فهرست مطالب

امواج برتر - پیاپی 92 (فروردین 1398)
 • پیاپی 92 (فروردین 1398)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاز نخست: فرصت حضور در صنعت برق عراق
  صفحه 2
 • آموزش مهندسی، نیاز صنعت، حلقه گمشده (قسمت دوم و پایانی)
  صفحه 3
 • نقش دانشگاه ها در رونق تولید
  صفحه 7
 • دیدگاه؛ برق ارزان تهدید یا فرصت؟
  صفحه 10
 • دیدگاه؛ حفاظت ویژه برای بهبود پایداری شبکه برق در...
  صفحه 11
 • شبکه هوشمند، شهر هوشمند، توسعه ی پایدار صنعت برق
  صفحه 13
 • دیدگاه؛ طرح فهام؛ از همان روز نخست محکوم به شکست بود!
  صفحه 15
 • بررسی اجمالی بهره وری انرژی در دیتاسنتر
  صفحه 16
 • دسته بندی رویکردهای جدید در انتقال تکنولوژی
  صفحه 19
 • مهارت آموزی دانشجویان مهندسی
  صفحه 25
 • رویکردهای توسعه صادرات در نیان الکترونیک
  صفحه 27
 • بهینه سازی پست های کمپکت شرکت کیان ترانسفو
  صفحه 28
 • بهره برداری رسمی از: نخستین خط تولید سویچگیرهای GIS توسکات
  صفحه 30
 • تحلیل پروفایل بار الکتریکی مشترکان عمومی و صنعتی
  صفحه 33
 • پیامدهای یک خصوصی سازی ناموفق
  صفحه 38
 • آشنایی با پلتفرم آردوینو برای ساخت پروژه های الکترونیکی
  صفحه 39
 • ارزیابی و بهینه سازی صوت با استفاده از ماشین بردار
  صفحه 43
 • مکانیسم ساختار و ارایه روش نمونه جهت ساخت پست های...
  صفحه 48
 • زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI)
  صفحه 52
 • آنالیز اقتصادی اثرات استفاده از ترانسفورماتورهای توزیع آمورف
  صفحه 55