فهرست مطالب

شطرنج - پیاپی 335-336 (بهمن و اسفند 1397)
 • پیاپی 335-336 (بهمن و اسفند 1397)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن مدیر مسئول
 • چه سالی گذشت
  سید محمد کاظم مرتضوی یزدی صفحه 5
 • شطرنج قهرمانی ایران
  صفحه 6
 • ایرفلوت درخشش حیرت آور و فراز و فرود شیران شطرنج ایران
  صفحه 24
 • نکات پیرامون اهداف یک برنامه موفق آموزشی و نقش و اصول آنالیز بازی های خود در آن
  صفحه 33
 • حمله به شاه
  صفحه 47
 • تصویرسازی ذهنی و محاسبه شاخه ها
  صفحه 51
 • ششمین دوره جام بین المللی کارون!
  صفحه 59
 • بنیاد شطرنج مهدی بویه
  صفحه 61
 • یاد بود فواد جعفراف
  صفحه 64