فهرست مطالب

شعر - پیاپی 38 (پاییز 1383)
 • پیاپی 38 (پاییز 1383)
 • 125 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سرمقاله
  مصطفی محدثی خراسانی صفحه 4
 • گفت و گو با علی رضا قزوه
  مهدی مظفری ساوجی، علی محمد مودب صفحه 5
 • طریقت شعر و لنگه کفش سیندرلا
  نعمت الله سعیدی صفحه 18
 • حدیث بی قراری بامداد
  حمیدرضا شکارسری صفحه 30
 • شعر و درخت و گربه
  جواد صالحی صفحه 34
 • خیام و عبور از عصر تجدد
  عبدالجبار کاکایی صفحه 39
 • ساختار زبان شعر امروز، شیفتگی عاطفی یا یادآوری علمی؟
  اسماعیل امینی صفحه 44
 • انواع ادبی
  سید قطب ترجمه: دکتر صابر امامی صفحه 50
 • نزدیک به روح آب
  م. شادخواست صفحه 55
 • سایتهای بزرگ شعر جهان
  صفحه 60
 • در پنجره ها نارنجک منفجر می کنند
  هادی محمدزاده صفحه 63
 • وبلاگهای شعر
  صفحه 65
 • سرود باران
  بدرشاکر السیاب ترجمه: هادی محمدزاده صفحه 69
 • جوانی رابونی، شاعر و مترجم برجسته ایتالیایی
  کامبیز تشیعی صفحه 73
 • ابراهیم صدری، شاعری از کشور ترکیه
  شرار کامرانی صفحه 74
 • شعر معاصر آذربایجان
  ناصر فیض صفحه 75
 • راز رشید شعر انقلاب
  صفحه 78
 • شعر منثور
  محمدرضا سنگری صفحه 79
 • معرفی - نقد
  مصطفی علی پور صفحه 86
 • گفت و گو با مهدی مظفری ساوجی
  مصطفی محمدثی خراسانی صفحه 90
 • اعتدال و شعر مفهومی
  رضا اسماعیلی صفحه 96
 • شعر معاصر ایران
  صفحه 98
 • تازه های نشر
  صفحه 115