فهرست مطالب

همیار - پیاپی 80 (زمستان 1397)

فصلنامه همیار
پیاپی 80 (زمستان 1397)

 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • دیدگاه ها
 • ویژگی های مدیریت در تعاونی ها
  بهمن عبداللهی صفحه 6
 • تغییرات ساختتاری نهضت های تعاونی و پیامدهای آن بر تعاونی های دانمارک
  پربن شیل صفحه 12
 • جواهر لعل نهرو و ارزش های تعاونی
  آر سی دوی ودی صفحه 23
 • مقررات تعانی در برابر دموکراسی تعاونی
  پروفسور ک الومالایی صفحه 41
 • نظارت، ارزشیابی و مشکلات مربوط به آن
  ای سی آیر صفحه 57
 • جذب منابع و کسب سود پایداری برای بانک توسعه تعاون
  ذبیحاللهابراهیمی صفحه 68
 • مدیریت
 • چه کسانی مدیران را تهدید می کنند؟
  غلامعلی سرمد صفحه 84
 • چه کسانی مدیریان را تهدید می کنند؟
  غلامعلی سرمد صفحه 90
 • مدیران بر سر دو راهی
  غلامعلی سرمد صفحه 96
 • مقالات اقتصادی
 • نقش و اهمیت بیمه در اقتصاد کشور
  فواد وجدانی، نگین مروتی صفحه 102
 • نقش نوآوری در موفقیت استارت آپ ها
  فاد وجدانی، فاطمه رسولی صفحه 121
 • بازاریابی
 • مدیریت بر دوره حیات کالاها
  جیم بلیث صفحه 138
 • طراحی، تولید و عرضه کالاهای بهتر از دیدگاه بازاریابی
  جیم بلیث صفحه 149