برسند که درک کنند تنها حکومت منجی موعود است که می تواند تامین کننده عدالت حقیقی باشد.
  کلیدواژگان: انتظار فرج، یاس از روح الله، فرهنگ مهدوی، رحمت الهی
 • محمد جواد پیرمرادی صفحات 279-312
  نظریه پایان عصر دین که در این نوشتار با روش آمیخته تحلیل منطقی و تحلیل آماری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، یکی از چالش های هر انقلاب دینی و طبعا انقلاب جهانی حضرت مهدی4 است. زیرا بر مبنای این نظریه هرگونه انقلابی بر پایه دین بی معناست. این نظریه توسط اگوست کنت از نیمه اول قرن 19 مطرح و توسط جامعه شناسان تئوری پرداز نظام سرمایه داری و مخالفان آنها یعنی هر دو نظام لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی به شکل های مختلف تئوریزه شد. اما انقلاب اسلامی ایران در عمل این نظریه را نقض کرد. در این نوشتار با ادله منطقی و دینی و آماری این نظریه ابطال شده است. براساس یافته های تحقیق دوران دین هرگز تمام نمی شود و تحت تاثیر انقلاب اسلامی در سطح جهان گرایش به اسلام ناب و رفتارها براساس اعتقاد به مهدویت و انتظار دولت عدالت گستر جهانی رو به افزایش است.
  کلیدواژگان: چالش های مهدویت، پایان عصر دین، اسلام هراسی، عصر دین، گرایش به اسلام
 • محمدصابر جعفری صفحات 313-346
  یکی از چالش های دوران غیبت، سستی و مسئولیت گریزی است. واژه های متعددی مبین این مفهومند. در روایت به گونه های متعدد مورد مذمت قرار گرفته است. در ادعیه و زیارات مختص به حضرت مهدی4، حذر از این چالش مورد تاکید قرار گرفته است. اموری نظیر شک و تردید و عدم ایمان به غیب، عدم توجه به سنت های الهی و نقش آفرینی انسان، طول غیبت و دور دیدن ظهور، تغییر انگیزه ها، بی انگیزگی، عدم آمادگی و محاسبه نکردن مشکلات (نداشتن آگاهی به راه و مشکلات آن)، یاس و نومیدی، راحت طلبی و لذت گرایی؛ برخی از عوامل سستی بوده که پیامد این سستی ادا نکردن و تباه سازی حقوق امام، جامعه منتظر و بشریت، تضییع کار و وظیفه، گناه، طولانی شدن غیبت و تاخیر ظهور، استبدال، نفاق و ندامت و پیشمانی است. برای پیشگیری و برون رفت از مسئولیت گریزی معرفت افزایی و اثبات و تعمیق باور به حضرت و ظهور، ایجاد محبت به امام و شوق نسبت به ظهور، نگاه فرانسلی، نوشتن برنامه، چشم انداز و استراتژی، پیمان و عهد و بیعت با امام و التزام به برنامه، مراقبه و مواخذه و توبیخ برخی از راهکارهایی است که براساس آیات و روایات پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سستی، مسئولیت گریزی، چالش های عصر غیبت، عصر غیبت
 • سید محمدرضی آصف اگاه، مصطفی امیری صفحات 347-368
  فتنه منطقه شام قبل از ظهور صحنه رویارویی، اختلاف بین رمحان (جریان اصهب و جریان ابقع)، حضور ترک ها و رومی ها خواهد بود که سرانجام منجر به قدرت رسیدن آخرین حاکم دمشق (سفیانی) قبل از ظهور خواهد گردید. سفیانی که توسط مثلث «روم، یهود و عرب» حمایت و پشتیبانی می‏شود، ابتدا بر دمشق و سایر مناطق الکور الخمس مسلط می‏گردد و آن گاه بعد از پیروزی در جنگ قرقیسیا، عزم حمله به عراق را خواهد داشت. در این نوشتار با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع معتبر روایی، ترتیب «فتنه حوادث منطقه شام قبل از ظهور» ترسیم خواهد شد.
  کلیدواژگان: فتنه، منطقه شام، سوریه، قبل از ظهور، سفیانی، دمشق
 • سید محمد سلطانی، سید حسین فلاح زاده صفحات 369-385
  کتاب سلیم بن قیس هلالی از قدیمی ترین کتب برجا مانده از صدر اسلام است. این کتاب عمدتا به بیان حوادث پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ و ظلم های وارده بر خاندان رسالت پرداخته است. علی رغم اهمیت مسئله مهدویت و نیز گزارشات ضد و نقیضی که در این کتاب در رابطه با این موضوع وجود دارد، اما این مسئله از جمله مواردی است که تاکنون مورد توجه پژوهش گران نبوده است. مصداق یابی «مهدی موعود4» در کتاب سلیم با چالشی جدی مواجه است، زیرا تناقضات چندی در روایات مهدوی کتاب سلیم وجود دارد. در این نوشتار نشان داده شد که در کتاب سلیم، تنها بنی امیه چهره ای منفی دارند و هیچ یک از امامان ضلالتی که در این کتاب معرفی شده اند، از بنی العباس نیستند! بنابر روایات این کتاب، مهدی موعود4 حکومت را از بنی امیه خواهد گرفت و آن را به صاحبان اصلیش بازخواهد گرداند. در مجموع به نظر می رسد نویسنده این کتاب _ یا بخش هایی از آن_ به احتمال زیاد، در دوره پایانی حکومت بنی امیه زندگی می کرده و در نتیجه امامان جور را فقط در میان آنان _ و سه خلیفه نخستین_ جستجو نموده و انتظار برچیده شدن این حکومت توسط امام زمان؟عج؟ را داشته است. اشکالات متعددی بر کتاب سلیم وارد است که مانع از قبول همه مطالب کتاب به طور مطلق است و حتی انتساب همه گزارشات موجود در کتاب به سلیم بن قیس و یا ابان بن ابی عیاش با اشکال مواجه خواهد بود.
  کلیدواژگان: کتاب سلیم بن قیس، چالش های مهدویت، تطبیقات ناروا، دوازده امام، بنی امیه، بنی العباس
 • سیدمسعود پورسیدآقایی، محمد امیری قوام صفحات 387-406
  در کنار ادله فراوان قرآنی، روایی و عقلی بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه دوره ها ازجمله عصر غیبت امام عصر(عج)، روایاتی وجود دارند که برخی با استناد به آن ها قائل به تعطیل حکومت اسلامی در عصر غیبت شده اند؛ لذا ضروری می نمود که این روایات به دور از هر گونه تعصب در مسیری علمی و منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرند تا میزان قوت استدلال ایشان در سنجه نقد علمی روشن گردد؛ با استقراء این روایات با توجه به مضمون، آن ها را به هشت دسته تقسیم نمودیم و در ذیل هر دسته، به بررسی سند و دلالت مهم ترین روایات آن دسته پرداختیم؛ در نهایت با بررسی سندی و دلالی آن ها روشن شد که بخش اعظم این روایات هم ضعف سندی دارند و هم ضعف های متعدد دلالی و بخش بسیار محدودی از آن ها اگر چه از نظر سند صحیح و معتبر هستند، اما دلالتی بر مدعای مستدل ندارند و بر فرض پذیرش دلالت آن ها قابلیت جمع عرفی با دیگر ادله را دارند و در صورت نپذیرفتن آن وجوه جمع، با حجم بسیار وسیعی از ادله قطعی قرآنی، عقلی و روایات معتبر در زمینه جهاد، امر به معروف، دفاع از مظلوم و... تعارض دارند و چنین روایات محدودی توان تقیید یا تخصیص این حجم وسیع از ادله به زمان حضور امام معصوم(ع) را ندارند.
  کلیدواژگان: حکومت اسلامی، عصر غیبت، رایه (پرچم)
|
 • Dr. Qulamhosein Zeinali Pages 7-41
  <p>Believing in the twelve caliphs as successors to the Prophet and the leaders of the Islamic Ummah, after the Prophet, is one of the principles that followers of all Islamic schools, including Shiites and Sunni, agree on it unanimously. This important faith principle is due to the frequent narrations that narrators and other scholars of the Islamic schools have quoted from the messenger of Allah within their authentic religious sources.</p><p>Being Imāmīs Twelvers for Shiites is clear, because the name of the followers of this school is Shi’a Ithnā ʽAshariyyah. This belief among the Sunni scholars is also a rooted issue, as Sunni scholars, including both who lived before the emergence of the four existing schools, and who followed one of the 4th school Hanafi, Maliki, Shafiyi and Hanbali, recorded these narrations with right documents and as a sign of acceptance, in their works.</p><p>Practically, the only school that follows these narrations is Imami Shi'a , and the followers of other Islamic school, while accepting this principle theoretically and they have recorded some of Twelvers Caliphs traditions, decades earlier than Shiite narrators, in their works, but practically they did not consider themselves bound by this principle</p><p>Those Sunni scholars who have justified the traditions of the Twelvers have also tried to provide evidences for narrations, other than what the Shi'a believed, but this evidential controversy does not detract from the validity of this common principle.</p><p>We believe that in the texts of the Twelver narrations, there are certain characteristics that confirm the view of the Shia scholars and reject the opinion of Sunni scholars.</p>
  Keywords: Twelver Shi’a, Islamic schools, common principle, Messenger of Allah Caliphs, Twelver Narrations
 • Dr. Mojtaba Goodarzi Pages 43-68
  <p>Mahdaviyat,is one of the noble faiths and the high ambition shiia and the Islamic ummah.</p><p>The approach of this thought is manage the thought of man,the world,forging and moving towards the fulfillment of divine and Islamic society in the real sense of it. led by a divine human being centered on justice.</p><p>Throughout the history of Mahdaviyat,it has been the focus of the attention of muslims,especially the Shiites and also the place of numerous challenges and diverse opinions and various analyzes.</p><p>Therefore we must examine the issues and issues of Mahdaviyat with aprecise,correct and wise observation.one of those issues is the timing and specifying a specific time for emergence which is forbidden in certain narratives and the time keeps have been introduced to the appearance of the liar and evil.</p><p>So by explaining the problem in this discussion, what is the timing and also the study of the fields, effect and consequences, in addition recognizing the timing and dimensions of it can treat it and cure it.</p><p>Of course, since realization of the rule of justice by one of gods elect certain divine promise, guides of religion and in fallible there is no specific time for that and this has led some to ignorance and others to gain material benefits and worldly and psychological shortages for the time of occurrence and by doing so they are busy and even distracting others.</p><p>Believers, especially Shiite imams, whose emergence issues are more important to them, they are very sensitive to the realization of this promise and they always sought to know the time hence, some by studying the traditions of the imams.</p><p>Timing of the time of his emergence and the adaptation of some of the signs and conditions of the current incident took place.</p><p>On the other hand, ahl al_bayt has forbidden any appointment in this matter and announced of the action as false given that science is with god at the time of the emergence of knowledge as resurrection determining the time and the criteria of those types determining place of the conflict of origin in this article the descriptive_analytical method has been analyzed.</p>
  Keywords: Timing, outburst, Mahdaviyat
 • Dr. Nusratullah Ayati Pages 69-82
  <p> Belief in the thought of Mahdaviyat means believing in the realization of the rule of universal justice, The victory of Islam over all religions , the development of worship, the eradication of heresies, and …. The waiting of believers for the emergence of Imam Mahdi(aj) should be waiting for the realization of such ideals.</p><p>But sometimes the waiters are ignorant of these ideals, and instead of waiting for the emergence of the Promised Mahdi to accomplish such ideals, they are waiting for him to open up material life and to thrive tables as much as possible.</p><p>This just neglect of Mahdaviyat ideals is that can make challenges in a dynamic path of Mahdaviyat Thought . what can be the origin and the root of that mentioned neglect is factors such as neglect of talents and of Imam position and self indulgence. In this paper, some dimensions of the mentioned problem are discussed.</p>
  Keywords: Imam Mahdi(aj), Waiting, Mahdaviyat Challenges, Neglecting Mahdaviyat Ideals
 • Saeeda Sadat Mousavinia, Dr. Seyyed Kazem Tabatabaee Pages 83-100
  <p>In tradittional's sources, there are hadiths about the signs of the emergence, one of the sources of these hadiths is through the Sect's Waqifites, because this Sect, in order to convey its religion, some of the hadiths, Fragmentation or distortion, the study of their hadiths requires more precision. One of the signs of the emergence that has been emphasized in the Imāmī tradittion is the disagreement between Bani Abbas . It sign is serious damage and improper adaptation in the Mahdaviyat Doctrine.</p><p>
  This article seeks to demonstrate in a historical metod, through the examination of the document and the text of the narrations, that the narrations that Bani Abbas discriminates as a sign of advent, is forged by the narrators of the victim to legitimize the rule of Bani al-Abbas, and to be a sign. It is false for the emergence.</p>
  Keywords: Signs of emergence, Waqifites, differences between Bani al-Abbas
 • Dr. Saeid Bakhshi Pages 101-151
  One of the important challenges in the path of Mahdaviyat is the existence of false claimants of Mahdaviyat. Understanding the claimants at the beginning and the on time response has a significant impact in counteracting these diversions. In our traditions, It has been mentioned extraordinary affairs such as having a miracle, a lifetime, knowledge, a heavenly voice, Dip on the ground and etc... about the Imam of the Age. Among the functions of these extraordinary affairs are their epistemic and negative functions. The failure of the false claimant to do a miracle is something in which, his non-imamate can be concluded. One who does not have extraordinary longevity can not be Imam of the time. One who does not have vast knowledge and infallibility can not be an Imam .One who does not carry prophets heritages and Jesus Christ does not come to confirm him and help him is not Imam Mahdi(aj).
  Keywords: extraordinary affairs, Mahdaviyat, Imam Mahdi(aj), false claimants
 • Seyyed Ahmad Tabatabaee Sotudeh, Dr. Amir khavas Pages 153-172
  The "Doenmeh" is a Jewish-Islamic sect, whose formation is rooted in the false claims of the Jewish mystic called "Shabbethai Zevi". He is known in the history of religions as a Muslim Jew, in the Jewish period of his life, with the help of another false Prophet, "Nathan of Gaza", he claimed to be a prophet and then a God .He quickly followed followers with a fascination of his various dimensions. However, after being tempted by the Jewish scholars, he was apparently Muslim by the pressure of the Ottoman king, renamed "Muhammad Effendi", and died in the same situation. But this was not the end of the Shabbathism process, and some of his Jewish followers, with the design of new claims, provided the foundations for sectarian creation called " Doenmeh ". Not only did this sect bears great harm to Judaism, but also played a role in the fall of the Ottoman rule and the rule of Islam in Turkey. This paper attempts to explain the character of Shabbethai Zevi as the main source of this trend, the relationship between these false claimants and the establishment of the Doenmeh cult, and its impact on the Jewish and Islamic community.
  Keywords: Judaism, False Claimers, Doenmeh, Shabbethai Zevi, Nathan of Gaza, Turkey
 • Dr. Seyyed Ali Hoseini, Dr. Mohammad Shahbazian Pages 173-198
  The Return refers to the coming back of some of the dead to their former bodies at the time of the advent of Imam Mahdi (AS). During the time, the Shiites have been identified with this creed, and it has been one of the distinctions of the Imamis with Sunni and Shiite sects such as Zaidi. There is a lot of proof about the Return and its characteristics, and some of the Ahl ul-Bayt's followers like Fazl ibn Shazan have written two books in this regard. Nevertheless, the concepts related to the Return are distorted over time, and we can observe distortions of the Return characteristics among the false claimants and deviant sects. Among these sects, Shaykhis, Baha'is and Ahmad Ismail al-Basri can be mentioned. Sheikh Ahmad Ahsayi has changed the term "Return" and interpreted it as coming back of some people at the end of Imam Mahdi (AS) reign and regarded it as the world of hurqalia. Baha'is also have changed the meaning of Return, and considered it as returning characteristics and similarities. On the other side, Ahmad Esma'il Basri, following the Shaikhis and Baha'is, accepted the two mentioned concepts of Return and consider it after the death of the 24th Upriser.The tendency of some believers and seminary scholars to these divert teachings and the necessity of collecting problems of these sects and presenting a new response and new documentaries, made the writer to examine this issue with a descriptive-analytical and critical approach.</p><p>The result of the research is that the mentioned interpretations are unconfirmed and without reason, contrary to the narrations and based on the personal exegeses.
  Keywords: the Return, Shaikhi, Baha'i, Ahmad Esmaeil Basri, deviation
 • Dr. Majid Heidarifar, Mohammadali Parhizgar Pages 199-217
  Agnomen "Ibn ul-Insan" is one of the Biblical terms that the Jews apply to the promised Messiah of the Apocalypse. Christians also consider Jesus Christ as the promised Ibn ul-Insan of the Bible and the Savior of the Apocalypse. Some Shiites, by matching the functions of Ibn ul-Insan with the existing Mahdi, proclaim this personality the very savior of Islam. Meanwhile, the Baha'is, who are Shi'ite diversions, are pursuing their own goals with various comparisons.The author in this article explains matching the personality of 'Ibn ul-'Insan "from the viewpoint of Judaism, Christianity, Islam and the deviant group of Baha'is by descriptive-analytical method and then analyzes them. In the end, he recognizes this character as very Jesus Christ, who will come along with Imam Mahdi and will follow him. And ultimately, based on distortions and inconsistencies in the attitudes of the Baha'is, criticizes them and proves their falsehood.
  Keywords: The Promised Ibn ul-Insan, the Apocalypse, the Promised Savior, the Baha'i Critic, the Son of Man
 • Dr. Hossein Elahi Nejad Pages 219-235
  The article has started with three doubts. 1. The occultation thought in the minor occultation era has been a novel and new thought. 2. The Shia Muslims in the minor occultation era have been unfamiliar with the occultation thought. 3. The Shias in the era of occultation have had wandering and confusion in addition to lack of political theory. The current article, first deals with the doubts, their analysis and review and then it focuses on their answers in detail in order to prove the seniority of occultation thought as well as the unreasonableness of the Shia wandering and confusion. Accordingly, first, the constant efforts of the 14 Infallibles to promote and explain the issue of occultation with two spoken and behavioral methods are discussed and then some of the books and articles regarding occultation thought compiled by Imams' companions and scientists in the era of Imams are investigated. Then, the article deals with Mahdaviyat deviant sects which claim their leaders are absent from the eyes of the people. In the next section, the explanation of delegation and representation organization as well as their place, scope and function are considered and at the end of the article, the visits made in the era of occultation including private and public are examined. From the results of the articles, in addition to answering these doubts, one can justify the seniority of occultation and the occulted Imam.
  Keywords: Occultation, Shias wandering, the delegation organization, seniority of occultation, Mahdaviyat sects, visit, special representation
 • Dr. Khodamorad Salimian, Dr. Rahim Kargar Pages 237-256
  One of the prominent issues of Mahdaviyat is the attempt to validate the narrations of this great belief and to demonstrate a comprehensive and accepted system in this domain. This important issue is not feasible except by referring to the commands and behavior of the infallible. The current article tries to analyze the style of Infallible Leaders' management on the crisis of forging and distortion in the Mahdaviyat narrations by working on a descriptive-analytical method. The article focuses on answering the question "how the style of the 14 Infallibles' management was on the crisis of forging in the Mahdaviyat narrations" and emphasizes that this style has been a type of "crisis management". It means that, the Infallible leaders were looking for decisions that would reduce the process of forging, distorting and then controlling and eliminating them when confronting with this crisis. In this regard, we face with two types of "eliminating management in the previous stage" and "resolving management in the next stage". Then, strategies of the 14 Infallibles are going to be considered. The review of this paper would be a basis to answer this question" What model should be used today in confronting with forging and distortion?"
  Keywords: style of the Infallibles, management of the Infallibles, the Infallible leaders, Mahdaviyat narrations
 • Dr. Rouhollah shakeri zavardehi, Ali khani Pages 257-278
  One of the serious challenges the discourse on Mahdaviyat has faced, due to the long absence of Imam Mahdi, is that people are getting disappointed at his reappearance. The challenge becomes more serious when we notice those narrations that have tied in his reappearance with people's disappointment. Those narrations seemingly disagree with Imam Ali's saying: "Wait for Imam Mahdi and never despair of Allah's soothing mercy; because our best doing to Allah is waiting for him" which indicates a basic connection between waiting for Imam Mahdi and not to despair of Allah's mercy. The serious question is the way to explain these narrations so that they don't disagree with that foregoning principle. To get a straight answer, we have to know the exact relationship between waiting for him and getting disappointed about his long absence. In fact, what properly indicates their relationship, is the great emphasis Islam has placed on hoping for Allah's mercy, which results in action and progress, as well as Islam's strict forbiddances from getting disappointed about Allah's mercy which leads to interia and escape from responsibility. Furthermore, there are lots of narrations stating that only those who try hard for justice and sovereignty of justice are the sincere expectant ones. Therefor, the sentences that say his reappearance will not occur unless all people get disappointed about the situation, do not mean to give us permission to lose hope. However, they can mean that he will not reappear until people find out that all governments and policies are hopeless at rulling over the world and it will not happen until they mentally grow as much as they can understand that no one can behave as well and justly as he can.
  Keywords: Waiting for Imam Mahdi, despair of Allah's soothing mercy, Mahdaviyat culture, God's mercy
 • Dr. Mohammadjavad Pirmoradi Pages 279-312
  “End of the age of religion” theory which has been criticized in this paper by the mixture method of logical and statistical analysis is one of every religious revolution challenges, specifically of Imam Mahdi (aj) World Revolution. Because, according to this theory, any religious revolution is meaningless. This theory was appeared by August Komte from the first half of the 19th century and was theoreticized in various ways by sociologists ‘i.e. theorists of both systems of liberal democracy and social democracy,. But the Islamic Revolution of Iran practically refuted this theory., The author in the article criticized this theory with rational, religious, and statistical evidences. According to findings of the research, era of religion will never be ended and under the impact of the Iranian Islamic Revolution, the tendency toward pure Islam and behaviors based on the belief in Mahdaviyat and waiting for a global justice system is increasing all over the world.
  Keywords: Mahdaviyat Challenges, The end of the age of religion, Islamophobia, The age of Religion, Converting to Islam
 • Dr. Mohammadsaber Jafari Pages 313-346
  One of the challenges for the age of Absence is Inaction and irresponsibility.Several words indicate this concept. This item, in Islamic Traditions has been criticized in numerous form. In the prayers and visit-statements dedicated to Imam Mahdi, avoiding this challenge has been emphasized. Some factors for weakness and inaction are composed of cases such as doubt and disbelief in the unseen world , Inattention to the divine traditions and human role in the length of absence, regarding the advent as an unavailable event, change of motives, being motiveless, lack of readiness and calculation of problems (misunderstanding the route and its problems), Despair and hopelessness, indolence and hedonism;  The consequence of this weakness is to violate and impair the Imam rights, the awaiting community and humanity, to disrupt obligation and action , sinning, the prolongation of absence, the delay of emergence, impersonator making, hypocrisy and compunction. Some of the solutions suggested by the verses and narrations to prevent irresponsibility are: Increasing knowledge and stablishing and deepening belief in the Imam Mahdi and the emergence, promoting to love the Imam and enthusiasm for the emergence, multigenerational approach , planning , to make perspective and strategy, the covenant, promise, loyalty and allegiance to the Imam and commitment to the plan, meditation , interpellation and punishment.
  Keywords: Inaction, irresponsibility, challenges for the age of Absence, age of Absence
 • Dr. Seyyed Mohammad Razi Asef Agah, Mustafa Amiri Pages 347-368
  The sedition of Levant area before the advent will be the scene of confrontation and clash among the ramhan ( two groups of As’hab and Abqa), the Turks and the Romans, so that eventually It will lead to sovereignty of the last ruler of Damascus (Sufiani) before the Advent Sufiani who will be supported by the "Roman, Jewish and Arab" triangle, first will dominate Damascus and other quintuplet areas, and then, after winning the war in Qyrqizia will be going to invade Iraq. In this paper, by a library method and an analytical-descriptive approach, and by documenting authentic narrative sources, will be drawn the sequence of "seditions in Levant region before the Advent.
  Keywords: Sedition, Levant Region, Syria, Before the Advent, Sufiani, Damascus
 • Seyyed Muhammad Soltani, Dr. Seyyed Hossein Fallahzadeh Pages 369-385
  The book of Sulaym b. Qays al-Hihali (d. 76 AH) is one of the most ancient extant books of the early Islam. This book is mostly about the incidents after the death of the prophet of Islam (PBUH&P) and the oppressions on his household. Despite the importance of the subjects concerning Imam Mahdi (a) and the existence of controversial reports in this book about him, these reports have not been studied yet. Because of the contradictions in such reports, the inquiry to define the promised Mahdi in this book is subjected to a serious challenge. This essay shows that the book of Sulaym has no negative viewpoint but about Bani Umayyah and none of the Imams of misguidance is among Bani Abbas! According to this book, the promised Mahdi will overthrow the government of Bani Umayyah and give it back to its true owners, i.e. the household of the prophet. It seems that the author of the book -or some parts of it- lived in the late period of Bani Umayyah and therefore, sought the Imams of misguidance among them and the first three caliphs as well. He also hoped that Mahdi will overthrow the government of Bani Umayyah. Imperfections in the book of Sulaym prevent us from the absolute acceptance of the content of it, including its narrations about Imam Mahdi (a); and even it is problematic to allege all the content to Sulaym b. Qays or Aban b. Abi Ayyash.
  Keywords: The book of Sulaym b. Qays al-Hihali, Challenges on Mahdaviyat, Twelve Imams, Bani Umayyah, Bani Abbas
 • Dr. Seyed Mas’ud pur seyed Aqayi, Mohammad Amiri Qavam Pages 387-406
  In spite of  many Qur'anic, Traditional  and rational reasons about the necessity of building an Islamic state in general,  specifically the era of Imam Mahdi Absence,  there are narrations that some people by  citing them have believed in illegitimacy of an Islamic state at the time of Absence. Therefore, it seems  necessary   that these traditions be evaluated in a scientific and fair way far from any bias in order to clarify the strength of their reasoning in the light  of a scientific critic. By searching for these traditions, They divided into eight categories, according to their meaning and under each category the reference Address and the significance of the most important narrations of that category examined. Finally, by examining them in terms of the reference Address and the significance, it became clear that most of these narrations are in both reference Address and  significance. And a very small part of them, although they are valid and right  in reference Address, do not  represent  the claimed thought. And supposedly  if  we accept their  implication, they will commonly  be compatible with other evidences. And if that aspect is not accepted, they are inconsistent with a large number of authentic Qur'anic, rational and narrative reasons about jihad, bidding goodness and forbidding badness, the defense of the oppressed etc,</p><p>Such limited Traditions  do not have the ability to bound or allocate this large number of reasons for only state building  during the presence of Imam Mahdi(aj).
  Keywords: Islamic State, Traditions, the age of the Absence, reasons, inconsistence, reference Address, significance