فهرست مطالب

دامپرور - پیاپی 101 (بهمن و اسفند 1397)
 • پیاپی 101 (بهمن و اسفند 1397)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/18
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • دلار و مطبوعات
  دکتر انوشیروان خلعت بری صفحه 2
 • رویدادهای خبری
  صفحه 3
 • اخبار بانک کشاورزی
  صفحه 6
 • رعایت مصرف متعادل مواد معدنی در جیره گاو شیری
  دکتر محمود شماع صفحه 7
 • فرهنگ و اصطلاحات دامپروری
  دکتر حسام طالقانی صفحه 8
 • بررسی تاریخچه و نگاهی به وضعیت موجود پرورش اسب در ایران به تفکیک استانها همراه با دستورالعمل های احداث جایگاه های نگهداری بهینه آن
  مهندس تیرداد مهراد صفحه 10
 • نقش گیاهان ماهی کش در آبزی پروری
  اسماعیل پورکاظم، عبدالحسین یوسفی مشهور صفحه 14
 • بیماری هاری
  دکتر محمدحسین دهقانپور باروج صفحه 16
 • دام های کشتاری و تشخیص تفریقی لاشه آن ها
  صفحه 18
 • آیا می دانید؟
  صفحه 21
 • نگاهی گذرا به دامپروری ایران
  صفحه 24
 • اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت تولیدات دام
  نغمه عاشوری صفحه 26
 • سخن دل: گنگ
  دکتر انوشیروان خلعت بری صفحه 28
 • سموم قارچی در سیلاژ پیدایش، اثرات و راهکارهای کاهش آن
  رسول رضائی صفحه 29
 • خلیج فارس
  صفحه 32
 • نگرشی بر بیماری تب برفکی
  دکتر وحید عطارد صفحه 34
 • ضرورت تناسب در دفاع مشروع
  آنیتا میرحسینیان صفحه 36